Genealogie Lekkerkerker

Dat de naam van de familie Lekkerkerker oorspronkelijk naar het Zuid-Hollandse Lekkerkerk verwijst is niet alleen voor de hand liggend maar ook zeer waarschijnlijk. In de onderstaande fragment-genealogie blijkt echter al vanaf de tweede generatie Benschop (provincie Utrecht) de belangrijkste woonplaats van de familie te zijn. Bij de volkstelling van 1947 wordt de naam Lekkerkerker in de provincie Utrecht 267 keer geteld, in Zuid-Holland (excl. Rotterdam en Den Haag) 145 keer. Deze 412 dragers van de naam Lekkerkerker vormden weliswaar niet de hele familie in Nederland, maar wel veruit het grootste deel. Van hen woonden er in 1947 nog altijd 59 in de gemeente Benschop. Veel gemeenten waar veel leden van de familie woonden liggen in de buurt in het westen van Utrecht of het aangrenzende deel van Zuid-Holland: Utrecht (24), Harmelen (18), Linschoten (19), Polsbroek (19), Woerden (13), Oudewater (13), Snelrewaard (13), IJsselstein (12) en Streefkerk (11).
In dit gebied woonden (en wonen) veel van mijn voorouders en familieleden en bij onderzoek daarnaar stuitte ik dan ook regelmatig op de familie Lekkerkerker, onder andere in de vorm van aangetrouwde familie en eigen voorouders. Met de gegevens die dit heeft opgeleverd ben ik aan deze genealogie van de familie Lekkerkerker begonnen, maar deze is nog zeker niet volledig. Een deel van de gegevens over de vroegste generaties is ontleend aan Stamreeks van Cornelis Huibert Lekkerkerker , geschreven door de heer Van 't Hoog, Maarssenbroek 1994. Een andere interessante bron is de kroniek van de familie Lekkerkerker, in 1924 geschreven door Teunis Lekkerkerker (nr. F.VIIId). Ondanks vele feitelijke onjuistheden geeft deze kroniek een prachtig beeld van de familiegeschiedenis.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )


I PIETER JACOBSZ LEKKERKERKER
Trouwt ca. 1610 MERCHEN JACOBS VOLCKEN, overl. Lekkerkerk na 1644 en voor 9 nov 1661

uit dit huwelijk:

1 BASTIAAN PIETERSZ, overl. voor 9 nov 1661

2 GERRIT PIETERSZ, volgt II

3 INGENTGEN PIETERS, begr. Montfoort 3 feb 1653, trouwt WILLEM OLOFSZ

II GERRIT PIETERSZ LEKKERKERKER (zoon van I )
Geb. ca. 1610, overl. ca. 1662, trouwt ca. 1636 CLAASJE CORNELIS, geb. ca. 1610, bel. Benschop 29 mei 1677.

uit dit huwelijk:

1 WILLEMPGEN of WILLEMTJEN, bel. Benschop 1 jan 1695 (begr. 7 jan), ondertrouwt 10 jan 1675 JAN WILLEMS DE LANGE

2 MARRICHJE GERRITS, bel. Benschop 17 okt 1704 (begr. 23 okt), ondertrouwt 1e 25 apr 1680 CORNELIS JACOBS GROOTE, geb. Benschop,/meestermolenaar en gemeenlants timmerman, overl. 1684; ondertrouwt 2e Benschop 31 jul 1687 HEIJMEN MEESEN VAN DEN BASELDIJCK, gemeenlants timmerman.

3 JACOB GERRITS, volgt IIIa

4 PIETER GERRITS, volgt IIIb

5 AECHIEN, overl. tussen 20 feb 1708 en 10 jan 1710

6 FIJGHJE of FIJTGEN, trouwt 1e EWOUT VAN MAARTEN, overl. voor 1678, ondertrouwt 2e Benschop 26 apr 1678 ABRAHAM JANS SONNENBERGH, geb. Benschop

7 CORNELIS GERRITS, overl. tussen 1723 en 1730, ondertrouwt Benschop 11 nov 1683 NEELTJE JANS, geb. Benschop.

IIIa JACOB GERRITS LEKKERKERKER (zoon van II )
Ged. Benschop 25 nov 1649, burgemeester van Benschop (1710), schepen van Benschop (1711-1721), substituut-Schout van Benschop (1721), bel. Benschop 2 mei 1725, ondertrouwt 1e Benschop 27 jan 1684 HILLIGJE GERRITS VERBURGH, ged. Benschop 31 aug 1656, overl. Benschop 1694, dochter van Gerrit Gijsen Verburgh en Neeltje Jacobs de Amersfoorder (dochter van Jacob den Amersfoorder); trouwt 2e METJE CLAES BLOM, overl. tussen 3 jan 1725 en 30 apr 1726.

uit het 1e huwelijk:

1 CLAASJE, ged. Benschop 1 jan 1685, bel. Benschop 13 dec 1728, trouwt Benschop 31 dec 1713 ARIE VAN HAFTEN, geb. Vianen.

2 NEELTJE, ged. Benschop 25 jul 1686, begr. IJsselstein 8 nov 1719, trouwt Benschop 10 mei 1717 JOHANNES VERMEULEN, geb. IJsselstein.

3 ?, bel. Benschop 26 mrt 1688

4 GERRIT JACOBSE, volgt IVa

5 PIETER JACOBSE, volgt IVb

6 AALTJE, ged. Benschop 26 feb 1693, bel. Benschop 24 apr 1693

IIIb PIETER GERRITS LEKKERKERKER (zoon van II )
Overl. voor 1672, ondertrouwt 3 mrt 1666 NEELTJE AERTS STOLWIJCKER, bel. 5 jun 1672.

uit dit huwelijk:

1 ?

2 GERRIT PIETERSE, ged. Benschop 22 jul 1666

IVa GERRIT JACOBSE LEKKERKERKER (zoon van IIIa )
Ged. Benschop 12 mei 1689, bouwman, overl. Benschop 24 nov 1774, begr. Benschop 5 dec 1774, trouwt Benschop 12 nov 1713 NEELTJE ARIENS VERBURG(H), ged. Benschop 22 dec 1695, begr. Benschop 25 aug 1758, dochter van Arie Gerritsz. Verburgh en Aertie Hendrix. (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 104-105 en 1967, p. 15)

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK GERRITZE, volgt Va

2 JACOB GERRITZE, volgt Vb

3 ARIJ, ged. Benschop 28 nov 1717, overl. Benschop vóór 1726

4 PIETER, ged. Benschop 14 sep 1719, overl. Benschop vóór 1721.

5 PIJTER GERRITZE, volgt Vc

6 AALTJE, ged. Benschop 9 sep 1722.

7 HILLIGIJ, ged. Benschop 3 dec 1724, overl. Benschop vóór 1731.

8 ARIJ GERRITZE, volgt Vd

9 HILLIGJE, ged. Benschop 11 feb 1731, overl. Polsbroek-Noord 24 jun 1822, trouwt jul 1757 (?) ANDRIES VAN LITH.

10 GERRIT, ged. Benschop 28 jun 1733.

11 AARTJE, ged. Benschop 28 jun 1733, trouwt KORNELIS VAN BEMMEL.

12 CORNELIS GERRITZE, volgt Ve

IVb PIETER JACOBSE LEKKERKERKER (zoon van IIIa )
Ged. Benschop 1 mrt 1691, armmeester van Benschop (1731-1733), schepen en gezworene van Benschop (1734-1735), burgemeester van Benschop (en soms plaatsvervangend schout) (1735-1747, 1750-1752 en 1763-1766) en kerkmeester van Benschop (1745-1750), bel. Benschop 23 sep 1769, begr. 2 okt 1769, trouwt Bodegraven 8 nov 1722 AALTJE ANDRIESSE VAN DAM overl. vóór 1731; trouwt 2e Benschop 28 jan 1731 ZIJGJE (ook: CIJGJE of GIJSJE) RIETVELD (ook: RIETVELT), ged. Benschop 3 apr 1701, bel. Benschop 20 apr 1770, begr. 27 apr 1770, dochter van Jan Egbertsz. Rietveld en Grietje Cornelisse Croes. (zie ook Ons Voorgeslacht 1964, p. 105)

uit het 1e huwelijk:

1 JACOB, ged. Benschop 21 nov 1723, bel. Benschop 7 apr 1795.

uit het 2e huwelijk:

2 HILLETJE, ged. Benschop 9 dec 1731, bel. Benschop 11 jan 1732.

3 HILLIGJE, ged. Benschop 25 jan 1733, bel. Benschop 8 mrt 1802, trouwt Benschop 14 jan 1759 EERST of ERNST THEUNISSE BOERE , (weduwnaar van IJVIE SIJMENSE BENSCHOP), geb. Benschop 1 jul 1725, overl. vóór 1777, zoon van Teunis Eerstz. Boer en Elisabeth Meertense de Koning .

4 GRIETIE, ged. Benschop 12 mrt 1735, begr. Wijk bij Duurstede 11 okt 1808, trouwt Benschop 13 feb 1757 ARIJ THEUNISZE BOERE, weduwnaar van PIETERTJE PIETERSE VAN DER KLEIJ, geb. Benschop.

5 JOHANNES, volgt Vf

6 NEELTIE, ged. Benschop 17 mei 1739, begr. Oudewater 19 okt 1787, trouwt Benschop 8 feb 1767 EVERT LANGERAK, geb. Barwoutswaarder

7 CORNELIS, ged. Benschop 24 jun 1742, overl. Benschop 27 okt 1827, trouwt Gouderak 5 mei 1776 EMMETJE AMOREUS, geb. Gouderak.

Va HENDRIK GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Geb. ??, trouwt AALTJE AARTZE STOLKER.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Benschop 19 apr 1761.

2 TEUNTJE, ged. Benschop 29 aug 1762.

3 NEELTJE, ged. Benschop 24 jan 1751.

4 AART, ged. Benschop 18 jun 1752.

5 MARRIGJE, ged. Benschop 17 feb 1754, overl. Benschop vóór 19 dec 1756.

6 MARIGJE, ged. Benschop 19 dec 1756.

7 ADRIANA, ged. Benschop 23 apr 1758.

Vb JACOB GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 19 apr 1716, trouwt Benschop 24 feb 1743 GRIETJE LEENDERTS VAN DEN BERGH.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, volgt A.VI

2 ARIJ, ged. Polsbroek 9 jun 1748, overl. Benschop 6 feb 1832.

Vc PIJTER (PIETER) GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 6 apr 1721, aangenomen als kerklidmaat pasen 1752, schepen van Benschop 1751, loco schout 1764, trouwt Benschop 3 apr 1757 NEELTJE BOELE, ged. Benschop 1 feb 1733, overl. Benschop 23 jan 1800, dochter van Baltus Boele en Aefje van Gimp.

uit dit huwelijk:

1 AAFJE, ged. Benschop 30 aug 1761.

2 BALTUS, volgt B.VI

3 HENDRIK, ged. Benschop 17 nov 1765.

4 ARIJ, volgt C.VI

5 GIJSBERT, ged. Benschop 15 okt 1769.

6 NEELTIE, ged. Benschop 26 mei 1771.

7 HILLIGJE, ged. Benschop 31 okt 1773, overl. Benschop vóór 16 jul 1775.

8 HILLIGJE, ged. Benschop 16 jul 1775.

Vd ARIJ GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 30 mei/ 1 sep 1726, trouwt Benschop 23 jun 1754 AGNES VAN DER STICHT, geb. Benschop.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE, ged. Benschop 21 jan 1759.

Ve CORNELIS GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. ca. 1735, trouwt LENA ALBLAS.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Benschop 28 okt 1759.

2 NEELTJE, ged. Benschop 22 feb 1761.

3 AART, ged. Benschop 28 mrt 1762.

4 JANNIGJE, ged. Benschop 30 okt 1763 (doopgetuige Annigje Duiker), overl. Abcoude Proostdij en Aasdom 28 sep 1829, ondertrouwt Benschop 8 nov 1787, trouwt Benschop 23 nov 1787 PIETER BOERE, zoon van Eerst Teunisze Boere en Hilligje Pieterze Lekkerkerker (zie IVb, kind nummer 3).

5 HENDRIK, ged. Benschop 28 apr 1765.

6 PIETERTJE, ged. Benschop 14 feb 1768.

7 HILLIGJE, ged. Benschop 20 jan 1771.

8 PIETER, geb. Benschop 13 okt 1773, ged. Benschop 23 okt 1774(?1773), overl. Benschop 18 aug 1844, trouwt 1e Benschop 1 sep 1805 CORNELIA MAAYEN, overl. voor 1839, trouwt 2e Benschop 27 nov 1839 HANNA (ook JOHANNA) DE JONG, geb. Jutphaas 19 nov 1797.

Vf JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van IVb )
Ged. Benschop 2 jun 1737, overl. Benschop 25 jul 1822, trouwt Benschop 3 mrt 1771 WIJNTJE AMOREUS, ged. Gouderak 27 jan 1743, overl. Benschop 29 jul 1816, dochter van Teunis Amoureus en Jannigje Baas. (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 92 en 105)

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt D.VI

2 TEUNIS, volgt E.VI

3 CIJGJE of SIJGJE, ged. Benschop 14 mei 1775, overl. Benschop 14 jul 1832, trouwt Benschop 30 mrt 1800 ARIE LEKKERKERKER (C.VI ), ged. Benschop 25 okt 1767, bouwman, overl. Benschop 8 apr 1837, zoon van Pieter Gerritse Lekkerkerker en Neeltje Boele.

4 JANNIGJE, ged. Benschop 14 mei 1777, overl. Lange Ruige Weide 16 okt 1864, trouwt Benschop 6 sep 1801 FREDERIK KOK, geb. Stolwijk

5 CORNELIS, volgt F.VI

? ARIE/ADRIAAN? (volgens een familiekroniek)

A.VI GERRIT LEKKERKERKER (zoon van Vb )
Ged. Benschop 28 jul 1743, overl. Noord-Polsbroek 2 dec 1817 ('76 jaar', in huis nr 19, aangegeven door Gerrit van Dam, schoonzoon), trouwt Polsbroek 22 mrt 1778 NEELTJE VAN LIT, ged. Benschop 24 sep 1758, overl. Polsbroek-Noord 5 mrt 1831, dochter van Andries van Lit en Hilligje Lekkerkerker.

uit dit huwelijk:

1 ANDRIES, volgt A.VIIa

2 GRIETJE (ook: MARGRIETA, MARGRIETJE), ged. Polsbroek 7 okt 1781 (get. Margrietje Lekkerkerker), overl. Polsbroek 29 dec 1861, trouwt Polsbroek-Zuid 17 mei 1807 GERRIT VAN DAM, geb. Polsbroek-Zuid, ged. Polsbroek 25 apr 1779, overl. Polsbroek-Zuid 8 mrt 1856, zoon van Jacobus van Dam en Adriana Langerak.

