Volledige recensie Panta

 ‘Piek- en Verlichtingservaringen met  Koendalinie-energie’


Panta voorjaar 2007

Koendalinie-energie is een onderwerp dat je regelmatig ziet opduiken in boeken maar ook op het internet. Enerzijds wordt het vermeld als een weg naar ‘verlichting’ en anderzijds als iets waar je voor moet uitkijken. Enkele maanden geleden is van Pierjasi (schrijversnaam) een boek verschenen over dit onderwerp. Hij beschrijft daarin hoe hij na uitvoerige voorbereiding samen met een groep aura-healers en –readers tal van meditatie- en healingen hebben ontwikkeld voor het werken met deze energie.

Dat leidde tot een hele serie sessies waarin naast de chakra’s en de aura onderwerpen als slaap en dromen (maar dan helderziend bekeken), de kernster, de locatie en werking van het Hoger Zelf, de metafysische zetel van het geheugen maar ook de rol van koendalinie-energie in de natuur aan de orde kwamen. Steeds worden er voorbeelden gegeven en staan er tekeningen in het boek zodat de lezer zich en helder beeld van een en nader kan vormen.

En als we ons spiritueel ontwikkelen kunnen we soms aparte ervaringen hebben waarin ‘het ineens stroomt’, piekervaringen die ons even een gevoel geven dat we de ‘gewone’ werkelijkheid overstijgen. Een moment bijvoorbeeld waarop we ons op een bijzondere manier opgenomen voelen in de natuur of waarin we geluk ervaren in contact met iemand die ons lief is, of in meditatie boven onszelf uitgetild worden.

Een groot hoofdstuk in het boek is ingeruimd voor piekervaringen. Enkele jaren geleden riep de schrijver via enkele New Age bladen mensen op voor een (gratis) aura- reading over piek-ervaringen en koendalinie-energie. Vanuit heel Nederland kwamen mensen voor een aura-reading. Tijdens de aura-reading werden spontaan helderziend piekervaringen van mensen zichtbaar wat een fascinerende verzameling van piekervaringen opleverde én een helderziende kijk daarop. Sommige piekervaringen bleken een duidelijk verband te hebben met koendalinie-energie.

Dat koendalinie-energie niet alleen piekervaringen kan brengen maar ook ervaringen die voor sommige mensen ontregeld zijn staat helder beschreven. De achtergrond van deze zogenaamde ‘spontane koendalinie-ontwakingen’ zoals die in aura-readingen naar voren komt wordt beschreven waarbij bijna altijd gebeurtenissen uit vorige levens een rol spelen. Om mensen te helpen bewuster om te gaan met deze soms zeer sterke ervaringen worden vanuit de praktijk een serie tips gegeven om meer rust in het proces van ontwaking te brengen.

Enkele hoofdstukken verderop wordt een volgende stap gezet en ingegaan op verlichting. In de verschillende verlichtingservaringen wordt beschreven hoe mystici tegen deze ervaringen  aankijken. Centraal staat dat, als er over echte verlichting wordt gesproken het gaat om de bewustwording van het eigen innerlijk licht en op de rol van koendalinie-energie bij het bewust worden daarvan.

Het boek is zowel een leesboek, maar meer nog een werkboek. De oefeningen zijn zo beschreven dat je zelf dingen kunt ervaren in het ontwikkelen van je spiritualiteit, het meer bewust worden van de eigen spirituele dimensies en het uitnodigen en beleven van piekervaringen. Het combineren van het openen van het hartcentrum met het laten stromen van koendalinie-energie kan de oefeningen uit dit boek tot een unieke ontwikkelingsweg maken. Piekervaringen zijn dan te zien als geschenken op de weg naar het bewust ervaren van je innerlijke bron.

Bij de oefeningen staan zelfs ervaringen van proeflezers met deze oefeningen vermeld, dat maakt ze concreter en herkenbaarder. Om de praktische toepassing te vergemakkelijken staan er naast wat uitgebreidere oefeningen door het hele boek door negen korte oefeningen. Voorbeelden van zulke oefeningen zijn ‘het activeren van de koendalinie-energie’, het ‘uitnodigen van piekervaringen’ en het ‘contact maken met de energie van je levensmissie’. Deze tien-minuten oefeningen zijn heel toegankelijk beschreven.

Het is een behoorlijk omvangrijk boek dat je niet snel in één keer door zult lezen maar waar je af en toe een hoofdstuk van kunt lezen of een oefening uit kunt doen. Of zo maar wat bladeren en dan ineens gefascineerd raken door wat je levensmissie zou kunnen zijn… 

 

Eerder verscheen van dezelfde auteur ‘Ontdekkingsreis Koendalinie-Energie’


                                                    Terug naar de andere recensies: