The Quality Homepage

Welkom op de webstek van Kees de Bondt, uw introductie op TQM, BPR, QFD, TRIZ, ISO 9000 en kwaliteitsverbetering van kennismanagement op het NeT.

Welcome, this is Kees de Bondt's web-site, your Q-hopper to varied information on quality: TQM, BPR, QFD, TRIZ, ISO 9000 and quality improvement on knowledge management.

U was de/You were the
e/th
bezoeker/visitor sedert/since 31-3-1999.

Kom nog eens langs / Please call again.

emailme uw commentaar / your comments.

This page URL = www.debondt.net - Last updated: April 30, 2006