Ansichtkaarten van Groenekan
uitgegeven door D. Ravestein, Groenekansche Dijk

Tussen ongeveer 1905 en 1930 werden door de Groenekanse kruidenier D. Ravestein, mijn overgrootvader, ansichtkaarten uitgegeven. De afgelopen jaren heb ik (afbeeldingen van) de onderstaande vijfentwintig door hem uitgegeven kaarten verzameld, maar vermoedelijk is het totaal aantal verschenen kaarten nog iets groter. Op enkele van de kaarten zijn leden van de familie Ravestein te zien, zoals op de kaart van de Beukenburgerlaan hier linksonder, de kaart hieronder van de kruidenierswinkel en de kaart van de 'Groenekansche weg', aan het eind van deze pagina.
Met dank aan Rienk Miedema voor het beschikbaar stellen van enkele afbeeldingen.

E.M. Habben Jansen

Reacties
Beukenburgerlaan
De oudste serie kaarten is voorzien van witte balk onderaan, met daarin een rode opdruk. Behalve de naam van de afgebeelde plek staat op alle kaarten 'Uitg. D. Ravestein, Groenekansche Dijk'. De kaarten zijn kort na 1900 uitgegeven. De exemplaren die ik heb gevonden zijn verstuurd tussen 1907 en 1914. Of de kaart van de kruidenierswinkel ook tot deze serie behoort is onduidelijk. Het exemplaar dat ik bezit is mogelijk een fotografische reproductie; het kan echter ook een originele fotokaart zijn. In dat geval is past de kaart niet in de serie en is de opdruk ook oorspronkelijk zwart geweest, zoals hier te zien. In ieder geval ontbreekt op deze kaart een vermelding van de uitgever, wellicht omdat dat dubbelop zou zijn.

Kruidenierswinkel van D. Ravestein

Villa K. Copijn, Groenekansche Weg

Overweg Groenekansche Dijk

Villa Welgelegen

Huize Voordaan

Villa Betsy

Villa Kweeklust

Boerderij Landlust
Een tweede serie kaarten werd rond 1910 uitgegeven. De opdruk is in zwart, op een wit vlak rechts naast de afbeelding. De hier afgebeelde kaarten dragen poststempels daterend uit de periode van 1910 tot 1921.
Overweg Centraalspoor

Huize Beukenberg (=Beukenburg)

Huize Beukenburg

Villa Boschhoeve
De derde serie kaarten verscheen begin jaren twintig en heeft net als de eerste serie een witte rand onderaan. Daarin echter een zwarte in plaats van een rode opdruk. De naam van uitgever Ravestein staat niet meer voorop, maar achterop de kaart. De naam is overigens foutief gespeld als 'Ravenstein'. Van de hier afgebeelde kaarten draagt alleen die van villa 't Uilennest een poststempel, uit 1923.
Villapark Voordaan

Villa 't Uilennest

Villa Welgelegen


De vierde serie verscheen vermoedelijk omstreeks 1926, te oordelen naar het oudste poststempel dat op deze serie te vinden is. Mogelijk werd de serie lange tijd verkocht; er is ook een in 1949 verstuurde kaart.

Oosteinde

Westeinde

Huize Beukenburg

Villa Boschhoeve

Huize Voordaan

Villa Kweekzicht

Ruigehoekscheweg

Groenekansche weg (=voor de winkel)

Villa 'De Uitkijk' *

_____________________________
Reacties