3 HILLIGJE, ged. Polsbroek 9 nov 1783 (get. Hilligje van Lit).

4 MARRIGJE, ged. Polsbroek 25 jun 1786 (get. Grietje Lekkerkerker).

5 JACOBUS, ged. Polsbroek 24 jun 1787 (get. Grietje van den Berg).

6 MARRIGJE, ged. Polsbroek 13 dec 1789 (get. Grietje van den Berg).

7 GRADA (ook: GRADDA, GERARDA), ged. Polsbroek 4 dec 1792 (get. Hilligje Lekkerkerker), geb. Oud-Alblas 3 okt 1868, trouwt Polsbroek-Noord 8 apr 1819 TEUNES/TEUNIS HAKKESTEEG, geb. Streefkerk 13 sep 1788, overl. Oud-Alblas 14 jun 1886 (97 jaar), zoon van Teunis Hakkesteeg en Catharina Oosterhout.

8 NEELTJE, ged. Polsbroek 28 mei 1797 (get. Hilligje van Lit), overl. Polsbroek-Zuid 17 okt 1845.

9 GIJSBERT, volgt A.VIIb

A.VIIa ANDRIES LEKKERKERKER (zoon van A.VI )
Ged. Polsbroek 7 jun 1778 (get. Hilletje van Lit), overl. Polsbroek-Noord 27 mei 1841, trouwt Polsbroek-Noord 12 apr 1807 MARIGJE (ook: MARRIGJE, MERRIGJE) VERHOEF, ged. Polsbroek 14 feb 1779, overl. Polsbroek-Noord 20 feb 1848, dochter van Teunis Verhoef en Neeltje Verbree.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Polsbroek 10 apr 1808.

2 GERRIT, volgt A.VIIIa

A.VIIb GIJSBERT LEKKERKERKER (zoon van A.VI )
Geb. Polsbroek 23 nov 1800, ged. Polsbroek 30 nov 1800 (get. Hilligje Lekkerkerker), overl. Polsbroek 22 jan 1867, trouwt Polsbroek-Noord 7 dec 1826 ANNIGJE BARTE SLINGERLAND, geb. Polsbroek-Noord 11 dec 1803, ged. 18 dec 1803, overl. Polsbroek 10 mrt 1873, dochter van Gerrit Slingerland en Maria Heijkoop.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, geb. Polsbroek-Noord 14 feb 1827, overl. Polsbroek-Zuid 31 okt 1841.

2 GERRIT BARTUS, volgt A.VIIIb

3 MARRIGJE HEIKOOP, geb. Polsbroek-Noord 6 sep 1829, overl. Polsbroek-Noord 28 sep 1829.

4 MARRIGJE HEIKOOP, geb. Polsbroek-Noord 4 jan 1831, overl. Benschop 5 jun 1865, trouwt Benschop 10 nov 1854 GERRIT CORNELIS SCHALIJ, geb. Jutphaas 20 apr 1829, overl. Rotterdam 18 jan 1897 (Gerrit Cornelis trouwt Stolwijk 15 feb 1867 2e Geertje den Uijl), zoon van Anthonij Schalij en Anna Charlotte Christine Niermeijer.

5 NEELTJE ELIZABETH, geb. Polsbroek-Zuid 19 jan 1834, overl. Capelle aan den IJssel 10 jul 1865, trouwt Polsbroek 27 apr 1860 PIETER BREEDIJK, geb. Bodegraven 25 aug 1833, overl. Capelle aan den IJssel 21 mei 1879 (Pieter trouwt 2e Nieuwerkerk aan den IJssel 28 sep 1866 Adriana Hogewaard), zoon van Arie Breedijk en Cornelia Bot.

6 ARIE, volgt A.VIIIc

7 ALIDA ALETTA, geb. Polsbroek-Zuid 5 dec 1838, overl. Papekop 20 jul 1873, trouwt Polsbroek 21 jan 1870 DIRK MAAIJEN (weduwnaar van Cornelia Rietveld, Dirk trouwt 3e Maria Kastelijn), geb. Benschop 4 feb 1833, landbouwer, overl. Papekop 25 dec 1916, zoon van Jacob Maaijen en Cornelia van der Kuijl.

8 JACOBUS, geb. Polsbroek-Zuid 5 dec 1838, overl. 's-Heeraartsberg en Bergambacht 1 dec 1923.

9 MARGARETHA JOHANNA, geb. Polsbroek-Zuid 23 mei 1841, overl. Polsbroek 31 jul 1932, trouwt Polsbroek 27 dec 1867 ANDRIES CORNELIS LEKKERKERKER, geb. Polsbroek-Noord 31 dec 1839, overl. Polsbroek 2 dec 1919, zoon van Gerrit Lekkerkerker en Marrigje Wink.

10 GERRIT, geb. Polsbroek-Noord 9 aug 1844, overl. Polsbroek 27 apr 1869.

A.VIIIa GERRIT LEKKERKERKER (zoon van A.VIIa )
Geb. Polsbroek-Noord, ged. Polsbroek 9 sep 1810, overl. Polsbroek 25 apr 1874, trouwt Polsbroek-Noord 27 jan 1835 MERGJE (ook: MERGJE HIJKOOP, MERRIGJE, MARRIGJE) WINK (ook: VINK), geb. Meerkerk 2 feb 1814, overl. Polsbroek 15 jan 1898, dochter van Andries Wink en Elizabeth Slingerland.

uit dit huwelijk:

1 ELIZABETH, geb. Polsbroek-Noord 19 jun 1836, overl. Polsbroek 27 mei 1905, trouwt Polsbroek 9 mrt 1860 PIETER DE JONG, geb. Benschop 4 mrt 1829, overl. Polsbroek 3 jan 1914, zoon van Willem de Jong en Janna Verburg.

2 ANDRIES, geb. Polsbroek-Noord 4 jan 1838, overl. Polsbroek 12 mrt 1885.

3 ANDRIES CORNELIS, volgt A.IXa

4 GERRIT TEUNIS, volgt A.IXb

5 JOHANNES, geb. Polsbroek-Noord 7 dec 1842, overl. Polsbroek 14 sep 1862.

6 ARIE, volgt A.IXc

7 AART, volgt A.IXd

A.VIIIb GERRIT BARTUS LEKKERKERKER (zoon van A.VIIb )
Geb. Noord-Polsbroek 6 sep 1829, overl. Lekkerkerk 22 dec 1902, trouwt Streefkerk 21 sep 1861 JACOBA KASTELEIJN, geb. Streefkerk 18 apr 1839, overl. Lekkerkerk 5 dec 1927, dochter van Gijsbert Kasteleijn en Maria Sterrenburg.

uit dit huwelijk:

1 ANNIGJE BARTA, geb. Streefkerk 18 feb 1862, overl. Oud-Alblas 16 jun 1924, trouwt Polsbroek 19 okt 1883 ARIE HOUWELINGEN (ook: HOUWELING), geb. Oud Alblas 22 sep 1853, overl. Oud-Alblas 23 jun 1924, zoon van Rokus Houwelingen en Lidewij Baan.

2 GIJSBERT, volgt A.IXe

3 GIJSBERT, geb. Polsbroek 2 mei 1864, overl. Polsbroek 5 jul 1865.

4 GIJSBERTUS, volgt A.IXf

5 DIRK, geb. Polsbroek 12 mei 1867, overl. Polsbroek 26 dec 1893.

6 MARIA, geb. Polsbroek 22 jul 1868, overl. Lekkerkerk 12 jul 1896.

7 MARRIGJE HEIJKOOP, volgt A.IXg

8 GERRIT, geb. Polsbroek 4 jan 1871, overl. Polsbroek 5 mrt 1894.

9 ELIZABETH, geb. Polsbroek 29 jul 1872, overl. Polsbroek 1 feb 1891.

10 NEELTJE ELIZABETH, geb. Polsbroek 1874, overl. Rotterdam 8 dec 1934, trouwt Lekkerkerk 14 dec 1894 ARIE GORSEMAN BRAAT, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 1868, overl. Rotterdam 16 mrt 1954, zoon van Teunis Braat en Cornelia Verburg.

11 Doodgeboren meisje, Polsbroek 22 apr 1875.

12 JACOBUS, volgt A.IXh

13 PIETER, geb. Polsbroek 16 aug 1879, trouwt Lekkerkerk 24 feb 1899 ANNIGJE GOUWENS, geb. Lekkerkerk 23 feb 1880, dochter van Paulus Gouwens en Teuna van Buuren.

A.VIIIc ARIE LEKKERKERKER (zoon van A.VIIb )
Geb. Zuid Polsbroek 10 jul 1837, overl. Polsbroek 19 jan 1890, trouwt 1e Lopik 25 mrt 1875 STEVENTJE DE WITH, geb. Lopik 10 jan 1849, overl. Polsbroek 24 mrt 1884, dochter van Florus de With en Willempje Kemp; trouwt 2e Lopik 27 mrt 1885 MERGRIETTA DE WITH (ook: MARGARETHA DE WIT), geb. Lopik 30 okt 1855, overl. Utrecht 16 nov 1908, dochter van Florus de With en Willempje Kemp.

uit het 1e huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. Polsbroek 1 jan 1876, overl. Polsbroek 24 jan 1894.

2 WILLEMPJE, geb. Polsbroek 19 jul 1877.

3 GERRIT, geb. Polsbroek 17 jul 1878, overl. Utrecht 20 jan 1940, trouwt Benschop 24 dec 1902 ELISABETH LEKKERKERKER, geb. Benschop 8 feb 1881, overl. Utrecht 3 apr 1960, dochter van Gerrit Teunis Lekkerkerker en Aartje Lekkerkerker.

4 FLORUS, geb. Polsbroek 29 apr 1880, overl. Polsbroek 29 nov 1883.

5 GERRIT BART, geb. Polsbroek 18 jun 1881, overl. Utrecht 15 mei 1908.

6 HENDRIK, geb. Polsbroek 9 sep 1882, overl. Polsbroek 3 feb 1905.

7 ANNIGJE BARTA, geb. Polsbroek 18 aug 1883, overl. Polsbroek 23 feb 1884.

voor het 2e huwelijk (erkend):

8 STEVENTJE, geb. Lopik 23 feb 1885, overl. Polsbroek 27 mrt 1906.

uit het 2e huwelijk:

9 FLORUS, geb. Polsbroek 31 ok 1886, overl. Polsbroek 13 sep 1888.

10 JACOBUS, geb. Polsbroek 7 jul 1888, overl. Utrecht 4 mrt 1908.

11 ARIE, geb. Polsbroek 20 mrt 1890, overl. Polsbroek 7 jan 1905.

A.IXa ANDRIES CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIa )
Geb. Polsbroek-Noord 31 dec 1839, overl. Polsbroek 2 dec 1919, trouwt Polsbroek 27 dec 1867 MARGARETHA JOHANNA LEKKERKERKER, geb. Polsbroek-Zuid 23 mei 1841, overl. Polsbroek 31 jul 1932, dochter van Gijsbert Lekkerkerker en Annigje Barte Slingerland.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. Polsbroek 20 jan 1869, overl. Polsbroek 13 mei 1874.

2 MARRIGJE HEIJKOOP, geb. Polsbroek 2 feb 1871, overl. Polsbroek 1 jan 1952.

3 ANNIGJE BARTE, geb. Polsbroek 18 mei 1873, overl. Polsbroek 16 mrt 1950.

4 Doodgeboren zoon, Polsbroek 2 nov 1875.

5 MARGARETHA JOHANNA, geb. Polsbroek 6 apr 1877, overl. Polsbroek 8 jun 1960, trouwt Polsbroek 25 okt 1929 PIETER RAVENHORST, geb. Polsbroek 15 sep 1888, overl. Benschop 24 jun 1960, zoon van Aalbert Ravenhorst en Baldijntje Oskam.

6 ELISABETH, geb. Polsbroek 19 feb 1879, overl. Polsbroek 22 mrt 1945.

7 GIJSBERT, volgt A.Xa

8 Doodgeboren zoon, Polsbroek 30 mrt 1883.

A.IXb GERRIT TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIa )
Geb. Polsbroek-Noord 3 jan 1842, overl. Benschop 18 sep 1928, trouwt Benschop 25 mrt 1869 AARTJE LEKKERKERKER, geb.Benschop 6 nov 1850, overl. Benschop 12 nov 1929, dochter van Gijsbert Lekkerkerker en Aartje Oostrom.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. Benschop 3 okt 1870, overl. Diemen 11 apr 1953, trouwt Weesperkarspel 28 mei 1903 MARIA SOPHIA BROEREN (ook: BOERE), geb. Lopik 24 sep 1876, overl. Diemen 18 mei 1952 dochter van Leendert Broeren en Cornelia van Bemmel.

2 MERRIGJE HEIJKOOP, geb. Benschop 26 jan 1872, overl. Delft 2 jan 1953 (in overlijdensakte andere ouders vermeld, vermoedelijk onjuist), trouwt Benschop 10 apr 1902 SIJBRAND DE JONG, geb. Ammerstol 22 jan 1871, overl. Delft 3 jul 1954, zoon van Aart de Jong en Geertje Amersfoort.

3 GERRIT JOHANNES, geb. Benschop 1 jun 1873, overl. Utrecht 24 nov 1953, trouwt Ruwiel 25 okt 1901 LEENTJE DE BRUIJN, geb. Ruwiel 25 apr 1866, overl. Harmelen 7 nov 1951, dochter van Willem de Bruijn en Cornelia Spijker.

4 GERRIT TEUNIS, geb. Benschop 21 mrt 1875, trouwt Haastrecht 1 sep 1905 MARRIGJE VAN EIJK, geb. Haastrecht 27 aug 1878, overl. Haastrecht 29 sep 1934, dochter van Leendert van Eijk en Maria van Vulpen. (trouwt mogelijk 2e JOH. DE JONG, in dat geval is Gerrit Teunis overl. Roosendaal 11 sep 1955.

5 AARTJE, geb. Benschop 25 mrt 1877, overl. Ede 18 nov 1900.

6 ANNIGJE PIETERTJE, geb. Benschop 12 jan 1879, overl. Weesperkarspel 5 aug 1953, trouwt Benschop 14 apr 1910 DIRK BROEREN, geb. Polsbroek 13 mrt 1877, zoon van Leendert Broeren en Cornelia van Bemmel.

7 ELISABETH, geb. Benschop 8 feb 1881, overl. Utrecht 3 apr 1960, trouwt Benschop 24 dec 1902 GERRIT LEKKERKERKER, geb. Polsbroek 17 jul 1878, overl. Utrecht 20 jan 1940, zoon van Arie Lekkerkerker en Steventje de With.

8 BALTUS, geb. Benschop 30 apr 1883, trouwt Papekop 26 apr 1917 POUWELINA TEEUWEN, geb. Krimpen aan de Lek 21 mrt 1896, dochter van Arie Teeuwen en Christina Drapert.

