Multi-anagrammen

Er zijn woorden waarvan meer dan een anagram kan worden gemaakt; daar schijnt zelfs een term voor te zijn: de anagrambreedte. Tien anagrammen hebben achtereenvolgens eerst, troep, koster en dreigen.

eerst ester eters etser reest reset seter stere teers trees
petor petro poert porte poter prote roept ropte troep trope

deiner denier dieren dineer drieën einder inreed reiden rieden
enters ertsen rentes resten retsen sneert steren streen ternes
inerte inteer intree nieter reinet reiten rieten tiener tieren
nestor rosten rotsen snoert storen tenors tensor torens torsen
koerst korset kortse koster koters kroest orkest sektor stoker trekos

ertegen geerten geneert gereten negeert negeret regente tengere
opsiert periost porties riposte sierpot sorptie sproeit trosiep
nepster penters persten present presten pretens serpent snerpte strepen
dreigen driegen gedrein geirnde gierden gierend greinde griende nederig negride

bretoens bretonse nestboer obsteren rotsbeen steenrob strobeen
ernstige gisteren neerstig nesterig nestiger signeert steniger
geponste geposten gesnoept gesopten gespoten gestopen opstegen
pesterij piertjes preitjes speterij spiertje spreitje sprietje
drevelen levender leverden leverend revelden verdelen verleden verleend
eervolst overlest servotel slotveer solveert veerslot verloste verstoel

aanbieder aanbreide aardbeien bedienaar bedraaien beiaarden
delegeren gelederen geleerden legeerden neerlegde regelende
delogeren godenleer logeerden logerende ondergeel ongeleerd
denoteren detoneren noteerden ondereten onteerden onterende
dierenvel inleverde vendelier verleiden vernielde vleiender
eerlijkst keerstijl kletserij kliertjes krieltjes slijketer
elegantst gelastten gelatenst gestalten nestelgat tegenlast
evenredig gevierden grievende verenigde vigeerden vigerende
geratsten gerstenat gestarnte gestarten stagneert strategen
groetenis ingeroest noesterig noestiger reisgenot soigneert

armelijkst kamlijster mijterslak smartelijk stijlkamer
deelvragen gravendeel nageleverd verlagende vernagelde
devoileren overleiden overlieden vloeiender voerlieden
dierenstuk diskuteren duinstreek steenkruid uitdenkers
doorvreten ontvoerder vertoornde voortreden voortrende
ingeleverd levendiger veredeling verledigen vliegerden
koperetsen kopersteen opensteker steenkoper toespreken
noordernet ontroerden ontroerend ordonneert rondtoeren
koesterden koesterend ondersteek ordeketens ordetekens steekdoren

drenkelinge gerinkelden kinderengel leegdrinken
eierleggend ingelegerde ingeregelde negligeerde
glasvenster slagvenster vensterglas verslagenst
kluisterden nestelkruid struikelden struikelend
levenstaken slavenketen steenvalken valkenesten
observerend roverbendes roversbende versoberden
oerachtigst roestachtig rotsachtige stroachtige
ontvoerster overstorten vertoonster vertroosten

geïnterneerd gerentenierd integreerden integrerende nietregerend

demoraliseren moraliseerden moraliserende normaliseerde

nederschroeven onderschrevene overschredenen

centraliseerden centraliserende decentraliseren

Als er een heel erg groot woordenboek geraadplaagd wordt, kan er veel meer:

5 letters

25 woorden
aelst, alset, alste, altes, estal, laest, laets, laste, lates, latse, least, lesta, saelt, salet, sealt, setla, slaet, sleat, stael, stale, steal, stela, tales, telas, tesla
enist, entis, esint, inest, inset, isten, itens, niest, niets, seint, senti, sient, sinet, sinte, siten, sniet, snite, stein, stien, stine, tensi, tiens, tinse, tsien, tsine
26 woorden
eirst, erist, ierst, ierts, ister, istre, reist, reits, retis, riest, riets, riste, rites, ritse, serit, serti, siert, steir, stier, strie, teris, tiers, tires, tiser, treis, trise
27 woorden
estor, orest, orset, ortes, oster, ostre, oters, reost, roest, roets, roset, roste, rotse, soert, soret, sorte, soter, steor, stero, stoer, stroe, teors, terso, toers, tores, torse, troes
34 woorden
aerst, aerts, arest, arets, arset, artes, aster, astre, earst, erast, estar, estra, raest, raets, raset, raste, rates, ratse, resat, resta, retsa, saert, sater, satre, setar, staer, stare, stear, stera, strea, tarse, tears, teras, traes
6 letters
23 woorden
eering, eigner, energi, eniger, ergeni, ergien, erigen, geiner, geinre, geiren, geirne, generi, genier, gieren, greien, greine, iergen, inreeg, negeri, negrie, regien, regine, reigen
enigst, etsing, geinst, genist, gentis, gesint, gestin, ginste, gintse, gisten, ingest, nestig, netgis, seting, signet, sigten, singet, stenig, stiegn, stieng, stigen, stinge, tignes
24 woorden
nestor, nortse, noster, nostre, ontser, ostern, ronste, rosten, rotsen, seront, snoert, snoter, sorten, sterno, storen, streno, stroen, tenors, tensor, toerns, toners, tonser, torens, torsen
25 woorden
aertsp, parste, partes, paster, paters, patres, patser, perast, praest, praets, pratse, presta, rapste, raspet, raspte, repast, sarpte, spaert, sparet, sparte, spater, strepa, tapers, trapes, trepas
28 woorden
eirten, entier, entire, eriten, erniet, ienter, inerte, inteer, intree, irteen, itener, neriet, nerite, nieert, nieter, nitere, reinet, reinte, reiten, retine, rieten, teiren, teneri, terein, tiener, tieren, tinere, triene
29 woorden
deiner, deiren, deirne, denier, diener, dienre, dieren, dierne, dineer, dreien, drieen, driene, edirne, einder, eirden, ideren, iedren, ierden, indere, inrede, inreed, nidree, nieder, reiden, reiend, reinde, ridene, rieden, riende
32 woorden
eernst, eerstn, ensert, enster, enters, entres, erenst, ernest, ersten, ertsen, neerst, rentes, resten, retsen, senter, serten, sneert, steenr, steern, stener, steren, sterne, streen, strene, tenser, terens, ternes, tersen, treens, trenes, trense, tresen
33 woorden
aernst, aernts, anster, anstre, arents, arsten, artsen, astern, astren, naerst, naerts, naster, naters, ranste, rantes, rasent, rasten, ratsen, restan, rnaest, sertan, snaert, snater, snatre, staren, sterna, straen, strena, tarsen, traens, transe, tsaren, tsnaer
7 letters
22 woorden
aenrits, aretins, arsenit, estrain, inserta, instare, naister, nareist, resinat, restian, retinas, retsina, santrie, satiner, satiren, seriant, sertain, siterna, stainer, sternai, triasen, tsarine
deernis, deniers, derenis, dieners, dienres, driesen, einders, ienders, nieders, reedsin, reisden, reisend, risende, sdenier, seirden, serinde, sideren, siender, sierden, sierend, snieder, snierde
30 woorden
eirsten, entiers, entries, ernesti, inertes, inreste, interes, nerites, nieters, nietser, reinest, reinste, rentesi, rietsen, sentier, sentire, sietern, sintere, steiner, stieren, streien, strieen, striene, teernis, teneris, teniers, tieners, tiersen, treisen, tsieren
8 letters
19 woorden
ernstige, geinster, genister, ginstere, gisteren, gitseren, grietens, isertgen, neerstig, nesterig, segniter, signeert, steigern, steigren, steniger, steringe, strienge, teerings, treignes
21 woorden
inertste, insetter, insteert, interest, interets, intreste, nietrest, reistent, sitteren, steirten, sterniet, stierent, streiten, teistern, teistren, tienster, tierenst, tneirste, trientse, triesten, trisenet
9 letters
15 woorden
dalerveen, delvenaer, ladenveer, laveerden, laveerend, laverende, leenvader, levenader, neederval, veldenaer, veradelen, veraedlen, verladene, verlaeden, vlaendere
16 woorden
dierenvel, inleverde, nederviel, neveldier, vendelier, verdeilen, veridelen, veriedeln, verleiden, vernielde, vielender, vierdelen, vierendel, virendeel, vleiender, vliendere
17 woorden
erevelden, leevender, leeverden, leverende, neervelde, revelende, veerdelen, verdeelen, verdeelne, veredelen, vereedlen, vereelend, verledene, verleeden, verleedne, verleende, vleederen

Startpagina

Opmerkingen?