There is also an English version of this page.

Jan Boon (1882-1975)


Schilderijen, aquarellen, tekeningen, etsen, houtsneden en exlibris

door Eddy M. Habben Jansen, reacties: ( )De kunstenaar Jan Boon werd op 2 december 1882 geboren in de gemeente Nieuwer-Amstel. Van 1894 tot 1899 was hij leerling van Philip Zilcken, nadat deze hem op straat had zien tekenen. Zilcken was o.a. zijn leermeester in de etskunst. Er zijn etsen van Boon bekend vanaf 1901, vooral veel stadsgezichten en dieren. In 1899 was hij korte tijd leerling van Jacob Maris. Nadat Maris direct al in 1899 overleed, kwam hij op het atelier van C. Koppenol. Van 1898 tot 1903 bezocht hij bovendien de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Daar had hij les van C. Koppenol, Frits Jansen en Van IJzeren. Zelf gaf Boon op zijn beurt in latere jaren les aan onder andere Henriette Pauline Julie (Hannie) Tutein Nolthenius, Rudolf Bremmer, B. Zijlstra en aan zijn zwager Ids Wiersma.

Na deze periode van studie werkte hij van 1906 tot 1908 drie jaar in Amsterdam, daartoe in staat gesteld door een kunstsubsidie, een jaargeld van Koningin Wilhelmina. De etsen van Boon werden in deze periode uitgegeven door F. Buffa en zonen in Amsterdam. Daarna vestigde hij zich in Rijswijk, waar hij vijf jaar woonde. De Haagse kunsthandelaar J.H. de Bois gaf in deze tijd etsen van Boon uit. In 1914 te verhuisde Boon naar Amerongen. Van april 1919 tot januari 1922 woonde hij in Blaricum, waarna hij enige jaren in Oostenrijk verbleef, in Traunkirchen aan de Traunsee. Hij bewoonde er een huis met uitzicht over het meer, waar hij o.a. regelmatig bezoek kreeg van de beroemde componist Arnold Schoenberg. In Oostenrijk begon hij in 1922 met het maken van houtsneden. Deze techniek werd hem bijgebracht door J.G. Veldheer. Boon voorzag in latere jaren meerdere boeken van illustraties in de vorm van houtsneden, zoals een schoolboek met volkskundige verhalen uit de provincies Utrecht en Noord-Holland.

Met kunstenaars als Adriaan Roland Holst en J.C. Bloem behoorde hij tot de vriendenkring van de dichter Jan Greshoff, voor wie hij tenminste eenmaal, in 1927, een rijmprent illustreerde. In 1923 maakte hij een portret van Greshoff. Boon leerde Greshoff kennen in 1910, toen hij in Rijswijk woonde. De vriendschap met Greshoff was ook de aanleiding voor zijn verblijf in Brussel, eind jaren twintig. Beiden woonden aan de Boulevard Auguste Reyers in Schaerbeek. Greshoff woonde op nummer 130, Boon op 134. Op de foto hier rechts zette Greshoff pijlen bij zijn eigen huis en bij het huis van de bevriende uitgever A.A.M. Stols die er ook woonde, op nummer 128. Volgens G.H. 's Gravesande, die over Boon publiceerde in Halcyon, bezat Greshoff het nodige werk van Jan Boon, waaronder een geschilderd vrouwenaakt uit 1906 en veel grafiek. Ook 's Gravesande vond het werk de moeite waard; hij kocht het schilderij van Greshoff toen deze dat wegens zijn vertrek naar Zuid-Afrika in 1939 liet veilen. Tot de liefhebbers van het werk van Jan Boon behoorden ook P.T.A. Swillens, een kenner van de prentkunst die ook een boek over Boon schreef, en de kunstverzamelaar dr. A. Bredius. Van beide heren maakte Boon ook een portret. Al in 1910 schonk Bredius een collectie etsen van Boon aan het museum Boymans.

Na zijn verblijf in Brussel ging hij in 1930 in Bilthoven wonen, waar hij tot een paar jaar voor zijn overlijden zou blijven wonen. Bilthoven was rond 1930 een dorp in aanbouw, waar huizen en villa's in een bosrijke omgeving werden gebouwd. Er woonden diverse andere kunstenaars, waaronder de componist Julius Röntgen, maar vooral ook bankiers en hoogleraren. Het was voor Boon niet alleen een rustige omgeving om te werken, ook vond hij er tal van opdrachtgevers voor portretten. Ook kwam hij er in contact met de dichter Jan Prins. Boon woonde in Bilthoven aan de Paltzerweg 13 (foto rechts), een huis met 1300 m2 tuin dat hij huurde van aannemer A.H. van der Sterre, die het gebouwd had en zelf een paar honderd meter verderop woonde.

Vanaf begin jaren dertig tot in ieder geval 1960 maakte hij een groot aantal aquarellen van bloemen en planten, in opdracht van de in Utrecht gevestigde Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, later bekend onder de naam Albatros. Reproducties van deze aquarellen dienden als illustraties voor uitgaven waarin de behandeling van planten in kamer en tuin werd uitgelegd. De boodschap was daarbij uiteraard alleen de uit deze fabriek afkomstige Asef-kunstmest te gebruiken. Boon had aan de fabriek een goede opdrachtgever. Zo werd bijvoorbeeld ook opname van kleurenillustraties in het bovengenoemde boek van P.T.A. Swillens mogelijk gemaakt door de 'welwillende medewerking' van de fabriek. Ook werkte hij in opdracht van kwekerij Moerheim in Dedemsvaart.

Jan Boon bleef tot op zeer hoge leeftijd werken. In de catalogus die verscheen bij de tentoonstelling die zijn 90e verjaardag markeerde wordt opgemerkt dat hij nog altijd actief is als kunstenaar. Boon overleed op 7 april 1975 in Den Haag. Boon trouwde driemaal en kreeg twee kinderen. Familieleden figureren op vele portretten. Zo zijn er verschillende portretten van zijn derde echtgenote Hella Werkman bekend en van zoon Jan en dochter Ilse.

Musea en tentoonstellingen

Veel werk van Boon bevindt zich in de depots van het Gemeentemuseum Den Haag, waaraan het nagelaten werk van de schilder is gelegateerd. Volgens een bericht in NRC Handelsblad bij zijn overlijden zou zelfs 'een volledige collectie van zijn grafisch werk' zich in dit museum bevinden. Werken van Boon bevinden zich binnen Nederland verder in ieder geval in de collecties van het Centraal Museum te Utrecht, het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem en in het Kröller-Müller Museum, dat volgens het lexicon van Pieter Scheen drie tekeningen bezit. Volgens een krantenbericht uit 1958 bevond zich bovendien werk van Boon in het Prentenkabinet te Amsterdam, in Boymans, het Kupferstich-Kabinet in Berlijn en in Dresden. Het werk maakt doorgaans geen deel uit van de vaste opstelling in deze musea. Het Utrechtse Centraal Museum stootte in 2006 ruim 20 werken van Boon af. Een deel daarvan ging naar andere musea, waaronder in ieder geval het Drents Museum, een ander deel werd geveild.
Wel permanent tentoongesteld zijn enkele hoogleraarsportretten, te zien in het Utrechtse Academiegebouw. Ook werden verschillende kleine en grotere tentoonstellingen aan Jan Boon gewijd, waaronder:

- Bij J.H. de Bois in Amsterdam, 16 april - 31 mei 1917, mogelijk ook in juli
- Bij Kunsthandel Gerbrands te Utrecht, t/m 25 november 1919.
- Nogmaals bij Kunsthandel Gerbrands te Utrecht, oktober 1925.
- In de Kunstzalen d'Audretsch, Noordeinde 119, Den Haag, oktober-november 1925. Kinderportretten e.a.
- In boekhandel l'Oiseau blue (eigenaar Paul Mulder), Rue de Namur (Naamsche Straat), Brussel, april 1928.
- In de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp, Oude Scheveningseweg 17, Den Haag, 13 december 1930 - 3 januari 1931.
- In de Toonkamer Bij den Dom, Utrecht, tot 22 januari 1933.
- In de Nieuwe Muziekschool te Zeist, van 23 november t/m 7 december 1935.
- Bij Kunsthandel Ad. Donker, Rotterdam, t/m 18 mei 1937. Schilderijen en portrettekeningen.
- Een expositie in Amsterdam in 1950, waar o.a. het portret van Dirk Coster te zien was. Zie een verwijzing hiernaar in Costers Verzamelde werken, Brieven 1950-1956, p. 35.; mogelijk betreft dit de expositie:
- In de tentoonstellingszaal van het Internationaal Cultureel Centrum Vondelpark Amsterdam, van september t/m 5 oktober 1950.
- In de Utrechtse Kring, Brigittenstraat 4 te Utrecht, van 24 mei t/m 15 juni 1958.
- In het Gemeentemuseum Arnhem, van 14 februari t/m 14 maart 1960, waarbij een beknopte catalogus verscheen.
- In het Museum Bredius in Den Haag, van 1 december 1972 t/m 14 januari 1973 , waarbij een beknopte catalogus verscheen.
- In het Gemeentemuseum Den Haag, van 31 januari t/m 28 mei 2000.
- Op 30 januari 2007 veilde Christie's in Amsterdam 17 schilderijen van Boon, die voorafgaand daaraan te zien waren op de kijkdagen voor deze veiling.

Volgens een krantenbericht uit 1958 exposeerde Boon eerder bovendien ook in Kampen.Overzicht van zijn werk

Het navolgende overzicht van werk van Jan Boon is zonder twijfel onvolledig. Hieronder vindt u een lijst van 655 werken, waarvan 561 voorzien van een afbeelding en 94 zonder afbeelding. In deze laatste groep kunnen werken dubbel vermeld staan, bijvoorbeeld omdat voor hetzelfde werk verschillende bronnen andere titels vermelden. In aparte overzichten zijn 129 aquarellen van bloemen en 33 hieronder niet opgenomen houtsneden uit het boek met volkskundige verhalen te vinden, wat het totaal aantal hier geïnventariseerde werken op (maximaal) 817 brengt. Een oeuvrecatalogus is, voor zover mij bekend, nooit samengesteld of nooit gepubliceerd. Wel publiceerde Jan Greshoff in 1929 in artikelen in La Revue d'Art en in Onze Kunst een 'volledig overzicht' van de 14 tot dan toe gemaakte houtsneden.
De navolgende lijst is samengesteld op basis van de onderstaande publicaties en diverse andere bronnen, waaronder veilingcatalogi, krantenberichten en reproducties van werken uit particulier bezit. Wie correcties of aanvullingen op de lijst heeft of werk van Boon wil aanbieden, wordt van harte uitgenodigd te reageren via bovenstaand e-mailadres. Ook vragen of verzoeken om nadere informatie zijn uiteraard welkom.

Brozkova, dr. L, Nederlandse grafiek na 1945 uit eigen bezit , Centraal Museum Utrecht 1972.

Brunt, Aty, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913, tweede deel, p. 362-367.

's-Gravesande, G.H., ‘Jan Boon als graficus’, in: Halcyon , 1942 no.9 (tijdschrift)

Greshoff, J., 'Gravures sur bois de Jan Boon', in: La Revue d'Art, revue mensuelle illustrée des arts plastiques et decoratifs , 1929, no. 2 (Vol. 16), p. 53-57.

Greshoff, J., 'Houtsneden van Jan Boon', in: Onze Kunst, geïllustreerd maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten, deel XLVI, 25e jaargang, (januari-juni 1929), p. 55-59.

Greshoff-Brunt, A. 'Portretten van Jan Boon', in: Op de hoogte. Geïllustreerd maandschrift, januari 1930.

Groeneveldt, mr. H., ‘Jan Boon als schilder’, in Maandblad voor beeldende kunsten , 1932 no 10, p. 308-310 (tijdschrift).

Swillens, P.T.A., Jan Boon, schilder, teekenaar, etser, houtsnijder , N.V. Leiter-Nypels, Maastricht, z.jr. (volgens catalogus KB 1941).

Swillens, P.T.A., Nederland in de prentkunst (Heemschut reeks)


Zelfportretten van Jan Boon

Door in het overzicht hieronder op de kleine afbeeldingen links te klikken verschijnt een apart scherm met een grotere afbeelding. Van enkele werken is helaas geen grotere afbeelding beschikbaar, bijvoorbeeld omdat alleen een onscherpe reproductie bij een krantenbericht voorhanden was.


Afbeelding
Jaar Titel Type werk Afmeting Bron en bijzonderheden
1895 Vogelnest Potloodtekening - (1) P.T.A. Swillens, Jan Boon, schilder, teekenaar, etser, houtsnijder , N.V. Leiter-Nypels, Maastricht, z.jr. (volgens catalogus KB 1941).
(2) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Ilse Boon.
ca. 1898 Brouwersgracht, Den Haag Tekening - Haagsche Courant 8 november 1966
ca. 1898 Smidswater, Den Haag Tekening - Haagsche Courant 8 november 1966
ca. 1898 Den Haag, Brouwersgracht gezien vanaf de Prinsegracht Tekening - (1) Haagsche Courant 8 november 1966
(2) Door Jan Boon geschonken aan Gemeentemuseum Den Haag
1900 Schuiten in de Brouwersgracht, Den Haag Zwart krijt - Gemeentearchief Den Haag
1900 Portret van een vrouw Ets -
1901 Boerenhoeve Ets 7,4 x 10 cm (1) Gemeentemuseum Den Haag tentoonstelling 2000. Uitgegeven door F. Buffa en zonen, Amsterdam.
(2) Catalogus 44 (mei 2006) Bubb Kuyper: '(View of a courtyard, a woman doing the laundry). Etching, 7,4x10 cm., "Ets van Jan Boon 1905" in pen and ink [by the artist?] in lower right corner'
1901 Steeg Ets 14,7 x 10 cm Veiling De Eland de Zon, november 2013.
1901 Knotwilgen Ets - -
1901 Het Veentje Ets - -
1902 Stadstoren Ets - Tegenwoordig bekend als 'Het Torentje', Binnenhof, Den Haag. Het gebouw dat voor het torentje te zien is, is aan het begin van de 20e eeuw gesloopt.
1902 Studieblad met figuren Ets - -
1902 Hoek Prinsegracht/Lange Lombardstraat Penseel in kleur; conté
-
Gemeentearchief Den Haag
1903 Steeg bij de Hofstraat, Den Haag Ets 14 x 8,9 cm Het betreft hier de steeg Haverzak, die door de bouw van het PTT-gebouw kort na de vervaardiging van deze ets werd afgesloten. Later verrees hier de nieuwbouw van de Tweede Kamer. De steeg bevond zich waar zich nu de westelijke hoek van de Statenpassage bevindt, in de hoek van de Hofplaats. Zie ook: A. Carmiggelt, Tussen Hof en Herberg, Den Haag 1992, waarin ook het onderstaande kaartje staat, waarop in zwarte stippellijnen de contouren van de nieuwbouw van de Tweede Kamer te zien zijn. De ets toont het zicht vanuit de Haverzak in westelijke richting, naar de Hofsingel.
1903 Brug Laan van Meerdervoort - Suezkade, Den Haag Ets - -
1903 Duinlandschap, bij Den Haag? Ets - -
1903 Rue Beethoven, Parijs Tekening - -
1904 Scheveningse vissersvrouw (of Boerin of Meisjesportret) Ets 5,1 x 4,8 cm (1) Centraal Museum inv. nr. 12298, in 2006 afgestoten bij opruiming depot, getiteld 'Scheveningse vissersvrouw', gedateerd 1904.
(2) De catalogus van het Gemeentemuseum Den Haag geeft als titel bij deze afbeelding 'Boerin'.
(3) Museum Bredius tentoonstelling 1972, 'Meisjesportret 1904'. Het betreft hier mogelijk een ander werk dan door het Centraal Museum werd afgestoten, de omschrijving en de datering komen overeen met de afbeelding.
1904 's Gravezande Ets - -
1904 's Gravezande Ets - -
1904 Vrouw uit het Westland Ets - -
1904 Portret Moeder Tekening - (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972, onduidelijk welke versie van het portret van zijn moeder daar te zien was.
(2) De moeder van Jan Boon was Adriaantje Boon - de Jong (geb. 1856.
1904 Portret Moeder Tekening - (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972, onduidelijk welke versie van het portret van zijn moeder daar te zien was.
(2) De moeder van Jan Boon was Adriaantje Boon - de Jong (geb. 1856.
1904 Damesportret Ets - (1) Mogelijk betreft het hier ook een portret van zijn moeder. Zie bovenstaande portretten uit hetzelfde jaar.
(2) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'vrouwenkop' uit 1904 te zien. Deze ets kwam uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum.
1904 Voorstudie Scheveninger met zuidwester Tekening - -
1904 Scheveninger met zuidwester Ets 5,7 x 4,2 cm (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) Centraal Museum inv. nr. 12300, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
(3) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Een klein vroeger etsje van een figuurtje, een mannetje en profil gezien, legt getuigenis af van Boon's liefde voor den etser Rembrandt.' Afgaande op afbeelding, datering en formaat wordt hier mogelijk dezelfde ets bedoeld.
1904 Gezicht op Delft Ets - -
1904 Voorstudie Bagijnepoort Delft Tekening - -
1904 Voorstudie Bagijnepoort Delft Tekening - -
1904 Delft (Bagijnepoort) Ets 20 x 10 cm (1) Veilingcatalogus Van Stockum augustus 2007. Onder de afbeelding in potlood 'Aan Dirk Coster van Jan Boon.
(2) Boon gaf het voornoemde exemplaar aan Dirk Coster in april 1947. Coster bedankt per brief: 'Mijn hartelijke dank voor het buitengewoon fijn uitgevoerde etsje van onze dierbare Bagijnenpoort. Het is een kostbare aanwinst voor mijn collectie Delftse afbeeldingen; het is van een ongelooflijke subtiliteit!' (Dirk Coster, Verzamelde werken. Brieven 1931-1949, Leiden 1961, p. 238.)
(3) Linksonder in de plaat getiteld 'Delft'. Rechtsonder in de plaat gesigneerd 'JB 1904'.
(4) Afgebeeld is de poort naar het Bagijnhof, aan de Oude Delft.
1904 Bagijnepoort Delft Ets - Een tweede staat van bovenstaande ets.
ca. 1904? Delft Ets 42 x 24 cm (1) Afgebeeld is de onderzijde van de Oude Kerk in Delft.
(2) Mogelijk gaf Boon ook van deze ets een exemplaar aan Dirk Coster. Coster bedankt Boon in een brief op 26 juli 1952: 'Dan mijn hartelijke dank voor de fijne ets, die fijner wordt naarmate je er meer naar kijkt. Wanneer heb je die toch gemaakt? In onze tijd en dat is een lange tijd, heb ik je nooit in Delft zien werken.'
1904 Stadhuisbrug, Utrecht Tekening - Vermoedelijk schets voor de onderstaande ets
1904 Stadhuisbrug, Utrecht Ets 9 x 15,5 cm (1) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper, getiteld Brugdoorgang Utrecht. Ook wel omschreven als 'view under a bridge'.
(2) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Bij "Brug in Utrecht" zien wij onder den boog der brug het water stroomen. Uiterst nauwkeurig van manier is dit etsje; met een gevoelvolle nauwgezetheid zijn de steentjes van de brug gegeven, hier en daar zijn wat donkere verweerde plekken.'
(3) Centraal Museum Utrecht, inv. nr. 12299, schenking 1957, getiteld Stadhuisbrug te Utrecht.
1904 Dom, Utrecht Tekening - Vermoedelijk schets voor de onderstaande ets(en)
1904 Dom, Utrecht Tekening - Vermoedelijk schets voor de onderstaande ets(en)
1904 Dom, Utrecht Ets 23,6 x 15,9 cm (1) Gedateerd 1904 in de plaat.
(2) Het Utrechts Archief dateert de ets in 1907, maar vermeldt ook 1904 als mogelijke datering.
(3) De ets werd verkocht door kunsthandel F. Buffa en zonen in Amsterdam. Er zijn exemplaren bekend met het stempel van deze firma.
(4) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: signed 'Jan Boon' and 'proefdruk' in pencil (22,4 x 11,9 cm)
(5) Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper: 'monogrammed and "1904" in the plate' (23,6 x 15,9 cm)
ca. 1904? Dom, Utrecht Ets 31 x 22 cm (1) Niet gedateerd.
(2) Het Utrechts Archief dateert de andere ets van de onderdoorgang van de Dom in 1907, maar vermeldt ook 1904 als mogelijke datering. Wellicht zijn beide etsen met elkaar verward en is de ene ets uit 1904 en de andere uit 1907.
1904 Berken Ets 9,7 x 7,1 cm Centraal Museum inv. nr. 12297, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
1904 Lijnbaan Den Haag Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1904 Schets bierhuis aan de Bagijnestraat, Den Haag Tekening -
1904 Bierhuis aan de Bagijnestraat, Den Haag Ets -
1904 Katten Potlood - (1) Omschrijving uit catalogus Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) De afgebeelde voorstudie lijkt bij deze omschrijving te passen.
1904 Voorstudie drinkende poes Potlood - -
ca. 1904 Drinkende poes Ets (zinkets?) 5 x 10 cm (1) Centraal Museum inv. nr. 12302, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
(2) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Opmerkelijk is de lijn van den rug van de kat en ook het aandachtige, het bezig zijn. Het kopje is over het schoteltje melk gebogen.'

