Lange anagrammen

Hoe groter het aantal letters van een woord, des te kleiner is de kans dat er een anagram van bestaat. Het langste anagram dat ik ken telt 20 letters. Een voorwaarde voor een goed anagram is een hoog hutselgehalte.
In het Elektronische Groene Boekje staan "watertrappelden" en "watertrappelend"; verre van fraai, daar doe ik niet aan mee. Ook "negenenvijftigduizend" en "vijfennegentigduizend" zal ik niet gebruiken, evenals "administratiekantoor" en "kantooradministratie".

13 letters
14 letters
15 letters
16 letters
18 letters
19 letters
20 letters

13 letters

aangemonsterd aangestormden
aannemelijkst kalamijnsteen
aanschemering machinegarens
aanschimmelen mensenlichaam
aanstiefelend naastenliefde
aanstrompelde matadorspelen
aanstrompelen moerasplanten
achterschepen rechtschapene
achterspoiler proletarische
achterstonden onderschatten
achtriemsgiek kermisachtige
actualisering cartilagineus
administreren ministerraden
aecidiosporen radioscopieen
angstvalliger vraagstelling
armengesticht stigmarechten
artilleristen interstellair
artsenmonster remonstrantse
assimileerden islamiseerden
atletieksport petroklastiet
bankbreukigen bruingebakken
beddenfabriek krabbediefden
belangrijkere garenblekerij
bergingsanker regeringsbank
berkebladeren neerkrabbelde
beroepskaders persadresboek
bestuderingen neerbuigendst
betaalstaking taakbelasting
betaaltermijn raambiljetten
bevoordeelden vorenbedoelde
bevoordeligen vroegbloeiend
biksteenmolen insektenbloem
binnengehaald nabehandeling
bloemdragende omgebladerden
brandstichter strandbericht
burnettiseren internetbeurs
centralisatie intercalaties
chrestomathie machtstheorie
citroenraspen perscontainer
concentreerde deconcerteren
dagdagelijkse dijkgeslaagde
dansrepetitie predestinatie
decoratiestof fotoredacties
demagnetiseer geamnestieerd
demonetiseren ideeenstromen
demonteerbaar onmeetbaarder
demonteerbare tamboereerden
demoraliseren normaliseerde
depolitiseert periodetitels
dertigplusser drugspleister
desinfekteren kinderfeesten
determinanten tentaminerend
disconteerden insectendoder
dodenverering ingevorderden
dooreenmengde onmeedogender
doorgegravene voorgedragene
doorgeholpene hooglopendere
doorgeredenen geordonneerde
doorgeroesten goederensoort
doorgeslapene sleedoornpage
doorgevretene voorgetredene
dragantpoeder pagaddertoren
druivenziekte uitverkiezend
dutsachtigere uitgeschaterd
eendrachtigst rechtstandige
eenendertigde gedetineerden
eerdergenoemd gemodereerden
eerstegraders geterrasseerd
eigengereidst gedienstigere
eigenlijkheid kleinigheidje
elektriserend kerstliederen
endomertriose motoriseerden
europarlement parelmoerneut
garvegoederen overgedragene
geassimileerd geislamiseerd
gebruineerden neerbuigender
gecharmeerden gemarcheerden
gedachtetrein nachtgedierte
gedemotiveerd verdeemoedigt
gedeporteerde getorpedeerde
gedeprecieerd geprediceerde
geextraheerde gehertaxeerde
geinvolveerde overvliegende
geitenmelkers kiesreglement
gekalanderden kalenderdagen
gekantrechten tegenkrachten
gekleineerden neergeknielde
gekluisterden gestruikelden
gekontinueerd uitgedronkene
geldswaardige geweldigaards
gelimiteerden legitimeerden
geluidsstraal stadsguerilla
gememoreerden gerenommeerde
gemenageerden meegedragenen
genderkliniek kerkleidingen
generatorveld godverlatener
gepenetreerde gerepeteerden
gepleisterden presentiegeld
gepolemiseerd moederspiegel
geraisonneerd organiseerden
gerenoveerden overgeredenen
gereserveerde geverseerdere
geretireerden reintegreerde
geringschatte regenachtigst
gestimuleerde meegeluisterd
geuniformeerd moederfiguren
gevoelsindruk verloskundige
gildenproeven vriendenploeg
gisterenavond onverstandige
gordelpantser salpetergrond
grasleeuwerik waskleurigere
groepsgenoten toegesprongen
grottenvissen vestingstoren
guitenstreken kunstgenieter
haemopoetisch homeopatische
hekelachtigst kitschgehalte
herverdeelden verhelderende