9 ANDRIKA, geb. Benschop 8 feb 1885, overl. Berkenwoude 11 feb 1910.

10 NEELTJE, geb. Benschop 5 mrt 1887, trouwt Benschop 28 nov 1912 ARIE HELMUCH SIJMEN BENSCHOP, geb. Benschop 12 feb 1883, zoon van Jan Benschop en Neeltje Boon.

11 ANDRIES CORNELIS, geb. Benschop 27 aug 1888, trouwt Weesperkarspel 27 apr 1916 HENDRIKA VAN WIJNGAARDEN, geb. Weesperkarspel 27 feb 1895, dochter van Gerrit van Wijngaarden en Cornelia van Bemmel.

12 Doodgeboren meisje, Benschop 26 feb 1890.

13 MARGRIETA JOHANNA, geb. Benschop 10 jul 1891, overl. Benschop 28 aug 1894.

14 PIETERTJE CORNELIA HENDRIKA GIJZINA, geb. Benschop 21 jul 1893, trouwt Benschop 18 feb 1915 GIJSBERT LEKKERKERKER, geb. Polsbroek 16 mrt 1881, overl. Polsbroek 8 mrt 1951, zoon van Andries Cornelis Lekkerkerker en Margaretha Johanna Lekkerkerker.

15 MARGARETHA JOHANNA, geb. Benschop 22 aug 1896, trouwt Oudewater 7 mrt 1934 KRIJN JOHANNES VAN DAM, geb. Hekendorp 16 mrt 1869, zoon van Jan van Dam en Heiltje van Eijk.

A.IXc ARIE LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIa )
Geb. Polsbroek-Noord 25 dec 1845, overl. Benschop 14 jan 1926, trouwt Benschop 11 dec 1868 NEELTJE VAN DER HEEDEN, geb. Benschop 1848/49, dochter van Pieter van der Heeden en Gerrigje Maaijen.

uit dit huwelijk:

1 GERRIGJE, geb. Benschop 13 okt 1869, overl. Oudenrijn 3 feb 1926, trouwt Houten 10 okt 1907 THOMAS COENRAAD BOEKHOUT, geb. Houten 29 mrt 1880, overl. Maartensdijk 21 mrt 1953, (Thomas Coenraad trouwt 2e Willemina Lagerweij), zoon van Johannes Boekhout en Maria van Leeuwen.

2 GERRIT JOHANNES, geb. Benschop 14 nov 1870, overl. Benschop 21 jun 1928.

3 MERRIGJE HEIJKOOP, geb. Benschop 24 jan 1872, overl. Benschop 10 feb 1872.

4 MERRIGJE HEIJKOOP, geb. Benschop 30 apr 1873, overl. IJsselstein 10 mrt 1954, trouwt Benschop 29 sep 1904 JACOBUS VLASTUIN BOS, geb. Werkhoven 14 aug 1877, zoon van Jacobus Vlastuin Bos en Elizabeth Bos.

5 PIETER, geb. Benschop 8 okt 1876, overl. Benschop 6 feb 1877.

6 PIETER, geb. Benschop 30 nov 1877, trouwt Rotterdam 25 aug 1937 JANNA JOHANNA VAN DE VELDE, geb. Brouwershaven 20 jul 1887, dochter van Pieter van de Velde en Neeltje van IJseldijke.

7 ARIE ANDRIES, geb. Benschop 28 mrt 1879, overl. Benschop 14 jul 1907.

8 GERRIT, geb. Benschop 27 aug 1880, overl. Benschop 9 jan 1881.

9 GERRIT, geb. Benschop 23 mrt 1882, overl. Benschop 23 mei 1882.

10 NEELTJE ELIZABETH, geb. Benschop 30 okt 1883, overl. Benschop 14 jan 1942.

11 GERRIT, volgt A.Xb

A.IXd AART LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIa )
Geb. Polsbroek-Noord 15 aug 1850, overl. Oudewater 29 jun 1931, trouwt Polsbroek 8 dec 1871 GRIETJE WINK, geb. Polsbroek-Zuid 1848/49, dochter van Gerrit Wink en Jenneke Kloek.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, geb. Polsbroek 15 feb 1873, overl. Polsbroek 4 feb 1890.

2 GERRIT PETER ANDRIES, geb. Polsbroek 11 jan 1874, overl. Polsbroek 27 jan 1878.

3 JOHANNES, geb. Polsbroek 12 jul 1875, overl. Oudewater 30 jun 1957.

4 DINGEMAN, geb. Polsbroek 19 aug 1876, overl. Polsbroek 25 jan 1878.

5 JENNEKE, geb. Polsbroek 19 mrt 1878.

6 GERRIT PETER ANDRIES, geb. Polsbroek 21 mei 1879, trouwt Polsbroek 7 apr 1916 JANNIGJE DE KLUIJVER, geb. Brandwijk 9 sep 1889, dochter van Gerrit de Kluijver en Neeltje Slob.

7 DINGEMAN, geb. Polsbroek 19 dec 1880, overl. Polsbroek 15 feb 1882.

8 DINGEMAN, geb. Polsbroek 15 mei 1882, overl. Oudewater 8 aug 1957.

9 ANDRIES, geb. Polsbroek 27 okt 1884, overl. Polsbroek 30 okt 1884.

10 MARRIGJE HEIJKOOP, geb. Polsbroek 23 aug 1885.

11 GRIETJE, geb. Polsbroek 5 dec 1888, overl. Polsbroek 15 aug 1889.

12 GRIETJE, geb. Polsbroek 3 mrt 1893, overl. Oudewater 24 dec 1953, trouwt Polsbroek 10 sep 1915 DIRK MUIJS, geb. Hoenkoop 13 jun 1889, overl. Oudewater 8 mrt 1952, zoon van Hendrik Muijs en Dirkje Verweij.

A.IXe GIJSBERT LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIb )
Geb. Polsbroek 15 mrt 1863, overl. Bodegraven 20 aug 1947, trouwt LIJSJE VAN DER WAAIJ, geb. Zwammerdam 8 jul 1863, overl. Zwammerdam 19 apr 1922, dochter van Cornelis van der Waaij en Klaartje Rozenboom.

uit dit huwelijk:

1 KLAARTJE, geb. Zwammerdam 11 okt 1893.

2 GERRIT BARTUS, geb. Zwammerdam 30 aug 1895.

A.IXf GIJSBERTUS LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIb )
Geb. Polsbroek 15 mrt 1866, overl. Rotterdam 12 jul 1943, trouwt Oud-Alblas 27 aug 1891 ANTJE WOUTRINA BOER, geb. Oud-Alblas 20 dec 1861, overl. Rotterdam 25 mrt 1940, dochter van Teunis Boer en Fijgje Bons.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT BARTUS, volgt A.Xc

A.IXg MARRIGJE HEIJKOOP LEKKERKERKER (dochter van A.VIIIb )
Geb. Polsbroek 27 sep 1869, overl. Lekkerkerk 11 jul 1896.

ongehuwd moeder van:

1 BARTHA, geb. Polsbroek 14 apr 1893, overl. Rotterdam 7 mei 1964, trouwt Lekkerkerk 25 okt 1917 WILLEM MUDDE, geb. Lekkerkerk 10 mei 1892, zoon van Jacob Mudde en Anna van Zoest.

2 GERRIT BARTUS, geb. Polsbroek 14 apr 1893, overl. Polsbroek 1 mei 1894.

A.IXh JACOBUS LEKKERKERKER (zoon van A.VIIIb )
Geb. Polsbroek 27 jun 1876, trouwt Lekkerkerk 17 aug 1898 PAULINA GOUWENS, geb. Oud-Alblas 27 dec 1878, overl. Rotterdam 9 jul 1963, dochter van Paulus Gouwens en Teuna van Buuren.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT BARTUS, geb. Rotterdam 27 jun 1903, trouwt Rotterdam 27 jul 1927 JOHANNA GROENENDIJK, geb. Rotterdam 21 mrt 1904, dochter van Pieter Groenendijk en Pietertje Stolk.

A.Xa GIJSBERT LEKKERKERKER (zoon van A.IXa )
Geb. Polsbroek 16 mrt 1881, overl. Polsbroek 8 mrt 1951, trouwt Benschop 18 feb 1915 PIETERTJE CORNELIA HENDRIKA GIJZINA LEKKERKERKER, geb. Benschop 21 jul 1893, dochter van Gerrit Teunis Lekkerkerker en Aartje Lekkerkerker.

uit dit huwelijk:

1 ANDRIES, geb. Polsbroek 1916, overl. Polsbroek 24 sep 1916.

2 MARGARETHA JOHANNA, geb. Polsbroek 4 aug 1919, overl. 25 apr 2000, begr. Polsbroek.

A.Xb GERRIT LEKKERKERKER (zoon van A.IXc )
Geb. Benschop 25 nov 1884, overl. 21 mei 1962, begr. Harmelen, trouwt Hei- en Boeicop 24 jan 1913 NEELTJE CORNELIA DE HEER, geb. Hei- en Boeicop 20 apr 1887, overl. 7 feb 1967, dochter van Arie de Heer en Frederika Neeltje Brouwer.

uit dit huwelijk:

1 ARIE FREDERIK NELIS, volgt A.XIa

2 ARIE, geb. Benschop 17 jan 1915.

3 GERRIT CORNELIS, geb. Benschop 31 mrt 1916.

4 NEELTJE ARIETA ANDRIKA, geb. Benschop 5 feb 1919, overl. Veldhuizen 8 jun 1921.

5 NEELTJE ARIETA ANDRIKA, geb. Veldhuizen 8 jun 1923, overl. Utrecht 6 nov 1963, trouwt GERRIT DIRK VAN OS, geb. Veldhuizen 8 nov 1915, overl. 15 nov 1984, zoon van Willem van Os en Adriana de Heer.

A.Xc GERRIT BARTUS LEKKERKERKER (zoon van A.IXf )
geb. Rotterdam 10 jan 1901, overl. Ugchelen (Apeldoorn) 9 jul 1978, trouwt RIWERTJE HENDRIKA MENNINGA, geb. Apeldoorn 27 mei 1904, overl. Apeldoorn 18 mei 1964, dochter van Riwert Hendrikus Menninga en Berendje Teunissen.

uit dit huwelijk:

1 ANS, trouwt ANTON HARTGERS.

2 RIWERT H., volgt A.XIb

A.XIa ARIE FREDERIK NELIS LEKKERKERKER (zoon van A.Xb )
Geb. Hei- en Boeicop 5 mrt 1913, hoogleraar vanwege de N.H. Kerk aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestuurslid van het Diakonessenhuis Groningen, overl. Zeist 27 dec 1972, begr. Zeist, trouwt Utrecht 23 sep 1936 JEANNE KEIJZER, geb. Utrecht 5 dec 1911, overl. Bilthoven 24 dec 1995, dochter van Frederik Keijzer en Sophia Martina Bink.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT MAARTEN AUGUSTINUS, geb. Noordlaren 20 feb 1941.

2 FRIEDA SOPHIA MARTINA, geb. Loosduinen 3 aug 1946.

A.XIb RIWERT H LEKKERKERKER (zoon van A.Xc )
trouwt Apeldoorn 9 nov 1963 HERMIEN H SLETBEEN.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT BARTUS (BERT), geb. Apeldoorn 17 jun 1964.

2 MARIA FREDERIKA (RIANNE), geb. Apeldoorn 3 jul 1968.

B.VI BALTUS LEKKERKERKER (zoon van Vc )
Ged. Benschop 21 aug 1763, overl. Benschop 10 aug 1820, trouwt Benschop 29 mrt 1795 ANNIGJE HOGENDOORN, ged. Benschop 24 jan 1768, overl. Benschop 29 apr 1818, dochter van Gijsbert Hogendoorn en Pietertie van Es.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIS, ged. Benschop 13 dec 1795, overl. Polsbroek 6 jan 1881, trouwt Linschotem 23 apr 1819 JOHANNA LEKKERKERKER, ged. IJsselstein 22 jan 1797, dochter van Pieter Lekkerkerker en Gerrigje Bos.

2 PIETER, ged. Benschop 16 apr 1797, overl. Benschop 15 sep 1819.

3 GIJSBERT, B.VIIa

B.VIIa GIJSBERT LEKKERKERKER(zoon van B.VI)
Geb. Benschop 29 aug 1802, ged. Benschop 5 sep 1802, overl. Benschop 10 aug 1860, trouwt Polsbroek-Zuid 2 apr 1834 AALTJE (ook AARTJE) OOSTEROM (ook OOSTROM), geb. Polsbroek 14 dec 1813, overl. Benschop 27 feb 1860, dochter van Pieter Oosterom en Annigje Aantjes.

voor dit huwelijk:

1 BALTUS LEKKERKERKER, volgt B.VIIIa

uit dit huwelijk:

2 ANNIGJE, geb. Benschop 23 apr 1836, overl. Montfoort 24 okt 1922, trouwt Benschop 13 feb 1862 CORNELIS DE HAAN, geb. Wulverhorst 11 sep 1833, overl. Linschoten 9 feb 1895, zoon van Willem de Haan en Marrigje de Wit.

3 NEELTJE, geb. Benschop 3 dec 1837, overl. Polsbroek 13 jan 1892, trouwt Benschop 16 jun 1866 THEUNIS LEKKERKERKER, geb. Benschop 27 apr 1840, zoon van Willem Lekkerkerker en Maria Noordhoek.

4 PIETER, geb. Benschop 25 mrt 1839, overl. Benschop 16 jul 1872.

5 PIETERTJE, geb. Benschop 21 jan 1841, overl. Benschop 3 okt 1861.

6 CORNELIS, geb. Benschop 30 jul 1843, overl. Benschop 17 aug 1924.

7 HENDRIK, volgt B.VIIIb

8 GIJSBERT, volgt B.VIIIc

9 AARTJE, geb. Benschop 6 nov 1850, overl. Benschop 12 nov 1929, trouwt Benschop 25 mrt 1869 GERRIT TEUNIS LEKKERKERKER, geb. Polsbroek-Noord 3 jan 1842, overl. Benschop 18 sep 1928, zoon van Gerrit Lekkerkerker en Mergje Wink.

B.VIIIa BALTUS LEKKERKERKER (zoon van B.VIIa)
Geb. Benschop 21 jan 1834, overl. Utrecht 13 aug 1882, trouwt Benschop 30 apr 1869 JOHANNA SCHOUTEN, geb. Polsbroek-Noord 29 jul 1845, overl. Benschop 4 apr 1881, dochter van Cornelis Schouten en Neeltje Anker.

uit dit huwelijk:

1 AARTJE PIETERTJE, geb. Benschop 3 dec 1869, overl. 10 feb 1967, begr. Den en Rust, Bilthoven, trouwt JOHANNES FREDERICUS BENNIK, geb. Vreeswijk 16 jul 1868, kunstschilder, overl. De Bilt 3 jan 1952, zoon van Hendrik Reintje Bennik en Maria Oosterlaak.

2 ANNA, geb. Benschop 4 nov 1871, trouwt Lange Ruige Weide 13 dec 1894 ARIE VAN OS, geb. Lange Ruige Weide 13 feb 1866, overl. Lange Ruige Weide 1 okt 1928, zoon van Willem van Os en Neeltje Hogerwaard.