1904 Kat Ets - (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) De afbeelding is afkomstig uit een particuliere collectie; het betreft hier mogelijk een ander werk dan dat in Bredius werd tentoongesteld, de omschrijving lijkt echter bij de afbeelding te passen.
1905 Drinkende poes Ets - -
1905 Schets katten Tekening - -
ca. 1905? Kat Tekening - Datering onbekend

1905 Studies van een kat ('Studies of a cat') Tekening 15,8 x 11,8 cm Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed Jan Boon and 1905 in pencil'

1905 Studieblad Ets - Een ets met de titel 'Studieblad' was te zien op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960, uit eigen collectie van dit museum.
1905? Slapende poes Ets - (1) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Het dier zit, den kop wat gebogen, den staart tegen het lichaam gedrukt, wat te dommelen: de oogjes zijn gesloten, maar toch voelen wij in deze rust het tintelende leven, wij zien bij eenig gerucht het katje opspringen en de pootjes uitrekken, het loerend kijken van de groene oogjes.'
(2) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'poes' uit 1905 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Mogelijk wordt daarmee deze ets bedoeld
1905 Liggend katje Ets 7 x 9,5 cm (1) De ets is in de plaat gedateerd 1905.
(2) Centraal Museum inv. nr. 12304, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
(3) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Wij [zien] slechts de rug van het dier. De kop ligt op de witvoetige pootjes.'
(4) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'slapende poes' uit 1905 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum.

1905 Zittende kat Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972; mogelijk gaat het hier om de bovengenoemde ets 'slapende poes', zie omschrijving daar.
1905 Vrouw met melkkan Ets 15 x 7 cm / 24 x 15,5 cm Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier. Gesigneerd en in de plaat linksonder gesigneerd 'J.B. 1905'.
1905 Mansportret Ets - -
1905 Klein Jantje Ets 11 x 7,2 cm (1) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed Jan Boon in pencil and titled and "1905" in the plate'
(2) Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper: 'titled and monogrammed in the plate'.
(3) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Een van Jan Boon's gevoeligste etsjes is "Klein Jantje": een klein dood vogeltje, dat aan een poot opgehangen is tegen een effen lichten muur.'
(4) Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
ca. 1905 Den Haag, omgeving Laan van Meerdervoort, Waldeck Pyrmontkade Aquarel - Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
1905 Landschap bij Den Haag, met op de achtergrond de Nieuwe Kerk aan 't Spui Aquarel / Schilderij 24 x 36 cm Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
1905 Scheepswerf Den Haag (ook bekend als Amsterdam, werf) Ets 39,2 x 47,2 cm (1) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed Jan Boon in pencil, "no.19" in pen and ink, monogrammed and "1905" in the plate. Volgens dezelfde catalogus zouden 2 of 3 nieuwe afdrukken gemaakt zijn rond 1971. Op een van deze afdrukken, ook aangeboden op deze veiling, stond geschreven dat de afbeelding niet Amsterdam, maar de Pletterijkade in Den Haag voorstelt. De kerk zou de Nieuwe Kerk op het Spui zijn, de werf bevindt zich dan ongeveer waar nu het Rijswijkseplein ligt.
(2) Veilingcatalogus Van Stockum november 2009. Afkomstig uit collectie Philip Jansen. In zijn handschrift: 'Links de Pletterijkade met op de achtergrond de Nieuwe Kerk op het Spui. Rechts voor een scheepswerfje op de plaats waar nu ongeveer het Rijswijkseplein is.' Kort na de eeuwwisseling werd de scheepswerf, die lag op de plaats waar nu de Scheepmakersstraat is, vervangen door andere gebouwen.
1905 'Het Kolkje' (Oudezijds Kolk, Amsterdam) Ets 25,6 x 14,6 cm (1) Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper: 'signed "Jan Boon" in pen and ink, w. engr. headings "Published François Buffa et fils, Amsterdam" and "Printed at Roeloffzen - Hübner en van Santen, Amsterdam", on Japanese
(2) Linksonder in de plaat monogram JB en gedateerd 1905.
(3) Het Gemeentearchief Amsterdam bezit een exemplaar (zie beeldbank).
vermoedelijk ook 1905 Oudezijds Kolk, Amsterdam Ets 27,5 x 16,8 cm
1905 Vissersboten in de haven Ets - -
1905 Knotwilgen Ets - -
1905 Schets rivier Tekening - Voorstudie voor onderstaande ets 'waterschap'.
1906 Waterschap Ets 18 x 25,5 cm (1) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed (2x) "Jan Boon" and "1906" in pencil'.
(2) Naar een schilderij van J.H. Weissenbruch.
1906 Studieblad poezen Ets 18 x 16,5 cm Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'studieblad poesen' uit 1906 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum.

1906 Vrouwenaakt, op de rug gezien Schilderij - (1) G.H. 's Gravesande: 'Jaren lang, als ik bij mijn vriend J. Greshoff kwam, zag ik in de gang een op den rug gezien vrouwenaakt hangen. De vrouw lag op een wit laken en de golvende lijn van haar lichaam met het rossige hoofdhaar kwam blank tegen het donkere fond uit. (...) Het naakt is een jeugdwerk van den schilder uit 1906 en toen Greshoff naar Zuid Afrika vertrok heeft hij veel achter moeten laten. Het kwam op een veiling, waar ik het gekocht heb. En nu zie ik het iederen dag met evenveel vreugde, zooals ik het vroeger zag in de gang bij den vorigen eigenaar te Schaerbeek.'
(2) Greshoff vertrok in mei 1939 naar Zuid-Afrika.

ca. 1906 Aan het Scheveningse strand (naar Marinus van der Maarel) Ets 23,5 x 32 cm (1) De ets is ongedateerd, maar aangenomen mag worden dat Boon dergelijke etsen naar voorbeeld van bekende meesters vooral aan het begin van zijn loopbaan maakte. Er is tenminste één gedateerd voorbeeld, de ets waterschap naar een schilderij van Weissenbruch, uit 1906.
(2) Catalogus 43 (november 2005) Bubb Kuyper:  signed "Jan Boon" and "22/100" in pencil, "van der Maarel" in the plate, on Japanese
(3) Ook bekend onder de titel 'Grootmoeder'.
ca. 1906 Melkmeisje naar Vermeer Ets 45 x 40 cm (1) De ets is ongedateerd, maar aangenomen mag worden dat Boon dergelijke etsen naar voorbeeld van bekende meesters vooral aan het begin van zijn loopbaan maakte. Er is tenminste één gedateerd voorbeeld, de ets waterschap naar een schilderij van Weissenbruch, uit 1906.
(2) Veiling De Eland, november 2006, catalogusnr. 2249.
ca. 1906 Buitenwijk van Lausanne / Dorpsgezicht met kathedraal op de achtergrond (Village view with cathedral in the background), naar Matthijs Maris Ets 28 x 44,5 cm (1) De ets is ongedateerd, maar aangenomen mag worden dat Boon dergelijke etsen naar voorbeeld van bekende meesters vooral aan het begin van zijn loopbaan maakte. Er is tenminste één gedateerd voorbeeld, de ets waterschap naar een schilderij van Weissenbruch, uit 1906.
(2) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: signed in pencil, on Japanese, publ by F. Buffa et fils.
(3) Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper: 'with remarque, signed in pencil, signed "M. Maris" and "62" in the plate, on Japanese, publ. by F. Buffa et fils, under passepartout'
(4) Kunsthandel Ronald Jansen, 2005, die de omschrijving 'Buitenwijk van Lausanne' meegaf.
(5) Het werk van Maris bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum , waarvan de titel slechts is 'Stadsgezicht'.
ca. 1906 Stadsgezicht met ophaalbrug en grachten (View of a town with a drawbridge and canals) naar M.M. (Matthijs Maris) Ets 35,5 x 26,8cm (1) De ets is ongedateerd, maar aangenomen mag worden dat Boon dergelijke etsen naar voorbeeld van bekende meesters vooral aan het begin van zijn loopbaan maakte. Er is tenminste één gedateerd voorbeeld, de ets waterschap naar een schilderij van Weissenbruch, uit 1906.
(2) Veilingcatalogus Van Stockum juni 2006, 'on "Japon", signed in pencil. - Publ. by François Buffa & Fils, Amsterdam. - Paper yellowed and with scratch.'
(3) Het werk van Maris bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum, waarvan de omschrijving luidt: 'de Nieuwe Haarlemse Sluis bij het Singel te Amsterdam, genaamd 'Souvenir d'Amsterdam'. Een boot vaart door de sluis, aan de balie kijkt een man naar beneden. Geschilderd in Parijs naar een stereofoto.'
ca. 1907 Slapende jongen Schilderij - (1) P.T.A. Swillens, p. 17. Tentoongesteld op de 'Vierjaarlijksche te Arnhem'.
(2) Volgens NRC van 2 augustus 1913 'een naakt van zeer fijne schildering'.

1907 Twee muzikanten Ets 15,5 x 12,5 cm Catalogus 44 (mei 2006) Bubb Kuyper: 'Drypoint, signed "Jan Boon" and "07" in pencil, framed'
1907 Dood vogeltje (Vogelskelet) Ets 12 x 10,2 cm (1) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
(2) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'skelet van een mus' te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Vermoedelijk wordt daarmee deze ets bedoeld.
(3) Centraal Museum inv. nr. 12306, in 2006 afgestoten bij opruiming depot, daar beschreven als 'Vogelskelet'
1907 Schepen in Amsterdam Ets - Afbeelding afkomstig uit een particuliere collectie.
1907 Voorstudie Guldehandsteeg Tekening - -
1907 Guldehandsteeg Amsterdam Ets - (1) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'Wij [zien] oude huizen van een buurtje in Amsterdam. Huizen met scheeve, uit het lood gezakte ramen, vermolmde deuren, met krakende vergane trappen. Op de straat spelen een paar kinderen. In de verte komen de huizen meer naar elkaar toe, hellen van ouderdom voorover, hangen scheef tegen elkaar.'
(2) Te zien op de Erste internationale graphische Kunst-ausstellung, Leipzig 1914.
(3) Greshoff in La Revue d'Art en Onze Kunst in 1929.
(4) Vermeld in krantenbericht 'Kunst van een pure en devote aandacht', Nieuw Utrechts Dagblad 28 mei 1958.
(5) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'Amsterdam' uit 1907 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Mogelijk wordt daarmee deze ets bedoeld.
(6) Museum Bredius tentoonstelling 1972.
1907 Omslagontwerp oeuvrecatalogus Willem de Zwart - - De kunsthandelaar J.H. de Bois (1878-1946), publiceerde in 1907 een catalogus van het grafische werk van Willem de Zwart, getiteld 'De etsen van Willem de Zwart - introducties aanteekeningen over kunst'. Jan Boon maakte dit ontwerp voor het omslag van de tweede druk van deze catalogus.
1908 J.H. de Bois Ets - (1) Portret van de kunsthandelaar Johannes Hendricus de Bois (1878-1946), gedateerd 1908.
(2) De Bois had een kunsthandel op de Kneuterdijk in Den Haag en heeft verschillende etsen van Boon uitgegeven. Aty Brunt, de latere echtgenote van Jan Greshoff, werkte bij De Bois. Nini Brunt beschreef in 'Het Huis in de Heemskerckstraat' hoe Jan Boon haar meenam naar kunsthandel De Bois.
(3) Voor meer over De Bois: J.F. Heijbroek en E.L. Wouthuysen, Kunst kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois 1878-1946, Amsterdam/Antwerpen 1993. In dit boek is dit portret van De Bois afgebeeld op pagina 28.
1908 Exlibris N.B. - - (1) Gepubliceerd in Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren, 5e serie, 1923, nr. 10.
(2) N.B. = Nini Brunt. Exlibris staat afgebeeld in haar boek Het huis in de Heemskerckstraat. Ze schrijft erover: 'Jan Boon maakte toen voor mij een ex-libris, een drogenaald etsje van een geraamte dat in een boek leest, met een ondergaande zon op de achtergrond, meer als plagerij dan serieus bedoeld.'
(3) Nini Brunt was een zuster van Aty Brunt, die getrouwd was met Jan Greshoff. Nini Brunt was van 1916 tot 1929 getrouwd met Jan van Krimpen.
- 1908 Utrecht Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1908 Landsmeer Ets - -
1908 Windmolen Ets 20,7 x 16 cm (1) Mary & Leigh Block Museum of Art, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA
(2) Gemeentearchief Den Haag
(3) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'De Molen is forscher en breeder van opzet dan Jan Boon's vorige etsen. In krachtige lijnen is hij in eens neergezet, er spreekt sterkte uit en een grootheid van kunnen. Links op de voorgrond staat de molen, als een eenzaam ding rijst hij omhoog tegen de lucht. (...) Rechts is kleintjes een boerenhuis met een schuurtje ervoor. Op den achtergrond is het vermoeden van golvende boomkruinen en even zien wij het torentje van een kasteeltje (de Brinkhorst bij Voorburg).'
(4) Catalogus 47 Bubb Kuyper (november 2007).
1909 Tuintje in wintertooi Schilderij - (1) PTA Swillens
(2) Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Onder z'n landschappen is een klein 'Tuintje in sneeuw', een vogelkooitje hangt er in den boom - waarin ook dat intieme is van een eigen tuintje.'
1910 Dode zonnebloemen Ets 46 x 31,5 cm / 63 x 47,5 cm (1) Greshoff, J. (red.), Het jaar des dichters. Muzenalmanak voor 1911, de ets is daarin afgebeeld op p. 64. Als titel wordt vermeld 'Doode zonnebloemen'.
(2) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913.
(3) Onder de titel 'Welke Sonnenblumen' te zien op de de Erste internationale graphische Kunst-ausstellung, Leipzig 1914.
(4) De Amsterdammer meldt op 8 maart 1919 dat een ets van Boon getiteld 'Verwelkte zonnebloemen' op de tentoonstelling van grafisch werk in het Gemeentemuseum. 'een ets, die door open fijnheid me treft', aldus de recensent. Het kan hier ook om de ets van zonnebloemen uit 1917 gaan.
(5) Galerie-f, Kranenburg, Duitsland, aanbod via eBay, november 2004
(6) Op 2 december 2004 te koop bij Auktionshaus Karlheinz Kaupp, Sulzburg, Duitsland. Verkocht voor € 180, taxatie € 100.

1910 Black Ets - -
1910 Slapende hond Ets - -
1910 Portret van de heer Coehn Ets - -
1910 Portret van de heer Coehn Ets - -
1910 Portret van de heer Coehn Ets - -
1910 Portret van de heer Coehn Tekening - -
1910 Gezicht op Keulen Ets 23,5 x 48 cm (1) PTA Swillens
(2) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(3) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913.
- 1910 Amsterdam Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
- 1910 Amsterdam Conté studie voor ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1910 Panorama op Amsterdam Tekening - Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1910 Panorama op Amsterdam Tekening - Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1910 Panorama op Amsterdam Tekening - Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Panorama op Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Prins Hendrikkade 28-30, Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Zuiderkerkstoren, Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.
1911 Montelbaanstoren, Amsterdam Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
(2) Vermoedelijk is dit een voorstudie voor de ets 'Panoramagezicht op Amsterdam' uit 1914.

ca. 1912? Jongenskopje Rood krijt - NRC 22 februari 1913, tentoongesteld in de Rotterdamsche Kunstkring.
1913? Huiskamer Rijswijk Ets 27 x 16,5 cm (1) Aty Brunt, 'Jan Boon', in: De Tijdspiegel, 1913. 'De tafel is gedekt, op het witte servet staan de porseleinen schaaltjes en een donkere wijnflesch met felle glimlichten. Op de schoorsteen teekenen kannetjes en potjes zich af tegen het lichte fond. Er boven hangt een klein schilderij, een portret. Links in de schaduw is een muur zichtbaar met eenige donkere schilderijtjes, een paar bordjes en een oude Friesche klok met haar vroolijk flikkerende koperen gewichten. Op de kachel blaast een keteltje zijn stoom uit, de thee in de trekpot staat lustig op den wasem te trekken'
(2) Afgebeeld in Zeitschrift für Bildende Kunst, Neue Folge XXIV (=1913?), dl. 6. Titel mogelijk 'Speisezimmer'.
(3) Vermoedelijk te zien onder de titel 'Wohnzimmer' op de Erste internationale graphische Kunst-ausstellung, Leipzig 1914.
(4) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(5) Op 11 februari 2005 voor 40 euro geveild bij Peter Kiefer, Buch- und Kunstauktionen, Pforzheim, Duitsland (Katalogus 55) onder de titel Interieur mit gedecktem Tisch u. versch. Gerätschaften auf einem Wandbord; Mit aufkasch. typogr. Zettel auf Rückwand. - AKL 12, 638.
(6) Door Graphikantiquariat Koenitz te Leipzig aangeboden op eBay in januari 2006.
1913 Rijswijk Ets 11,9 x 13,7 cm (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) Catalogus 47 Bubb Kuyper (november 2007).

