Omwoorden

Soms zie je een woord waarin je plots iets opvalt. Zoals het woord muziektent. Daar zit het woord ziekte in, terwijl eromheen het woord munt staat. Soms lijken de woorden nog wat met elkaar te maken te hebben: een afscheid van een huwelijk leidt tot afschuwelijkheid.

Een kleine verzameling:

ka-arts-pel
ka-arts-ter
kl-oven-ier
la-plan-der
op-stop-per
pr-edik-aat
re-geer-der
sp-aard-uit
st-eden-aar
ba-armoe-der
ge-broed-sel
kr-onkel-ing
op-schep-per
st-otter-aar
be-scherm-er
be-schouw-er
be-sproei-er
be-vracht-er
mu-ziekte-nt
be-gelei-ding
mi-rakel-spel
to-ondicht-er
dr-oogst-empel
dr-oogst-oppel
af-stand-meting
te-genre-kening
re-misere-kening
afsc-huwelijk-heid
klein-geest-igheid
voo-ronde-rstelling

Startpagina

Opmerkingen?