Kruidenierswinkel van D. Ravestein,
Groenekanschedijk, Groenekan

Vanaf 20 mei 1892 is aan de Groenekanschedijk (tegenwoordig Groenekanseweg 170-172) in Groenekan één van de weinige winkels in het dorp gevestigd: de kruidenierswinkel van Dirk Ravestein (1867-1945). Op de foto links, die genomen moet zijn omstreeks 1907, zijn onder andere zijn tweede echtgenote Pietje Ravestein - de Vries, tien kinderen en enkele buurtkinderen te zien. De winkel wordt later voortgezet door zoon Marinus (1896-1967), maar bestaat inmiddels niet meer.
Hoewel het winkeltje bepaald niet groot is, wordt een breed assortiment gevoerd. De winkel staat te boek als 'Handel in koloniale- en grutterswaren, wijnen en likeuren' (zie het hier afgebeelde briefhoofd van een nota uit de jaren twintig). In de jaren dertig kunnen de klanten er blijkens een advertentie ook terecht voor 'limonades' en 'comestibles' (door Van Dale tegenwoordig omschreven als 'fijne eetwaren'. Een bord aan de voorzijde vermeldt kortweg 'Kruideniers- en grutterswaren'.  Op de gevel ook twee bescheiden reclame-uitingen: op de twee ramen rechts van de winkeldeur is te lezen dat 'van Nelles's koffie' en 'van Nelle's thee' er te krijgen zijn, op een klein bordje rechts van deze ramen wordt reclame gemaakt voor 'Sunlight zeep'. Uit bewaard gebleven documenten valt verder af te leiden dat ook margarine van de merken 'Viola' ('Bij het gebruik van Viola is het werkelijk niet noodig dure boter te koopen') en 'Lotus' tot het winkelassortiment behoren. Ook snoepgoed wordt verkocht. In het boekje Maartensdijk in oude ansichten wordt zelfs beweerd dat velen zich de kruidenierswinkel beter zullen herinneren als 'het snoepwinkeltje van de familie Ravestein'. Ten slotte kunnen de inwoners van Groenekan bij Ravestein ook terecht voor ansich tkaarten. Begin twintigste eeuw zijn ansichten met foto's van de omgeving bijzonder populair. Alleen al door Ravestein worden van het minder dan 1000 inwoners tellende dorp tenminste eenentwintig verschillende ansichtkaarten uitgegeven.
Er kunnen overigens niet alleen in de winkel inkopen worden gedaan, ook bezorging aan huis is mogelijk. Met de hondekar en later met de bakfiets worden in de wijde omgeving kruidenierswaren bezorgd. Zoals ook op de foto rechts te zien is, beginnen de zonen Ravestein daarmee op jonge leeftijd, sommigen direct na afronding van de lagere school.
In de jaren dertig neemt zoon Marinus (Rienus) de zaak over. Het van oorsprong kleine winkeltje heeft dan inmiddels verschillende veranderingen ondergaan. De panden nummer 170 en 172 zijn samengevoegd en de winkel is beduidend groter geworden. Later wordt bovendien aansluiting gezocht bij de inkoopcombinatie Centra. Onvermijdelijk treft de winkel uiteindelijk hetzelfde lot als de meeste winkeltjes in dorpen en buurten: de klanten doen tegenwoordig hun boodschappen bij de veel grotere en efficiëntere supermarkten. Rienus blijft bovendien kinderloos en heeft dus niet als zijn vader een 'natuurlijke opvolger'. In 1952 wordt het 60-jarig bestaan van de winkel nog uitgebreid gevierd (foto links), van volgende jubilea van het familiebedrijf zal het niet meer komen. Omstreeks 1960 verlaat de laatste Ravestein de winkel. In ieder geval tot in de jaren zeventig wordt de zaak voortgezet door de familie Niekerk. Uiteindelijk wordt het winkelpand omgebouwd tot woonhuis.

E.M. Habben Jansen
(achterkleinzoon van oprichter D. Ravestein)

[Naar pagina met ansichtkaarten] [Terug naar homepage]

_____________________________
Reacties