1913 Rijswijk Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1913 Jan Boon jr. Schilderij 31 x 21,5 cm (1) Zoon van de schilder, geb. 1909, overl. 1999.
(2) Tentoongesteld in de Rotterdamsche Kunstkring in februari 1913 (zie De Amsterdammer, 23 februari 1913, p.6).
(3) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 405.
(4) Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Zijn portretten zijn van de meeste beteekenis. Meestal afbeeldingen van zijn familieleden, zijn vrouw en kinderen en kennissen. Ze zijn geschilderd met een aandacht die 't wezen te benaderen zoekt. Zijn kinderportretten, een bekoorlijk geteekend kopje van Ilse, een directe frischkleurige weergave van een 'slapende zuigeling', een schilderijtje fijn van matte kleur van 'Jantje Boon', het gezicht waarover de dauw van de jeugd ligt met de bruine haren, de roomwitte trui, geven als 't ware 't gevoel weer, waarmee de vader zijn kinderen aanschouwde. Toch is overigens niet het gevoel, doch het waarnemend element in zijn portretten overwegend.'
ca. 1913? Adriaantje Boon-de Jong Schilderij 34,5 x 28 cm (1) In familiebezit.
(2) Het portret is niet gedateerd, maar wel voorzien van het opschrift 'Rijswijk ZH', waar uit opgemaakt kan worden dat het geschilderd is toen Boon in Rijswijk woonde, tussen 1909 en 1914.
1913 Portret van een man Tekening - Mogelijk H. Wendelstadt, van wie Boon in 1913 een portret maakte (zie vermelding hieronder).
1913 Portret van een man Tekening - Mogelijk H. Wendelstadt, van wie Boon in 1913 een portret maakte (zie vermelding hieronder).
1913 Portret van een man Ets - Mogelijk H. Wendelstadt, van wie Boon in 1913 een portret maakte (zie vermelding hieronder).

ca. 1913 Portret van Dr. H. Wendelstadt Ets - (1) Te zien op de Erste internationale graphische Kunst-ausstellung, Leipzig 1914.
(2) Boon maakte voor Hermann Wendelstadt in 1913 ook een ex-libris.
1913 Exlibris H. Wendelstadt - - Boon maakte omstreeks 1914 een portret van Hermann Wendelstadt
1914 Panoramagezicht op Amsterdam gezien vanaf het Centraal Station Ets 34 x 130,5 cm (1) Prof. H. Brugmans, Een nieuw profiel van Amsterdam, Amsterdam Eisenloeffel's Kunsthandel, z.jr (1915). Een klein boekje van 11 pagina's, gepubliceerd bij verschijning van de ets.
(2) De ets werd verkocht door Eisenloeffel's Kunsthandel, Rokin 56 te Amsterdam, in een oplage van 150 genummerde en gesigneerde exemplaren ('Geen nadrukken'}. Volgens een advertentie van deze kunsthandel, verschenen in De Amsterdam op 14 oktober 1916, waren de nummers 1 t/m 20 voor fl. 100,- verkocht en reeds uitverkocht. De overige 130 nummers kostten fl. 75,-.
(3) Veilingcatalogus Van Stockum 2002. Ook deze vermeldt als oplage 150.
(4) In Wie is dat? 1956 omschreven als 'Profiel Amsterdam'.
(5) Wordt in necrologie in NRC in 1975 genoemd als een 'bekende ets' van Boon. De ets is gemaakt op het dak van het Centraal Station.
(6) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1914 Portret van een dame Ets - Mogelijk de eerste staat van onderstaande ets
1914 Portret van een dame Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1915 Kat Ets - (1) De afgebeelde ets is uit 1915.
(2) Op de tentoonstelling in Museum Bredius tentoonstelling 1972 hing een ets getiteld 'Kat' uit 1915.
ca. 1915 Jan Greshoff
Tekening 7,3 x 5,5 cm (1) Jan Greshoff (1888-1971) was o.a. dichter. Jan Boon was vanaf ongeveer 1910 met hem bevriend.
(2) Het portret bevindt zich in de collectie van het Letterkundig Museum, Den Haag.

1915 Sophie Klopp Schilderij - (1) Sophie Louise Alma Barbara Klopp (1887-1965) was Boon's tweede echtgenote, van 1914 tot 1929.
(2) Het portret was in bezit van hun dochter Ilse Boon. .
1915 Jan Boon jr. Schilderij 31 x 21,5 cm (1) Zoon van de schilder, geb. 1909, overl. 1999.
(2) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 391.
1916 Jan Boon jr. Buste, gebakken klei - (1) Zoon van de schilder, geb. 1909, overl. 1999.
(2) PTA Swillens, p. 22
1916 Ilse Boon Tekening - (1) Dochter van de schilder (1915-2002).
(2) PTA Swillens
(3) Op tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960 als 'babyportret, 1915', tekening toen in bezit van Ilse Boon.
(4) Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Zijn portretten zijn van de meeste beteekenis. Meestal afbeeldingen van zijn familieleden, zijn vrouw en kinderen en kennissen. Ze zijn geschilderd met een aandacht die 't wezen te benaderen zoekt. Zijn kinderportretten, een bekoorlijk geteekend kopje van Ilse, een directe frischkleurige weergave van een 'slapende zuigeling', een schilderijtje fijn van matte kleur van 'Jantje Boon', het gezicht waarover de dauw van de jeugd ligt met de bruine haren, de roomwitte trui, geven als 't ware 't gevoel weer, waarmee de vader zijn kinderen aanschouwde. Toch is overigens niet het gevoel, doch het waarnemend element in zijn portretten overwegend.'

ca. 1916 Slapende zuigeling Schilderij? - Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Zie Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920 (zie hierboven).
ca. 1916 Johannes Conradus Nopper (9 dec 1913 - 18 jan 1995) en Marie Dirkje Nopper (geb. 1912) Schilderij 17 x 23 cm In particulier bezit. Afbeelding beschikbaar gesteld door familie van de geportretteerden.
1916 Atelierraam Ets - (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
(3) Boon woonde in 1916 in Amerongen.
1916? Ateliervenster Schilderij 60 x 34 cm (1) Ogenschijnlijk hetzelfde atelierraam als afgebeeld op bovenstaande ets.
(2) Boon woonde in 1916 in Amerongen.

ca. 1916 Huiskamer Schilderij - Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Evenals zijn kinderen schildert Jan Boon ook gaarne zijn Interieur: zijn 'huiskamer', 'de kinderkamer'. Hij vermijdt verbinding door schaduwen, door toon, waardoor zoovele schilders vorm-gebreken verdoezelden, als hier in 't alleen zuivere kleur gecomponeerd Huiskamerbeeld voor den dag komen. Beter gelukte hem 'de Kinderkamer' een sober vertrek in effen helder daglicht, dat glanst in de witte lamp boven de vierkante tafel, waar fel rood een boek gloeit, en op den grond een beertje en ander speelgoed ligt.'

ca. 1916 De Kinderkamer Schilderij - Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Evenals zijn kinderen schildert Jan Boon ook gaarne zijn Interieur: zijn 'huiskamer', 'de kinderkamer'. Hij vermijdt verbinding door schaduwen, door toon, waardoor zoovele schilders vorm-gebreken verdoezelden, als hier in 't alleen zuivere kleur gecomponeerd Huiskamerbeeld voor den dag komen. Beter gelukte hem 'de Kinderkamer' een sober vertrek in effen helder daglicht, dat glanst in de witte lamp boven de vierkante tafel, waar fel rood een boek gloeit, en op den grond een beertje en ander speelgoed ligt.'
1916 Kinderkopje Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1916 Studieblad Kikkers Ets -
1916 Kikker Ets - (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972
(2) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'Studie van een kikker' uit 1916 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Mogelijk wordt daarmee dezelfde ets bedoeld.
1916 Kikkers Ets -
1916 Schetsblad knotwilg en landschap Tekening -
1916 Knotwilg Ets -
1916 Knotwilg Ets 17 x 10,5 cm (1) Collectie Kunstkamer Sijnesael, Oegstgeest, aangeduid als 'Holle boom' en gedateerd 1953.
(2) Datering Gemeentemuseum is 1916.
1916 Digitalis purpurea (vingerhoedskruid) Ets - Vermeld in catalogus Gemeentemuseum.
1917 Winterlandschap Schilderij - (1) Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
(2) Christies veiling 2846 lot #17, 7 september 2010, onder de titel 'Bij Amerongen: Amerongen in winter'.
(3) Mogelijk was dit schilderij, of een van de winterlandschappen hieronder in juli 1917 bij De Bois in Haarlem te zien op de 'Zomertentoonstelling'. Plasschaert schreef hierover in De Amsterdammer van 7 juli 1917: 'Jan Boon, de etser, schildert. Ge vindt een besneeuwde streek; het is werk, in eerlijkheid voltooid, en een poging in zuivere richting, niet sterk, maar juist van gevoel.'
(4) Verschillende landschappen waren ook te zien bij Gerbrands in 1919. Elseviers Geillustreerd Maandschrift hierover: 'De groote landschappen in de buurt van Amerongen, Leersum, Eck en Wiel, meest onder effen grijze of bleeke lucht, zijn dikwijls knappe studies van terreinen met schuren, pannebakkerijen, bosschen en velden, waardoor wegen gaan, die voor- en achtergrond verbinden, en die met de kleuropeenvolging, zonder toon of schaduwwerking de perspectief bepalen. Soms zijn ze wat te krijtachtig, vooral in de luchten, en een enkele keer is de aandacht niet in alle onderdeelen genoeg doorgedrongen, waaraan 't Jan Boon in zijn portretten nooit ontbreekt. Zoo ook enkele der schilderijen met Schepen, waarvan 'Haven', met zijn vast in het water liggende kleurige schepen, wel het beste is. Maar zijn mooiste landschap is een 'sneeuwlandschap bij Amerongen', het witte sneeuwveld, doorsneden door 't groenig ijs der bevroren sloten, waarlangs wilgen groeien, en op den achtergrond 't bruin der heggen om tuintjes voor kleurige huisjes en een rij fijngetakte boomen, in de verte blauwende heuvelen.' Deze omschrijving betreft mogelijk het hier links afgebeelde werk.
(5) Op de 'tentoonstelling van de gemeentelijken dienst Den Haag te Scheveningen' was in juli 1921 een winterlandschap uit Amerongen te zien. De Amsterdammer hierover op 16 juli 1921: 'Boon heeft wat ik noemen wil, een smalle zuiverheid in zijn Winterlandschap uit Amerongen.'

1917 Winterlandschap Schilderij - Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
ca. 1917? Schets sneeuwlandschap Tekening - Datering onduidelijk, maar het werk veroont enige gelijkenis met de sneeuwlandschappen rond Amerongen rond 1917.
ca. 1917? Winterlandschap Ets Sterke gelijkenis met schilderij hieronder.
1917 Winterlandschap Schilderij - Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Boerderijen in een winterlandschap Schilderij 41 x 51 cm Veilinghuis Christie's Amsterdam, 8 december 1993.
1917 Dorpsgezicht Ets Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Kerkplein Amerongen, Winter 1917 Schilderij - (1) Prentbriefkaart
(2) Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
ca. 1917 Kerkplein Amerongen, voorjaar/zomer Schilderij? 37 x 51 cm Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Schetsblad kasteel Amerongen Tekening Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Schetsblad kasteel Amerongen Tekening Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Schetsblad kasteel Amerongen Tekening Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Kasteel Amerongen Ets Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1917 Zonnebloemen Ets - (1) PTA Swillens
(2) De Amsterdammer meldt op 8 maart 1919 dat een ets van Boon getiteld 'Verwelkte zonnebloemen' op de tentoonstelling van grafisch werk in het Gemeentemuseum. 'een ets, die door open fijnheid me treft', aldus de recensent. Het kan hier ook om de ets van zonnebloemen uit 1910 gaan.
1917 Gezicht op een haven Ets Vermeld in catalogus Gemeentemuseum
1917 Schepen Schilderij - -

1918 Portret van mevrouw L. Bianchi Schilderij -
(1) Te zien als nr. 18 op de tentoonstelling bij Gerbrands in 1919, volgens een bericht in De Amsterdammer van 22 november 1919.
(2) Het Utrechts Nieuwsblad van 3 maart 1960 omschrijft het als het 'tekenachtige portret van mevrouw L. Bianchi'
(3) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Portret toen in bezit van J.W. Bianchi te Huizen.
ca. 1918 Zeilboot bij een steenfabriek / Steenfabriek Eck en Wiel Schilderij 40 x 50 cm (1) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 400.
(2) Krantenbericht Het Centrum 22 november 1919, over tentoonstelling bij kunsthandel Gerbrands in Utrecht vermeldt een schilderij 'Steenfabriek Eck en Wiel'.

ca. 1918 Riviergezicht met een steenfabriek Schilderij - Het lijkt dezelfde achtergrond als het schilderij hierboven. Mogelijk is het derhalve een steenfabriek bij Eck en Wiel.
ca. 1918 De Binnenplaats Schilderij 36 x 31 cm Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Evenzeer vol aandacht geteekend is 'de Binnenplaats', het sneeuw op het dak terzijde; op den voorgrond van het plaatsje, dat achter sluit met een blauwe deur, staat, contrast daarmee, een emmer, helder blauw.'
1918 Landschap Schilderij - Jan Boon woonde van 1914 tot 1919 in Amerongen
1918 Domtoren in de steigers Ets 38,6 x 13,7 cm Het Utrechts Archief
1918 Ilse Boon Tekening
1918 Jantje Ets (1) Vermeld in catalogus Gemeentemuseum.
(2) Mogelijk een portret van zoon Jan Boon jr.

(voor) 1919 Mevrouw Boon - - NRC 8 november 1919.

(voor) 1919 'Mannenkop' Schilderij - (1) NRC 8 november 1919.
(2) Te zien op de tentoonstelling bij Gerbrands te Utrecht, in november 1919. Hierover in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, januari-juli 1920: 'Zeer expressief is een goed in aaneensluitende kleurvlakken gecomponeerde 'Mannenkop'.

(voor) 1919 Mevrouw de Bois - - NRC 8 november 1919.
1919 Amsterdam, Oosterdok Schilderij - (1) Gedateerd 1919.
(2) In 1932 afgebeeld op een kalender.
1919 Schepen in de haven Schilderij 43,5 x 64 cm (1) Gedateerd 1919.
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.

1919 Portret van een dame - -
Krantenbericht 'Kunst van een pure en devote aandacht', Nieuw Utrechts Dagblad 28 mei 1958. Volgens het bericht betreft het een 'stijlvol damesconterfeitsel met prachtig sprekende ogen'.
ca. 1919 Portret van Marie Huguenin Dumittan Schilderij -
(1) Marie Huguenin Dumittan was de eerste echtgenote van Victor van Vriesland, van wie Boon later ook een portret zou maken.
(2) Boon maakte het portret vermoedelijk in Blaricum, waar hij zelf en de familie Van Vriesland vanaf 1919 woonde.
(3) Het portret is tot het overlijden van Van Vriesland in 1974 in zijn bezit geweest en daarna verkocht; niet bekend aan wie.
(4) Mogelijk is dit portret een van de hierboven en hieronder vermelde damesportretten uit 1919 en 1920.
(5) Rob Groenewegen werkt momenteel aan een biografie over Van Vriesland en is daarvoor op zoek naar een afbeelding van dit portret.

1920 Damesportret Schilderij -
Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, portret was toen in bezit van Jan Boon.
1920 Portret van mevrouw Mengelberg-Schrattenholz Tekening -
(1) Wilhelmina Anna Helena (ten onrechte ook wel vermeld als Helena Franziska) Mengelberg - Schrattenholz (1845-1930) was de moeder van dirigent Willem Mengelberg.
(2) Opgenomen in het in 1920 verschenen gedenkboek voor het zilveren jubileum van Willem Mengelberg als dirigent van het Concertgebouworkest. Bericht hierover in de Leeuwarder Courant van 1 mei 1920: 'Zeer gevoelig is daarentegen het portret dat Jan Boon teekende van Mengelberg's moeder; een eenvoudige, lieve oude dame, die Zaterdag natuurlijk ook aanwezig was.'
(3) Bevindt zich in Mengelberg Archief.
(4) Zie ook RKD Database.
ca. 1920 Oude huizen te Blaricum Ets 4,5 x 8,8 cm (1) Boon woonde van 1919 tot 1922 in Blaricum. De ets is vermoedelijk in deze periode gemaakt.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
ca. 1920 'Souvenir de Blaricum' Ets 13,7 x 20 cm (1) Catalogus 47 Bubb Kuyper (november 2007).
(2) Boon woonde van 1919 tot 1922 in Blaricum. De ets is vermoedelijk in deze periode gemaakt.
ca. 1920? Dorpsgezicht Ets Mogelijk Blaricum of omgeving. Boon woonde van 1919 tot 1922 in Blaricum.
1920 Magnolia's in gemberpot Olieverf op doek 69,5 x 52,5 cm (1) Gesigneerd en gedateerd 1920
(2) Er bestaat een vrijwel identiek schilderij, met als belangrijkste verschil dat de gemberpot op dat schilderij groen is, gedateerd 1958. Zie hieronder.
1921 Bloemen in Vaas Olie / Doek 39 x 47 cm (1) Galerie van Waning, Rotterdam.
(2) Vendu Notarishuis, 10 oktober 1995.
(3) Christie's, Amsterdam, 19 januari 2000, herkomst: Kunsthandel L. van Zanten, Rotterdam.

1921 Prof. mr. M.W.F. Treub Tekening 38 x 28 cm (1) Marie Willem Frederik Treub (1858-1931) was een liberaal politicus, aanvankelijk voor de VDB, later voor de Economische Bond. Was o.a. minister en lid van de Tweede Kamer.
(2) Krantenbericht NRC 24 maart 1921. Het portret dient 'als herinnering aan de aangename samenwerking' en wordt vervaardigd in opdracht van het hoofdbestuur van de Economische Bond. Op zaterdag 2 april werd het portret aan Treub aangeboden. In april 1921 was het 'bijna levensgrote' portret te bezichtigen bij kunsthandel d'Audretsch en Metten te 's Gravenhage (Krantenbericht Het Vaderland 5 april 1921).
(3) Ook een recensie van Jan Greshoff over dit portret in De Amsterdammer van 9 april 1921: 'Wij zijn overtuigd, dat niet alleen de politieke medestanders van den oud-minister van financiën, maar ook zijn scherpe tegenstanders, die hem te schatten en waardeeren weten, met genoegen hun vriend of vijand in deze nobele teekening herkennen zullen.'
(4) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'.
(5) Volgens database RKD in bezit van de gemeente Voorschoten.
(6) Zie ook RKD Database.
1921 Schets geboortekamer Beethoven, Bonn Tekening
1921 Schets geboortekamer Beethoven, Bonn Tekening
1921 Geboortekamer van Beethoven in Bonn Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1921? Mummiekop Tekening Datering onzeker, vermoedelijk in dezelfde periode gemaakt als onderstaande litho.
1921? Mummiekop Tekening Datering onzeker, vermoedelijk in dezelfde periode gemaakt als onderstaande litho.
1921 Portret van een mummie Litho 31 x 28 cm

1921 Kinderportret Litho - Museum Bredius tentoonstelling 1972

1921 Kinderportret Voorstudie - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1921 Jan Hendrik Greshoff Tekening - (1) Getiteld 'Jan Hendrik Greshoff 3 jr', gedateerd maart 1921.
(2) In zijn boek Afscheid van Europa schrijft Greshoff: 'Toen ik van 1920 tot 1927 in Arnhem woonde, tekende hij [Boon] daar de portretten van mijn vrouw, mijn zoons (toen nog jeugdige zoontjes) en mijzelf.'
(3) In de (gepubliceerde) Briefwisseling tussen J. Greshoff en A.A.M. Stols schrijft Greshoff in 1949 'Mijn moeder zal op je kantoor brengen of laten brengen een door Jan Boon geteekend portret van Jan Junior. Indien in lijst wil het dan ontlijsten en in een rol, goed verpakt, zenden aan Den Heer D. Klink.'
1921 Schetsblad Dom Tekening Voorstudie voor onderstaande etsen.
1921 Schetsblad Dom Tekening Voorstudie voor onderstaande etsen.
1921 Schetsblad Dom Tekening Voorstudie voor onderstaande etsen.
1921? Domtoren, gezien vanaf het Buurkerkhof Ets 20 x 11 cm (1) Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst 1921-1924. In een overzicht van in de jaren 1921-1924 verschenen grafische werken staat als titel vermeld 'Buurkerk met Dom, Utrecht, ets (11 x 20cm)
(2) Nederland in de prentkunst (Swillens) geeft als datering 1934.
(3) Er bestaat een versie die met potlood is gedateerd 1945. De verschillende jaartallen wijzen er mogelijk op dat Boon ook later nog nieuwe afdrukken vervaardigde. Over de ets 'Scheepswerf' meldt een catalogus van Bubb Kuyper ook dat vele jaren na de eerste druk nieuwe exemplaren door Boon zijn afgedrukt.
(4) In collectie Centraal Museum, Utrecht. Inv. nr. 12308, schenking 1957.
(5) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'Domtoren te Utrecht' uit 1921 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Vermoedelijk wordt daarmee dezelfde ets bedoeld
1921? Domtoren, gezien vanaf het Buurkerkhof Ets - Vrijwel dezelfde afbeelding als de ets hierboven, met uitzondering van de huizen rechts.
1921? Buurkerkhof in Utrecht Ets 22,5 x 12 cm (1) Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst 1921-1924. Vermeld in een overzicht van in de jaren 1921-1924 verschenen grafische werken.
(2) Voorstelling en formaat van de afgebeelde ets komen overeen met deze beschrijving. Vermoedelijk is het derhalve de ets die in het Jaarboekje vermeld staat.
1921 Traunsee, Oostenrijk Aquarel - Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
1922 Baambrugge Aquarel - -
ca. 1922-1927 Boom in sneeuwlandschap ets -
ca. 1922 Traunkirchen Tekening - Prentbriefkaart
ca. 1922 Huizen in de sneeuw Tekening
ca. 1922 Huizen in de sneeuw Tekening - Voorstudie voor onderstaande houtsnede; in catalogus Gemeentemuseum getiteld 'Dorp bij winter'.
1922 Huizen in de Sneeuw (Traunkirchen) Tweekleuren houtsnede 26,5 x 30 cm (1) eBay februari-maart 2005. Door de Duitse verkoper gedateerd 1965, op grond van opname in de jaarselectie van het gezelschap Griffelkunst. Hier zijn datum van tentoonstelling en vervaardiging met elkaar verward.
(2) Greshoff in Onze Kunst, nummer 1 in lijst. Hij schrijft hierover: 'Jan Boon sneed allereerst, in Traunkirchen, zijn "Huizen in de Sneeuw" (1922) Deze prent is duidelijk een overgangsverschijnsel. Er is een aarzeling in. Boon durfde de uiterste consequentie der techniek nog niet aan en kon den toon nog niet geheel los laten. Vandaar dat hij twee blokken sneed, om op die wijze een tusschen-grijs te verkrijgen'. Als afmeting vermeldt Greshoff, vermoedelijk abusievelijk, 30x21,5 cm.
(3) Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst 1921-1924. In een overzicht van in de jaren 1921-1924 verschenen grafische werken staat als titel vermeld 'Huis in Traunkirchen, houtsnede in twee blokken' en als afmetingen 27x30 cm.
(4) De catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972 vermeldt, evenals Greshoff, drie houtsneden uit 1922. De door Museum Bredius vermelde titels zijn 'Traunkirchen', 'Traunkirchen met Traunstein', 'Winter in Traunkirchen' en wijken af van de opsomming van Greshoff. In de catalogus staat ook een tweekleuren houtsnede getiteld 'Traunkirchen' uit 1921, terwijl Boon volgens Greshoff zijn eerste houtsnede maakte in 1922. Omdat Greshoff Boon goed kende en zijn lijstje al in 1929 publiceerde wordt uitgegaan van de juistheid van dit overzicht, dat in 1929 een compleet overzicht van de houtsneden van Jan Boon beweerde te geven. Dat zou betekenen dat de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius dezelfde drie houtsneden vermeldt, onder andere titels.