3 GIJSINA PIETERTJE, geb. Benschop 22 nov 1873, overl. Vreeswijk 19 okt 1894.

4 BALDINA CORNELIA, geb. Benschop 25 nov 1875, overl. Benschop 26 sep 1880.

5 NEELTJE DIRKJE, geb. Benschop 21 aug 1877, overl. Linschoten 1 feb 1922, trouwt Montfoort 10 jul 1902 CORNELIS DE HAAN, geb. Linschoten 11 feb 1867, landbouwer, overl. Linschoten 3 mei 1950, zoon van Cornelis de Haan en Annigje Lekkerkerker.

6 CORNELIA JOHANNA, geb. Benschop 2 okt 1879, overl. Benschop 21 jan 1893.

7 BALDIENA CORNELIA, geb. Benschop 30 mrt 1881, overl. Benschop 14 apr 1881.

B.VIIIb HENDRIK LEKKERKERKER (zoon van B.VIIa)
Geb. Benschop 28 sep 1845, overl. Benschop 13 jul 1931, trouwt Benschop 3 sep 1874 ANNIGJE VAN DAM, geb. Oudshoorn 12 mrt 1844, overl. Hoenkoop 14 jan 1913, dochter van Adrianus van Dam en Dirkje Oosterom.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT PIETER, volgt B.IXa

2 DIRKJE, geb. Benschop 16 apr 1878, overl. Ermelo 1 nov 1958, trouwt Benschop 29 dec 1904 GIJSBERT JAN VAN SCHAJIK, geb. Snelrewaard 27 jun 1878, overl. Benschop 10 jan 1953, zoon van Teunis van Schajik en Adriana de Vor.

B.VIIIc GIJSBERT LEKKERKERKER (zoon van B.VIIa)
Geb. Benschop 10 feb 1848, overl. Benschop 21 sep 1931, trouwt Vlist 21 feb 1873 MERGJE ZUIDBROEK, geb. Vlist 31 jan 1849, overl. Benschop 8 mrt 1924, dochter van Willem Zuidbroek en Huiberta Pieternella Wink.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT PIETER, geb. Benschop 6 okt 1873, overl. Stolwijk 7 feb 1932, trouwt Stolwijk 8 okt 1897 CHRISTINA GRAVELAND, geb. Stolwijk 9 feb 1869, overl. Stolwijk 17 sep 1949 (Christina trouwt 2e A. Ooms), dochter van Arie Graveland en Neeltje Kloot.

2 AAGJE HUIBERTA, geb. Benschop 17 nov 1874.

3 WILLEM, volgt B.IXb

4 BALTUS, volgt B.IXc

5 AARTJE, geb. Benschop 9 jul 1878.

6 Doodgeboren zoon, Benschop 22 nov 1879.

7 MERRIGJE, geb. Benschop 25 okt 1880.

8 PIETERTJE, geb. Benschop 24 feb 1882, overl. Benschop 7 jan 1884.

9 GIJSBERT, geb. Benschop 28 jun 1883, overl. Benschop 3 jan 1884.

10 PIETERTJE, geb. Benschop 20 okt 1884, overl. Benschop 15 dec 1885.

11 PIETERTJE, geb. Benschop 22 jun 1886, overl. Benschop 6 feb 1888.

12 AALTJE, geb. Benschop 23 dec 1887, overl. 24 jan 1976, begr. Linschoten, trouwt Benschop 24 apr 1913 FLORUS OSKAM, geb. Benschop 2 jul 1884, overl. 1 jul 1974, begr. Linschoten, zoon van Willem Oskam en Antonia Verweij.

13 GIJSBERT, geb. Benschop 15 feb 1889.

14 ANNIGJE PIETERTJE, geb. Benschop 10 jan 1890, overl. Benschop 22 dec 1890.

15 Doodgeboren zoon, Benschop 30 jun 1891.

B.IXa GIJSBERT PIETER LEKKERKERKER (zoon van B.VIIIb)
Geb. Benschop 4 jun 1875, overl. Oudewater 22 sep 1956, trouwt Snelrewaard 30 aug 1900 EMMA ALIDA VAN SCHAJIK, geb. Montfoort 20 feb 1872, dochter van Aart van Schajik en Jannigje Vink.

uit dit huwelijk:

1 JANNIGJE, geb. Snelrewaard 17 mrt 1901, trouwt Lange Ruige Weide 15 feb 1923 ERNST DE HEER, geb. Linschoten 24 aug 1900, zoon van Gerrit de Heer en Elisabeth Geertruida van der Vlist.

2 ANNIGJE HENDRIKA, geb. Snelrewaard 8 sep 1902, overl. Snelrewaard 6 mrt 1903.

3 ANNIGJE HENDRIKA, geb. Papekop 23 aug 1904, overl. 28 mrt 2002, begr. Waddinxveen, trouwt Snelrewaard 27 sep 1928 JOHANNES KRAIJESTEIJN, geb. Haastrecht 17 jul 1900, zoon van Jan Kraijesteijn en Janna Hoogendoorn.

4 EMMA ALIDA, geb. Papekop 13 mei 1906, overl. De Meern 11 feb 1993, trouwt Snelrewaard 27 feb 1935 ARIE DE BRUIN, geb. Haarlemmermeer 23 feb 1907, overl. 1986, zoon van Willem Cornelis de Bruin en Anna Maria Scherpenzeel.

5 DIRKJE, geb. Papekop 1908/1909, trouwt Oudewater 4 jun 1941 JAN VAN DEN DOOL, geb. Bodegraven 9 dec 1905, zoon van Huibert van den Dool en Jacoba de Jong.

6 GEERTJE AARTJE, geb. 1909, overl. Papekop 15 okt 1909.

7 HENDRIK, geb. 1911/12, overl. Snelrewaard 15 mrt 1927.

B.IXb WILLEM LEKKERKERKER (zoon van B.VIIIc)
Geb. Benschop 2 dec 1875, trouwt Tienhoven 23 feb 1900 LIJSJE JACOBA DE JONGH, geb. Tienhoven 17 mrt 1871, dochter van Daniel de Jongh en Teuntje Demper.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, volgt B.Xa

2 DANIEL, volgt B.Xb

B.IXc BALTUS LEKKERKERKER (zoon van B.VIIIc)
Geb. Benschop 21 mrt 1877, trouwt Benschop 11 mrt 1908 ANNA MARIA LEKKERKERKER, geb. Benschop 15 sep 1876, overl. Polsbroek 4 apr 1958, dochter van Pieter Lekkerkerker en Janna van Schieveen.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. Polsbroek 6 nov 1909.

2 JANNA, geb. Polsbroek 5 nov 1910.

3 MARRIGJE, geb. Polsbroek 21 dec 1911.

4 GIJSBERT PIETER, geb. 1915, overl. Utrecht 16 mrt 1916.

5 MARIA, geb. 1915/16, overl. Polsbroek 22 mrt 1916.

6 PAULUS, volgt B.Xc.

B.Xa GIJSBERT LEKKERKERKER (zoon van B.IXb)
Geb. Tienhoven 15 apr 1901, overl. 1966, trouwt Bergambacht 9 apr 1925 MARRIGJE WILLEMIJNTJE POTUIJT, geb. Polsbroek 16 feb 1901, overl. Bleskensgraaf 7 jul 1990, dochter van Teunis Potuijt en Aartje Hoogenboom.

uit dit huwelijk:

1 L.J.(v), trouwt J. SLINGERLAND.

2 T.(m), trouwt B. DEN BESTEN.

3 A.M.(v), trouwt VONK

4 W.(m)), trouwt A. DEN BUTTER

B.Xb DANIEL LEKKERKERKER (zoon van B.IXb)
Geb. Tienhoven 20 okt 1902, overl. Streefkerk 3 mei 1985, trouwt Groot-Ammers 11 apr 1929 CORNELIA SCHEP, geb. Groot-Ammers 24 apr 1904, overl. 13 mei 1971, begr. Groot-Ammers, dochter van Arie Schep en Pieternella Pierhagen.

uit dit huwelijk:

1 WILLEM, geb. Streefkerk 1929/30, overl. Streefkerk 6 apr 1934.

2 W (m), trouwt W. VAN WIJGERDEN.
uit dit huwelijk: 1 Daan; 2 Sjaak; 3 Lia; 4 Wim.

3 NN, trouwt J.A. VERKAIK.

4 L.J. (v), trouwt W. VAN DEN HEUVEL.

B.Xc PAULUS LEKKERKERKER (zoon van B.IXc)
Geb. Polsbroek 27 jul 1919, overl. 13 aug 1973, trouwt TEUNTJE VAN OS, geb. 1 jan 1920, overl. 26 mei 1998.

uit dit huwelijk:

1 A.M.(ANS), trouwt J.F. DE GIER.

2 M.C.(MARRY), trouwt A. VAN BEMMEL.

3 J. (JANNY), trouwt JOH. DE JONG.

4 J. (JOOP), trouwt G. VAN DAM.

5 DINI.

6 GIJSBERT

7 BALT

8 TINEKE

9 PAUL

10 COR

11 GIJSBERTHA (BERTHA), geb. Polsbroek 7 okt 1960.

12 ADRI

x PAULUS, geb. 1951, overl. Polsbroek 29 okt 1953.

x PAULINA TEUNTJE, geb. 1954, overl. Polsbroek 17 dec 1954.

C.VI ARIJ (ARIE) LEKKERKERKER (zoon van Vc )
Ged. Benschop 25 okt 1767, bouwman, overl. Benschop 8 apr 1837, trouwt Benschop 30 mrt 1800 CIJGJE (SIJGJE) LEKKERKERKER ( Vf-3 ), ged. Benschop 14 mei 1775, overl. Benschop 14 jul 1832, dochter van Johannes Lekkerkerker en Wijntje Amoreus . (zie: Ons Voorgeslacht 1964, p. 89)

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt C.VIIa

2 EMMIGJE, geb. Benschop 26 apr 1802, ged. Besnchop 2 mei 1802, trouwt Benschop 23 mrt 1823 TEUNIS VAN SCHAIK, ged. Montfoort 29 dec 1793, bouwman, zoon van Jan van Schaik en Adriana Oskam . (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 88)

3 NEELTJE, geb. Benschop 11 sep 1803, ged. Benschop 18 sep 1803, overl. Benschop 30 okt 1852.

4 JOHANNES, volgt C.VIIb

5 WIJNTJE, geb. Benschop 15 jan 1806, ged. benschop 19 jan 1806, overl. Benschop 19 okt 1850.

6 AAFJE, geb. Benschop 11 jul 1807, ged. Benschop 12 jul 1807, overl. Benschop 26 mrt 1831.

NN, trouwt ARIE DE VRIES, geb. 1799

NN, trouwt ANTONIE VERBURG, geb. 1805

C.VIIa PIETER LEKKERKERKER (zoon van C.VI )
Geb. Benschop 4 mei 1801, overl. Benschop 13 jun 1837, trouwt Benschop 29 jan 1835 HILLIGJE VERWAAL, geb. Stolwijk 9 mrt 1806, overl. Benschop 28 dec 1868 (Hilligje trouwt 2e Ernst van Oosterom), dochter van Pieter Verwaal en Iefje Boere.

uit dit huwelijk:

1 SIJGJE, geb. Benschop 24 dec 1835, trouwt Benschop 15 mrt 1861 PIETER SCHEP, geb. Groot Ammers 1831, zoon van Aart Schep en Aartje Maat.

2 ARIE, geb. Benschop 18 mrt 1837.

C.VIIb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van C.VI)
Geb. Benschop 9 sep 1804, ged. Benschop 16 sep 1804, bouwman, overl. Snelrewaard 21 dec 1848, trouwt Benschop 5 feb 1826 WILLEMPJE WANSLEVEN (ook: MANSLEVEN, MANSLEVER, MANELEVER), geb. Vianen 31 jan 1802, overl. Rietveld 1 feb 1870, dochter van Cornelia Wansleven.

uit dit huwelijk:

1 ARIE, geb. Benschop 23 jan 1829, volgt C.VIIIa

2 CORNELIA, geb. Snelrewaard 23 jan 1831.

3 NIKOLAAS (ook: NICOLAAS), geb. Snelrewaard 11 feb 1832, overl. Snelrewaard 22 dec 1841.

4 HENDRIK, geb. Snelrewaard 14 jun 1833, overl. Snelrewaard 3 dec 1834.

5 doodgeboren kind, Snelrewaard 23 jan 1836.

6 WIJNTJE, geb. Snelrewaard 22 mrt 1837, overl. Snelrewaard 13 mei 1837.

7 doodgeboren kind, Snelrewaard 19 feb 1838.

8 JANNIGJE, geb. Snelrewaard 4 jan 1839.

C.VIIIa ARIE LEKKERKERKER (zoon van (C.VIIb )
Geb. Benschop 23 jan 1829, overl. Snelrewaard 30 mrt 1900, trouwt Haastrecht 12 apr 1866 CORNELIA OSKAM, geb. Bodegraven 16 dec 1838, overl. Snelrewaard 28 feb 1917, dochter van Hermanus Oskam en Cornelia Blok.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Snelrewaard 25 dec 1866, overl. Snelrewaard 22 feb 1867.

2 GRIETJE WILLEMINA CORNELIA, geb. Snelrewaard 10 okt 1870, overl. Snelrewaard 21 okt 1870.

3 JOHANNES, geb. Snelrewaard 26 jul 1873, overl. Snelrewaard 9 aug 1873.

4 CORNELIA WILHELMINA, geb. Snelrewaard 8 jul 1874, trouwt JAN VAN DAM, geb. Hekendorp 1866/67, zoon van Jan van Dam en IJltje van Eik.

5 WILHELMINA, geb Snelrewaard 12 jan 1876, overl. Snelrewaard 7 mrt 1876.

D.VI PIETER LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 25 aug 1771, overl. Zuid-Polsbroek 12 mei 1840, trouwt IJsselstein 30 okt 1796 GERRIGJE BOS (ook: BOSCH), geb. Benschop, overl. Linschoten 29 jul 1826.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, ged. IJsselstein 22 jan 1797.

2 JOHANNA, ged. IJsselstein 22 jan 1797, trouwt Linschoten 23 apr 1819 CORNELIS LEKKERKERKER, ged. Benschop 13 dec 1795, overl. Polsbroek 6 jan 1881, zoon van Baltus Lekkerkerker en Annigje Hogendoorn.

