Eenletterverschilwoorden

De woorden conrector en corrector hebben slechts op een positie een verschillende letter, namelijk op positie 3 een 'n' resp. een 'r'. Zouden er voor elke lettercombinatie (uitgezonderd de 'q') zulke woorden te vinden zijn?

Zie hier de complete lijst:

ab kolenaak - kolenbak
ac baak - back
ad rivieraal - rivierdal
ae verzanding - verzending
af stoa - stof
ag platina - plating
ah aanaarding - aanharding
ai lastigheid - listigheid
aj aaszak - jaszak
ak rammelaar - rammelkar
al schaak - schalk
am aanteling - manteling
an zaadkorrel - zandkorrel
ao rammelkast - rommelkast
ap sarong - sprong
ar dwaasheid - dwarsheid
as overlaat - overlast
at canaille - cantille
au nattigheid - nuttigheid
av meeraal - meerval
aw aanspraak - wanspraak
ax boa - box
ay aard - yard
az kolenaak - kolenzak
bc barričre - carričre
bd kinderboek - kinderdoek
be bedgenoot - eedgenoot
bf blauwheid - flauwheid
bg bangmaker - gangmaker
bh boerenhuis - hoerenhuis
bi gember - gemier
bj bumper - jumper
bk boekwinkel - koekwinkel
bl buitenband - buitenland
bm bondigheid - mondigheid
bn beuzelaar - neuzelaar
bo bordeel - oordeel
bp blanketsel - planketsel
br wereldbond - wereldrond
bs blankheid - slankheid
bt verbreding - vertreding
bu bier - uier
bv sneeuwbal - sneeuwval
bw borsteling - worsteling
bx bob - box
by ben - yen
bz bondigheid - zondigheid
cd ceel - deel
ce clan - elan
cf concessie - confessie
cg lacune - lagune
ch carre - harre
ci truc - trui
cj cour - jour
ck eicel - eikel
cl evacuatie - evaluatie
cm codewoord - modewoord
cn wicket - winket
co loc - loo
cp octant - optant
cr ceder - reder
cs contract - contrast
ct patience - patiente
cu necrologie - neurologie
cv center - venter
cw carnet - warnet
cx Ceres - xeres
cy cup - yup
cz ceel - zeel
de aanbidding - aanbieding
df schilder - schilfer
dg verdunning - vergunning
dh deftigheid - heftigheid
di tuinder - tuinier
dj verdaging - verjaging
dk verbreding - verbreking
dl badkostuum - balkostuum
dm stadhouder - stamhouder
dn verdoeming - vernoeming
do farad - farao
dp afdaling - afpaling
dr deformatie - reformatie
ds borstkruid - borstkruis
dt degenstoot - tegenstoot
du additie - auditie
dv kalfsleder - kalfslever
dw bloeddorst - bloedworst
dx bod - box
dy pond - pony
dz achterdak - achterzak
ef ereschuld - erfschuld
eg hanespoor - hangspoor
eh panacee - panache
ei complement - compliment
ej spies - spijs
ek vooreind - voorkind
el woeligheid - wolligheid
em moreel - mormel
en hoekbal - honkbal
eo prepositie - propositie
ep seinhuis - spinhuis
er woesteling - worsteling
es secretarie - secretaris
et zoetigheid - zottigheid
eu veiligheid - vuiligheid
ev einder - vinder
ew boveneind - bovenwind
ex boeën - boxen
ey bode - body
ez moreel - morzel
fg volksfeest - volksgeest
fh feil - heil
fi groef - groei
fj infectie - injectie
fk werfkracht - werkkracht
fl aanfokking - aanlokking
fm stafkaart - stamkaart
fn fataliteit - nataliteit
fo franje - oranje
fp functie - punctie
fr leefwijze - leerwijze
fs stopverf - stopvers
ft refractie - retractie
fu schoft - schout
fv referentie - reverentie
fw fijnproever - wijnproever
fx bof - box
fy bof - boy
fz femelaar - zemelaar
gh wintergoed - winterhoed
gi draagstoel - draaistoel
gj handgeklap - handjeklap
gk volksgunst - volkskunst
gl overgeving - overleving
gm vergelding - vermelding
gn verlegging - verlenging
go gratie - oratie
gp steekwagen - steekwapen
gr vervoeging - vervoering
gs goudvlieg - goudvlies
gt uitbuiging - uitbuiting
gu graniet - uraniet
gv inlegering - inlevering
gw gaslicht - waslicht
gx bogen - boxen
gy gard - yard
gz voorganger - voorzanger
hi her - ier
hj hockey - jockey
hk voorhamer - voorkamer