1922 De Bomen (Traunkirchen) Houtsnede 27,5 x 21,5 cm (1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 2 in lijst. Greshoff noemt als titel 'De Boomen' en als jaartal 1922.
(2) De Catalogus van Museum Bredius uit 1972 dateert het werk in 1924 en geeft als titel Traunkirchen. Mogelijk betreft het twee versies, op de door Museum Bredius getoonde versie ontbreken enkele lijnen rechtsonder in de sneeuw, die op een reproductie bij het artikel van Greshoff wel te zien zijn.
(3) Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst 1921-1924. In een overzicht van in de jaren 1921-1924 verschenen grafische werken staat vermeld 'Huizen in vogelvlucht, houtsnede (22x28 cm)'. Uitgaande van de volledigheid van het overzicht van Greshoff en gelet op het overeenkomende formaat, kan aangenomen worden dat het hier slechts een andere titel voor hetzelfde werk betreft.
(4) Ook verschenen als prentbriefkaart.

ca. 1922 Totengebirge Houtsnede - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1922 Schets berglandschap Tekening Voorstudie voor onderstaande houtsnede.
1922 Schets berglandschap Tekening Voorstudie voor onderstaande houtsnede.
1922 De berg Houtsnede
20 x 22 cm
(1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 3 in lijst. Greshoff omschrijft in Onze Kunst een houtsnede getiteld 'De Berg', met daarop een grote berg, een kerkje en een dorpje linksonder.
(2) Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst 1921-1924. In een overzicht van in de jaren 1921-1924 verschenen grafische werken staat vermeld 'Traunstein met het dorp Traunkirchen, houtsnede (20x22cm)'. Uitgaande van de volledigheid van het overzicht van Greshoff en gelet op het overeenkomende formaat, kan aangenomen worden dat het hier slechts een andere titel voor hetzelfde werk betreft.

ca. 1923 Schets berglandschap Tekening
ca. 1923 Schets bergmeer Tekening Voorstudie voor onderstaande houtsnede
ca. 1923 Schets bergmeer Tekening Voorstudie voor onderstaande houtsnede
1923 Bergmeer in Salzkammergut Houtsnede
25 x 20 cm
(1) Afgebeeld in De Kroniek, Nederland's luxe maandblad. Hof diplomatie society kunst en letteren, 18e jaargang, nr 1 (januari 1932)
(2) Catalogus Van Stockum's Veilingen november 2004.

1923 Ilse Boon Tekening 34,7 x 26,3 cm
(1) Ilse Boon (1915-2002), dochter van de schilder.
(2) Titel rechtsonder: 'Ilse 30 aug 1923'.
1923 Jan Greshoff
Tekening 33,5 x 29 cm (1) Jan Greshoff (1888-1971) was o.a. dichter. Jan Boon was met hem bevriend.
(2) Het portret bevindt zich in de collectie van het  Letterkundig Museum, Den Haag.
(3) Ook uitgegeven als prentbriefkaart.
(4) Zie ook RKD Database.
1923 Jan Greshoff Tekening -
(1) Jan Greshoff (1888-1971).
(2) Zie ook RKD Database.
1923 Keesje (Cornelis Jacobus) Greshoff Tekening - (1) Gedateerd 28 oktober 1923, leeftijd van de geportreteerde was 3 1/2 jaar.
(2) Reproductie bevindt zich in documentatiemap RKD.
(3) In zijn boek Afscheid van Europa schrijft Greshoff: 'Toen ik van 1920 tot 1927 in Arnhem woonde, tekende hij [Boon] daar de portretten van mijn vrouw, mijn zoons (toen nog jeugdige zoontjes) en mijzelf.'
(4) Zie ook RKD Database.

1923 Ontwerpen voor ‘De Dag’ (1) o.i. inkt - Museum Bredius tentoonstelling 1972

1923 Ontwerpen voor ‘De Dag’ (2) o.i. inkt - Museum Bredius tentoonstelling 1972

1923 Ontwerpen voor ‘De Dag’ (3) o.i. inkt - Museum Bredius tentoonstelling 1972
ca. 1923 Stilleven Schilderij - (1) Maandblad voor de Beeldende Kunsten 1932
(2) Centraal Museum inv. nr. 11833, in 2006 afgestoten bij opruiming depot. Niet geveild, maar gekocht door een ander museum.

1924 Winter in Salzkammergut Schilderij - Volgens een bericht in NRC van 5 november 1924 is het werk door dr. A. Bredius gekocht, 'die het ten geschenke aanbood aan het Suassomuseum te Amsterdam. Het werk is dezer dagen daar opgehangen.'
ca. 1924? Bruggetje in de sneeuw Aquarel of gewassen tekening - (1) Ook verschenen als prentbriefkaart.
(2) Ongedateerd, maar gelet op vergelijkbaar werk vermoedelijk in deze periode gemaakt.
1924 Schets Traunkirchen Tekening - Voorstudie voor onderstaand schilderij
1924 Traunkirchen (Oostenrijk) Schilderij - (1) PTA Swillens
(2) Maakte deel uit van de 'verzameling Ilse Boon', dochter van de schilder. Bron: map beelddocumentatie RKD.
ca. 1924? Huizen in de sneeuw Penseeltekening - (1) Ook verschenen als prentbriefkaart.
(2) Ongedateerd, maar gelet op vergelijkbaar werk vermoedelijk in deze periode gemaakt.
1924 Schets winterlandschap Tekening Voorstudie voor onderstaande werken.
1924 Schets winterlandschap Tekening Voorstudie voor onderstaande werken.
ca. 1924? Winterlandschap, mogelijk Kitzbuhel, Oostenrijk Schilderij - -
1924
Huisjes en Bomen
Houtsnede 10 x 15,5 cm (1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 4 in lijst. Greshoff noemt in Onze Kunst als titel 'Huisjes en Boomen'.
(2) De Witte Mier. Maandschrift voor de vrienden van boek en prent onder leiding van J. Greshoff, no. 9, 15 november 1924. Hierin wordt geen titel genoemd, maar slechts vermeld dat het werk 'aan den Traunsee gemaakt' is.
1924
Kleine huizen in de sneeuw
Houtsnede 13 x 13 cm Greshoff in Onze Kunst, nummer 6 in lijst. 'De "Kleine Huizen in de Sneeuw" is een reprise van Boon's eerste houtsnee. En het is daarom bijzonder leerzaam om de beide proeven, waar twee jaren tusschen liggen, te vergelijken. Allereerst heeft de kunstenaar, met wijs beraad, zijn formaat aanzienlijk gereduceerd. Daarmede wist hij de wijde leege ruimten te vermijden; verder heeft hij zijn vlak veel rijker en vooral veel levendiger gevuld. Met den halftoon is ook het oneigenlijk picturale verdwenen.'
1924
Exlibris Josef Hörandner
Houtsnede 10 x 7 cm Greshoff in Onze Kunst, nummer 5 in lijst.
ca. 1924 Huibrecht van Krimpen Tekening
- (1) Vermoedelijk betreft het Huibrecht van Krimpen (1917-2002), zoon van de graficus Jan van Krimpen (1892-1958) en Nini Brunt. Vermelde leeftijd van de geportretteerde is 7 jaar, vermoedelijk is het portret dus vervaardigd in 1924.
(2) A. Greshoff-Brunt,'Portretten van Jan Boon'.
(3) Zie ook RKD Database.
1925 Aty Greshoff-Brunt Tekening - (1) Agatha Christina (Aty) Greshoff-Brunt (1887-1987) was gehuwd met Jan Greshoff.
(2) In zijn boek Afscheid van Europa schrijft Greshoff: 'Toen ik van 1920 tot 1927 in Arnhem woonde, tekende hij [Boon] daar de portretten van mijn vrouw, mijn zoons (toen nog jeugdige zoontjes) en mijzelf.'
(3) Zie ook RKD Database.
1925 Mieke Gerbrands Tekening

A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'. Leeftijd van de geportretteerde is 16 maanden.
1925 Hansje Lagerwey Tekening -
(1) Helena Johanna (Hansje) Lagerwey, een stiefdochter van de schilder, was later hockey-international.
(2) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'.
(3) Zie ook RKD Database. Volgens RKD gedateerd 1925.
1925 Machteld de Vries Tekening -
(1) Machteld de Vries, geb. 1919.
(2) Zie ook RKD Database.
1925 Arent Roelf van Linge Tekening -
(1) Arent Roelf van Linge (1870-1934)
(2) Zie ook RKD Database.
1925 Sophie Constance van der Muelen Tekening -
(1) Sophie Constance van der Muelen (1855-1933)
(2) Zie ook RKD Database.
1925
Het Meer
Houtsnede 20 x 25 cm Greshoff in Onze Kunst, nummer 7 in lijst.
1925
Alt-Münster
Houtsnede 9 x 26,5 cm Greshoff in Onze Kunst, nummer 8 in lijst.

1925
Traunstein
Houtsnede 13 x 16 cm Greshoff in Onze Kunst, nummer 9 in lijst. 'De berg is in het centrum gesteld en het meer is niet meer als een strak vlak, maar als een transparante beweeglijkheid gegeven. Ook het bergmotief heeft een lichter accent gekregen, - de tegenstelling tusschen Zomer en Winter-, en de oplossing van het landschap in den rechter benedenhoek, van een aanzienlijke hoogte gezien, is geestig.
1925? Traunkirchen Aquarel - (1) Ook verschenen als prentbriefkaart.
(2) Ongedateerd, maar vermoedelijk uit dezelfde periode als andere werken uit Traunkirchen.
(3) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een schilderij met de titel Traunkirchen te zien uit 1925. Dit werk was toen in bezit van Jan Boon
ca. 1925? Mittenwald Penseeltekening in o.i. inkt - (1) Krantenbericht
(2) Ook verschenen als prentbriefkaart, waarvan in ieder geval in in 1958 verstuurd exemplaar bekend is.
1926 Gmunden Schilderij - (1) PTA Swillens
(2) Was in bezit van Ilse Boon, dochter van de schilder.
1927 (of 1926) Illustratie op rijmprent "'t Lieve Leven en de Zoete Dood" van Jan Greshoff Houtsnede, handgekleurd 12,8 x 16,5 cm (1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 10 in lijst. De rijmprent van Greshoff is gepubliceerd in 1927, zelf vermeldt hij echter 1926 als het jaar waarin de houtsnede gemaakt zou zijn.
(2) Catalogus 40 Bubb Kuyper (mei 2004).
(3) Ook de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius vermeldt een houtsnede 'Illustraties voor rijmprent' zonder datum. Waarschijnlijk betreft dat deze en onderstaande houtsnede.

1927 (of 1926) Illustratie op rijmprent " 't Lieve Leven en de Zoete Dood" van Jan Greshoff. Houtsnede
8 x 6 cm
Greshoff in Onze Kunst, nummer 10 in lijst. De rijmprent van Greshoff is gepubliceerd in 1927, zelf vermeldt hij echter 1926 als het jaar waarin de houtsnede gemaakt zou zijn.
1927
Cité ouvrière Schaerbeek
Tweekleuren houtsnede 10,1 x 12,2 cm (1) Afgebeeld is de Boulevard Auguste Reyers, waar de schilder woonde.
(2) Greshoff in Onze Kunst, nummer 11 in lijst. Greshoff noemt als titel Cité ouvriere Schaerbeek. Mogelijk betreft het twee versies, op de hier afgebeelde versie ontbreken enkele lijnen, o.a. op de daken, die op een houtsnede bij het artikel van Greshoff wel te zien zijn. Bovendien is die afdruk het spiegelbeeld van de hier getoonde afbeelding op chinees papier, door Boon rechtsonder gesigneerd.
(3) Catalogus 40 Bubb Kuyper (mei 2004) noemt als titel Winterlandschap.
(4) In de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972 staat een uit 1930 daterende houtsnede getiteld 'Bij Brussel', mogelijk gaat het hier om hetzelfde werk.

1927? Cité ouvrière te Brussel Schilderij 43 x 39 cm (1) Afgebeeld is de Boulevard Auguste Reyers, waar de schilder woonde.
(2) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 401, vermeld onder de titel 'Daken'.
(3) Vermoedelijk wordt hetzelfde werk bedoeld in een artikel in Het Vaderland op 21 februari 1934, als sprake is van een doek getiteld 'Cité ouvrière te Brussel' tentoongesteld in de Haagsche Kunstkring. De afbeelding komt immers overeen met de houtsnede 'Cité ouvrière Schaerbeek', hierboven.

1927 Oudezijds Achterburgwal, gezien naar de brug voor de Spooksteeg met de achterzijde van de huizen aan de Zeedijk Potlood, pen, penseel in kleur 33,3 x 24,0 cm
Gemeentearchief Amsterdam
1927 Oudezijds Achterburgwal 16-18-20 Pen en penseel in kleur 22,7 x 15,4 cm Gemeentearchief Amsterdam
1927 Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Werkman Tekening - Afgebeeld in De Hollandsche Revue, 1929, daar aangeduid als 'Vrouweportret 1927'.
1927 Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Werkman, groene achtergrond Schilderij (olieverf of doek) 47,5 x 35 cm (1) In particulier bezit.
(2) Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Werkman (1889-1980) was de derde echtgenote van de schilder, vanaf 1930.
(3) Rechtsboven gedateerd april 1927.
1927 Toosje Hissink (7 jaar oud) Tekening - Zie ook RKD Database.
1928 Jan Verster Tekening
- (1) Het betreft hier Jan Verster, geb. 29 jul 1924, een neefje van de hieronder genoemde Marjolein Verster, zie Nederland's Patriciaat 64, 1978, p. 369.
(2) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'. Leeftijd van de geportretteerde is 4 jaar. Datering derhalve 1928.
(3) Zie ook RKD Database. Volgens RKD gedateerd 1928.
1928 Marjoleintje Verster Tekening
- (1) Het betreft Marjolein Verster, geb. 17 mrt 1928, een nichtje van bovengenoemde Jan Verster, zie Nederland's Patriciaat 64, 1978, p. 370.
(2) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'.
(3) Zie ook RKD Database.
1928 Eusebiustoren te Arnhem Ets - (1) Tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960.
(2) De kerk is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en ziet er sinds de restauratie anders uit.
1928 Montelbaanstoren Amsterdam Ets - Vermeld in catalogus Gemeentemuseum.
1928 Amsterdam, Damrak met op de achtergrond de Oude Kerk Ets 12,3 x 8,9 cm (1) Leon Daudet, Le Balcon de l'Europe. Nouvelles impressions Hollandaises, frontispice de Jan Boon, Maastricht (A.A.M. Stols) 1928.
(2) Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed Jan Boon in pencil'.
(3) Op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 was een ets getiteld 'Gracht te Amsterdam' uit 1928 te zien, uit eigen collectie van het Gemeentemuseum. Mogelijk wordt daarmee deze ets bedoeld.
(4) Centraal Museum inv. nr. 12314.
1928? Amsterdam, Damrak met op de achtergrond de Oude Kerk Houtsnede 32 x 38 cm (1) De houtsnede is niet gedateerd, maar omdat de afbeelding sterk overeenkomt met een ets uit 1928, zou deze uit dezelfde tijd kunnen stammen.
(2) Boon maakte houtsneden vanaf 1922, in het overzicht van Greshoff uit 1929 komt deze houtsnede niet voor, wat zou kunnen betekenen dat deze houtsnede van iets later datum is dan de ets.
1928 Exlibris Dorhout Mees Houtsnede 8 x 7 cm (1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 12 in lijst.
(2) Johan Schwencke, Exlibriskunde, Amsterdam-Antwerpen 1947.

