Milieu-invloeden nemen een steeds groter aandeel in, in het ontstaan van zowel acute- als chronische ziektebeelden.Een bijzondere plaats nemen de zware metalen in, welke over langere tijd door o.a. amalgaamvullingen, drinkwater, levensmiddelen, additieven en luchtvervuiling, voortdurend op het lichaam inwerken.

 

De STS-test (Schwermetall-Test-System) stelt ons in de gelegenheid, ongebonden (vrije) zware metaalionen in lichaamsvochten, zoals urine en speeksel, verder in drink-water op gemakkelijke wijze, binnen enkele minuten te herkennen. Deze screeningstest, als een in-vitro diagnosticum, is gebaseerd op, een in de chemie als langer bestaande, dithizon-reactie. Door deze kwalitatieve kleurverschijning ontstaat de mogelijkheid specifieke metaalionen in urine, speeksel en drinkwater aan te tonen (maar ook in eventuele andere oplossingen). Ondertussen weten we uit vele wetenschappelijke onderzoeken dat diverse vormen van zware metaalbelasting een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van o.a.:
 • - auto-immuunziekten (Parkinson, MS, Sjögren, SLE, kanker, reuma, etc.);
 • - Alzheimer en dementie;
 • - gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen;
 • - geheugen- en concentratieproblemen;
 • - hormonale verstoringen (PMS, onvruchtbaarheid, endometriose, hypoglycemie, bijnierinsufficiëntie, slaapstoornissen, schildklierstoornissen, etc.);
 • - groeistoornissen en diverse afwijkingen
 • - nier- en leverfunctiestoornissen
 • - dysbiose (candida syndroom, maag- en darmziekten);
 • - huidklachten, etc.

   Deze test kunt u laten uitvoeren in combinatie met een consult bij (alleen op afspraak): homepage van Praktijk Blaauw