Veel (mede)klinkers in een woord.

Medeklinkerloze woorden zijn er volop:

Mocht iemand vallen over iae, het is de aanvoegende wijs van iaen, het balken van een ezel. Dat de ezel iae kan men veelvuldig horen op het platteland.

In de zin Dat hij haar aaie komen we al tot vier letters.

De ui van een aio (letterwoord van assistent in opleiding) is een aioeui, het enige woord met alle klinkers erin.

Met wat fantasie zouden we een aai van een ooi een ooieaai kunnen noemen, dat zijn er al zeven (dit verklaar ik thans tot een versteende uitdrukking, waardoor de nieuwe spelling geen kans krijgt om er een n tussen te zetten).

Het langste woord met één medeklinker is zaaiui, was haaieëi.

Klinkerloze woorden zijn er ook: st en sst (stil!), br en brr (van de kou), rrrt (geluid van iets dat snel wegschiet, met dank aan Luc Kumps) en zzz (van de bijen). Daar houdt het wel mee op, dacht ik. Maar Cris Clonen meldt dat in de 14e druk van Van Dale het woord grrl voorkomt, met als meervoud grrls. Een nieuw record!

Het langste woord met één klinker is schurftst (de overtreffende trap van schurft). Piet was schurft, Jan was schurfter, maar Kees was het schurftst.

Wie per se een zelfstandig naamwoord wil zal genoegen moeten nemen met dikke soep van rode bieten. Dat heet borsjtsj.

Wat is de vergrotende trap van vaststaand? Vasterstaand natuurlijk. De overtreffende trap ervan is vanzelfsprekend vastststaand. Dat is het vastststaande feit.

Het standaardvoorbeeld voor een woord met acht medeklinkers achter elkaar is angstschreeuw. Gerechtsschrijver heeft er evenveel. De kroon spant echter het woord slechtstschrijvend. Dat mag volgens de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) inderdaad aan elkaar geschreven worden, naar analogie van woorden als 'dichtstbevolkt', 'drukstbezocht' en 'hoogstgelegen'. De vergrotende trappen worden altijd in twee woorden geschreven, de overtreffende trap soms in één woord, soms in twee woorden. Hiervoor zijn echter geen duidelijke regels opgesteld.
Dan mag dus zachtstschrijdend ook, vind ik (met dank aan Peter Dal).
In het radioprogramma Vroege vogels werd op 6-10-2002 de herfstschroeforchis genoemd. In 1950 waren er nog 50 plaatsen waar deze orchideeën groeiden, anno 2002 nog maar twee.
Iemand die zich te goed doet aan borsjtsj kan men een borsjtsjschranser noemen. Dat zijn dus tien medeklinkers op een rij! Met dank aan Geert Rinkel.

Bij de voetbalclub Willem II speelt ene Abdellaoui. Een goede speler, Willem II zou wel een paar Abdellaouiën willen hebben. Eindelijk een woord met alle vijf klinkers bij elkaar.


Startpagina

Opmerkingen?