1928 Magnolia’s in gemberpot Olieverf op doek gemaroufleerd op paneel 58 x 45 cm (1) Christie's, Amsterdam, 8 juni 2000
(2) Kunsthandel Fijnaut & Paol (tot 2004)
(3) Veilingcatalogus Sotheby Amsterdam 1 december 2004, voor € 3840 geveild.

ca. 1928? Landschap met een karretje Schilderij - Te zien op een (verkoop)tentoonstelling bij De Bois in Haarlem. In De Groene Amsterdammer van 23 juni 1928 hierover: 'van Jan Boon een ijl landschap met het karretje (een schilderij).'
ca. 1929? Woluwe St. Lambert Tekening - (1) In particulier bezit.
(2) Ook verschenen als prentbriefkaart.
(3) Wellicht is er een schilderij met een vergelijkbare afbeelding. Zie de omschrijving in De Groene Amsterdammer bij het schilderij hierboven.
(4) Ongedateerd, maar vermoedelijk uit dezelfde periode als onderstaande houtsneden van Woluwe.
1929 Huizen te Woluwe onder de sneeuw Houtsnede 20 x 24,5 cm (1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 13 in lijst.
(2) Er bestaan ook later gesigneerde en gedateerde afdrukken, waaronder in ieder geval een exemplaar gedateerd 22 november 1933.
1929 Huizen te Woluwe onder de Sneeuw (versie 1) Houtsnede 14,1 x 15,5 cm
(1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 14 in lijst. Greshoff noemt in La Revue d'Art als titel Maisons à Woluwe sous la neige. Er zijn twee versies, op de hier afgebeelde versie zijn meer lijnen te zien, o.a. op de daken. Deze versie is afgebeeld bij het artikel van Greshoff. In zijn overzicht noemt Greshoff ook het gelijknamige werk met andere afmetingen, een derde versie, zie hierboven.
(2) In de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972 staat een uit 1930 daterende houtsnede getiteld 'Bij Brussel', mogelijk gaat het hier om hetzelfde werk.
1929 Huizen te Woluwe onder de Sneeuw (versie 2) Houtsnede 14,1 x 15,5 cm
(1) Greshoff in Onze Kunst, nummer 14 in lijst. Een exemplaar van deze versie werd in november 2004 geveild bij Van Stockum's Veilingen. De catalogus gaf als titel 'Buurtje in de sneeuw'. Volgens aantekening op het passepartout betreft het de plaats Woluwe bij Brussel. Greshoff noemt in La Revue d'Art als titel Maisons à Woluwe sous la neige. Er zijn twee versies, op de hier afgebeelde versie ontbreken enkele lijnen, o.a. op de daken, die op de versie afgebeeld bij het artikel van Greshoff wel te zien zijn. In zijn overzicht noemt Greshoff ook het gelijknamige werk met andere afmetingen, een derde versie, zie hierboven.
(2) In de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972 staat een uit 1930 daterende houtsnede getiteld 'Bij Brussel', mogelijk gaat het hier om hetzelfde werk.
1929 Mr. P.W.A. Cort van der Linden Tekening - (1) Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der Linden (1846-1935) was een liberaal politicus, o.a. voorzitter van de ministerraad (premier) van 1913 tot 1918. Als leeftijd staat onderaan het portret vermeld 83 jaar.
(2) In januari 1930 afgebeeld op de voorpagina van het maandschrift 'Op de hoogte', waarin die maand van A. Greshoff-Brunt, het artikel 'Portretten van Jan Boon' verscheen. Bij het portret staat vermeld dat het getekend is in november 1929.
(3) Afgebeeld in Het Vaderland, 16 juli 1935, de dag na het overlijden van Cort van der Linden.
(4) Het portret maakt deel uit van de kunstcollectie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
(5) Begin 2011 bevond het portret zich op de werkkamer van VVD-Kamerlid Ard van der Steur, vanaf 18 maart 2011 in het Torentje van de liberale premier Rutte.

ca. 1929? Portret van een meisje, de kleindochter van Cort van der Linden Schilderij - Afgebeeld in het Bataviaasch Nieuwsblad van 17 januari 1931 als 'portret van de kleindochter van de oud-minister Cort v.d. Linden.'
1929 Portret van een vrouw Tekening
1929 Maria Cornelia Johanna de Bruyn Kops Tekening -
(1) Maria Cornelia Johanna de Bruyn Kops (1855-1942)
(2) Zie ook RKD Database.
1929 Mevrouw Beels-Schimmelpenninck Tekening
(1) Het betreft hier vermoedelijk Jkvr. Geraldine Jeannette Philippine Schimmelpenninck, geb. Renkum, h. Keyenberg, 2 okt 1864, overl. Laren (NH) 15 jun 1939, gehuwd met Mr. Clemens Haro Beels. Zie Nederland's Adelsboek 1951.
(2) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'.
(3) Zie ook RKD Database. Volgens RKD gedateerd 1929.
ca. 1930 Irma Pahud de Mortanges - Snouckaert van Schauburg Tekening

(1) A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'. Bij dit artikel staat abusievelijk vermeld dat de geportretteerde Baronesse Palud de la Barrière zou zijn.
(2) Irma barones Snouckaert van Schauburg (1899-1979) was gehuwd met Charles Ferdinand Pahud de Mortanges.
(3) Zie ook RKD Database.
ca. 1930 Mevrouw van H. Tekening

A. Greshoff-Brunt, 'Portretten van Jan Boon'.
1930 Johannes Henricus Zaaijer Tekening -
(1) Johannes Henricus Zaaijer (1876-1932)
(2) Zie ook RKD Database.
1930 Diederika Bloembergen Tekening -
(1) Diederika Bloembergen, geb. 1923.
(2) Zie ook RKD Database.
1930 Helena Johanna Josina Werkman-Blanken Miniatuur (olieverf) 3 cm rond (1) Helena Johanna Josina Werkman-Blanken (1860-1904) was de moeder van Boon's derde echtgenote.
(2) Postuum geschilderd naar foto's
(3) In particulier bezit.
1930 Dr. J.R. de Bruïne Groeneveldt Tekening - (1) Jan Rudolf de Bruïne Groeneveldt (1872-1942) was chirurg te Leiden. Zie Nederland's Patriciaat 1995/96, p. 240.
(2) PTA Swillens
1930 Moedjoe de Rat Schilderij -
(1) Moedjoe de rat was een huisdier van stiefdochter Hansje Lagerwey.
(2) In particulier bezit.

1930 Gevelsteen (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 10 x 16 cm (1) Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
(2) Deze map met houtsneden van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen verscheen in drie talen (Frans, Nederlands en Engels) en (vermoedelijk in elke taal) in twee edities: een gewone uitgave waarvan de houtsneden gedrukt waren op 'Hollandsch papier van Pannekoek & Co' en een luxe uitgave waarvan de houtsneden gedrukt waren op 'Keizerlijk Japansch papier.' De map verscheen in een beperkte, gesigneerde en genummerde oplage. Van de gewone uitgave bestaan ook ongesigneerde en ongenummerde exemplaren. Het hoogste mij bekende volgnummer is 135. Ook is niet bekend of de verschillende edities afzonderlijk werden genummerd of werden doorgenummerd. De afzonderlijke houtsneden zijn doorgaans niet gesigneerd, hoewel er ook enkele gesigneerde exemplaren bekend zijn.
1930 Stilleven (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 12 x 18,5 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Gevel van het museum (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 37 x 26 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Binnenplaats (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 37 x 26 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Boekwinkel (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 37 x 26 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Correctorskamer (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 37 x 26 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Drukkerij (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 37 x 26 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Lettergieterij (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 26 x 37 cm Delen, A.J.J., Le Musée Plantin-Morétus. Bois originaux de Jan Boon. Introduction de A.J.J. Delen conservateur-adjoint au Musée Plantin-Morétus, Maastricht (A.A.M. Stols) 1930.
1930 Lettergieterij (Museum Plantin-Moretus) Houtsnede 34,6 x 26,8 cm (1) Een andere houtsnede van de ook hierboven afgebeelde lettergieterij in het Museum Plantin-Moretus, niet opgenomen in de map.
(2) Centraal Museum inv. nr. 12311, in 2006 afgestoten bij opruiming depot
(3) Hondius Book and Print Auctions, Deventer, maart 2009.
ca. 1930 Binnenplaats Museum Plantin-Moretus Houtsnede 35 x 29 cm (1) Een andere houtsnede van de ook hierboven afgebeelde binnenplaats van het Museum Plantin-Moretus, niet opgenomen in de map.
(2) Niet gesigneerd, maar wegens duidelijke overeenkomsten in stijl zeer waarschijnlijk van Jan Boon.
1930 Haven Antwerpen Ets 96 x 45 cm Aangeboden op eBay januari 2006.
1931 De haven van Blankenberghe Schilderij - (1) PTA Swillens.
(2) Mogelijk wordt dit werk bedoeld in Het Vaderland op 21 februari 1934, als gesproken wordt over het 'schilderij met de bootjes' tentoongesteld in de Haagsche Kunstkring.
1931 Jaap de Hoop Scheffer (9 jaar oud) Tekening - (1) Geportretteerd is de op 24 juli 1921 geboren Jakob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, zoon van Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer en de in 1936 eveneens door Jan Boon geportretteerde Sytske de Hoop Scheffer - Prager (zie hieronder).
(2) Zie ook RKD Database.
1931 Jan Menzo de Muinck Keizer Tekening -
(1) Jan Menzo de Muinck Keizer (1861-1932)
(2) Zie ook RKD Database.
1931 Dr. J. Bruining Tekening - (1) Johannes Bruining (1873-1932).
(2) In bezit van Regionaal Archief Leiden.
(3) Zie ook RKD Database.
1931 Dr. Julius Röntgen Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam
(2) De componist Julius Röntgen (1855-1932) woonde net als Jan Boon in Bilthoven. Röntgen woonde in de villa Gaudeamus aan de Gerard Doulaan 21.
(3) Zie ook RKD Database.
1931 Dr. Julius Röntgen Tekening - In particulier bezit.
1931 Dr. Julius Röntgen Tekening - (1) PTA Swillens.
(2) Een bericht in Het Vaderland meldt op 15 december 1933 dat, vermoedelijk eerder dat jaar, een door Jan Boon getekend portret van Röntgen door het comité dat het Julius Röntgenfonds stichtte, werd geschonken aan het Amsterdams conservatorium. Daar heeft het een plaats gekregen in de vergaderzaal.
(3) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Conservatorium, Amsterdam.
(4) Zie ook RKD Database.
1931 Henriëtte W.J. Waller Schilderij - (1) Henriette Wilhelmina Johanna Waller, geb. 27 jan 1905, overl. 25 nov 2000, in 1932 gehuwd met Carel Wessel Lodewijk baron van Boetzelaer, zie o.a. www.waller.nl. Swillens dateert het portret 1931, maar geeft als naam van de geportretteerde H.W.J. van Boetzelaer-Waller, zoals ze pas vanaf 1932 heette. Het portret is dus mogelijk van later datum, of zij was bij vervaardiging nog geen Baronesse van Boetzelaer.
(2) De familie Waller was nauw verbonden met de Amsterdamsche Superfosfaat Fabriek (ASF). In opdracht van de ASF maakte Jan Boon een groot aantal aquarellen van bloemen en planten. De vader van Henriette Waller, Arnoud Waller, was vanaf 1907 directeur van deze fabriek. Ook zijn zoon Joannes Deodatus (Hans) Waller (1906-2001), was er later directeur, vermoedelijk vanaf 1934. Vanaf 1948 maakte Hans Waller deel uit van de directie van de ASF/VCF-combinatie / Albatros Superfosfaatfabrieken NV.
(3) Jan Boon maakte in 1935 ook een portret van Henriette's grootvader, Jan Lodewijk Pierson (1854-1944).
(4) PTA Swillens
(5) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, portret toen in bezit van 'mevrouw Waller, Lunteren'.
1931 Schets Koppelpoort, Amersfoort Tekening Voorstudie voor houtsnede in het hieronder genoemde boek met volkskundige verhalen.
1931 Illustraties in Noord-Holland en Utrecht. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Zie de aparte pagina over dit boek . Houstneden - Catalogus Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
1932 Prof. Dr. H.T. Colenbrander Tekening - (1) PTA Swillens
(2) Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945) was een leerling van de grote Leidse historicus Robert Fruin. Colenbrander werd in 1918 hoogleraar in Leiden.
1932 Wendelina Clara Wilhelmina Morren Tekening -
(1) Wendelina Clara Wilhelmina Morren (1857-1947)
(2) Zie ook RKD Database.
1932 Adriaan Beets Tekening -
(1) Adriaan Beets (1860-1937)
(2) Het portret hing in 1951 in de Regentenkamer van het Heilige Geest of Arme wees- en kinderhuis in Leiden.
(3) Zie ook RKD Database.
1932 Jan Hendrik van Bouwdijk Bastiaanse Tekening -
(1) Jan Hendrik van Bouwdijk Bastiaanse (1851-1933)
(2) Zie ook RKD Database.
ca. 1932 A.M. de Jong, rompstuk, zittend aan tafel Tekening 31 x 48 cm (1) Adrianus Michiel de Jong (1888-1943) was een sociaal democratisch schrijver.
(2) Vermoedelijk een voorstudie.
(3) In collectie Letterkundig Museum

ca. 1932 A.M. de Jong Tekening 34 x 27 cm (1) Adrianus Michiel de Jong (1888-1943)
(2) Vermoedelijk een voorstudie.
(3) In collectie Letterkundig Museum

ca. 1932? A.M. de Jong Tekening - (1) Adrianus Michiel de Jong (1888-1943)
(2) Mogelijk een fragment van het onderstaande portret.
1932 A.M. de Jong, rompstuk, zittend aan tafel Potlood op linnen 66 x 86 cm (1) Adrianus Michiel de Jong (1888-1943)
(2) Krantenbericht Het Vaderland 11 april 1933. 'Jan Boon heeft een portret van de schrijver A.M. de Jong aan het Centraal Museum te 's Hertogenbosch in bruikleen afgestaan.'
(3) In collectie Letterkundig Museum
(4) Zie ook RKD Database.
1932 Zelfportret Tekening -
Zie ook RKD Database.
1932 Pieter Werkman Schilderij (olieverf op doek) 37 x 31 cm (1) Pieter Werkman (1851-1935) was de vader van Boon's derde echtgenote.
(2) In particulier bezit.
(3) In krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958 wordt melding gemaakt van een portret van 'schoonvader van de kunstenaar'.
(4) Zie ook RKD Database.
ca. 1932 Pieter Werkman Tekening -
(1) Pieter Werkman (1851-1935).
(2) Werk is ongedateerd, maar zal ongeveer in dezelfde periode zijn vervaardigd. Jan Boon trouwde in 1930 met zijn dochter; Werkman overleed in 1935.
(3) Zie ook RKD Database.
ca. 1932 Pieter Werkman Schilderij -
(1) Pieter Werkman (1851-1935).
(2) Werk is ongedateerd, maar zal ongeveer in dezelfde periode zijn vervaardigd. Jan Boon trouwde in 1930 met zijn dochter; Werkman overleed in 1935.
(3) Zie ook RKD Database.

1932 Herenportret Schilderij - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Portret toen in bezit van Jan Boon.
1932 Dennenappel Ets - (1) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
(2) Datering volgens catalogus Gemeentemuseum.

1933 'een allegorie van het drukkers- en krantenbedrijf' Schilderij - Bericht in Het Vaderland van 10 januari 1933. Het schilderij werd door hoofdredacteur Ritter van het Utrechts Nieuwsblad aangeboden aan Drukkerij L.E. Bosch en Zn., in het verband met het 50-jarig bestaan van de drukkerij.
1933 Hans Lagerwey, donkere achtergrond Schilderij (olieverf op doek) 38 x 27 cm (1) Hansje Lagerwey, een stiefdochter van de schilder, was later hockey-international.
(2) In particulier bezit
(3) PTA Swillens.
(4) Zie ook RKD Database.
1933 Greetje Blok Tekening - Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1933 Greetje Blok Potlood op linnen

Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1934 Stilleven Schilderij vermoedelijk 34 x 44 cm (1) PTA Swillens
(2) Omstreeks 2000 verkocht door Fijnaut & Paol, Amsterdam
1934 Dennenappel Ets 9,3 x 13,4 cm (1) Centraal Museum inv. nr. 12318, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
(2) Datering volgens catalogus Gemeentemuseum
1934? Dennenappel Ets - Vanwege gelijkenis met bovenstaande ets vermoedelijk uit dezelfde periode.
1934 Museum Bredius Houtsnede - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1934 Mr. Ed. L. Jacobson Schilderij - (1) Mr. Eduard Leonard Jacobson (1864-1939), advocaat en procureur te Rotterdam, was deken van de orde van advocaten in Rotterdam. Zie Nederland's Patriciaat 1992, p. 133
(2) PTA Swillens dateert het werk in 1936.
(3) Volgens een krantenbericht uit Het Vaderland van 23 maart 1934 werd het echter op 22 maart ter gelegenheid van diens 70e verjaardag aan de geportretteerde aangeboden.

ca. 1934 Begonia in een pot Schilderij? - Te zien op de zomertentoonstelling van de Haagsche Kunstkring in 1934. Een bericht hierover in de Leeuwarder Courant van 4 augustus 1934: 'Een rose begonia in een pot op blauw schoteltje ademt dezelfde subtiele sfeer en en schijnt te droomen voor het venster waar ze is neergezet'.

ca. 1934 Appelbloesem Schilderij? - Te zien op de zomertentoonstelling van de Haagsche Kunstkring in 1934. Een bericht hierover in de Leeuwarder Courant van 4 augustus 1934: 'Van Jan Boon is er een uiterst teer geschilderd takje appelbloesem op een egaal lichtgrijs fond'.

1935 Meisjesportret Schilderij - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Portret toen in bezit van Jan Boon.
1935 Henriëtte van Oosterwijk Bruijn Tekening op linnen - (1) Later bekend als Henriëtte Syatauw, keramiste, geb. De Bilt 1 feb 1927.
(2) PTA Swillens

1935 Marie Elise van Oosterwijk Bruijn Tekening -
(1) Marie Elise van Oosterwijk Bruijn, geb. 1930.
(2) Zie ook RKD Database.
1935 Mevrouw M.H. Tieleman-Dolk Tekening - (1) PTA Swillens
(2) Maria Henriette Dolk (1855-1952) was gehuwd met Hendrik Willem Tieleman.
1935? Mevrouw M.H. Tieleman-Dolk Tekening -
(1) Maria Henriette Dolk (1855-1952)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret.
(3) Zie ook RKD Database.
1935 Dirk Coster Tekening 43,8 x 31 cm (1) Dirk Coster (1887-1956) was essayist, criticus en toneelschrijver.
(2) In collectie Letterkundig Museum
1935 Dirk Coster Tekening - borststuk 44 x 31 cm (1) Dirk Coster (1887-1956)
(2) In collectie Letterkundig Museum
1935 Dirk Coster Tekening - borststuk 43,5 x 25 cm (1) Dirk Coster (1887-1956)
(2) In collectie Letterkundig Museum
1935 Dirk Coster Tekening 38,5 x 27 cm (1) Dirk Coster (1887-1956)
(2) In collectie Letterkundig Museum
1935 Portret dr. A. Bredius Ets - (1) Abraham Bredius (1855-1946) was o.a. directeur van het Mauritshuis en een bekend kunstverzamelaar.
(2) Museum Bredius tentoonstelling 1972
1935 Dr. A. Bredius Tekening - Het Vaderland, 13 april 1940. Dit portret wijkt mogelijk af van het onderstaande portret, waarop linksboven plaats en datum staan (Monaco, 18 april 1935), in plaats van naam en leeftijd van de geportretteerde. Bredius woonde vanaf 1922 in Monaco.
1935 Dr. A. Bredius Tekening - PTA Swillens
na 1935? Dr. A. Bredius Tekening -
(1) Afgaand op de portretten uit 1935 lijkt deze schets van later datum.
(2) Zie ook RKD Database.
ca. 1935? Haven Aquarel 21 x 13,5 cm (1) Opgedragen aan Jan Greshoff jr.
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Greshoff.
(3) Onbekend welke haven is afgebeeld; mogelijk gemaakt in of nabij Monaco, toen Jan Boon daar in 1935 Bredius bezocht.
1935 A.P. Baron d’Ussel Tekening - (1) PTA Swillens
(2) Jan Boon leerde de baron kennen tijdens zijn verblijf in Brussel (ca. 1929).
1935 Parijs Ets - (1) Op de tentoonstelling in Museum Bredius 1972 was een ets getiteld 'Parijs' te zien.
(2) De afbeelding, beschikbaar gesteld door een particulier, stelt een brug in Parijs voor. Rechtsonder is te lezen dat het werk is opgedragen (dedié) aan Baron Pierre d’Ussel.

ca. 1935 Bouwwerkzaamheden in Parijs Ets 31 x 19,5 cm / 45,5 x 34 cm (1) Volgens opgave van Duitse kunsthandelaars die de ets via internet te koop aanbood zou het gaan om 'Bauarbeiten in Paris Altstadt' uit 1965, mogelijk op grond van opname in de jaarselectie van het gezelschap Griffelkunst. Hier zijn datum van tentoonstelling en vervaardiging vermoedelijk met elkaar verward.
(2) Uit de catalogus van de Brediustentoonstelling kan afgeleid worden dat Boon in 1935-1936 in Parijs werkte. Een ets met de titel Parijs en twee portretten van Franse edelen wijzen daarop. Een portret van Bredius maakte hij in april 1935 in Monaco. (Zie boven bij 1935).
1935? l'Heure bleue Schilderij - (1) De afbeelding is beschikbaar gesteld door een particulier.
(2) Bruggen in Parijs. Het werk is ongedateerd, maar wellicht gemaakt in de tijd dat Boon bovenstaande ets in Parijs maakte.

