Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina

Informatie Verstandelijke Handicaps

Syndromen

Het begrip 'syndroom' komt vaak voor in de namen die gebruikt worden om een bepaald type verstandelijke handicap mee aan te duiden. Syndroom betekent in dit geval dat er bij die persoon, behalve de verstandelijke handicap, nog een bepaald aantal andere (opvallende) kenmerken aanwezig zijn die bij elkaar behoren. Omdat het samengaan van dezelfde (opvallende) kenmerken ook bij andere mensen gevonden wordt, lijkt er sprake te zijn van één bepaalde afwijking met dezelfde oorzaak. Meestal krijgt een syndroom de naam van de arts die het samengaan van bepaalde kenmerken als eerste in de vakliteratuur heeft gepubliceerd. Zo is het Down syndroom genoemd naar de Engelse arts J.L.H. Down, die ruim een eeuw geleden als eerste de kenmerken van wat nu het Down syndroom heet, beschreef. Soms wordt een syndroom genoemd naar de belangrijkste kenmerken van het syndroom (zoals het VCF syndroom) of naar de kenmerkende afwijking van het chromosoom (fragiel X syndroom).


W. Braam, AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
's Heeren Loo Midden-Nederland, regio Zuid-Veluwe
Postbus 75, 6710 BB EDE,
Telefoon 0318-593562
E-mail: Dit email adres is alleen bedoeld voor specifieke vragen en opmerkingen. Het is dus niet bedoeld voor algemene verzoeken om informatie ten behoeve van bijvoorbeeld werkstukken of scripties. Dus svp géén emails met verzoeken zoals "kunt u mij informatie sturen over het Prader Willi syndroom".
Copyright © 2005 W. Braam, AVG
10-01-2005