3 ARIE, ged. Linschoten 11 aug 1805.

4 ADRIANA, ged. Linschoten 31 mei 1807.

5 SIJGJE, ged. Linschoten 14 aug 1808.

6 ANNEGIE, ged. Linschoten 21 apr 1811.

7 JOHANNES 1814, volgt D.VIIa.

D.VIIa JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van D.VI )
Geb. Linschoten 9 mrt 1813 (achternaam in geboorteakte is LEKKERKERK), landbouwer, overl. Linschoten 24 jun 1845, trouwt Benschop 31 mrt 1838 ANTJE LEKKERKERKER, geb. Gouderak 16 aug 1813, overl. Benschop 29 aug 1875, dochter van Cornelis Lekkerkerker en Adriana de Hoop ; Antje hertrouwt Linschoten 25 nov 1846 JAN WILLEMSE VAN BAREN, geb. 1811.

voor dit huwelijk:

1 JOHANNIS, volgt F.VIIIb.

uit dit huwelijk:

2 Doodgeboren meisje, overl. 8 feb 1839

3 CORNELIS, volgt D.VIIIa.

4 GERRITJE, geb. Linschoten 9 apr 1841, overl. Linschoten 10 apr 1841.

5 GERRITJE, geb. Linschoten 26 mei 1842, trouwt Benschop 9 apr 1869 COENRAAD HAGOORT, geb. Waarder 10 jun 1836, overl. Waarder 17 feb 1912.

6 PIETER, geb. Linschoten 10 nov 1843, overl. Linschoten 22 dec 1843.

7 JOHANNES PIETER, volgt D.VIIIa.

D.VIIIa CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van D.VIIa )
Geb. Linschoten 22 dec 1839, overl. Benschop 4 dec 1921, trouwt IJsselstein 18 mrt 1874 ANNIGJE KASTELEIJN, overl. Benschop 27 apr 1916.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES PIETER, geb. Benschop 1874/75, trouwt Bergambacht 8 aug 1901 ADRIANA MARIA VERHOOG, geb. Bergambacht 1875/76.

D.VIIIb JOHANNES PIETER LEKKERKERKER (zoon van D.VIIa )
Geb. Linschoten 26 aug 1845, overl. Waarder 10 mei 1925, trouwt 1e Houten 10 apr 1878 DIRKJE VAN DIJK, geb. Tull en 't Waal 26 okt 1843, overl. Waarder 4 okt 1886, dochter van Jan van Dijk en Gerrigje van Beusikom; trouwt 2e Waarder 14 jun 1888 ANTJE DEN OUDEN, geb. Waarder 6 aug 1860, overl. Waarder 4 dec 1897, dochter van Johannes Cornelis den Ouden en Aaltje Bus.

uit het 1e huwelijk:

1 JAN CORNELIS, geb. Benschop 1881/82, overl. Kamerik 29 jun 1953, trouwt Kamerik 26 apr 1905 ADRIAANTJE SPIJKER, geb. Kamerik 1880/81, dochter van Jan Spijker en Jannigje Mandersloot.

uit het 2e huwelijk:

2 JOHANNES PIETER, volgt D.IXa.

3 AALTJE, geb. Waarder 29 jan 1890, overl. Utrecht 5 apr 1940, trouwt Waarder 18 feb 1915 HENDRIK VERDOOLD, geb. Stolwijk 1884/85, zoon van Klaas Verdoold en Neeltje Oudenes.

4 ANTJE, geb. Waarder 13 jan 1893, trouwt Waarder 9 jun 1919 GIJSBERT VAN DE HOEF, geb. Jaarsveld 1896/97.

D.IXa JOHANNES PIETER LEKKERKERKER (zoon van D.VIIIb )
Geb. Waarder 26 mrt 1889, landbouwer, trouwt Ter Aar 30 mei 1918 MAGDALENA RODENBURG, geb. Ter Aar 1891/92, dochter van Leendert Rodenburg en Maagje Rodenburg.

uit dit huwelijk:

1 MAAGJE, geb. 1920/21, overl. Waarder 26 jan 1921.

E.VI TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 29 aug 1773, overl. Veldhuizen 8 jun 1846, trouwt Benschop 12 jan 1794 ANNA MARIA BEIJEN, ged. Benschop 6 jun 1773, overl. Benschop 1 jun 1846, dochter van Jan Thomas Beijen en Jannigje van der Bosch.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt E.VIIa

2 JAN THOMAS, geb. Benschop 10 mei 1797, bel. Benschop 6 dec 1797

3 JANNIGJE, geb. Benschop 27 sep 1798, overl. Harmelen 10 mrt 1869, trouwt Benschop 21 jun 1821 ADRIANUS VERBREE, geb. Benschop 1796/97, bouwman.

4 WIJNTJE, geb. Benschop 5 sep 1800, overl. Benschop 20 nov 1879, trouwt Benschop 9 apr 1828 EVERT VERBREE, Benschop geb. 1803/04, landbouwer.

5 JAN THOMAS, geb. Benschop 5 dec 1801, bel. Benschop 5 jan 1802.

6 JAN THOMAS, geb. Benschop 13 mei 1803, overl. Benschop 26 apr 1819.

7 SEIGJE, geb. Benschop 23 jun 1804, bel. Benschop 13 mei 1805.

8 WILLEM, geb. Benschop 4 sep 1805, bel. Benschop 3 sep 1806.

9 WILLEM, volgt E.VIIb

10 SEIGJE, geb. Benschop 5 nov 1808, overl. Veldhuizen 31 aug 1871, trouwt Benschop 9 apr 1829 WILLEM KASTELIJN, geb. Benschop 1801/02, landbouwer.

11 PIETER, geb. Benschop 19 mrt 1810, begr. Benschop 13 jun 1810.

12 PIETER, geb. Benschop 2 jun 1811, overl. Benschop 1 jun 1860, trouwt Benschop 7 dec 1838 MARRIGJE BLOM, geb. Bodegraven 1812.

13 THEUNIS (ook: TEUNIS), volgt E.VIIc

14 GERRIT, geb. Benschop 25 mrt 1814, overl. Benschop 18 apr 1815.

E.VIIa JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van E.VI )
Geb. Benschop 30 apr 1794, landbouwer te Kamerik, overl. Kamerik-Houtdijke 1 sep 1863, trouwt Vliet 17 jun 1818 (MAR)GRIETJE OSKAM, geb. 7 sep 1798, ged. benschop 9 sep 1798, overl. Kamerik 27 nov 1864, dochter van Jacob(us) Jan Ariens Oskam en Geertie Kastelijn.

uit dit huwelijk:

1 ANNA MARIA, geb. Vlist 30 dec 1818, overl. Benschop 23 dec 1869, trouwt Benschop 9 nov 1843 GERRIT VAN OS, geb. Benschop 1822, landbouwer.

2 JACOBUS, volgt E.VIIIa

3 TEUNIS, volgt E.VIIIb

4 GEERTRUY, geb. Noord-Polsbroek 9 okt 1822, overl. Hilversum 15 dec 1887, trouwt Kamerik-Houtdijken 9 jul 1854 ADRIANUS GIJSBERTUS GREEBE, geb. Schoonrewoerd 1832, bouwman.

5 JOHANNA MARGARETHA, geb. Gouderak 6 nov 1823, overl. Woerden 29 apr 1908.

6 WIJNTJE, geb. Gouderak 27 okt 1824, overl. Gouderak 17 dec 1824.

7 WIJNTJE, geb. Kamerik-Houtdijken 15 dec 1825, overl. Kamerik-Houtdijken 11 apr 1843.

8 ARIE, geb. Kamerik-Houtdijken 22 jun 1827, overl. Kamerik-Houtdijken 25 dec 1827.

9 JACOBA, geb. Kamerik-Houtdijken 6 jan 1829, overl. Zwammerdam 30 okt 1873, trouwt 1e Kamerik-Houtdijken 18 jun 1852 PHILIPPUS DE BRUIJN, geb. Harmelen 16 aug 1820, overl. Harmelen 24 mrt 1861; trouwt 2e Alphen 31 jul 1863 JACOB EEFTINCK SCHATTENKERK, geb. Aarlanderveen 1831/32, zoon van Jean Charles Philip Eeftinck Schattenkerk en Pieternella Kwakernaak.

10 ARIE, volgt E.VIIIc.

11 JAN THOMAS, volgt E.VIIId.

12 JOHANNES, geb. Kamerik-Houtdijken 20 feb 1836, overl. Kamerik-Houtdijken 14 jul 1839.

E.VIIb WILLEM LEKKERKERKER (zoon van E.VI )
Geb. Benschop 17 okt 1806, overl. Benschop 19 sep 1869, trouwt Ouderkerk aan den IJssel 1 dec 1838 MARIA NOORDHOEK, geb. Ouderkerk aan den IJssel 1810, overl. na 1866.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. Benschop 23 mei 1839

2 THEUNIS, geb. Benschop 27 apr 1840, trouwt Benschop 16 jun 1866 NEELTJE LEKKERKERKER, geb. Benschop 3 dec 1837, dochter van Gijsbert Lekkerkerker en Aaltje Oostrom.

3 ADRIANUS, geb. Benschop 5 mrt 1842.

4 PIETER, volgt E.VIIIe.

5 CORNELIS, geb. Benschop 2 jan 1846, trouwt Benschop 12 nov 1868 WIJNTJE VERBREE, dochter van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker .

6 ANNA MARIA, geb. Benschop 10 sep 1849, overl. Leerbroek 21 okt 1902, trouwt 1e Benschop 30 apr 1869 TIJMEN VAN BUUREN, geb. Leerdam 23 jan 1843, overl. Leerbroek 15 jul 1872, zoon van Pieter van Buuren en Maagje Tukker; trouwt 2e Leerbroek 15 mei 1873 TEUNIS KLOEK (foto), geb. Leerbroek 8 feb 1852, overl. Leerbroek 21 dec 1939, zoon van Hendrikus Kloek en Hendrika Margaretha Heijcoop.

E.VIIc THEUNIS (ook: TEUNIS) LEKKERKERKER (zoon van E.VI )
Geb. Benschop 8 jun 1812, overl. Woerden 7 nov 1880, trouwt 1e Streefkerk 10 dec 1836 WILLEMPJE MOURIK, geb. Streefkerk 1817; trouwt 2e Streefkerk 15 sep 1848 ADRIANA GROENEVELD, geb. Streefkerk 1809/1810, dochter van Teunis Groeneveld en Jawikje Jansz de Graaf (echtscheiding bij vonnis Arrondissementsrechtbank Gorinchem 15 jan 1861; ingeschreven Burgerlijke Stand Streefkerk 16 jun 1862); trouwt Nieuwpoort 3 mrt 1864 3e EIGJE VAN BLOKLAND, geb. Nieuwpoort 1840/41, dochter van Jan van Blokland en Alida Maria den Burger.

uit het 3e huwelijk:

1 ANNA MARIA, geb. Streefkerk 19 feb 1866, trouwt Rotterdam 17 sep 1891 CORNELIS LEKKERKERKER, geb. Zegwaart 25 nov 1869, inspecteur bij het Inlandsch Onderwijs in Nederlands IndiŽ, archivaris bij het Bali- en Java-Instituut, overl. Amsterdam 11 mrt 1942, zoon van Cornelis Lekkerkerker en Cornelia van Lokhorst.

E.VIIIa JACOBUS LEKKERKERKER (zoon van E.VIIb )
Geb. Noord-Polsbroek 10 apr 1820, overl. Kamerik 11 mrt 1887, trouwt Rietveld 23 feb 1855 JANNIGJE VAN DIEEN, geb. Bodegraven 1833/34, overl. Rietveld 20 jun 1855, trouwt 2e JOHANNA DE JONG, geb. Jaarsveld 11 mei 1836, overl. Kamerik 17 aug 1886, dochter van Willem de Jong en Aletta Verhoef.

uit het 2e huwelijk:

1 GRIETJE, geb. Kamerik 14 feb 1870, overl. Woerden 18 aug 1943, trouwt LEENDERT ANTHONIE DIEDERIK VAN DER HAVEN, geb. Barwoutswaarder 21 dec 1876, overl. Woerden 9 mei 1964.

E.VIIIb TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van E.VIIb )
Geb. Noord-Polsbroek 17 jun 1821, overl. Kamerik 31 mei 1883, trouwt 1e Lopik 10 mrt 1843 LEONORA DE VOS, geb. Lopik ca. 1819, dochter van Huibert de Vos en Helena Smits, trouwt 2e PIETERTJE VAN VLIET

uit het 1e huwelijk:

1 LENA GRIETTA, geb. Lopik 9 aug 1843, overl. Kamerik-Mijzijde 13 jun 1844

2 HUIBERT, geb. Kamerik-Mijzijde 28 okt 1844, overl. Kamerik 1 aug 1863

3 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 21 dec 1845, overl. Kamerik-Mijzijde 31 dec 1845

4 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 12 jan 1847, overl. Kamerik-Mijzijde 1 mei 1847

5 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 22 sep 1848, overl. Kamerik-Mijzijde 9 apr 1849

6 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 14 mei 1850, overl. Kamerik-Mijzijde 1 aug 1850

7 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 26 jan 1852, overl. Kamerik-Mijzijde 22 aug 1852

8 GRIETJE, geb. Kamerik-Mijzijde 20 aug 1853, overl. IJsselstein 29 nov 1898, trouwt Kamerik 10 feb 1876 JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Benschop 16 jul 1844, overl. IJsselstein 3 mei 1893, zoon van Gerrit Lekkerkerker en Neeltje Maayen .

9 LEONORA, geb. Kamerik-Mijzijde 30 jun 1856, overl. Kamerik-Mijzijde 2 jul 1856

10 TEUNIS, geb. Kamerik 21 apr 1858, overl. Kamerik 12 sep 1859

uit het 2e huwelijk:

11 JOHANNES, geb. Kamerik 4 mrt 1860, overl. Kamerik 21 mrt 1893

12 MARTIJNTJE, geb. Kamerik 12 jan 1861, overl. Kamerik 24 feb 1861

13 MARTIJNTJE, geb. Kamerik 6 jan 1862, overl. Houten 23 apr 1940, trouwt Kamerik 28 feb 1889 CORNELIS SCHINKEL, geb. Jaarsveld 1861/62.

14 CORNELIS, geb. Kamerik 19 apr 1863, overl. Kamerik 24 okt 1933, trouwt Kamerik 9 nov 1899 NEELTJE VAN DER VEER, geb. Loenersloot 1874.

15 HUIBERT, geb. Kamerik 29 sep 1864, overl. Kamerik 25 jul 1882

16 TRIJNTJE, geb. Kamerik 29 jan 1866, overl. Kamerik 26 apr 1866

17 TRIJNTJE, geb. Kamerik 16 jun 1867, overl. Driebergen-Rijssenburg 1 feb 1933, trouwt Kamerik 29 mei 1890 ANTHONIE HENDRIK DE HEUS, geb. Wijk bij Duurstede 1857/58, korenmolenaar te Wijk bij Duurstede.

18 TEUNIS, geb. Kamerik 20 sep 1868, overl. Koudekerk aan de Rijn 22 jun 1952

19 ANNA MARIA, geb. Kamerik 8 nov 1870, overl. Kamerik 11 feb 1871

20 MARIA ANNA, geb. Kamerik 5 feb 1872, overl. Harmelen 13 dec 1958, trouwt Kamerik 26 apr 1893 MOURITS GERARD VERSTEEGH, geb. Kamerik 1871/72, veehouder.

E.VIIIc ARIE LEKKERKERKER (zoon van E.VIIa)
Geb. Kamerik-Houtdijken 24 apr 1834, overl. Harmelen 24 dec 1881, trouwt Willeskop 17 apr 1857 ADRIANA VAN SCHAJIK, geb. Willeskop 16 mei 1838, overl. Stoutenburg 8 jan 1926, dochter van Arie van Schajik en Adriana Oskam (zuster van (Mar)Grietje Oskam )

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt E.IXa.

2 ARIE, geb. Kamerik 2 okt 1859, overl. Kamerik 4 okt 1859.

3 ADRIANA, geb. Kamerik 14 dec 1860, overl. Kamerik 30 jan 1862.

4 ADRIANA, geb. Kamerik 12 jul 1862.

5 MARGARETHA, geb. Kamerik 5 dec 1863, overl. Driebergen-Rijsenburg 30 mrt 1940, trouwt Harmelen 25 feb 1897 JOHANNES LEKKERKERKER, geb. Rietveld 20 jan 1870, overl. Harmelen 22 nov 1919, zoon van Jan Thomas Lekkerkerker en Adriana Cornelia Verbree.

6 ARIE, geb. Kamerik 2 nov 1864.

E.VIIId JAN THOMAS LEKKERKERKER (zoon van E.VIIa)
Geb. Kamerik-Houtdijken 20 jan 1834, bouwman te Harmelen (1863), overl. Rietveld 2 apr 1910, trouwt 1e Benschop 13 feb 1862 ADRIANA CORNELIA VERBREE, geb. Benschop 13 jul 1842, overl. Rietveld 2 jan 1871, dochter van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker; trouwt 2e Waarder 16 feb 1872 ADRIAANTJE DE GROOT, geb. Haastrecht 27 jul 1849, overl. Waarder 28 sep 1934, dochter van Bastiaan de Groot en Neeltje Anker.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Harmelen 24 jan 1863, overl. Harmelen 30 okt 1863.

2 JOHANNES, geb. Harmelen 22 apr 1864, overl. Harmelen 1 mei 1864.

3 MARGRIETHA, geb. Rietveld 10 mei 1865, overl. Wilnis 30 mrt 1902, trouwt HERMANUS HOOGENDOORN.

4 WIJNTJE, geb. Rietveld 19 aug 1868, overl. Harmelen 28 jan 1906, trouwt ARIE LEKKERKERKER.

5 JOHANNES, volgt E.IXb.

uit het 2e huwelijk:

6 Doodgeboren zoon, Rietveld 26 jan 1873.

7 JAN THOMAS ADRIANUS, geb. Rietveld 2 mei 1874.

8 NEELTJE, geb. Rietveld 12 okt 1875.

9 JACOBUS BASTIAAN, geb. Rietveld 6 jan 1877, overl. Amersfoort 12 jul 1952.

10 ADRIANA CORNELIA, geb. Rietveld 11 jan 1878, overl. Woerden 22 dec 1953, trouwt JACOBUS KORTENOEVEN.

11 Doodgeboren zoon, Rietveld 9 jan 1879.

12 JACOBA, geb. Rietveld 5 dec 1879, overl. IJsselstein 8 jan 1954, trouwt JAN DER LOUW.

13 BASTIAAN, geb. Rietveld 2 dec 1880, overl. Rietveld 26 apr 1882.

14 ANNA MARIA, geb. Rietveld 22 feb 1882, overl. Barwoutswaarder 30 mei 1960, trouwt ARIE NAP.

15 CORNELIA, geb. Rietveld 28 jan 1883.

16 BASTIAAN, geb. Rietveld 4 mrt 1884, overl. Rietveld 11 jan 1886.

17 ARIE, volgt E.IXc.

18 ADRIANA, geb. Rietveld 21 nov 1887, overl. Utrecht 20 mei 1944, trouwt Rietveld 1 jun 1911 DIRK VAN DAM, geb. Woerden 1882/83, zoon van Johannes van Dam en Barbera Oskam.

19 BASTIAAN, geb. Rietveld 12 apr 1889, overl. Rietveld 25 jul 1912.

20 TEUNIS PIETER, geb. Rietveld 9 apr 1890, overl. Rietveld 3 dec 1899.

21 JAN, geb. Rietveld 31 okt 1892.

E.VIIIe PIETER LEKKERKERKER (zoon van E.VIIc)
Geb. Benschop 12 mrt 1843, overl. Utrecht 12 aug 1917, trouwt Lopik 29 aug 1867 JANNA VAN SCHIEVEEN, geb. Willeskop 3 okt 1844, overl. Benschop 11 aug 1920, dochter van Jan van Schieveen en Janna Bos.

uit dit huwelijk:

1 MARIA, geb. Lopik 8 mrt 1868, overl. Benschop 6 sep 1948, trouwt 1e Benschop 27 feb 1902 ADRIANUS GERARDUS DOGTEROM, geb. Ouderkerk aan den IJssel 13 okt 1859, overl. Ouderkerk aan den IJssel 2 dec 1916, zoon van Adrianus Dogterom en Gerrigje Schinkel; trouwt 2e Benschop 9 jan 1919 TIJMEN BROUWER DE KONING, geb. Haastrecht 18 feb 1878, zoon van Jan Brouwer de Koning en Adriana Hendrika Blanken.

2 JANNA, geb. Moordrecht 25 sep 1869, overl. Polsbroek 6 nov 1869.

3 JANNA, geb. Polsbroek 29 mrt 1871, overl. Utrecht 25 feb 1938, trouwt Benschop 19 mrt 1903 PIETER JAN VERMEULEN, geb. Jaarsveld 3 mrt 1874, overl. Jaarsveld 6 mei 1935, zoon van Teunis Vermeulen en Adriana Willemina van Dijk.

4 WILLEM, geb. Benschop 16 nov 1872, overl. Utrecht 26 apr 1947, trouwt Lopik 3 nov 1905 ELISABETH ADRIANA OSKAM, geb. Haastrecht 3 mrt 1885, overl. Polsbroek 22 nov 1954, dochter van Jacobus Oskam en Wijntje Lekkerkerker.
uit dit huwelijk: 1 PIETER, geb. Lopik 2 okt 1906, overl. Snelrewaard 18 jul 1997, trouwt A.W. HOOGENDOORN (kinderen)

5 JAN, volgt E.IXd.

6 ADRIANUS, volgt E.IXe.

7 ANNA MARIA, geb. Benschop 15 sep 1876, overl. Polsbroek 4 apr 1958, trouwt Benschop 11 mrt 1908 BALTUS LEKKERKERKER, geb. Benschop 21 mrt 1877, zoon van Gijsbert Lekkerkerker en Mergje Zuidbroek.

8 POUW (ook: PAULUS), geb. Benschop 20 sep 1879, overl. Utrecht 8 mei 1897.

9 HUIBERT (ook: GIJSBERTUS), volgt E.IXf.

10 MARRIGJE, geb. Benschop 9 feb 1886, trouwt Benschop 24 aug 1916 MARTINUS DEN BLIEK, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1884.

E.IXa JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van E.VIIIc)
geb. Kamerik 22 dec 1858, trouwt Vleuten 20 apr 1887 WILMIENA VERWEIJ, geb. Vleuten 1862/63, dochter van Bastiaan Verweij en Sijtje van Stam.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA JACOBA, geb. 1887, overl. Zegveld 8 okt 1955, trouwt JAN DE LEEUW, geb. 1883, overl. 1936.

E.IXb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van E.VIIId)
Geb. Rietveld 20 jan 1870, overl. Harmelen 22 nov 1919, trouwt Harmelen 25 feb 1897 MARGARETHA LEKKERKERKER, geb. Kamerik 5 dec 1863, overl. Driebergen-Rijsenburg 30 mrt 1940, dochter van Arie Lekkerkerker en Adriana van Schajik.

uit dit huwelijk:

1 JAN THOMAS, geb. Harmelen 1897/98, trouwt Driebergen-Rijsenburg 1 dec 1939 ANNA CORNELIA VELTHUIZEN, geb. Doorn 1908/09, dochter van Cornelis Velthuizen en Alida van den Broek.

E.IXc ARIE LEKKERKERKER (zoon van E.VIIId)
Geb. Rietveld 13 sep 1885, overl. Kamerik 1 jul 1954, trouwt 1e Harmelen 17 apr 1913 STIJNTJE VAN ECK, geb. Harmelen 1886/87; trouwt 2e MAAIKE NEELTJE WILHELMINA DE LEEUW.

uit dit huwelijk:

1 ADRIAANTJE, geb. Rietveld 16 jul 1914, overl. 12 feb 1992, begr. Harmelen, trouwt Rietveld 27 apr 1939 DANKER AMIJS VAN VALKENBURG, geb. Aarlanderveen 22 mei 1913, overl. 26 jan 1990, begr. Harmelen, zoon van Jan Marie van Valkenburg en Tonia Kool.

E.IXd JAN LEKKERKERKER (zoon van E.VIIIe)
Geb. Benschop 10 jan 1874, overl. Benschop 17 okt 1942, trouwt Benschop 23 apr 1896 AARTJE SCHEP, geb. Benschop 11 jan 1874, dochter van Pieter Schep en Adriana Lekkerkerker.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA, geb. Benschop 2 dec 1901, overl. 30 mei 1990, begr. Benschop, trouwt FLORUS JZN VERWEIJ, geb. 3 jan 1901, overl. 24 mei 1975.

2 PIETER, volgt E.Xa.

E.IXe ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van E.VIIIe)
Geb. Benschop 25 mei 1875, overl. Meerkerk 29 mei 1958, trouwt Snelrewaard 28 feb 1901 JACOMIJNTJE SMIT, geb. Snelrewaard ca. 1879, overl. Meerkerk 14 mrt 1957, dochter van Arie Smit en Marigje Kok.

uit dit huwelijk:

1 JANNA, geb. Snelrewaard 12 mrt 1902, trouwt RIJLAARSDAM.
uit dit huwelijk: 1 Mijnsje, trouwt Piet van der Pol; 2. Jacomijntje, geb. 1930, overl. Nieuw-Vennep 25 mei 2001, trouwt Henrie Catharinus Tenthof van Noorden; 3. Wouter, geb. 1934, overl. Nieuwveen 12 feb 2007, trouwt Sara Gerritje van Ofwegen; 4. Adrie, trouwt Gerrit Paling, geb. 1936, overl. Alphen aan den Rijn 13 mrt 1981.

2 ARIE (AAI), volgt E.Xb.

3 PIETER, geb. 1905, overl. Snelrewaard 17 jan 1907.

4 MARRIGJE (MAS), geb. Snelrewaard 9 nov 1907, overl. Gouda 10 nov 2003, trouwt Snelrewaard 28 mrt 1929 JOHANNES (JAN) BAELDE, geb. 27 jul 1903, overl. Bodegraven 2 aug 1982, zoon van Isaac Baelde en Cornelia Vroege.
uit dit huwelijk: 1 Isaac; 2 A. ; 3 C. ; 4 J.

5 MARIA, geb. 1909, overl. Snelrewaard 2 sep 1909.

6 GERRIGJE (GER), geb. 1910, overl. Woerden 30 apr 1987, trouwt LEENDERT (LEEN) LIEVAERT, geb. 1909, overl. 12 okt 1982.
uit dit huwelijk: 1 Annie; 2 Wim

7 PIETER (PIET), volgt E.Xc.

8 PAULUS (PAU), volgt E.Xd.

9 Doodgeboren zoon, Snelrewaard 7 nov 1914

10 GERRIT (GERT), volgt E.Xe.

11 WILLEM, volgt E.Xf.

12 MARIE (RIE), trouwt HUIB VAN HAARLEM.

E.IXf HUIBERT (ook: GIJSBERTUS) LEKKERKERKER (zoon van E.VIIIe)
Geb. Benschop 17 mrt 1882, overl. Benschop 12 sep 1958, trouwt Gouderak 28 okt 1920 CORNELIA ZWIJNENBURG, geb. Alphen aan den Rijn 18 jan 1892, overl. 2 aug 1983, dochter van Arie Zwijnenburg en Gerrigje Gijsberta van Drunen.

uit dit huwelijk:

1 JANNA, geb. 1922/23, overl. Bergambacht 12 mrt 1996, trouwt PETER ADRIAAN SLINGERLAND, overl. voor 1996.

2 A. (m), trouwt E.A. DE BRUIN.

3 J.M. (v), trouwt G. DEN BESTEN.

E.Xa PIETER LEKKERKERKER (zoon van E.IXd)
Geb. Benschop 1904/05, trouwt Benschop 25 feb 1932 GIJSBERTA AAGJE SNOEK, geb. Benschop 1911/12, overl. Benschop 6 jan 1983, dochter van Aartje Schep en Dirk Snoek.

uit dit huwelijk:

1 P. (v), trouwt J.H. DE JONG.

2 A.

3 D. (v), trouwt D. VAN WALDERVEEN.

4 PIETER JAN, volgt E.XIa.

5 G.A. (v), trouwt J.G. VAN VLIET.

6 A.

7 C.A. (v), trouwt A.A.W. VAN WIJK.

E.Xb ARIE (AAI) LEKKERKERKER (zoon van E.IXe)
Geb. Snelrewaard 8 mei 1904, overl. 8 sep 1976, begr. Oudewater, trouwt MARIA (MARIE) GROENEVELD, geb. Oudewater 24 mei 1919, overl. 7 okt 1980, begr. Oudewater, dochter van Cornelis Groeneveld en Adriana Verhoek.

uit dit huwelijk:

1 ADA, geb. 31 jan 1949, overl. 1 apr 1992, begr. Oudewater.
Kinderen: 1 Jeroen; 2 Charlotte; 3 Elvira; 4 Fon.

E.Xc PIETER (PIET) LEKKERKERKER (zoon van E.IXe)
Geb. Snelrewaard 1910/11, trouwt Snelrewaard 24 mrt 1938 JANNA GIJSBERTHA VAN DER WIND, geb. Snelrewaard 1905, overl. Twello 8 aug 1977, dochter van Jacobus van der Wind en Hendrika Cornelia de Jong.

uit dit huwelijk:

1 P.

2 AD (A.J.), trouwt 17 jul 1968 DIDI (S.R.) VAN DER TUIN.

E.Xd PAULUS (PAUL) LEKKERKERKER (zoon van E.IXe)
Geb. 1912, overl. Hoevelaken 21 jan 1993, trouwt MARIE (RIE) DE HEER, geb. 1915, overl. Hoevelaken 1 nov 2002.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT ADRIANUS (GIJS), volgt E.XIb.