1935 Camelia Aquarel - De afbeelding is beschikbaar gesteld door een particulier.
1935 Orchidee Aquarel - De afbeelding is beschikbaar gesteld door een particulier.
1935 J.L. Pierson Portretschets in rood krijt op papier - (1) Jan Lodewijk Pierson (1854-1944), bankier, was een zoon van Allard Pierson.
(2) Tentoongesteld in de Nieuwe Muziekschool te Zeist, volgens krantenbericht in Het Vaderland, 23 november 1935.
(3) In collectie Universiteitsmuseum Universiteit van Amsterdam. Inv. nr. 000.509. 'Buste, iets naar rechts gewend. Gesigneerd 'Jan Boon / Baarn / 1935'. In een geprofileerde lijst van blank hout, met passe-partout, achter glas.
(4) Jan Boon maakte in 1931 ook een portret van Piersons kleindochter Henriette Waller (zie hierboven).
(5) Zie ook RKD Database.
ca. 1935 Gerrit Willem Melchers Schilderij (olieverf op doek) 88 x 68 (1) Gerrit Willem Melchers was een vrijzinnig socialistisch predikant en SDAP politicus, geboren te Amsterdam op 26 maart 1869 en overleden te Bussum op 27 juni 1952.
(2) Schilderij bevindt zich in collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
1935 Slakken Ets 15,7 x 13 cm / 20,8 x 14,9 cm (1) Museum Bredius tentoonstelling 1972. Hierin wordt 1935 als datering genoemd.
(2) Catalogus 30 (voorjaar 1999) Bubb Kuyper
(3) De catalogus bij de tentoonstelling in het Gemeentemuseum Arnhem in 1960 geeft als datum 1942.
(4) In Nederlandse grafiek na 1945 uit eigen bezit, Centraal Museum Utrecht 1972 omschreven als 'Centraal Museum Utrecht Inv 12321, "vijf studies van een huisjesslak", 1950.'
1936 Baron du Tour Tekening - (1) Als leeftijd staat vermeld 82 jaar, zodat de Baron geboren zou zijn in 1854. Mogelijk is het Anne Louis Catharinus baron Du Tour (1854-1937), commies dept. Koloniën en hoofdcommies 1e afd. Rechtswezen (zie o.a. Nederland's Patriciaat 24, p. 173.
(2) PTA Swillens
1936 Prof. dr. A. Noordtzij Schilderij - (1) Arie Noordtzij (1871-1944), gereformeerd theoloog, was van 1912 tot 1936 hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.
(2) Volgens krantenbericht Het Vaderland 27 mei 1936 aangeboden bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit te Utrecht.
(3) Zie ook RKD Database.
1936 Mevrouw S. de Hoop Scheffer-Prager Schilderij - (1) Sytske Prager (geb. 1883) was gehuwd met Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer (geb. 1884).
(2) Boon maakte in 1931 al een portret van haar zoon Jaap (zie hierboven).
(3) PTA Swillens
ca. 1936? B.H. Molkenboer Schets, voorstudie? - (1) Bernard Molkenboer (1879-1948) was een groot kenner van Joost van den Vondel.
(2) In collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen.
ca. 1936? B.H. Molkenboer Schets, voorstudie? - In collectie Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
1936 Prof. Dr. B.H. Molkenboer O.P. Tekening - (1) PTA Swillens
(2) Catalogus Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 7 mei - 19 juni 1938.
(3) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Centraal Museum, Utrecht.
(4) Zie ook RKD Database.

1936 Sneeuwbessen Schilderij 32 x 22 cm (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Schilderij toen in bezit van Jan Boon.
(2) Ook het Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958, maakt melding van een stilleven getiteld 'Sneeuwbes'.
(3) AVRO's Tussen Kunst en Kitsch, 25 november 2004.
1936 Stilleven met pan en drie eieren Schilderij - PTA Swillens
ca. 1936 Stilleven met pan en twee eieren Schilderij - Ongedateerd, maar de gelijkenis met het bovenstaande werk uit 1936 doet vermoeden dat het omstreeks dit jaar vervaardigd is.
ca. 1936 Stilleven met citroen, een mes en kleine pan Schilderij 30 x 40 cm (1) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 394.
(2) Ongedateerd, maar de gelijkenis met het bovenstaande werk uit 1936 doet vermoeden dat het omstreeks dit jaar vervaardigd is.
(3) In 2007 te koop bij Kunsthandel Dolf van Omme in Amsterdam.
1936 Schedel Ets - Datering onzeker, vermoedelijk uit dezelfde periode als onderstaande ets.
1936 Schedel Ets - Datering onzeker, vermoedelijk uit dezelfde periode als onderstaande ets.
1936 Schedel Ets 9 x 13 cm (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960.
(2) Centraal Museum inv. nr. 12317, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
1936 Schedel Ets - Datering onzeker, vermoedelijk tweede staat van bovenstaande ets.
1937? Goudreinetten (Schoone van boskoop) Aquarel 22 x 15,5 cm (1) Centraal Museum, inv. nr. 8631, afgestoten in 2006 bij opruiming depot
(2) Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937? Peren (Bonne Louise d'Anvranche) Aquarel 22 x 15,25 cm (1) Centraal Museum, inv.nr. 8632, afgestoten in 2006 bij opruiming depot
(2) Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937? Sterappel Aquarel 22 x 15,5 cm Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937? Peer (Conference) Aquarel 22 x 15,5 cm Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937? Appel (Cox's Orange Pippin) Aquarel 22 x 15,5 cm Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937? Peer (Doyenne du Comice) Aquarel 22 x 15,5 cm Afgebeeld in de brochure 'Teelt... grootere oogst en betere kwaliteit fruit', een uitgave van de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te Utrecht, verschenen eind december 1937.
1937 Dr. Richard Weller Schilderij - PTA Swillens

1937 Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Boon-Werkman, blauwe achtergrond Schilderij (olieverf of doek) 30 x 22 cm (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Schilderij toen in bezit van Jan Boon.
(2) In particulier bezit.
(3) Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Boon-Werkman was de derde echtgenote van de schilder.
1937 Mary Kalff Aquarel - (1) Voorstudie voor het onderstaande getekende portret, volgens informatie van de familie gemaakt omdat de geportretteerde niet goed stil wilde zitten.
(2) Geportretteerde is Mary Judith Catharina Kalff, geb. Den Haag 19 november 1936. Zie Nederland's Patriciaat 52 (1966), p. 252.
1937 Mary Kalff Tekening - (1) PTA Swillens
(2) Geportretteerde is Mary Judith Catharina Kalff, geb. Den Haag 19 november 1936. Zie Nederland's Patriciaat 52 (1966), p. 252.
1938 Hester Kalff Tekening - Geportretteerde is Hester Geertruida Kalff geb. 12 december 1931, overleden op 14 oktober 1946 in Zwitserland . Zie Nederland's Patriciaat 52 (1966), p. 252.
1938 Guus Kalff Tekening - Geportretteerde is August Kalff, geboren 17 maart 1928, overleden 18 juli 2003. Zie Nederland's Patriciaat 52 (1966), p. 252.
1938 Frits Kalff Tekening - Geportretteerde is Cornelis Reinier Frederik Kalff, geboren 21 april 1934. Zie Nederland's Patriciaat 52 (1966), p. 252.
1938 Jaap de Hoop Scheffer Tekening - Geportretteerd is de op 24 juli 1921 geboren Jakob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, zoon van Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer en de in 1936 eveneens door Jan Boon geportretteerde Sytske de Hoop Scheffer - Prager (zie hierboven).
1938 Guillaume Henri Marie Delprat Tekening -
(1) Guillaume Henri Marie Delprat (1867-1951)
(2) Zie ook RKD Database.
1938 Hans Verster Tekening -
(1) Hans Verster, geb. 1929.
(2) Zie ook RKD Database.
1938 Huug Homan van der Heide Schilderij - PTA Swillens
1938 F.A.R.A. baron van Ittersum Schilderij 112 x 94 cm (1) Het schilderij maakt thans deel uit van de kunstcollectie van de Rabobank. Gesigneerd en gedateerd mei 1938. De afbeelding is beschikbaar gesteld door de Rabobank.
(2) Afgebeeld in het boek van PTA Swillens. Hij vermeldt als initialen abusievelijk V.A.R.A.
(3) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Schilderij toen in bezit van Raiffeisenbank, Utrecht.
(4) Volgens krantenbericht uit Het Vaderland van 9 juni 1938 gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank.
(5) Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geb. Utrecht 24 mrt 1865, civiel-ingenieur, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, overl. Utrecht 2 feb 1939. Voorzitter van te bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank (1915-1939). Zie Nederland's Adelsboek 1948, p. 62.
(6) Zie ook RKD Database.
1938 G.W. Stroink Schilderij 115 x 95 cm (1) Het schilderij maakt thans deel uit van de kunstcollectie van de Rabobank. Gesigneerd en gedateerd mei 1938. De afbeelding is beschikbaar gesteld door de Rabobank.
(2) George Willem Stroink (1871-1941), burgemeester van Steenwijkerwold, was voorzitter van de raad van toezicht van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank (1919-1939). Na het overlijden van F.A.R.A. baron van Ittersum (zie boven) werd hij voorzitter van het bestuur. Zie ook Nederland's Patriciaat 35 (1949), p. 317.
(3) Volgens krantenbericht uit Het Vaderland van 9 juni 1938 gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank.
(4) Zie ook RKD Database.
1938 Dennetje Ets - (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, getiteld 'Dode den'.
(2) Mogelijk wordt dezelfde ets bedoeld in de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972, waar sprake is van een ets getiteld 'spar', eveneens uit 1938.
(3) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
1938? Kitzbühel Schilderij - (1) PTA Swillens geeft als datering 1939, het werk is echter in 1938 al tentoongesteld.
(2) Catalogus Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 7 mei - 19 juni 1938.
1938? Kitzbühel Tekening - (1) Prentbriefkaart.
(2) Niet gedateerd, maar mogelijk uit dezelfde periode als het bovenstaande schilderij.
1938? Kerk te Kitzbühel Tekening - (1) Prentbriefkaart.
(2) Niet gedateerd, maar mogelijk uit dezelfde periode als het bovenstaande schilderij.
1938? Kerk te Kitzbühel Schilderij? - Niet gedateerd, maar mogelijk uit dezelfde periode als het bovenstaande schilderij.
1938? Kitzbühel of omgeving Aquarel - Niet gedateerd, maar mogelijk uit dezelfde periode als het bovenstaande schilderij.
1939 P.T.A. Swillens Tekening - (1) Piet (P.T.A.) Swillens (1890-1963) was kunsthistoricus en vanaf 1923 werkzaam als amanuensis en tekenaar aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde vele boeken, o.a. over prentkunst.
(2) In 1941 schreef hij een boek over Jan Boon. Zie de literatuurlijst bovenaan. In dit boek is ook dit portret van Swillens afgebeeld.

1939 Dood muisje Tekening - (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.
(2) NRC 31 juli 2002 in artikel over tentoonstelling in Museum voor Moderne Kunst, Arnhem: 'Jan Boon tekende in 1939 met een fijn potlood een muis die onherroepelijk in de val zit.'
1939? Amsterdam, hoek Keizersgracht - Reguliersgracht Houtsnede 28 x 22 (1) De hier afbeelde houtsnede is te vinden bij het artikel van G.H. 's Gravesande in Halcyon, 1942.
(2) De catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius in 1972 vermeldt een houtsnede getiteld 'Amsterdam' uit 1939. Mede gelet op de datering betreft het hier mogelijk hetzelfde werk.
1940? Filisur, Zwitserland Schilderij 62,5 x 83,5 cm (1) Met deze titel en datering 1940 verschillende malen vermeld.
(2) Datering onzeker, 1940 is als datering vermeld in documentatie bij de RKD. In verkoopinformatie is ook wel 1959 genoemd.
(3) Opgenomen in tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, werk toen in bezit van Jan Boon.
(4) Christie's, Amsterdam 14 juni 2005
(5) Kunsthandel Mark Smit.
1940? Filisur Schilderij 39 x 43 cm (1) Lijkt sterk op de afbeelding hierboven. Vermoedelijk eveneens Filisur.
(2) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 399.
1940? Filisur Schilderij 50 x 70 cm (1) Lijkt sterk op de afbeelding hierboven. Vermoedelijk eveneens Filisur.
(2) Veilinghuis Timothy ca. 2010, nr. 2162, taxatie 850-1250, getiteld 'Winters dorp met slede en voerman op voorgrond'.
(3) Christie's veiling 2843, lot nr 85, 17 mei 2010, getiteld 'A snow covered village'.
1940 Euphorbia Fulgens Aquarel - PTA Swillens. Zie ook de aparte pagina over aquarellen van bloemen en planten.
1940 Appels Aquarel - Afbeelding op kalender
1940 Peren Aquarel - Afbeelding op kalender
1940 Mrs. Mary Ramsden-van Beuningen Studie - (1) PTA Swillens
(2) Mary Ramsden - van Beuningen, geb. 1914.
(3) Zie ook RKD Database.
1940? Mrs. Mary Ramsden-van Beuningen Schilderij - (1) Het schilderij lijkt sterk op de bovenstaande studie en is vermoedelijk kort daarna gemaakt.
(2) Zie ook RKD Database.
1940 De vrouw van de schilder (Hella Boon-Werkman (1889-1980) Studie - PTA Swillens.
1940 A.A. Humme Tekening - (1) August Anton Humme (1864-1943)
(2) PTA Swillens.
(3) Een reproductie van het portret werd ook afgedrukt bij een bericht over het overlijden van Humme in Het Vaderland van 27 april 1943. Humme was oud-hoofdredacteur van deze krant en eerder redacteur van de NRC.
1940? A.A. Humme Tekening -
(1) August Anton Humme (1864-1943)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret.
(3) Zie ook RKD Database.
1940 Prof. Dr. H. Jordan Tekening - (1) Herman Jacques Jordan (1877-1943)
(2) PTA Swillens
(3) Zie ook RKD Database.
1940 Prof. Dr. H. Jordan Schilderij - (1) Herman Jacques Jordan (1877-1943)
(2) PTA Swillens
(3) In collectie Universiteit Utrecht
(4) Zie ook RKD Database.
1940? Prof. Dr. H. Jordan Tekening -
(1) Herman Jacques Jordan (1877-1943)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaande portretten.
(3) Zie ook RKD Database.
1940 Portret prof. Molkenboer Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1941 Prof. Dr. B.H. Molkenboer O.P. Tekening - (1) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam
(2) Zie ook RKD Database.
1941 Dr. P.K. Drossaart Lulofs Tekening 36,5 x 27,5 cm (1) PTA Swillens
(2) Op 29 maart 2004 aangeboden bij Veilinghuis Glerum te Amsterdam, taxatie € 200-300. 
(3) P.K. Drossaart Lulofs was begin jaren dertig lid van de directie van het Laboratorium van het Kina-bureau.
(4) Zie ook RKD Database.
1941 Opengesprongen dennenappel Ets 7,2 x 9,5 cm (1) Centraal Museum inv. nr. 12316, in 2006 afgestoten bij opruiming depot.
(2) Datering volgens catalogus Gemeentemuseum
1941 Boom in de sneeuw Tweekleuren houtsnede 25,7 x 37,2 cm / 34 x 47,2 cm (1) Door een verkoper op eBay gedateerd 1960, mogelijk op grond van opname in de jaarselectie van het gezelschap Griffelkunst. Hier zijn datum van tentoonstelling en vervaardiging vermoedelijk met elkaar verward.
(2) Wordt men enige regelmaat op internet te koop aangeboden, vanuit Duitsland en Nederland.
(3) Omdat afbeelding en techniek overeenkomen met een omschrijving in de catalogus van de tentoonstelling in Museum Bredius, lijkt 1941 als datering waarschijnlijker.
1941 Academia Lugduno Batava Anno MCMXLI (Universiteitsgebouw Leiden) Houtsnede 21,5 x 25,5 cm (1) In catalogus Museum Bredius tentoonstelling 1972 ten onrechte gedateerd 1943.
(2) Catalogus Bubb Kuyper, mei 2010.
(3) Een exemplaar van deze houtsnede hing in de werkkamer van Koningin Juliana op Soestdijk.
(4) Er bestaat ook een variant met wolken aan de lucht.
1942 Oudezijds Voorburgwal 38-42 Tekening - (1) In het midden op nr. 40 museum 'Amstelkring'. Tussen de nrs. 38 en 40, ingang Heintje Hoekssteeg.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
1942 Oudezijds Voorburgwal 38-42 Tekening, schets of voorstudie - (1) In het midden op nr. 40 museum 'Amstelkring'. Tussen de nrs. 38 en 40, ingang Heintje Hoekssteeg.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
1942 Oude Kerk Tekening - (1) Oude Kerk gezien vanuit de zolderverdieping van de fa. Wijs en Zn., Warmoesstraat 102.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
ca. 1942? Westertoren Tekening - (1) Prinsengracht met Westeroren, gezien in zuidelijke richting.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
1942 Schip aan de kade Ets -
1942 Zeilschip Ets -
1942 Slak Ets 5,8 x 7,8 cm (1) Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
(2) Vanwege de sterke gelijkenis met de bovenstaande ets van slakken vermoedelijk in dezelfde periode gemaakt.
(3) Datering volgens catalogus Gemeentemuseum.
1942 Slak met onderschrift Fortuna Favet Audaci Ets - (1) Tweede staat van bovenstaande ets
(2) Vertaling: Het geluk is met de stoutmoedige
1942 Dr. J.R.F. Rassers Tekening - (1) Uitnodiging tentoonstelling Boon 1958.
(2) In Regionaal Archief Leiden, inv. nr. 59877.
(3) Zie ook RKD Database.
1942 Anna Margaretha Donker-Vallenduuk Tekening - (1) Anna Margaretha Vallenduuk (geb. 1910) was gehuwd met uitgever Ad. Donker. Donker verzorgde in 1946 een uitgave ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Jan Prins, met daarin een portret door Jan Boon (zie hieronder). In 1937 exposeerde Boon bij kunsthandel Ad. Donker in Rotterdam (zie opsomming in de inleiding).
(2) Zie ook RKD Database.
1942 Wendela Henriëtte Schmidt Tekening - Onderaan getiteld 'Wendela Henriëtte Schmidt 14 maanden'. Gedateerd rechtsboven 1942.

