Anagrammen met een letterverwisseling

In 1996 publiceerde Battus in De Volkskrant een tabel met woordparen; elk paar bestond uit woorden met dezelfde letters, maar twee ervan waren verwisseld, bijvoorbeeld 'collega' en 'collage'. Voor elke tweelettercombinatie gaf hij een woordpaar. Voor het gemak had hij de letters C, H, J, Q, W, X en Y overgeslagen.

Dat kan ik ook, en beter! Ik sla alleen de Q, X en Y over, en zoek paren waarvan de woorden zo lang mogelijk zijn. Tot afkortingen verlaag ik me niet, en ik probeer me aan de juiste spelling te houden.

Opvallend zijn de vondsten waarvan de betekenis hetzelfde is: 'copuleren'/'coupleren' en 'kloveniers'/'kolveniers'.

Van de 253 combinaties heb ik er 53 niet kunnen vinden.


Serie AB - BC
Serie BD - CF
Serie CG - DJ
Serie DK - EO
Serie EP - FV
Serie FW - HL
Serie HM - IV
Serie IW - KU
Serie KW - MW
Serie MZ - PV
Serie PW - WZ

AB - BC

AB absis basis
AC sacrificatie scarificatie
AD gelald geldla
AE mansjeren mensjaren
AF agraaf agrafa
AG plaagal plagaal
AH ah's ha's
AI pastiche pistache
AJ
AK strijdaks strijdkas
AL nummerpaaltje nummerplaatje
AM amalgaam amalgama
AN angelsteek nagelsteek
AO hangoren hongaren
AP apartje paartje
AR staartlantaarn straatlantaarn
AS aslade salade
AT maarts matras
AU
AV aval vaal
AW
AZ zagen gazen
BC

BD - CF

BD bobde dobbe
BE bestand ebstand
BF blaf flab
BG onbegroeid ongebroeid
BH baarhuisje haarbuisje
BI fobie foibe
BJ
BK bakeljauw kabeljauw
BL bijklussen lijkbussen
BM bommers mombers
BN bonis nobis
BO boenen o-benen
BP bups pubs
BR baratteren rabatteren
BS busroute subroute
BT batakker tabakker
BU bubo ubbo
BV
BW borstwand worstband
BZ boaz zoab
CD coderen doceren
CE
CF cafe face

CG - DJ

CG
CH
CI
CJ
CK
CL colatie locatie
CM cam mac
CN conte nocte
CO
CP canapeetje panaceetje
CR certificeren rectificeren
CS courses sources
CT
CU
CV caveren vaceren
CW
CZ
DE verdeeld veredeld
DF doof food
DG doordrongen doorgronden
DH
DI ideetje dieetje
DJ daagje jaagde

DK - EO

DK bedenken bekenden
DL daalsnelheid laadsnelheid
DM bloedmeel bloemdeel
DN adoniseren anodiseren
DO gedoe geode
DP draaipen praaiden
DR doorgestreept roodgestreept
DS kruiddoos kruisdood
DT dorentak torendak
DU duo udo
DV doorvragen voordragen
DW doorwarm woordarm
DZ donzigheid zondigheid
EF stroef strofe
EG egocentrisch geocentrisch
EH
EI gescheiden geschieden
EJ
EK gepiekerd gepikeerd
EL afscheidsels afscheidsles
EM septiemaccoord septimeaccoord
EN overdoen overdone
EO klinkerbeton klinkerboten

EP - FV

EP troep trope
ER sterkmachine strekmachine
ES koperetsen kopersteen
ET goudrenet goudrente
EU kerkzuil kurkzeil
EV evertje veertje
EW
EZ trekezel trekzeel
FG afragen agrafen
FH fah haf
FI feite iefte
FJ
FK fuikvormig kuifvormig
FL filters lifters
FM polyform polymorf
FN fijn nijf
FO fot oft
FP geflopt geploft
FR foor roof
FS geflost gesloft
FT feetje teefje
FU flut ulft
FV

FW - HL

FW
FZ
GH
GI baardgier baardiger
GJ gonje jonge
GK gekanker keganker
GL vergelen verlegen
GM gameren mageren
GN magnaten mangaten
GO gogo goog
GP grepen pregen
GP glup plug
GR geren regen
GS glasborstel slagborstel
GT opgegoten opgetogen
GU
GV ondergraving ondervraging
GW geweten wegeten
GZ onvergezeld onverzegeld
HI
HJ
HK horken korhen
HL handleer landheer

HM - IV

HM
HN
HO hom ohm
HP hoep poeh
HR
HS
HT handteugel tandheugel
HU
HV
HW
HZ
IJ tijk tjik
IK inkeling knieling
IL waterviool watervlooi
IM iemkers meikers
IN kinkjes knikjes
IO introeven ontrieven
IP sieperen speieren
IR secretaire secretarie
IS kalies kalsei
IT koeister koetsier
IU tinus tunis
IV reiver revier

IW - KU

IW
IZ ruizen ruzien
JK janker kanjer
JL sjilpen slijpen
JM
JN
JP joppe popje
JR bandjirs bandrijs
JS jisp sijp
JT sjokte stokje
JU
JV
JW
JZ
KL kalmoestinctuur lakmoestinctuur
KM televisiekamer televisiemaker
KN spekken speknek
KO berkoen beroken
KP dichtgeklapt dichtgeplakt
KR kerkelijkheid rekkelijkheid
KS naaktklas naaktslak
KT ambtsketen ambtsteken
KU
KV aalkorven aalvorken

KW - MW

KW keerweren weerkeren
KZ doorkiezen doorzieken
LM beenderleem beendermeel
LN doorlappen doornappel
LO kloveniers kolveniers (zelfde betekenis!)
LP binnensleper binnenspeler
LR leuteraarster reutelaarster
LS schrijfles schrijfsel
LT afgesloten afgestolen
LU uitgeplukt uitgepulkt
LV relevatie revelatie
LW lew wel
LZ ontluizing ontzuiling
MN maansverwisseling naamsverwisseling
MO chromoband chroomband
MP mathemata pathemata pathemata mathemata
MR marmelaarster rammelaarster
MS mispelaar simpelaar
MT muitelingen tuimelingen
MU
MV moveren vomeren
MW murwen wurmen

MZ - PV

MZ gemazeld gezameld
NO noordelijker onordelijker
NP snipachtig spinachtig
NR ovenbouwer overbouwen
NS nosologie sonologie
NT kanoetvogel katoenvogel
NU menu meun
NV oneven ovenen
NW nagewassen wagenassen
NZ niezer ziener
OP opsturen posturen
OR boordsnijmachine broodsnijmachine
OS loodsen losdoen
OT otter toter
OU bolus bulos
OV veroveringen vervoeringen
OW zowel zwoel
OZ ozon zoon
PR steenpeer steenreep
PS schildpadpoes schildpadsoep
PT patisserieen tapisserieen
PU copuleren coupleren (beide met betekenis: paren!)
PV

PW - WZ

PW
PZ verpozen verzopen
RS recuseren secureren
RT regentijden tegenrijden
RU geruineerd geurineerd
RV bedreven bedveren
RW draws dwars
RZ ruzing zuring
ST boestering boetsering
SU casualiteit causaliteit
SV conserveren converseren
SW
SZ seizen zeisen
TU tutu tuut
TV toveren voteren
TW touwers wouters
TZ tezen zeten
UV
UW
UZ
VW verwende wervende
VZ vazel zavel
WZ

Startpagina

Opmerkingen?