148 nrst-woorden

Met welke set medeklinkers kunnen de meeste woorden worden gevormd? Dat blijken de letters N, R, S en T te zijn. De klinkers A, E, I, O en U mogen vrijelijk worden gebruikt, de IJ niet. De volgende 149 woorden zijn gevonden:

aanrist
aanriste
aanroest
aanruist
aanruiste
aanstaar
aanstuur
aeneasrat
arsenaat
arseniet
artsen
eersten
eiernest
eiersteen
enters
entrees
ernaast
ernst
ertsen
estuarien
etensuur
inroest
inseraat
insert
insertie
instar
instore
instrooi
instuur
intarsia
intrusie
ionisator
ioniseert
naaister
naarst
nareist
nastaar
nastuur
nerts
nestor
neuritis
neusrat
neusrot
nitreus
nitrose
noester
norst
notaris
notarius
notiseur
nutras
oestron
onereust
onrust
ontsier
oorsteen
oosteren
ranst
rasant
ratsen
reinst
reinste
reistenue
rentes
resinaat
resiniet
resten
retsen
retsina
reünist
reüniste
rinitis
rinst
risten
ritsen
roesten
roosten
roostin
rosten
rotneus
rotsen
routines
routineus
ruineust
ruisten
ruitenaas
rusten
sanatoria
saneert
sanitair
sanitaire
santorie
santri
sartan
satineer
satiren
sauteren
senator
senioraat
senorita
serotine
seuteren
siertuin
sinter
situeren
snater
sneert
snert
snoert
snort
snuiter
soorten
souteneer
souteneur
staren
stearine
steenoor
steraan
steren
stern
steuren
stieren
storen
storno
streen
strooien
struin
sturen
teersen
teneris
tenors
tensor
ternes
tieners
toesnoer
tonsuur
torenas
torens
torsen
tournees
trans
trens
tronies
tsaren
tsarina
tuiniers
tuinroos
Tunesiër
unster

Lidia Altena gaf nog wat aanvullingen:

Van 'serum' geeft het woordenboek als meervoud 'sera', dus moet het meervoud van 'antiserum' ook 'antisera' zijn.
Hij is de naarste nog niet.
Het meest onereust is het onereuste.
Als je veel geld hebt, en je bent op zoek naar een huis, dan zoek je iets riants uit.
Een 'ristui' is een ui aan een rist of een geriste ui. Het meervoud moet volgens mij dus ristuien wezen.
Sauterieën zijn danspartijtjes aan huis.
Een 'sutuur' is een verbinding van 2 schedelbeenderen of een wondnaad. Het meervoud is suturen.
Een toner is drukinkt in poedervorm, het meervoud is toners.
Een tuner is een radiotoestel zonder versterker. Het meervoud is tuners.

Zelf vond ik nog:

serotien, (medisch) laat komend, een serotiene bevalling
siertin, legering van tin en lood, die niet dof wordt
stayeren, als stayer rijden
styreen, een vinylverbinding
tyrosine een propaanzuur, in eiwitten voorkomend

Willy Elst wist nog acht aanvullingen te geven:

aanraast, van werkwoord aanrazen
norste, de ene is al norser dan de andere en eentje is de norste
nieters, meervoud van nieter
aristieën, meervoud van aristie
streun, van werkwoord streunen
snaart, van werkwoord snaren
snart, van werkwoord snarren

Marc Van Broeck gaf een aanzienlijke lijst:

intro's meervoud van intro
rotans meervoud van rotan = een roede of stok van rotan
santir perzisch muziekinstrument
sniert van het werkwoord snieren = sneren
snoter syn. voor snotter
turnus ronde in schaakwedstrijd
retinas meervoud van retina = deel van het oog
ruitens kaartterm, zoals schoppens, klavers
inserate van inseraat
saturnia naam van vlinder: nachtpauwoog
serenata mexikaanse muziek
trainees leerlingen
unitaris soort bemiddelaar
unitairs iets dat unitair is
eenruits uit één ruit bestaand
eenruitse
inerties traagheden meervoud van inertie
ironist schrijver van ironische teksten
ironiste vrouwelijke ironist
notoirs iets dat notoir is
notoors syn voor notoirs
ortesen meervoud van ortese = medisch instrument
roeinatie
senioriaat senioraat
tésaurieën schatkamers ( th niet verplicht)
entr 's meervoud van entry
stoeren mensen die stoer zijn
treinas as van een trein
tuinreis reis met als doel het bezichtigen van tuinen
tuiniris iris voor de tuin

Werkwoordsvervoegingen die eindigen op 'e', zoals in de zin : men neme een ei
aanroeste
aanstare
aanstuer
inroeste
instrooie
instuer
nastare
nastuer
ontsiere
satinere
sintere
snatere
soutenere
toesnoere

Bijvoeglijke naamwoorden waar men nog een 'e' achter kan zetten zoals:
nitreuse
noesteer
ranste
rasanet
routineuse
ruineuste

Ten slotte zijn er nog de werkwoordvervoegingen eindigend op 'ens' zoals in de zin : tot bloedens toe. Zo kan men maken:
retens
rotens
terens
turens
reitens
roetens
ruitens
tierens
toerens
tourens
turens

Tot zo ver Marc Van Broeck. Imposant!

In de in oktober 2005 verschenen 14e druk van Van Dale vond ik:
Natres Nationale Reserve (vrijwilligerkorpsen)
S-trein sneltrein
Tarsen vormvariant van Tarsus
Tursèniè (Etruria)

waardoor het totaal op 235 komt.


Startpagina

Opmerkingen?