De SBKB

    Home
Up

E-mail :

 

STICHTING TOT BEHOUD VAN KLEIN BRANDWEERMATERIEEL 

 

ANBI gerelateerde informatie
 

De SBKB is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Giften aan de SBKB zijn (onder voorwaarden) voor zowel particulieren als ondernemingen fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie zie de informatie op de site van de belastingdienst:  (www.belastingdienst.nl)

In het kader van de transparantie bijgaand de ANBI gerelateerde informatie over onze Stichting.

 

Naam:  

Stichting tot Behoud van Klein Brandweermaterieel (afgekort SBKB)

 

Fiscaal en KvK Nr:

Fiscaal:                  811495814

KvK:                      24333188 Den Haag

 

Post adres

Formosa 1,

2721 KN  Zoetermeer

 

E-mail:

Info@brandweerbus.com  

 

Doelstelling van de Stichting

 “Het verwerven, restaureren en conserveren van klein historisch brandweermaterieel, teneinde dit materieel als museummaterieel voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.”

 

Hoofdlijnen uit het beleidsplan

·      Onze specialiteit zijn brandweerwagens en materieel dat voorzien is van VW motoren.

·      Wij onderzoeken en publiceren de geschiedenis van de VW brandweerwagens in Nederland

·      Wij onderhouden en publiceren een register van de VW brandweerwagens die nog in Nederland aanwezig zijn

 

Bestuursleden

Voorzitter:                           Henk Beekhuizen, Waddinxveen

Secr. /Penningmeester:      Guus Brinkel, Zoetermeer
Lid:                                        Mark Knaapen, Rijswijk

 

Beloningsbeleid               

Op geen enkele manier ontvangen de bestuursleden een vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Verslag van de werkzaamheden

Zie onze verslagen op deze website: www.brandweerbus.com

p.s. Optredens met ons eigen materiaal worden geboekt en uitgevoerd door de SHB uit Den Haag. Zie ook hun verslagen via de SHB website, Facebook pagina en Twitter site.

 

Financiële verantwoording

 

               Verlies en winstrekening 2013

 

kosten optredens

             -  

opbrengsten optr.

         -  

Kosten eigen materieel

        2.688,66

rente

       28,33

afschrijving

          300,00

resultaat verk mat.

         -  

Kosten Website

           96,82

Donaties

    3.850,00

stallingen

        2.400,00

 

 

diversen

           50,09

 

 

 

 

 

 

Resultaat Verlies

      1.657,24-

 

 

 

      3.878,33

 

  3.878,33

       
 

Eindbalans 2013

   

Kas

             -  

Eigen vermogen

   10.970,13

Giro rekening

        1.325,13

 

 

kapitaal rekening

             -  

 

 

VW bus

        8.000,00

 

 

MSA-'s / AHW

        1.500,00

 

 

Vorderingen

          145,00

Schulden

         -  

 

 

 

 

 

     10.970,13

 

 10.970,13