hl vaderhand - vaderland
hm haakwerk - maakwerk
hn harigheid - narigheid
ho schut - scout
hp verhakking - verpakking
hr pathologie - patrologie
hs happigheid - sappigheid
ht handwortel - tandwortel
hu hitje - uitje
hv hervorming - vervorming
hw heidegrond - weidegrond
hx fäh - fax
hy hen - yen
hz samenhang - samenzang
ij banier - banjer
ik uitreiking - uitrekking
il vervuiling - vervulling
im zwartheid - zwarthemd
in scheiding - schending
io kolenschip - kolenschop
ip uitroeiing - uitroeping
ir paaiplaats - paarplaats
is paaitijd - paastijd
it mensenhaai - mensenhaat
iu oplichting - opluchting
iv scholier - scholver
iw kielwater - kwelwater
ix latei - latex
iy babi - baby
iz linie - linze
jk kanjer - kanker
jl voetjicht - voetlicht
jm joker - moker
jn weduwjaar - weduwnaar
jo pijen - pioen
jp sjoelbak - spoelbak
jr joker - roker
js majeur - maseur
jt projectie - protectie
ju pij - piů
jv gejoel - gevoel
jw jachthond - wachthond
jx mij - mix
jy thuja - thuya
jz jagerij - zagerij
kl rechtszaak - rechtszaal
km pruikentijd - pruimentijd
kn verzoeking - verzoening
ko kostganger - oostganger
kp verwerking - verwerping
kr verwekking - verwerking
ks koppigheid - soppigheid
kt beplanking - beplanting
ku knie - unie
kv verwerking - verwerving
kw ontkenning - ontwenning
kx fok - fox
ky lokaliteit - loyaliteit
kz uitwijking - uitwijzing
lm lijntoestel - mijntoestel
ln achterbalk - achterbank
lo scholier - schooier
lp insluiting - inspuiting
lr schakeling - schakering
ls politie - positie
lt schoolkind - schootkind
lu rollade - roulade
lv lastigheid - vastigheid
lw belustheid - bewustheid
lx bol - box
ly bol - boy
lz landstreek - zandstreek
mn mobiliteit - nobiliteit
mo farm - faro
mp stimulatie - stipulatie
mr verwarming - verwarring
ms muffigheid - suffigheid
mt stormvloed - stortvloed
mu complet - couplet
mv beschaming - beschaving
mw machtwoord - wachtwoord
mx bom - box
my bom - boy
mz verminking - verzinking
no bontwerker - bootwerker
np cycloon - cycloop
nr zuidwesten - zuidwester
ns onderkant - onderkast
nt tonaliteit - totaliteit
nu vooronder - voorouder
nv nettigheid - vettigheid
nw nettigheid - wettigheid
nx enclave - exclave
ny bon - boy
nz nevenhoek - zevenhoek
op soort - sport
or doopwater - dropwater
os voorpoot - voorpost
ot steensoort - steenstort
ou aanzetstok - aanzetstuk
ov olieboot - vlieboot
ow duo - duw
ox radio - radix
oy topografie - typografie
oz oogwater - zogwater
pr slingeraap - slingeraar
ps sluipdeur - sluisdeur
pt spreektaal - streektaal
pu premie - uremie
pv praatzucht - vraatzucht
pw winterpeer - winterweer
px septet - sextet
py pen - yen
pz verpanding - verzanding
rs reparatie - separatie
rt vervorming - vetvorming
ru berkenbos - beukenbos
rv verruiling - vervuiling
rw verrekking - verwekking
rx teler - telex
ry voller - volley
rz rangnummer - zangnummer
st buitenkans - buitenkant
su koster - kouter
sv resolutie - revolutie
sw sherry - wherry
sx bos - box
sy bos - boy
sz soldering - zoldering
tu ketterij - keuterij
tv vertelling - vervelling
tw toonkamer - woonkamer
tx complet - complex
ty stater - stayer
tz rechtstaal - rechtszaal
uv uier - vier
uw uier - wier
ux tauon - taxon
uy lunchen - lynchen
uz uier - zier
vw bevolking - bewolking
vx ovaal - oxaal
vy ven - yen
vz vinnigheid - zinnigheid
wx luwe - luxe
wy wen - yen
wz wandplaat - zandplaat
xy box - boy
xz faxen - fazen
yz yang - zang

Keren is een bijzonder woord, door steeds een letter te vervangen zijn er maar liefst 27 andere woorden te maken:

Verder met langere woorden:

vollen (24) waarden (18) polletje (16) polletjes (16) wolligheid (9) gedoteerden (7) afgeslotenen (7) uitgeslotenen (5)

Startpagina

Opmerkingen?