honderddelige onderlegdheid
hoogdringende ongegrondheid
incasseerster secretarissen
inkasseerster sekretarissen
insektenplaat klaspatienten
intoleranties orientalisten
introspectief perfectionist
introspektief perfektionist
investeringen nevenintriges
invoegstroken stokvoeringen
inwerkschemas schiemanswerk
irrealiteiten nietliteraire
irrelevanties revitaliseren
kabinetsraden kinderbestaan
kabinevenster vierkantsbeen
kalkachtigere krakeelachtig
kapsoneslijer onpasselijker
karakterlezer laarzetrekker
karaktersterk trekkerskaart
kartelachtige lichtgeraakte
kasteeldreven verdeelkasten
kinderdokters stikdonkerder
kinderfietsen stiefkinderen
klaargestoomd kloostermaagd
klassegenoten steenkolengas
klaveruitslag vaalkleurigst
klosetspuitje kuipstoeltjes
koersnotering rekeningsoort
kolenschepper opperschenkel
konkretiseert toeristenkerk
korenfestival olifantskever
kranteknipsel pinksternakel
kriekenstenen stierennekken
kristalletjes lasterlijkste
kunstcircuits kunstcriticus
leerindustrie leiderstruien
levensgrootte tegenvoorstel
lijkgesteente stekelingetje
magneetstaven samengevatten
mannenportret ornamentprent
mechanisering ramegnieschin
meegetroonden ongemonteerde
mesaanzetters stmaartenszee
militariseert semilitterair
monogrammiste timmermansoog
munitiewagens uitwasemingen
napoleontisch neoplatonisch
neergedrukten terugrekenend
neerstromende onderneemster
numismatische sunammitische
olieproducent productioneel
olifantsordes oostfriesland
omroepstation somatotropine
omvergeworpen wegpromoveren
onbedorvenste ondersteboven
onbestredener rotsbeenderen
ondergravenen rondgevarenen
onderstreepte protesteerden
ongeschilderd rondschedelig
onnoemelijkst steenkoolmijn
onsmakelijker smokkelarijen
ontspiegelden ploegendienst
onverdrotener verordonneert
onvergetelijk verongelijkte
overtredingen vriendengroet
pantserkoepel toneelkappers
parachutisten uitschraapten
patatsnijders stadspartijen
paternosteren presentatoren
peervormigste streepvormige
pentatonische pistachenoten
peronistische sophisticeren
persevererend preserveerden
pietjesneuker suikerpeentje
piratennesten sprietantenne
pistachegroen snoepachtiger
plaatsruimten pluimstaarten
ploertendoder rondploeterde
prachtlievend vaderplichten
prestatienorm rampentoerist
priesterraden transpireerde
psychocurient pyrotechnicus
rangeerdienst transigeerden
rasterprocede taperecorders
rechtsorganen scharretongen
rechtstheorie theoretischer
reddingschaar scheringdraad
registratieve tergiversatie
remonstranten tranenstromen
researchteams schaarmeester
reservekaders verkeersaders
rondgefietste stiftgoederen
ruitermantels stralenruimte
samenvloeiden voedselinname
schaalrechten schaterlachen
schettervogel voetgletscher
schoolverband verschoonblad
sekwesterlade tweedeklasser
selderiegroen snoergeleider
slotweekenden steenwoldeken
sneldichteres steenschilder
spectrometrie termietproces
spelvarianten tarievenplans
stalvoedering volstandigere
starteilanden tantaliserend
stierkalveren valkenierster
stoelenmatter tomatentelers
stoutmoediger uitgestroomde
straatcultuur taalstructuur
studieterrein teerindustrie
studiovloeren vooruitsnelde
substantieren subtransiente
tekstenuitleg uitgekletsten
tengergebouwd woudgebergten
toegevrozenen voorgezetenen
toeristenland treinsoldaten
toverballetje voetballertje
travesteerden vastredeneert
uitmonstering uitstromingen
verdierlijken vriendelijker
verdierlijkte verdrietelijk
verdrinkingen vriendenkring
vergoedinkjes vingerdoekjes
vernielachtig vlierachtigen
verzetslieden zielstevreden
volgroeidheid voordeligheid
voorbedongene voorgebondene
waterkeringen waterrekening
boerenmosterd moederborsten noordbeemster
galvanometers maartensvogel taalvermogens
geentraineerd geratineerden interagerende
geinterneerde gerentenierde nietregerende
insteekbladen kabeldiensten kabinetsleden
interpolaties personaliteit politieartsen
tegengeluiden uiteenleggend uitgegledenen