1942 Prof. G.J. Heering Tekening - (1) Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951.
(2) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, portret toen in bezit van mevrouw Heering, Oegstgeest.
1943 Mevrouw A. Dreesmann - Peek Tekening - (1) Mevrouw A. Dreesmann-Peek was de echtgenote van de zakenman en kunstverzamelaar W.J.R. Dreesmann.
(2) Collectie Atlas Dreesmann, Gemeentearchief Amsterdam.
1943 Prof. E. van Everdingen Schilderij - (1) Ewoud van Everdingen (1873-1955) was hoogleraar Meteorologie aan de Universiteit Utrecht (1910-1943) en hoofddirecteur van het KNMI (1905-1938).
(2) Het portret werd in februari 1946 pas aan Van Everdingen aangeboden, bij een verlaat afscheid 'in verband met de toenmalige tijdsomstandigheden' (Het Parool, 25 februari 1946)
(3) Het schilderij hangt in het Academiegebouw te Utrecht.
(4) Zie ook RKD Database.
1943 Jan Boon schilderij - (1) Geportretteerd is de zakenman Jan Boon (geb. 7 juli 1877) op 65-jarige leeftijd. Hij was onder andere makelaar in koffie en thee. Hij was voor zover bekend geen familie van de schilder. Hij woonde in Bosch en Duin.
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door familie van de geportretteerde. Het portret is nog altijd in familiebezit.
(3) Gesigneerd en gedateerd 1943 rechtsonder.
(4) Er bestaat ook nog een getekend portret uit 1951, zie hieronder.
1944 Bouwstelling (opdracht Albers) Ets 17,8 x 23,1 cm (1) Met deze titel en datering was een ets opgenomen in tentoonstelling in Museum Bredius in 1972.
1944 Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp) Tekening - (1) Christiaan Louis Schepp (1876-1948)
(2) Afgedrukt op een uitgave van een gedicht ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de dichter Jan Prins, uitgegeven door Ad. Donker in 1946.
ca. 1944 Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp) Tekening -
(1) Christiaan Louis Schepp (1876-1948)
(2) Vermoedelijk uit dezelfde periode als het portret hierboven.
(3) Zie ook RKD Database.
ca. 1944 Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp) Tekening 38,5 x 27,5 cm (1) Christiaan Louis Schepp (1876-1948)
(2) Mogelijk een voorstudie voor het portret hierboven.
ca. 1944 Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp) Tekening 38,5 x 27,5 cm (1) Christiaan Louis Schepp (1876-1948)
(2) Mogelijk een voorstudie voor het portret hierboven.
ca. 1944 Jan Prins (pseudoniem van C.L. Schepp) Tekening 38,5 x 27,5 cm (1) Christiaan Louis Schepp (1876-1948)
(2) Mogelijk een voorstudie voor het portret hierboven.
1944 Mevrouw S. Immink - Sneijders de Vogel Schilderij - Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie van de geportretteerde.
1944 Albertus Welcker Tekening -
(1) Albertus Welcker (1884-1957)
(2) Zie ook RKD Database.
1944 Johanna Maria Welcker Tekening -
(1) Johanna Maria Welcker (1920- )
(2) Zie ook RKD Database.
1944 Clara Albertina Welcker Tekening -
(1) Clara Albertina Welcker (1922- )
(2) Zie ook RKD Database.
1944 Jan Willem Welcker Tekening -
(1) Jan Willem Welcker (1925-1977)
(2) Zie ook RKD Database.
1945 Albertina Wendelmoet Welcker Tekening -
(1) Albertina Wendelmoet Welcker (1932- )
(2) Zie ook RKD Database.
1945 Annette Donker Tekening -
(1) Annette Donker (1943- ), dochter van uitgever Ad. Donker
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier
1945 Illustratie op rijmprent 'Binnenkomst' van Jan Prins. Tekening -
1945 Illustratie op rijmprent 'Binnenkomst' van Jan Prins. Tekening

-

-
1945 Begonia Schilderij 30 x 41 cm (1) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960. Schilderij toen in bezit van Jan Boon.
(2) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 397.
1945 Stilleven pot en uien Schilderij 43 x 59 cm
ca. 1945 J.W.F. Werumeus Buning Tekening - (1) Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891-1958)
(2) Ongesigneerde tekening, vroeger in bezit van uitgever Ad. Donker. Vanwege stijl en herkomst zeer waarschijnlijk een tekening van Jan Boon. Bovendien staat wel vast dat Boon een portret van Werumeus Buning heeft gemaakt. Mogelijk is deze tekening een voorstudie voor dat portret; zie ook hieronder.
(3) Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier

ca. 1945 J.W.F. Werumeus Buning Schilderij? Borststuk - (1) Johan Willem Frederik Werumeus Buning (1891-1958)
(2) In de collectie van het Letterkundig Museum bevindt zich een foto van dit portret.

1947 Den in de sneeuw Houtsnede 24 x 32,6 / 26,8 x 34 Centraal Museum Utrecht Inv 12320
1947 Victor van Vriesland Tekening 33 x 24 cm (1) Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951.
(2) Opgenomen in tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, portret toen al in bezit van het Letterkundig Museum
ca. 1947 Dr. Ir. W. Hupkes Schilderij - (1) Dr. Ir. W. Hupkes (1880-1965) was president-directeur van de NS van 1940 tot 1947.
(2) Collectie Spoorwegmuseum.
1948 dr. S.E.B. Bierema Schilderij 116 x 97 cm (1) Het schilderij maakt thans deel uit van de kunstcollectie van de Rabobank. De afbeelding is beschikbaar gesteld door de Rabobank. Het schilderij is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in 1948.
(2) Dr. Steven Edzo Broeils Bierema (1884-1950) was lid van de raad van toezicht en lid en voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, in de periode 1928-1950.
(3) Zie ook RKD Database.
1948 dr. G. Minderhoud Schilderij 115 x 97 cm (1) Het schilderij maakt thans deel uit van de kunstcollectie van de Rabobank. De afbeelding is beschikbaar gesteld door de Rabobank. Het schilderij is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in 1948.
(2) Dr. Geert Minderhoud (1889-?) was voorzitter van de raad van toezicht van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank (1941-1949) en daarna tot 1963 voorzitter van het bestuur
(3) Zie ook RKD Database.
1948 Olga Ada Alexandra Koning - de Joncheere Tekening -
(1) Olga Ada Alexandra Koning - de Joncheere (1883-1960)
(2) Zie ook RKD Database.
1948 Olga Ada Alexandra Koning - de Joncheere Tekening -
(1) Olga Ada Alexandra Koning - de Joncheere (1883-1960)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret.
(3) Zie ook RKD Database.
1948? Arnold Hendrik Koning Tekening -
(1) Arnold Hendrik Koning (1874-1953)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret van zijn echtgenote Olga.
(3) Zie ook RKD Database.
1949 Victor van Vriesland Tekening 35,4 x 24,5 cm In collectie Letterkundig Museum.
1949 Lodewijk Helmig Schilderij
- (1) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
(2) Lodewijk Helmig, geb. 1946.
(3) Zie ook RKD Database.
1949 Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer Tekening -
(1) Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer (1948- ), o.a. lid van de Tweede Kamer, minister, Secretaris-Generaal van de NAVO en hoogleraar, zoon van Jakob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, eveneens door Jan Boon geportretteerd (zie 1931 en 1938).
(2) Zie ook RKD Database.
1949 Prof. A.J.P. van den Broek - - (1) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
(2) Arnoldus Johannes Petrus van den Broek (1877-1961) was hoogleraar in Utrecht
(3) In bezit van het Anatomisch Museum van de Rijksuniversiteit Utrecht
(4) Zie ook RKD Database.
1949 Prof. A.J.P. van den Broek Tekening -
(1) Arnoldus Johannes Petrus van den Broek (1877-1961)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1949.
(3) Zie ook RKD Database.
1949 Prof. A.J.P. van den Broek Tekening -
(1) Arnoldus Johannes Petrus van den Broek (1877-1961)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1949.
(3) Zie ook RKD Database.
1951 Dode vogel Tekening -
1951 HM Koningin Juliana Schilderij ca. 250 x 140 cm (1) Volgens Wie is dat? 1956 geschilderd in opdracht van Provinciale Staten van Utrecht.
(2) Volgens een krantenbericht uit 1975 hing het in het gebouw van de Centrale Raad van Beroep
1951 Albertus Welcker Zwart krijt, potlood 39,5 x 29,0 cm (1) Albertus Welcker (1884-1957)
(2) Zie ook het portret van Welcker uit 1944, hierboven.
(3) Afgedrukt in Leids Katholiek jaarboek 1994, p. 121.
1951 Beatrice Boeke-Cadbury Tekening - (1) Beatrice Boeke-Cadbury (1884-1976) was de echtgenote van onderwijsvernieuwer Kees Boeke.
(2) Zie ook RKD Database.
1951? Beatrice Boeke-Cadbury Tekening -
(1) Beatrice Boeke-Cadbury (1884-1976)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret.
(3) Zie ook RKD Database.
1951 Sophia Bloembergen Tekening -
(1) Sophia Bloembergen, geb. 1943.
(2) Zie ook RKD Database.
1951 'il pittore Genaro Favai' Tekening - (1) Gedateerd 'Venezia 1951'.
(2) Gennaro Favai, Italiaans schilder (1879-1958).
(3) Favai was getrouwd met de Nederlandse Maria Johanna Elizabeth Kievits (geb. 1886).
1951 Jan Boon tekening - (1) Geportretteerd is de zakenman Jan Boon (geb. 1877), onder andere makelaar in koffie en thee. Hij was voor zover bekend geen familie van de schilder. Hij woonde in Bosch en Duin.
(2) Rechtsonder gedateerd 1951; rechtsboven de leeftijd van de geportretteerde, 74.
(3) Er bestaat ook een geschilderd portret uit 1943, zie hierboven.
(4) Afbeelding beschikbaar gesteld door familie van de geportretteerde.
1952 Haven Amsterdam Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972

1952 Hendrik van Loon Schilderij 80 x 65 cm (1) In collectie Centraal Museum, Utrecht. Inv. nr. 29494, schenking 2003.
(2) Leeftijd van de geportretteerde was 66 jaar.
1952 Johan Leopold Siemens Schilderij -
(1) Johan Leopold Siemens (1882-1965)
(2) Zie ook RKD Database.
1952 Johan Leopold Siemens Tekening -
(1) Johan Leopold Siemens (1882-1965)
(2) Zie ook RKD Database.
1952 Boudewijn de Hoop Scheffer Tekening - Geportretteerd is de twee jaar oude Boudewijn de Hoop Scheffer, zoon van Jakob Gijsbert Nicolaas de Hoop Scheffer, eveneens door Jan Boon geportretteerd (zie 1931 en 1938.
1952 Willem H.Th. Helmig Tekening (potlood op papier) - Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1953 Fransje Helmig Voorstudie in potlood - Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1953 Fransje Helmig Gipsreliëf - Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1953 M.S. Helmig-Blok
Schilderij
- (1) Margaretha Stephanie Helmig-Blok (1917-1959)
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
1953? M.S. Helmig-Blok Tekening -
(1) Margaretha Stephanie Helmig-Blok (1917-1959)
(2) Niet gedateerd, zie datering bovenstaand portret.
(3) Zie ook RKD Database.
1953 Alfred Joan Anton Labouchere Gipsreliëf - (1) Alfred Joan Anton Labouchere (geb. 1951) is een kleinzoon van Hella Boon-Werkamn, de echtgenote van de schilder. Als leeftijd is vermeld 17 maanden.
(2) In particulier bezit.
1954 P.H. Ritter Tekening 24,5 x 20,5 cm (1) Pierre Henri Ritter jr (1882-1962) was o.a. letterkundige, journalist en ambtenaar.
(2) In collectie Letterkundig Museum
(3) Nini Brunt schreef in haar boek Het huis in de Heemskerckstraat over een ontmoeting tussen Ritter en Jan Boon rond 1910 bij Boon thuis: 'Jan Greshoff heeft er P.H. Ritter jr, meen ik één keer geïntroduceerd, maar dat was geen succes. Ritter was toen ambtenaar aan het een of andere ministerie en altijd in donkere pakken gestoken. Hij was erg deftig Haags, voelde zich in dat bohème-milieu niet op zijn plaats en bekeek ons gezelschap met enige minachting. Hij las een verhaal voor uit een bundel of uit een tijdschrift, iets over schooljongens. Na die ene keer is hij nooit meer bij de Boons geweest en ook Jan [Greshoff] heeft de relatie al gauw verbroken; hij hoorde er echt niet bij!'
1955 Atelier Bilthoven Aquarel 39,5 x 25,5 cm (1) Gesigneerd en gedateerd 1955, onderschrift 'Mijn atelier in Bilthoven'.
(2) Uitzicht uit het atelier van Jan Boon in zijn huis aan de Paltzerweg in Bilthoven, langs de spoorlijn naar Amersfoort.
(3) Was in bezit van zijn dochter Ilse Boon.

1955 Alfred Joan Anton Labouchere Rood krijt op paneel 24 x 19 cm (1) Alfred Joan Anton Labouchere (geb. 1951) is een kleinzoon van de echtgenote van de schilder. Als leeftijd van de geportretteerde is vermeld 3 jaar.
(2) In particulier bezit.

ca. 1956 Kind met appel in de handen (Alfred Joan Anton Labouchere) Schilderij (olieverf of doek) - (1) Alfred Joan Anton Labouchere (geb. 1951) is een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit
ca. 1957? Alfred Joan Anton Labouchere Miniatuur - (1) Alfred Joan Anton Labouchere (geb. 1951) is een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit.

1957 Pierre César Guillaume Labouchere Potlood 30 x 23 cm (1) Pierre César Guillaume Labouchere (1909-1972) was gehuwd met Hans Lagerwey, stiefdochter van de schilder.
(2) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, in catalogus nr. 21, volgens catalogus gedateerd 1957. Portret toen in bezit van de geportretteerde.
(3) In particulier bezit.
1957 Samuel Pierre Frédéric Labouchere Potlood 21 x 17 cm (1) Samuel Pierre Frédéric Labouchere (1956-1998) was een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit
1957 Mej. prof. dr. J.B.L. Hol Schilderij - (1) Krantenbericht over afscheid prof. Hol, vermoedelijk medio 1957. Volgens het bericht was dit 'het eerste werkstuk van de heer Boon, dat gereed is gekomen na zijn ongeluk op tweede kerstdag 1956'.
(2) Jacoba Brigitta Louisa Hol (1886-1964) was hoogleraar Natuurkundige Aardrijkskunde aan de Universiteit Utrecht (1946-1957)
(3) Het schilderij hangt in het Academiegebouw te Utrecht.
(4) Zie ook RKD Database.
1957 Mej. prof. dr. J.B.L. Hol Tekening -
(1) Jacoba Brigitta Louisa Hol (1886-1964)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1957.
(3) Zie ook RKD Database.
1957 Mej. prof. dr. J.B.L. Hol Tekening -
(1) Jacoba Brigitta Louisa Hol (1886-1964)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1957.
(3) Zie ook RKD Database.
1957 Prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz Schilderij - (1) Krantenbericht van onbekende datum over aanbieding van het portret. Door ziekte van de schilder werd aanbieding uitgesteld, tot na het afscheid van de hoogleraar 'in mei van dit jaar wegens het bereiken van zijn zeventigste jaar'.
(2) Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966) was hoogleraar in Utrecht.
(3) Het schilderij hangt in het Academiegebouw te Utrecht.
(4) Zie ook RKD Database.
1957 Prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz Tekening -
(1) Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1957.
(3) Zie ook RKD Database.
1957 Prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz Tekening -
(1) Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966)
(2) Voorstudie voor het hierboven afgebeelde portret, niet gedateerd, maar vermoedelijk daarom 1957.
(3) Zie ook RKD Database.
ca. 1957/1958 Stilleven met boeken en rol papier Schilderij
30,5 x 39,5 cm (1) Krantenbericht 'Kunst van een pure en devote aandacht', Nieuw Utrechts Dagblad 28 mei 1958, mogelijk toen een recent werk.
(2) Op de brief staat geschreven 'Jan Boon, Bilthoven'. De schilder woonde in Bilthoven sinds 1930. Het schilderij zal derhalve tussen 1930 en 1958 zijn gemaakt.
(3) Het gele boek is 'Les choses voient' van Édouard Estaunié, een boek uit 1913. De afgebeelde versie van het boek is vermoedelijk de uitgave van Librairie Académique PERRIN, mogelijk uit 1938.
(4) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 395.
(5) Was in bezit van Ilse Boon, dochter van de schilder.

1958 Lidewijde Bartels Schilderij - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, portret toen in bezit van W. Bartels, Bilthoven

1958 Stilleven fles met tomaten Schilderij - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, schilderij toen in bezit van mevrouw Boelaard, De Bilt.
1958 Rivierenlaan, Amsterdam, titel later gewijzigd in President Kennedylaan Schilderij 30,5 x 50 cm (1) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
(2) Krantenbericht 'Jan Boon. Geboeid door de mens, vooral portretschilder', Dagblad voor Amersfoort, 21 juli 1958.
(3) Krantenbericht Utrechts Nieuwsblad 3 maart 1960: 'Welk een "ode aan het licht" geeft hij voorts in zijn verbeelding van een moderne open stadswijk.'
(4) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, schilderij toen in bezit van de schilder zelf.
1958 Magnolia's in blauwe gemberpot Schilderij 80 x 54 cm (1) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 389.
(2) In 2007 te koop bij Kunsthandel Dolf van Omme in Amsterdam.
(3) Volgens het krantenbericht 'Kunst van een pure en devote aandacht', Nieuw Utrechts Dagblad 28 mei 1958, opgenomen in de tentoonstelling in de Utrechtse Kring in dat jaar. 'Een stijlvolle strakke visie, die het monumentale nadert'
(4) Het schilderij is vrijwel identiek aan een schilderij uit 1920, met als belangrijkste verschil dat de gemberpot op dat schilderij een andere kleur heeft
1959 G.H. 's Gravesande Pannekoek Tekening 37,5 x 29 cm (1) Goverdus Henricus 's Gravesande Pannekoek (1882-1965), tot 27 november 1928 uitsluitend G.H. Pannekoek.
(2) In collectie Letterkundig Museum

1959 Portret van een kind van de familie Iordens Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, '3 portretten kinderen Iordens', toen in bezit van Iordens, Bilthoven

1959 Portret van een kind van de familie Iordens Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, '3 portretten kinderen Iordens', toen in bezit van Iordens, Bilthoven

1959 Portret van een kind van de familie Iordens Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, '3 portretten kinderen Iordens', toen in bezit van Iordens, Bilthoven
ca. 1959? Erik Iordens Tekening -
(1) Erik Iordens (1908- )
(2) Het portret is niet gedateerd, maar is mogelijk de dezelfde periode gemaakt als de portretten van de kinderen Iordens.
(3) Zie ook RKD Database.

1960 Boom Ets - Museum Bredius tentoonstelling 1972
1961 Diederica Elisabeth Greven Tekening -
(1) Diederica Elisabeth Greven (1892-1984)
(2) Zie ook RKD Database.
1961 Johannes Conradus (Bob) Nopper Tekening -
(1) Johannes Conradus (Bob) Nopper (9 dec 1913 - 18 jan 1995) was o.a. tot 1958 manager van Hotel der Nederlanden (later genaamd Hotel Dharma Nirmala) in Jakarta en later van horecagelegenheden in België en Nederland.
(2) Jan Boon maakte omstreeks 1916 ook een kinderportret van Nopper en zijn zuster, zie boven.
1962 Boom in de sneeuw Tekening? - -
1963 Dode mus Aquarel -
1963 Petrus Josephus Servatius Serrarens Tekening -
(1) Petrus Josephus Servatius Serrarens (1888-1963)
(2) Zie ook RKD Database.
1963 Petrus Josephus Servatius Serrarens Tekening -
(1) Petrus Josephus Servatius Serrarens (1888-1963)
(2) Zie ook RKD Database.
1964 Schelpje Aquarel Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
1964 Zelfportret Schilderij - (1) Illustratie bij artikel in onbekende krant, 29 november 1972.
(2) Zie ook RKD Database.
februari 1965 Jan Boon jr. (zoon van de schilder) Tekening - (1) Gedateerd februari 1965, als leeftijd staat vermeld 55 jaar.
(2) Jan Boon jr., geboren op 10 april 1909, was een bekend Nederland skikampioen en later bergbeklimmer.
(3) Zie ook RKD Database.
ca. 1965 Samuel Pierre Frédéric Labouchere Miniatuur - (1) Samuel Pierre Frédéric Labouchere (1956-1998) was een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit
1965 Samuel Pierre Frédéric Labouchere Potlood - (1) Samuel Pierre Frédéric Labouchere (1956-1998) was een kleinzoon van de echtgenote van de schilder. Op het portret is als leeftijd 9 jaar aangegeven.
(2) In particulier bezit
1965 Prof. V.J. Koningsberger Potlood 42,8 x 33,7 cm (1) Prof. Victor Jacob Koningsberger (1895-1966) was in de jaren '50 secretaris-generaal, later voorzitter van het directorium van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).
(2) In collectie KIT.
(3) Koningsberger was tot 1965 hoogleraar plantkunde in Utrecht. Het portret werd mogelijk ter gelegenheid van zijn emeritaat gemaakt.
(4) Volgens catalogus-informatie van het KIT was Boon 'een vriend van de familie Koningsberger'.
1965 Kitzbuhel Aquarel? - -

1966 Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Boon-Werkman, kniestuk Schilderij (olieverf of doek) 90 x 60 cm (1) In particulier bezit.
(2) Helena Ida Johanna Frederika (Hella) Boon-Werkman was de 3e echtgenote van de schilder.
1966 Adrie ten Haaf - Boon Tekening -
(1) Vermoedelijk familie van de schilder, relatie onbekend.
(2) Zie ook RKD Database.