2 LIZE, trouwt PIET.

3 JOKE, trouwt GERRIT

4 ANDRÉ .

5 LEENDERT, trouwt ANJA

E.Xe GERRIT (GERT) LEKKERKERKER (zoon van E.IXe)
Geb. 1917, overl. Oudewater 10 jun 2001, trouwt JANS D. DE WIT, overl. 26 okt 2009.

uit dit huwelijk:

1 AARTJE, trouwt Snelrewaard 26 nov 1975 MARIEN VAN VLIET

2 ADRIE, trouwt PERRY.

3 HENK

4 GERT, trouwt GREET

5 JOKE, trouwt KEES

E.Xf WILLEM LEKKERKERKER (zoon van E.IXe)
Geb. Snelrewaard 8 mei 1919, overl. Alphen aan den Rijn 25 nov 2006, trouwt Waarder 19 jun 1958 (gescheiden Driebruggen 28 nov 1988) JANNETJE VAN VLIET, geb. Waarder 14 mei 1935, dochter van Nicolaas van Vliet en Annegien Slingerland.

uit dit huwelijk:

1 IRENE, geb. Alphen aan den Rijn 12 mei 1959, overl. Leiderdorp 4 sep 2008.

2 WIJNAND, geb. Alphen aan den Rijn 28 jan 1961.

3 LAURENS, geb. Alphen aan den Rijn 15 aug 1963, servicemonteur, trouwt Nieuwkoop 14 mrt 2009 FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA, geb. Manaus, Brazilië 13 jul 1967, dochter van Francisco Bezerra de Oliveira en Alcinda Moreira de Souza.

E.XIa PIETER JAN LEKKERKERKER (zoon van E.Xa)
Geb. 1941, overl. Benschop 15 apr 1990, trouwt ANTJE GRIETJE VERSLOOT.

uit dit huwelijk:

1 MARGRIET

2 PIETER

3 BEA

E.XIb GIJSBERT ADRIANUS (GIJS) LEKKERKERKER (zoon van E.Xd)
Geb. 1941, trouwt JANNY JONAS, geb. 1946.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt E.XIIa.

2 PAULUS (PAUL), geb. 3 nov 1969, trouwt 11 jun 2006 INGE JOO VAN AALSBURG, geb. 1977.

3 CLAUDIA CORINE (CLAUDIA), geb. 19 jul 1975, trouwt 10 jul 2010 ARNOLD HOEK, geb. 1976.

E.XIIa PIETER LEKKERKERKER (zoon van E.XIb)
Geb. 25 mrt 1967, trouwt 1e 25 aug 1995 YOLANDA HUURDEMAN (echtscheiding 21 jun 2011), geb. 22 mrt 1968, trouwt 2e 23 nov 2013 NYNKE MARIJE VAN DER VALK.

uit het 1e huwelijk:

1 ERIK GIJS, geb. 29 apr 1999.

2 KRISATEL BRIGITTE, geb. 18 okt 2001.

3 WALTER MARTIJN, geb. 20 mei 2004.

uit het 2e huwelijk:

4 SYLKE, geb. 25 jul 2014.

5 MERLYN, geb. 22 dec 2017.

F.VI CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 17 feb 1782, overl. Benschop 14 nov 1831, trouwt Willige Langerak 25 okt 1805 ADRIANA DE HOOP, ged. Willige Langerak 13 feb 1780, overl. Benschop 27 aug 1868, dochter van Cornelis de Hoop en Aartje Groen.

uit dit huwelijk:

1 WIJNTJE, geb. Benschop 14 mei 1806, overl. Vlist 21 mrt 1889, trouwt Benschop 26 mrt 1826 ARIE SLINGERLAND, geb. Noord-Polsbroek 1800/1801, landbouwer, overl. Vlist 10 apr 1872.

2 GERRIT (of: GERARDUS), volgt F.VIIa

3 JOHANNES, volgt F.VIIb

4 ADRIANUS, geb. Gouderak 16 mei 1812, overl. Gouderak 1 apr 1813.

5 ANTJE, volgt F.VIIc

6 TEUNIS, volgt F.VIId

7 PIETERTJE, geb. Gouderak 10 jan 1817, overl. Gouderak 15 jan 1817.

8 PIETER, volgt F.VIIe

9 CORNELIA, geb. Benschop 22 jun 1821, overl. Stolwijk 19 apr 1847, trouwt Benschop 27 sep 1840, ARIJ DEKKER, geb. Stolwijk 1813, koopman.

10 ADRIANUS, volgt F.VIIf

F.VIIa GERRIT (of: GERARDUS) LEKKERKERKER (zoon van F.VI )
Geb. Gouderak 14 sep 1808, poldermeester (1854-1863), tweede lid van het bestuur en heemraad van het waterschap Benschop (1863-1881), penningmeester van waterschap Benschop (1876- ), overl. Benschop 24 sep 1898, trouwt 1e Benschop 29 jun 1832 NEELTJE MAAYER of MAAIJEN, geb. Benschop 15 jun 1813(?), overl. voor 1848, dochter van Frank Maaijen en Aafje Benschop; trouwt 2e Benschop 17 feb 1848 GEERTJE VAN OOSTEROM, geb. Jaarsveld 10 feb 1821.

uit het 1e huwelijk:

1 ADRIANA, geb. Benschop 18 dec 1832, overl. Benschop 18 jul 1833.

2 CORNELIS, geb. 13 jan 1834, overl. Polsbroek 17 mei 1921, trouwt IJsselstein 12 mrt 1858 HENDRIKJE DE RUYTER, geb. IJsselstein 1831/32.

3 AAFJE, geb. Benschop 24 dec 1834, overl. Benschop 23 feb 1837.

4 JAN MARTINUS, geb. Benschop 1 mei 1836, overl. Benschop 14 sep 1836.

5 JAN MARTINUS, geb. Benschop 5 apr 1837, overl. Benschop 22 okt 1929, trouwt Benschop 31 mrt 1865 ANNIGJE VAN OOSTEROM, geb. Benschop 1839/40

6 ADRIANA, geb. Benschop 20 jul 1838, overl. Benschop 27 sep 1894, trouwt Benschop 27 nov 1862 TEUNIS VERBREE, geb. Benschop 1839, zoon van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker .

7 ARIE, volgt F.VIIIa

8 FRANK, geb. Benschop 6 aug 1841, overl. IJsselstein 6 feb 1922, trouwt Meerkerk 28 feb 1873 JANNIGJE VERRIPS, geb. Leerdam 1836/37.

9 AAFJE, geb. Benschop 11 dec 1842, overl. Hoenkoop 25 jul 1916, trouwt Benschop 23 feb 1877 ARIE DE VRIES (achterneef), geb. Kamerik 1828/29, landbouwer.

10 JOHANNES, volgt F.VIIIb

uit het 2e huwelijk (o.a.?):

11 CORNELIA, geb. Benschop 15 apr 1848, overl. Benschop 22 sep 1848.

12 CORNELIA, geb. Benschop 6 nov 1849, overl. Benschop 4 mrt 1850.

13 ZWAANTJE, geb. Benschop 10 nov 1850, overl. Benschop 2 jul 1851.

14 ZWAANTJE, geb. Benschop 26 apr 1852, overl. Benschop 26 aug 1852.

15 GERRIT, geb. Benschop 7 jan 1854, overl. Benschop 7 dec 1885

16 ZWAANTJE, geb. Benschop 18 sep 1855, overl. Benschop 18 jan 1856.

17 WIJNTJE, geb. Benschop 22 sep 1856, overl. Rijswijk 2 feb 1937, trouwt Benschop 6 mrt 1890 JOHANNES VAN DER EIJK, weduwnaar van Gerritje Huijsman, geb. Naaldwijk 1851/52.

18 HUIBERT, geb. Benschop 19 okt 1857, overl. Benschop 17 feb 1858.

19 TEUNIS, geb. Benschop 20 nov 1858, overl. Benschop 1 sep 1949, trouwt Schalkwijk 5 mrt 1885 KLARA MARGARETHA VAN ECK, geb. Lopik 1860/61.

20 ZWAANTJE, geb. Benschop 13 mrt 1860, overl. Benschop 10 mei 1860.

F.VIIb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VI )
Geb. Gouderak 26 aug 1810, trouwt 1e Benschop 4 feb 1831 ADRIANA PAUW, geb. Benschop 2 feb 1805, overl. Benschop 6 sep 1844, trouwt 2e Benschop 18 jun 1845 MARRIGJE VAN DER VLIST, geb. Benschop 2 jul 1822, dochter van Jan van der Vlist en Grietje Oskam .

uit het 1e huwelijk:

1 CORNELIS, geb. Benschop 16 dec 1832, trouwt Kamerik 17 okt 1873 GRIETJE PLOMP, geb. Gerverscop 7 sep 1854, overl. Barwoutswaarder 9 feb 1935, dochter van Pieter Plomp en Maria van Wijngaarden.

2 ELISABETH, geb. 1836, trouwt Benschop 4 feb 1864 ARIE OSKAM, geb. IJsselstein 1843/44, zoon van Cornelis Oskam en Sijgje Verveer.

uit het 2e huwelijk:

3 ADRIANA, geb. 1845, overl. 26 feb 1907, begr. Benschop, trouwt Benschop 10 aug 1865 BART VERHOEF, geb. Meerkerk 1836, poldermeester van het waterschap Benschop, overl. 1 aug 1906.

4 JOHANNES, geb. Benschop 1852, trouwt Lopik 7 dec 1883 MARGARETHA DE VOS, geb. Lopik 1860, dochter van Hendrik de Vos en Elizabeth Kool.
uit dit huwelijk: ANTHONIA NEELTJE, geb. Benschop 9 jun 1898, overl. Hoogblokland 21 feb 1984, trouwt DIRK VAN DIJK, geb. 23 mei 1900, overl. 10 mei 1966.

5 GERRIT, geb. Benschop 1857/58, trouwt IJsselstein 1 mrt 1883 JOHANNA CORNELIA DE RIE (ook: DE BIE), geb. IJsselstein 1861/62, dochter van Johannes de Rie en Janna Bos.
uit dit huwelijk: 1 GERRIT TEUNIS, geb. Benschop 21 sep 1895, trouwt Benschop 1 mei 1924 JACOBA ELIZABETH VAN DER GEER, geb. Groot-Ammers 1899/1900, overl. Benschop 16 okt 1941, dochter van Gerrit van der Geer en Marrigje de Bruijn.

6 ANTJE, geb. ca. 1859.

7 CORNELIA, geb. Benschop 26 okt 1859, trouwt Harmelen 29 sep 1881 NICOLAAS VAN DER VLIST, geb. Nieuwkoop 15 mrt 1859, zoon van Jan van der Vlist en Marrigje van Wijngaarden.

8 ARIE, volgt F.VIIIc .

9 MARRIGJE, geb. Benschop 1862/1863, overl. Berkenwoude 13 jan 1944, trouwt Haastrecht 15 sep 1882 HUIG VAN DER VLIST, geb. Benschop 1859/1860, zoon van Ernst van der Vlist en Heiltje van Ieperen.

F.VIIc ANTJE LEKKERKERKER (dochter van F.VI )
Geb. Gouderak 16 aug 1813, overl. Benschop 29 aug 1875, trouwt 1e Benschop 31 mrt 1838 JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Linschoten 9 mrt 1812, overl. Linschoten 24 jun 1845, zoon van Pieter Lekkerkerker en Gerrigje Bos ; trouwt 2e Linschoten 25 nov 1846 JAN WILLEMSE VAN BAREN, geb. Snelrewaard 1811, bouwman.

voor dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt F.VIIId .

F.VIId TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VI )
Geb. Gouderak 18 jun 1815, landbouwer, overl. Zoeterwoude 10 mei 1896, trouwt 4 feb 1838 JANNETJE (ook: JANSJE) HOOGENDOORN, geb. Zwammerdam 22 mrt 1816, overl. Zoeterwoude 18 feb 1893, dochter van Pontio Hoogendoorn en Klazina Lubbers.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA, geb. Benschop 5 aug 1838, overl. Alkemade 9 jul 1905, trouwt Zoeterwoude 25 mei 1865 ARIE LOS, geb. Alkemade 1 okt 1841, landbouwer (veehouder) te Zoeterwoude, overl. Alkemade 8 mrt 1917, zoon van Matheus (ook: Mees) Los en Neeltje Catharina Vellekoop.

2 KLAZINA (ook: CLAZINA), geb. Gouderak 25 sep 1839, overl. Sassenheim 8 apr 1888, trouwt Zoeterwoude 18 mrt 1864 DIRK JAN (geboorteakte: JAN) CIGGAAR, geb. Oegstgeest 20 apr 1840, landbouwer te Sassenheim, overl. Sassenheim 6 sep 1920 (Dirk Jan hertrouwt Antje van der Gugten), zoon van Dirk Ciggaar en Geertje van den Bosch.

3 CORNELIS, volgt F.VIIIe.

4 PONTIO, geb. Linschoten 6 aug 1842, overl. Zoeterwoude 8 mei 1854.

5 TEUNIS, volgt F.VIIIf

6 JANNIGJE, geb. Linschoten 18 mrt 1845, overl. Zoeterwoude 3 sep 1894, trouwt Zoeterwoude 29 apr 1873 ABRAHAM DIJKMAN, geb. Voorschoten 15 dec 1845, bouwman te Voorschoten (1873), overl. Zoeterwoude 5 dec 1920, zoon van Jan Jansz. Dijkman en Adriana Kranenburg.

7 ADRIANUS, volgt F.VIIIg

8 WOUTER, volgt F.VIIIh

9 CORNELIA, geb. Linschoten 26 feb 1850, overl. Zoeterwoude 27 mrt 1851.

10 CORNELIA, geb. Zoeterwoude 27 mei 1851, overl. Zegwaart 30 sep 1911, trouwt Zoeterwoude 6 mei 1875 ADRIANUS JOHANNES VAN REEUWIJK, geb. Zegwaard 10 jan 1850, landbouwer, wonende te Zegwaard, Rokkeveen, overl. Zegwaard 10 jun 1901, zoon van Pieter van Reeuwijk en Willemijntje Kooiman.
Hun zoon Teunis Gerrit van Reeuwijk trouwt met zijn nicht Jannetje Margaretha Lekkerkerker.

11 GERRIT JOHANNES, volgt F.VIIIj

12 PONTIO, geb. Zoeterwoude 3 jul 1855, overl. Zoeterwoude 4 sep 1855.

F.VIIe PIETER LEKKERKERKER (zoon van F.VI )
Geb. Benschop 20 jan 1819, overl. Benschop 23 aug 1875, trouwt Benschop 31 jan 1850 MARRIGJE HEIJKOOP VAN OS, geb. Benschop 10 feb 1827, overl. Benschop 10 jan 1891.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA CORNELIA, geb. Benschop 6 nov 1850, overl. Polsbroek 20 mrt 1919, trouwt TEUNIS OOSTROM.