14 letters

aanweerszijden snedeaanwijzer
arabischtalige rabelaisachtig
arbeidersleven verbaliseerden
avondgesternte tegenoverstand
beeldengroepen ploegbeenderen
beinvloedingen bovenleidingen
berkenbladeren neerkrabbelden
beroepsgronden bosnegerdorpen
beroepskrediet boetepredikers
beroerdigheden geborneerdheid
bestelgoederen edelgeborenste
beursgenoteerd geobstrueerden
categoriserend genarcotiseerd
charterschepen rechtschapener
chronometreert rechtermotoren
citroendraaier reactionairder
datacompressie sportacademies
deblokkeringen ingebrokkelden
deelleveringen genivelleerden
demarkatielijn dijkmaterialen
dichtschroeien hodiecentrisch
dienstencentra transcendentie
dievenpoortjes sovjetperioden
discontogevers voedingssector
discretiedagen gedistancieerd
diskongruentie gokindustrieen
donkerblauwste landbouwstreek
doorgesletenen lengtedoorsnee
doorgevretenen voortgeredenen
drakenvliegers verklaringseed
drietrapsraket straatprediker
dronkemanslied inkomensladder
druivenkrenten turkenvrienden
druktechnieken uchtendkrieken
duinreigersbek eindgebruikers
energievretend geinverteerden
garnalenkroket klankgenerator
geheractiveerd vederachtigere
geinteresseerd geresisteerden
geinterneerden gerentenierden
gemaniereerdst magnetiseerder
geneesbladeren neergesabelden
gepersevereerd gepreserveerde
germanistische schematisering
geweldsorgieen regelingswoede
graveltoernooi tarievenoorlog
heldenverering herverdelingen
interferenties terreinfietsen
kaarsensnuiter sierkunstenaar
kappersstoelen pantserkoepels
karakterlezers laarzetrekkers
kasverschillen schellakvernis
katoenspinster streptokinasen
katoenstearine koeienstaarten
kinesiterapeut suikerpatiente
kloosterkledij krokodilletjes
kommentaarstem mammoettankers
koppelstreepje poppekleertjes
kostenramingen ontmaskeringen
landingslegers slingerdeslang
leenvergoeding overeenliggend
leidingsteunen studieleningen
limietovergang migratiegolven
mortiergeschut roemruchtigste
netelkoninkjes onkennelijkste
noordwestelijk woestijnkolder
noordwesterden wonderdoenster
oeverbekleding vogelbekdieren
onbevattelijke voetbalknietje
ondergegravene overgedragenen
ongeschooldere secondehorloge
ontmenselijken steenkolenmijn
opendeurdienst oudpresidenten
opslagtechniek spelonkachtige
pantsertroepen streeppatronen
penseelvoering versoepelingen
ploertendoders sportonderdeel
poldermeesters stremselpoeder
ruitjesschrift uitschrijfster
sportredacteur startprocedure
straatculturen taalstructuren
toverachtigere trachietgroeve
verkrachtingen vrachtrekening
verstotelingen vliegestronten
voorbedongenen voorgebondenen
waardenstelsel wereldatlassen
welzijnsdienst zwijnendistels
kinderstoeltje ordentelijkste troetelkindjes
vertalingswerk walversterking wetsverklaring

15 letters

beeldendiensten nestelbedienden
belastingadvies betalingsadvies
belastingplicht betalingsplicht
beleningswaarde generaalsbewind
binnengehaalden nabehandelingen
categoriseerden genarcotiseerde
dienstweigeraar nietswaardigere
distribueerwals ruitewisserblad
doorgewinterden winterondergoed
driveinwoningen eindoverwinning
energietoestand gestationeerden
entoesiasteling toelatingseisen
gamelanorkesten molensteenkraag
garantiekrediet integratiekader
geintervenieerd vernietigendere
gepolariseerden neerslagperiode
getirailleerden intergeallieerd
goederenuitvoer vooruitgeredene
handelstractaat taalachterstand
heiligenbeelden lendeheiligbeen
herschrijvingen herverschijning
klachtenlijsten nachtstellinkje
knotssprietigen spierontsteking
koeponbelasting spookbetalingen
koersnoteringen rekeningsoorten
korrespondentie pronostikeerden
lastenverlaging vraagstellingen
leraarspensioen pianoleraressen
levensterreinen renteniersleven
moderniseringen reisonderneming
onvolgroeidheid onvoordeligheid
penisvergroting sportvereniging
polarisraketten prostaatklieren
spoedverlossing vredesoplossing
sportredacteurs startprocedures
steenslingeraar taalergernissen
veranderlijkste verstandelijker

16 letters

arseenverbinding bandversieringen
artistiekelingen selektietraining
belichtingsmeter titelbescherming
beurstransakties kruisbessentaart
graveltoernooien tarievenoorlogen
groenteveilingen toneelvereniging
hartspecialisten paternalistische
integratiekaders kredietgaranties
ongeregistreerde registergoederen
partijcongressen saneringsproject
repetitieruimtes restitutiepremie
steenvergruizing zustervereniging
vergeestelijkten verstekelingetje

18 letters

arbeidsverdelingen beleidsverandering
commensurabiliteit mobilisatiecentrum
dissipatievermogen verademingspositie
regeringsarchieven researchvereniging

19 letters

verkeershandelingen verklaringseenheden

20 letters

clearingovereenkomst vermogenselektronica

Startpagina

Opmerkingen?