1968 Zelfportret Schilderij (olieverf op doek) 41 x 33,5 cm In particulier bezit

ca. 1969 Stilleven met een kruik en een kan Schilderij - Bericht over de tentoonstelling 'Hedendaagse Kunst uit Utrecht' in de Prinsetuin, in de Leeuwarder Courant, 10 oktober 1969: 'Onder de vele oudjes is ook de 87-jarige nestor Jan Boon. Kort geleden schilderde hij nog het verrukkelijk stil stilleventje met een kruik en een kan.
1969 Berg en Bosch uitzicht kamer 404 eerste sneeuw Schilderij - (1) Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
(2) Dit was het uitzicht van de schilder uit herstellingsoord Berg en Bosch, waar hij in 1969 verbleef in verband met een gebroken been na een val van een trap. Gedateerd '25-11-1969'.
1970 Zelfportret Schilderij - In particulier bezit.
1970 Kinderportret Tekening 35 x 25 cm Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
1970 Zeepaardje Aquarel Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
1971 Stilleven met citroenen in een schaal en een kan Schilderij 32 x 43 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 396.
1972 Portret van een meisje Tekening - Foto bij artikel in onbekende krant, 1 december 1972.
Ongedateerde werken
Waarvan evenmin een geschat jaar van vervaardiging bekend is

Zelfportretten

z.jr Zelfportret Schilderij -
Zie ook RKD Database.
z.jr Zelfportret Schilderij -
Zie ook RKD Database.
z.jr Zelfportret Schilderij -
Zie ook RKD Database.
z.jr Zelfportret - - Reproductie
z.jr Zelfportret - - Afgebeeld in Dagblad voor Amersfoort op 18 mei 1951.
z.jr Zelfportret - - Reproductie
z.jr Zelfportret Tekening -
Zie ook RKD Database.
z.jr. Zelfportret Schilderij 40 x 30 cm (1) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 404.
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Zelfportret Schilderij -
Zie ook RKD Database.
z.jr Zelfportret Schilderij - In particulier bezit.
Familieportretten

z.jr Sophie Louise Alma Barbara Klopp Schilderij -
(1) Sophie Louise Alma Barbara Klopp (1887-1965) was de tweede echtgenote van Jan Boon, van 1914 tot 1929.
(2) Zie ook RKD Database.

z.jr De vrouw van de schilder (Hella Boon-Werkman (1889-1980) - - (1) Helena Ida Johanna Frederika Werkman (1889-1980) was de derde echtgenote van Jan Boon, vanaf 1930.
(2) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958. Volgens dit bericht betreft het een recent portret, dat samen met een vroeger portret (mogelijk 1940, zie boven) werd tentoongesteld.

z.jr. Pieter Werkman - - (1) Pieter Werkman (1851-1935) was de vader van Boon's derde echtgenote.
(2) Dit portret van onbekende datum bevindt zich in familiebezit in de VS.
(3) In krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958 wordt melding gemaakt van een portret van 'schoonvader van de kunstenaar'

z.jr Alfred Joan Anton Labouchere Miniatuur 6 cm (1) Alfred Joan Anton Labouchere (geb. 1951) is een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit

z.jr Samuel Pierre Frédéric Labouchere, blauwe achtergrond Olieverf op ivoor 4 x 5 cm (1) Samuel Pierre Frédéric Labouchere (1956-1998) was een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.
(2) In particulier bezit.

z.jr Samuel Pierre Frédéric Labouchere, blauwe achtergrond Miniatuur, in broche gevat 3,5 cm rond (1) In particulier bezit
(2) Samuel Pierre Frédéric Labouchere (1956-1998) was een kleinzoon van de echtgenote van de schilder.

z.jr Helena Johanna Labouchere-Lagerwey Miniatuur, in broche gevat 3,5 cm rond (1) In particulier bezit.
(2) Helena Johanna Labouchere-Lagerwey was een stiefdochter van de schilder.

z.jr Helena Johanna Labouchere-Lagerwey, blauwe achtergrond Schilderij (olieverf op doek) 30 x 27 cm (1) In particulier bezit.
(2) Helena Johanna Labouchere-Lagerwey was een stiefdochter van de schilder.
z.jr Martine Louise Amélie van Loon-Labouchere (geb. 1936) Potlood - (1) In particulier bezit.
(2) Martine Louise Amélie van Loon-Labouchere (geb. 1936) is een kleindochter van de echtgenote van de schilder.
(3) Zie ook RKD Database.
Overige portretten


z.jr Mevrouw Bi - - Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
z.jr Auke Bloembergen Tekening -
(1) Auke Bloembergen (1892-1955)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Henrik Paulus van der Borch tot Verwolde van Vorden Tekening -
(1) Henrik Paulus van der Borch tot Verwolde van Vorden (1887-1977)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Frederik David Kan Bosch Tekening -
(1) Frederik David Kan Bosch (1887-1967)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Frederik David Kan Bosch Tekening -
(1) Frederik David Kan Bosch (1887-1967)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Frederik David Kan Bosch Tekening -
(1) Frederik David Kan Bosch (1887-1967)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Kunegonda Dros Tekening -
(1) Kunegonda Dros (1894- )
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Alfred Arathoon Galestin Schilderij -
(1) Alfred Arathoon Galestin (1881-1965)
(2) In bezit van Vrijmetselaarsloge Den Haag.
(3) Zie ook RKD Database.
z.jr Jan Isaak Keyser Tekening -
(1) Jan Isaak Keyser (1885-1961)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Hendrik Jan de Marez Oijens Schilderij -
(1) Hendrik Jan de Marez Oijens (1889-1953)
(2) Zie ook https://rkd.nl/nl/explore/images/140536 RKD Database.
z.jr Willem de Marez Oijens Tekening -
(1) Willem de Marez Oijens (1927- )
(2) Zie ook RKD Database.

z.jr Johannes Offerhaus Tekening -
(1) Johannes Offerhaus (1892-1966)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Hendrik Marius Quanjer Tekening -
(1) Hendrik Marius Quanjer (1879-1961)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Portret prof. Dr. F.H. Quix - - (1) Wie is dat? 1956
(2) Franciscus Hubertus Quix (1874-1946) was hoogleraar in Utrecht
(3) In bezit van het Academisch Ziekenhuis Utrecht
(4) Zie ook RKD Database.
z.jr Anna Rauwenhoff Tekening -
(1) Anna Rauwenhoff (1891-1965)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr A. Roland Holst Tekening 39 x 26 cm (1) Adrianus Roland Holst (1888-1976)
(2) In collectie Letterkundig Museum.
z.jr De heer Schaap Tekening -
Zie ook RKD Database.
z.jr Anna Maria Josepha Agnes Stael Tekening -
(1) Anna Maria Josepha Agnes Stael (1914- )
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr August Starcke Tekening -
(1) August Starcke (1880-1954)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Dirk Johannes Steenhuis Tekening -
(1) Dirk Johannes Steenhuis (1887-1954)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Dirk Johannes Steenhuis Tekening -
(1) Dirk Johannes Steenhuis (1887-1954)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr De heer Timmers Tekening -
Zie ook RKD Database.
z.jr De heer Timmers Tekening -
Zie ook RKD Database.
z.jr Johanna Maria van Wessem Tekening -
(1) Johanna Maria van Wessem (1896-1978)
(2) Zie ook RKD Database.
z.jr Johannes Cornelis Wienecke Schilderij -
(1) Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945)
(2) Zie ook RKD Database.
Portretten van onbekende personen

z.jr Portret van een onbekende man Tekening -
Zie ook RKD Database.
z.jr Portret van een jongen Schilderij - Verz. Renée Smithuis, kunsthandel
z.jr Portret van een meisje met een konijn Schilderij - -
z.jr Portret van een vrouw Schilderij - Van het schilderij bestaat een foto die gemaakt zou zijn door ds. F. Wilckers. mogelijk is het zijn echtgenote.

z.jr Een Italiaanse kunstenares - -
Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951.
z.jr Portret van een man Ets -
z.jr Portret van een man Tekening -
z.jr Portret van een meisje Ets -
z.jr Kaartspeler Ets 15,5 x 11,5 cm (1) Uitgegeven door kunsthandel J.H. de Bois in Haarlem.
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
z.jr Meisje in klederdracht Schilderij - Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
Landschappen, stads- en dorpsgezichtenz.jr Een sneeuwgezicht Schilderij - In bezit A. Bredius, vermeld in Maandblad voor de Beeldende Kunsten 1932

z.jr Sneeuwlandschap - - Volgens Wie is dat? 1956 in verz. Bredius

z.jr. Besneeuwd dorp in de Alpen (A snowy Alpine village) Schilderij 24,6 x 32,9 inch 14 juni 2005 geveild bij Christie's Amsterdam voor € 5.040.

z.jr Sneeuwgezicht bij Groenekan - -
Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951.
z.jr Landschap Schilderij 27 x 36 cm Geveild bij Lafon SVV, Parijs, 21 maart 2007, nr. 91.
z.jr Sneeuwlandschap met boerderij Schilderij 48,5 x 96 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 402.
z.jr Winterlandschap Aquarel - -
z.jr Besneeuwde boom Tekening - Verschenen als prentbriefkaart
z.jr Den in de sneeuw Tekening met wit gehoogd - -
z.jr Straathoek in Frankrijk Schilderij 43 x 30,5 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 403.
z.jr Rome Aquarel - Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
z.jr Wortelteler Aquarel 21,5 x 14,5 cm In oktober 2006 geveild in Uithuizen.
z.jr Landschap Ets
z.jr. Schets landschap Tekening -
z.jr. Schepen in Kopenhagen Houtsnede -
z.jr. Schip in de haven Tekening -
z.jr Landschap achter de duinen Ets Exemplaar verkocht op Kunstveiling.nl in 2017
z.jr Man in landschap Pentekening Vermoedelijk ongesigneerd, aan Jan Boon toegeschreven op basis van naamsvermelding en krantenknipsel op achterzijde.

z.jr Koepelkerk te Amsterdam Tekening
Krantenbericht Het Centrum 22 november 1919, over tentoonstelling bij kunsthandel Gerbrands in Utrecht.

z.jr Galerij (Archway) Ets 32,5 x 22,7 cm In overzicht veilingresultaten op http://cgi.kunstbus.com/cgi-bin/search-auction.cgi.

z.jr Boerenwoning (Farmhouse) Ets 7,1 x 16,8 cm Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper

z.jr Prins Hendrikkade, Amsterdam Ets 22 x 30 cm Catalogus 32 (voorjaar 2000) Bubb Kuyper: 'signed in pencil, on Japanese' = the first state, with large unfinished parts

z.jr Kermis Ets 65 x 71,5 cm Catalogus 37 (november 2002) Bubb Kuyper: 'signed and titled in pencil'

z.jr Schepen Houtsnede - Museum Bredius tentoonstelling 1972
Stillevens


z.jr. Appelbloesem Schilderij - (1) Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
(2) Ook te zien op een verkooptentoonstelling in de Haagsche Kunstkring in augustus 1937 (bericht in Het Vaderland van 16 augustus 1937).
z.jr Magnolia Schilderij - Maandblad voor de Beeldende Kunsten 1932
z.jr. Bloemen in vaas Schilderij ca. 40 x 30 cm Op 27 april 2004 geveild door Artcurial - Briest-Poulain-Le Fur – Parijs, Frankrijk voor € 3.628,- ($ 4650,-) (vermelding op http://www.findartinfo.com)
z.jr Bloemen in vaas Schilderij ca. 50 x 30 cm Afbeelding beschikbaar gesteld door particulier.
z.jr Cyclamen in vaas Schilderij ca. 50 x 30 cm
Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
z.jr Bloesemtak in witte vaas Schilderij 37,5 x 25,5 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 390.
z.jr Bloesemtak in witte vaas Schilderij - Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
z.jr Bloemen in vaas Schilderij - Afbeelding in Dagblad voor Amersfoort 21 juli 1958.
z.jr Bloesemtak Schilderij 37,5 x 27,5 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 392.
z.jr Bloesemtak Aquarel - Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
z.jr Uitlopende aardappel Schilderij 27 x 28,5 cm Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 393.
z.jr Pioen Schilderij 46 x 46 cm (1) Maandblad voor de Beeldende Kunsten 1932.
(2) In bezit van familie van de schilder.
z.jr Stilleven met vaas en speelgoed Schilderij 29,5 x 40,5 cm (1) Christie's Amsterdam, veiling 2733, 30 januari 2007, nr. 398.
(2) In 2007 verkocht bij kunsthandel Simonis & Buunk.
z.jr Stilleven Schilderij (olieverf op doek)
44 x 67,5 cm Kunsthandel Siegfried Bogaerts, Maasmechelen, België.
z.jr Stilleven met fles, blauwe doek en sinaasappels Schilderij
- (1) In particulier bezit
(2) Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951, maakt melding van een 'stilleven met de fles en de blauwe doek', 'door het weglaten van de schaduw een experiment.' Mogelijk betreft het hier hetzelfde werk.

z.jr Stilleven met fles, doek en peren Schilderij
Het Krantenbericht 'Kunst van een pure en devote aandacht', Nieuw Utrechts Dagblad 28 mei 1958, maakt melding van een stilleven met 'Fles, doek en peren'.

z.jr Stilleven met aardappelen Schilderij? - Krantenbericht 'Bilthovenaar Jan Boon exposeert in Amsterdam', onbekende krant, ca. 1951.

z.jr Spelende poes - - G.H. 's Gravesande, Halcyon
z.jr Stilleven met eieren in een mandje Schilderij - Illustratie bij artikel in onbekende krant, 29 november 1972
z.jr Stilleven met tomaten in een emaillen schaal Schilderij 41 x 37 cm Site De Valk / Collectie Simonis & Buunk Ede

z.jr Bloemen Ets(en) - G.H. 's Gravesande, Halcyon

z.jr Schelpen Ets(en) - G.H. 's Gravesande, Halcyon
z.jr Studie naar dennenkegel (1) Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Studie naar dennenkegel (2) Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Plantstudie (1) Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Plantstudie (2) Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Studies naar kikkers Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Dood vogeltje Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Studie naar papagaai Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Genua Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Schepen Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.

z.jr Berglandschap Tekening - Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 1960, tekening toen in bezit van Jan Boon.
z.jr Bloesem in vaas Aquarel - (1) Mogelijk niet gesigneerd.
(2) Afbeelding beschikbaar gesteld door de familie Helmig.
z.jr Waterlelie Aquarel 28,5 x 40 cm (1) Geplakt op een paneel met opdruk Fa. J.A. Kors & Co in Bilthoven.
(2) Aantekening op achterzijde verwijst naar Hulsinga, IJsselmonde als mogelijk oorspronkelijke eigenaar of koper.
(3) Etiket van lijstenmaker Kolff & Co in Weltvreden, Nederlands Indië.
(4) Datering op grond van het bovenstaande vermoedelijk begin jaren dertig.
z.jr Oleander Aquarel 29 x 35 cm Afkomstig uit bezit ASEF-fabriek.
z.jr Sneeuwklokjesboom Aquarel 29 x 35 cm Afkomstig uit bezit ASEF-fabriek.
z.jr Bloesemtak Aquarel 29 x 35 cm Afkomstig uit bezit ASEF-fabriek.
z.jr Anjers Aquarel 21 x 14,5 cm (1) Kunsthandel Simonis & Buunk Ede, te koop zomer 2005, afkomstig uit 'collectie F.G. Bodde, Laren/Groot-Brittannië'.
(2) 14 juni 2005 geveild bij Christie's Amsterdam.
z.jr Rozen 'Dr. W. van Fleet' Aquarel 25 x 18 cm 22 april 1992 geveild bij Christie's Amsterdam.
z.jr Rozen 'Gaudia' Aquarel 25 x 18 cm 22 april 1992 geveild bij Christie's Amsterdam.
z.jr Bloemkool Aquarel - In oktober 2006 geveild in Uithuizen.
z.jr Koolrabi Aquarel - In oktober 2006 geveild in Uithuizen.
z.jr Azalea Pontica Aquarel 29 x 36 cm In 2008 te koop bij kunsthandel Art2have.
z.jr Bloeiende Kalmia's Aquarel 30 x 35 cm (1) Centraal Museum, inv.nr. 8634, afgestoten in 2006 bij opruiming depot
(2) In 2006 te koop bij Kunsthandel Dolf van Omme in Amsterdam.

z.jr Nachtschade Aquarel - Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
z.jr Paardebloem Aquarel 26 x 22 cm (1) Catalogus 46 (mei 2007) Bubb Kuyper: Leaves of a dandelion. Watercolour, 26x22 cm., signed "Jan Boon", framed, Sl. yellowed.
(2) Mogelijk wordt dezelfde aquarel bedoeld in het krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958, waarin sprake is van een aquarel van een paardebloem.
(3) Was in bezit van Ilse Boon, dochter van de schilder.
z.jr Paardebloem Aquarel Mogelijk wordt dezelfde aquarel bedoeld in het krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958, waarin sprake is van een aquarel van een paardebloem.

z.jr Afrikaantjes Aquarel - Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.

z.jr Weegbree Aquarel - Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.

z.jr Vingerhoedskruid Aquarel - Krantenbericht 'Magistraal werk van Jan Boon in Utr. Kring', Utrechts Nieuwsblad 7 juni 1958.
z.jr Parkiet Aquarel - Afbeelding beschikbaar gesteld door een particulier.
z.jr Tara Schilderij - Tara was een paard waar stiefdochter Hans Lagerwey op reed.
Exlibris

z.jr Exlibris Ilse Boon Houtsnede - Johan Schwencke, Exlibriskunde, Amsterdam-Antwerpen 1947.
z.jr Exlibris Jan Boon - - (1) In collectie Rijksmuseum.
(2) "Korenaar in cirkel met tekst eromheen: EX LIBRIS JAN BOON."
z.jr Exlibris P. Dijksterhuis - -
z.jr Exlibris Gottwald Christian Hirsch - - Gottwalt Christian Hirsch (1888-1972) was een Duitse celbioloog.
z.jr Exlibris H. Keers - - (1) In collectie Rijksmuseum, in twee verschillende versies.
(2) 'Een brandende kaars waaromheen de tekst: EX LIBRIS H. KEERS."
z.jr Exlibris E. van Laer Houtsnede - Johan Schwencke, Tweehonderd Nederlandse grafische kunstenaars sedert het eind der negentiende eeuw. Hun exlibris en biografie, Amsterdam-Antwerpen 1954.
z.jr Exlibris R. Wolf-Gokkes - - Renée Louise Gokkes (overl. 1984), was gehuwd met de ondernemer Daniël Wolf en woonde op de buitenplaats Wildrust in Wassenaar.

Ten onrechte aan Jan Boon toegeschreven werk

z.jr Don Quichotte en Sancho Panza Houtsnede
14 x 19,2 cm
Catalogus Van Stockum's Veilingen november 2004. Hoewel deze veilingcatalogus dit werk aan Jan Boon toeschrijft, is dit niet juist. Deze houtsnede wijkt ten opzichte van ander werk van Boon sterk af qua stijl en signatuur. De signatuur verwijst naar Johannes Jacob (Jan) Boon Azn., een andere kunstenaar, geboren in 1918 en overleden in 1988. In de jaren veertig maakte hij deze en andere houtgravures voor 'de Onsterfelijken', een 'reeks meesterwerken uit de wereld-Literatuur' van uitgeverij Contact in Amsterdam. Later is hij zich gaan toeleggen op het maken van mozaïeken in scholen, ziekenhuizen, kerken en andere openbare gebouwen.
Een reproductie van deze houtsnede is ook ten onrechte opgenomen in de documentatiemap over Jan Boon bij de RKD.