Home Syndromen Problemen Algemene linkpagina

Syndromen


(Informatie voor werkenden in de zorg)

Het begrip 'syndroom' komt vaak voor in de namen die gebruikt worden wanneer we bij een bepaald iemand willen aangeven om welk type verstandelijke handicap (voor wat betreft de oorzaak) het bij iemand gaat.
Syndroom betekent letterlijk: "samenlopen", ofwel een complex van verschijnselen dat vaker in een zelfde combinatie voorkomt, en dat dus kennelijk als een eenheid moet worden opgevat. In plaats van het woord 'syndroom' wordt ook wel 'de ziekte van ...' gebruikt.
Syndromen worden in de regel genoemd naar de eerste die de combinatie van verschijnselen als eerste geeft beschreven. Zo is het Down syndroom genoemd naar de Engelse arts J.L.H. Down, die ruim een eeuw geleden als eerste de kenmerken van wat nu het Down syndroom heet, beschreef.

Informatie over de volgende syndromen is beschikbaar of zal binnenkort beschikbaar zijn:


Ook zullen wij u berichten over recent gepubliceerd nieuws in de vakbladen.

Wij willen op deze site relevante informatie geven over syndromen. De site wordt geactualiseerd met informatie vanuit de zorgpraktijk, vanuit onderwijs en onderzoek.
Maar wat relevant is bepaalt u! Als u bepaalde infomatie mist of vragen heeft, reageer in het forum. Op deze wijze kunnen wij de site aanvullen en relevanter maken.

redactie
  • Wiebe Braam, sHeerenloo (de Hartenberg)
  • Frans Scholte, sHeerenloo (groot Schuylenburg)