Index

van alle pagina's betreffende
Jacob Ravesteyn

of all pages concerning
Jacob Ravesteyn

Artikel 'Jacob Ravesteyn en het huwelijk van Graaf St. Maur'

Article 'Jacob Ravesteyn and the marriage of Earl St. Maur'Correspondentie tussen Dirk Ravestein en Church, Rackham & Co:

Volledige tekst van alle brieven

Brieven van Dirk Ravestein
1924: 25 nov , 2 dec en 6 dec
1925: 21 feb , zonder datum en 26 sep

Brieven van Church, Rackham & Co.
1924: 28 nov , 1 dec , 8 dec , 12 dec , 31 dec
1925: 7 feb , 24 feb , 3 mrt , 5 mei , 29 sep , 10 nov

Brieven aan de gemeente Rotterdam
1924: 16 dec , 26 dec
1925: 3 jan

Brieven van de gemeente Rotterdam
1924: 18 dec
1925: zonder datum

Correspondence between Dirk Ravestein and Church, Rackham & Co:

Verbatim of all letters

Letters by Dirk Ravestein
1924: Nov 25 , Dec 2 , Dec 6 ,
1925: Feb 21 , no date , Sep 26

Letters by Church, Rackham & Co.
1924: Nov 28 , Dec 1 , Dec 8 , Dec 12 , Dec 31
1925: Feb 7 , Feb 24 , Mar 3 , May 5 , Sep 29 , Nov 10

Letters to the City of Rotterdam
1924: Dec 16 , Dec 26
1925: Jan 3

Letters by the City of Rotterdam
1924: Dec 18
1925: no date

Andere documenten

Geboorteakte van Jacob Ravestein

Kaartje van Union Commercial Hotel

Handgeschreven adres

Overlijdenskaart van Emily Ravesteyn

Fragment uit 'the Complete Peerage'

De familie St. Maur / Seymour (Engels)

Edward Percy St. Maur

Advertentie in het Utrechtsch Nieuwsblad van 25 november 1924

Artikel uit The Times van 26 maart 1925

Brief van de gemeente Torbay, 1998

Het New Bath Hotel, Rotterdam

Other documents

Birth certificate of Jacob Ravestein

Card of the Union Commercial Hotel

Handwritten address

Obituary card of Emily Ravesteyn

Fragment from 'the Complete Peerage'

The St. Maur / Seymour Family

Edward Percy St. Maur

Advertisement in the November 25th, 1924 edition of the Utrechtsch Nieuwsblad

Article in The Times, March 26, 1925

Letter of the Torbay Register Office, 1998

The New Bath Hotel, Rotterdam

Foto's

Jacob Ravesteyn (jong , ouder )

Jane Ravesteyn Risdon

Emily Ravesteyn

Edward Adolphus Ferdinand Seymour, Graaf St. Maur

Rosina Swan

Ruth St. Maur

Torquay (oude ansichten)

Photographs

Jacob Ravesteyn (young , older )

Jane Ravesteyn Risdon

Emily Ravesteyn

Edward Adolphus Ferdinand Seymour, Earl St. Maur

Rosina Swan

Ruth St. Maur

Torquay (old postcards)