Lange woorden

In het Nederlands kan men zelfstandige woorden welhaast eindeloos aaneenplakken, zodat er zeer lange woorden kunnen ontstaan. De verschillende naslagwerken kunnen deze plaksels niet allemaal opnemen. Wel opgenomen zijn de volgende lange woorden:

30 letters
arbeidsongeschiktheidspensioenarbeidsongeschiktheidsregeling
arbeidsvoorwaardenontwikkelingcentraleverwarmingsinstallatie
dichlorodifenyltrichloorethaanelektriciteitsproductiebedrijf
huwelijksvruchtbaarheidscijferlevensverzekeringsmaatschappij
levensverzekeringsovereenkomstnicotiamide-adenine-dinucleotide
staatsinvesteringsmaatschappijtelecommunicatie-infrastructuur
televisieproductiemaatschappijvastgoedbeleggingsmaatschappij
verantwoordelijkheidsstructuurverantwoordelijkheidsverdeling
ziekteverzekeringsmaatschappij 
31 letters
arbeidsongeschiktheidsuitkeringbelangenbehartigingsorganisatie
chronischevermoeidheidssyndroomhuisvuilverbrandingsinstallatie
kredietverzekeringsmaatschappijkunstnijverheidstentoonstelling
rioolwaterzuiveringsinstallatierookgasontzwavelingsinstallatie
verlijfrentekapitaalverzekeringverlijfrentekapitaalverzekering
vertegenwoordigingsovereenkomstwervelbedvergassingsinstallatie
ziektekostenverzekeringsbedrijf 
32 en meer letters
accountantadministratieconsulent (32)geneesmiddelenvergoedingssysteem (32)
medeverantwoordelijkheidsheffing (32)arbeidsongeschiktheidsverzekering (33)
arbeidsongeschiktheidsverzekering (33)arbeidsongeschiktheidsvoorziening (33)
chloorfluorkoolwaterstofverbinding (34)elektriciteitsproductiemaatschappij (35)
zandzeepsodemineraalwatersteenstralen (37)

Aanvullend: in de 14e druk van de Van Dale staan:

35 letters: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis
35 letters: hippopotomonstrosesquippedaliofobie (ziekelijke angst voor lange woorden!)

De heer H. Smeenk schreef: "In een catalogus van een technische groothandel ben ik het woord potentiaalvereffeningswandcontactdoosafdekplaatje tegengekomen". Dat zijn 49 letters, het meervoud nog een meer.

Jos Weerkamp-Pahlplatz registreerde 'belangstellingsregistratiegesprekken', 36 letters!

Aad Paans gaf 'Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulier', 43 letters, het meervoud 45.

Jaap Waag gaf een aantal lange woorden uit de fiscale literatuur: 'arbeidsongeschiktheidsverzekeringsuitkering' (43), 'aansprakelijkheidsverzekeringsuitkering' (39), 'concernfinancieringsvennootschap' (32) en 'concernfinancieringsvennootschapsdirecteur' (42). Hij merkt op dat dan ook 'concernfinancieringsvennootschapsdirectrice' (43) kan. Over meervouden wil ik het niet eens hebben.
Nog een: Aftoppingsouderdomspensioenexedentregeling (42).

Het kan nog erger. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyr-ndrobwllllandysiliogogogoch, kortweg: Llanfair P.G. (P.G. ter onderscheiding van andere Llanfair-namen), is de naam van een dorpje en een voormalig spoorwegstation op het Britse eiland Angelesey. De letterlijke betekenis: de plaats van de kerk van de H. Maria in een bos van witte hazelaars bij een draaikolk en bij de kerk van de H. Tysylio dicht bij een rode grot!

Startpagina

Opmerkingen?