2 JOHANNIS, geb. Gouderak 12 mei 1852, overl. Gouderak 23 aug 1852.

3 JOHANNA, geb. Gouderak 6 jun 1853, overl. Gouderak 12 okt 1853.

4 JOHANNA, geb. Gouderak 16 apr 1855, overl. Benschop 27 jun 1897.

5 WIJNTJE, geb. Gouderak 6 jan 1858.

6 CORNELIA, geb. Gouderak 26 apr 1859, overl. Gouderak 26 apr 1859.

7 CORNELIA, geb. Gouderak 22 jun 1860, overl. Gouderak 10 aug 1860.

8 CORNELIA, geb. Gouderak 1 jul 1861, overl. Gouderak 29 nov 1861.

9 CORNELIS JOHANNES, volgt F.VIIIk

10 JOHANNES, volgt F.VIIIm

11 CORNELIA HENDRIKA, geb. Benschop 9 jun 1867, overl. Benschop 4 jul 1867.

F.VIIf ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van F.VI )
Geb. Benschop 24 dec 1822, overl. Benschop 25 dec 1876, trouwt Harmelen 24 feb 1848 MARRIGJE OSKAM(P) , geb. Harmelen 28 mei 1826, overl. Benschop 25 dec 1883, dochter van Jan Oskam en Maria Huisman .

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA, geb. Benschop 8 jan 1854, trouwt Benschop 28 sep 1882 JAN LOMMERT, geb. Benschop 4 okt 1848.

2 JAN, volgt F.VIIIn

3 TEUNIS, volgt F.VIIIo

F.VIIIa ARIE LEKKERKERKER (zoon van F.VIIa )
Geb. Benschop 19 dec 1839, overl. Benschop 10 jan 1910, trouwt Barwoutswaarder 4 mei 1871 ELISABETH KOOL, geb. Maartensdijk 1848/49.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE, geb. Benschop 10 feb 1872, overl. Doorn 8 apr 1951, trouwt FREDERIK KOOL.

2 MAAGJE, geb. Benschop 5 okt 1874.

3 GERRIT, geb. Benschop 17 jan 1876, overl. Utrecht 19 feb 1957, trouwt GEERTRUIDA JOHANNA WOLFFENBUTTEL.

4 GEERTJE, geb. Benschop 28 mrt 1877, overl. Apeldoorn 26 nov 1951, trouwt MARTINUS HUBERTUS KLEINGELD.

5 JAN, geb. Benschop 26 jul 1878, overl. Oudewater 3 aug 1958.

6 ABRAHAM, geb. Benschop 14 okt 1879, overl. Benschop 17 feb 1881.

7 ABRAHAM, geb. Benschop 31 aug 1881, overl. Benschop 13 apr 1975, trouwt AARTJE ELISABETH BOSCH, overl. voor 1975.
uit dit huwelijk: 1 A. (m), trouwt J.L. VERKAIK 2 A. (m), trouwt L.C. DE BRUYN 3 C. (v), trouwt D. BUITENHUIS.

8 ADRIANA, geb. Benschop 26 jan 1883, overl. Benschop 14 nov 1896.

9 WIJNTJE, geb. Benschop 14 apr 1884, overl. Molenaarsgraaf 24 dec 1923, trouwt met ANTONIE SEUKER.

10 CORNELIS JOHANNES, geb. Benschop 11 jul 1885, overl.Benschop 7 jan 1892.

11 ANTHONIE FREDERIK, geb. Benschop 3 jun 1886, overl. Benschop 20 jun 1886.

12 ELIZABETH MARGARETHA, geb. Benschop 4 mrt 1888, overl. Benschop 4 okt 1913, trouwt HUIBERT CORNELIS LAKERVELD.

F.VIIIb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIa )
Geb. Benschop 16 jul 1844, overl. IJsselstein 3 mei 1893, trouwt Kamerik 10 feb 1876 GRIETJE LEKKERKERKER, geb. Kamerik-Mijzijde 20 aug 1853, overl. IJsselstein 29 nov 1898, dochter van Teunis Lekkerkerker en Leonora de Vos .

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, geb. Haastrecht 17 dec 1876, overl. IJsselstein 23 mei 1948.

2 LEONORA, geb. Haastrecht 5 feb 1878, overl. IJsselstein 17 mei 1895.

3 NEELTJE, geb. Haastrecht 9 feb 1879, overl. Haastrecht 17 mrt 1879.

4 TEUNIS, geb. Haastrecht 17 jan 1880, overl. Vleuten 7 jan 1948.

5 NEELTJE, geb. Haastrecht 6 mei 1881, overl. Zegveld 7 mei 1957.

6 CORNELIS HUIBERT, geb. Haastrecht 7 apr 1882, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 30 apr 1970.

7 GEERTJE GRIETJE, geb. Haastrecht 31 mei 1883, overl. Woerden 28 nov 1950.

8 HUIBERTA, geb. Haastrecht 14 okt 1884, overl. IJsselstein 11 jul 1929.

9 FRANK, geb. IJsselstein 17 mrt 1886, overl. IJsselstein 15 mei 1886.

10 GRIETJE JOHANNA, geb. IJsselstein 22 mei 1887, overl. Kockengen 2 jul 1956, trouwt D. VAN DEN BROEK, geb. 25 nov 1887, overl. Kockengen 19 aug 1958 (beiden begraven te Kockengen)

11 FRANK, geb. IJsselstein 15 okt 1889, overl. Polsbroek 27 okt 1975, trouwt STEVENTJE VAN DER GRIFT.
uit dit huwelijk: 1 G.J. (v), trouwt M.A. LONDON; 2 D.J. (m), trouwt M.T. CASANT.

F.VIIIc ARIE LEKKERKERKER (zoon van F.VIIb )
Geb. Benschop 4 mei 1861, overl. Rotterdam 20 feb 1929, trouwt Benschop 30 nov 1882 MARIA HOUWELING, geb. Benschop 1862/63, dochter van Albert Houweling en Maria van Vliet.

uit dit huwelijk:

1 MARRIGJE MARIA, geb. Zegveld 16 mei 1883, trouwt Rotterdam 20 nov 1907 CORNELIS KINT, geb. Overschie 1878/79, overl. Rotterdam 26 nov 1965, zoon van Ary Kint en Maria van der Velde.

2 MARIA, geb. Zegveld 12 jun 1884, overl. Rotterdam 7 feb 1954, trouwt Rotterdam 8 aug 1906 MARINUS MES, geb. Charlois 26 jun 1885, overl. 26 jul 1969, zoon van Leendert Mes en Maria Cornelia van der Waal.

3 JOHANNES, geb. Zegveld 2 jun 1885, overl. Utrecht 5 mrt 1957, trouwt Rotterdam 6 sep 1911 MARIA B‹SCHER, geb. Overschie 1884/85, overl. Rotterdam 15 jun 1941, dochter van Ludwig Wilhelm BŁscher en Trijntje van der Velde.

4 AALTJE, geb. Zegveld 8 aug 1886, overl. Rotterdam 29 sep 1926, trouwt Rotterdam 31 mei 1911 LAURENS NELISSE, geb. Tholen 1881/82, zoon van Jan Nelisse en Jacoba Quist.

5 WIJNTJE, geb. Benschop 21 feb 1890, overl. Benschop 13 jan 1892.

6 AALBERTUS, geb. Benschop 18 jun 1891, overl. Benschop 19 jan 1892.

7 ALBERTUS, geb. Benschop 17 nov 1896, overl. Rotterdam 3 apr 1966, trouwt 1e ELISABETH SIJA DERENDORP, trouwt 2e Rotterdam 11 mei 1927 JACOMIJNA HEIJMEL, geb. Rotterdam 30 mei 1906, overl. Capelle aan den IJssel 22 okt 1994, dochter van Hermanus Andreas Heijmel en Willemina van Eekeren.
uit dit huwelijk: 1 A.A. (m), trouwt E.H. van der Meer 2 J. (v), trouwt J.P. VERSTOEP 3 M. (v), trouwt N. BOUWEN 4 M. (v), trouwt H.G. MOLENDIJK.

F.VIIId JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIc )
Geb. Benschop 5 nov 1837, overl. Linschoten 8 nov 1922, trouwt 1e Montfoort 14 apr 1858 ANNIGJE PAUW, geb. Achthoven 1 dec 1833, overl. Linschoten 5 dec 1859, dochter van Cornelis Pauw en Aaltje Wildschut; trouwt 2e Driebergen 22 nov 1861 WIJNTJE VAN WOUDENBERGH, geb. Driebergen 14 aug 1838, overl. Linschoten 28 jun 1911, dochter van Willem Hendrikus van Woudenbergh en Clara Margaretha van Eck.

uit het 1e huwelijk:

1 ANTJE, geb. Linschoten 3 jul 1858, overl. Pijnacker 10 sep 1936, trouwt Linschoten 1 jul 1880 GERRIT JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Zoeterwoude 29 dec 1853, overl. Zoeterwoude 13 mrt 1904, zoon van Teunis Lekkerkerker en Jannetje Hoogendoorn .

uit het 2e huwelijk:

2 JOHANNES, volgt F.IXa.

3 WILLEM HENDRIKUS, volgt F.IXb.

4 JAN CORNELIS, geb. Linschoten 13 jul 1866, overl. Linschoten 6 mei 1877.

5 CLARA MARGARETHA, geb. Linschoten 6 nov 1867, overl. Cothen 14 dec 1897, trouwt Linschoten 15 aug 1889 JAN DE BRUIJN, geb. Cothen 3 feb 1863, overl. Cothen 16 sep 1932, zoon van Cornelis de Bruijn en Adriana van Dijk.

6 CORNELIS PIETER, geb. Linschoten 25 feb 1869, overl. Montfoort 8 dec 1948, trouwt Montfoort 17 okt 1907 JOSINA VAN SCHAJIK, geb. Montfoort 3 feb 1865, overl. Montfoort 25 jan 1948, dochter van Jan van Schajik en Steijntje Benschop.

7 JANNIGJE HENDRIKA MARGARETHA, geb. Linschoten 11 dec 1870, overl. Hekendorp 19 jun 1915, trouwt Linschoten 12 mei 1898 GERRIT CORNELIS VAN VLIET, geb. Hekendorp 13 sep 1866, overl. Hekendorp 26 nov 1942, zoon van Gijsbert van Vliet en Gijsje Oskam.

8 GERRIT REIJER, volgt F.IXc. .

9 GERRITJE ADRIANA, geb. Linschoten 13 mrt 1875, overl. Linschoten 22 okt 1897.

10 REIJER JACOBUS, geb. Linschoten 26 feb 1877, overl. Linschoten 20 mrt 1951, trouwt Linschoten 18 dec 1912 MARGARETHA DIRKJE PAUW, geb. Linschoten 7 mrt 1887, overl. Linschoten 15 dec 1952, dochter van Cornelis Pauw en Neeltje de Vor.

11 NICOLAAS WILLEM, volgt F.IXd.

12 WIJNANDA JOHANNA, geb. Linschoten 6 jul 1879, overl. Bussum 2 sep 1968, trouwt Linschoten 14 nov 1907 EGBERT WESSELING, geb. Maarssen 24 apr 1880, overl. Zeist 23 jan 1946, zoon van Jan Wesseling en Cornelia de Groot.

F.VIIIe CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIId)
Geb. Gouderak 28 dec 1840, landbouwer (1864), kastelein (1865), overl. Moerkapelle 27 mrt 1895, trouwt 1e Zegwaart 25 dec 1864 CORNELIA VAN LOKHORST, weduwe van Lambertus Karens, geb. 's Gravesloot (Kamerik) 25 okt 1834, kasteleinse (1864), overl. Zegveld 17 jan 1887, dochter van Jacob van Lokhorst en Gerritje van Doorn; trouwt 2e Lange Ruige Weide 28 dec 1888 GERDINA VERWEIJ, geb. Oudewater 22 okt 1853, dochter van Arie Verweij en Neeltje Buijzert.

uit het 1e huwelijk:

1 TEUNIS, geb. Zegwaart 23 aug 1865, overl. Moerkapelle 27 jan 1890.

2 GERRIT, volgt F.IXe .

3 CORNELIS, volgt F.IXf .

4 JAN, volgt F.IXg.

5 WILLEM, geb. Zegwaart 15 okt 1874, overl. Zeist 6 dec 1952, trouwt MARIA JOANNA VAN DEN BOOGERT, geb. Antwerpen 21 apr 1875, overl. Zeist 29 mei 1958, dochter van Joannes van den Boogert en Jacoba Essenberg.

F.VIIIf TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIId )
Geb. Linschoten 27 dec 1843, landbouwer te Alkemade, schreef in 1924 een kroniek van de familie Lekkerkerker, overl. Kampen 27 aug 1930, trouwt Alkemade 23 aug 1871 GERRITJE LOS, geb. Alkemade 30 mei 1843, overl. Zoeterwoude 13 aug 1881, dochter van Matheus (ook: Mees) Los en Neeltje Catharina Vellekoop.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, volgt F.IXh

2 MATTHEUS, volgt F.IXj

3 NEELTJE JANNETJE, geb. Zoeterwoude 7 nov 1878, overl. Zoeterwoude 28 feb 1879.

4 JANNETJE CATHARINA, geb. Zoeterwoude 10 jul 1880, overl. Deventer 22 feb 1955.

F.VIIIg ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van F.VIId )
Geb. Linschoten 11 juni 1846, landbouwer op boerderij Cronestein nabij Leiden, overl. Leiden 15 dec 1918, trouwt Zoeterwoude 18 aug 1870 ELIZABETH VAN DER WEL (weduwe van Simon van der Marel), St. Maartensregt (Schipluiden) 7 aug 1843, overl. Leiden 6 jan 1932, dochter van Cornelis van der Wel en Grietje van der Eijk. (Elizabeth neemt één dochter uit haar eerste huwelijk mee: Cornelia van der Marel, geb. Schipluiden 28 nov 1866, overl. Leiden 17 jan 1934; zij blijft ongetrouwd en verzorgt haar moeder tot aan haar dood.)

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS CORNELIS, geb. Zoeterwoude 8 mei 1871, overl. Zoeterwoude 12 jun 1888.

2 CORNELIS TEUNIS, geb. Zoeterwoude 11 jan 1873, overl. Zoeterwoude 12 apr 1892.

3 JANNETJE MARGARETHA, geb. Zoeterwoude 24 jul 1877, overl. Ommen 24 mrt 1954, trouwt 3 sep 1903 TEUNIS GERRIT VAN REEUWIJK, geb. Zegwaard 16 apr 1876, predikant, o.a. te Mijnsherenland, Oosthem, Hillegersberg en Amsterdam (1928-1941), overl. Hilversum 6 (of 4) dec 1945, begr. Hillgersberg, zoon van Adrianus Johannes van Reeuwijk en Cornelia Lekkerkerker .

4 JACOBUS GERARDUS, volgt F.IXk

5 MARGARETHA ELIZABETH, geb. Zoeterwoude 15 apr 1886, overl. Lisse, trouwt 13 jun 1909 JACOBUS JOHANNES HERMANUS POP, geb. Hagestein 5 okt 1884, predikant, overl. Lisse 15 jun 1965, zoon van Hermanus Pop en Gonda van der Pol.

F.VIIIh WOUTER LEKKERKERKER (zoon van F.VIId )
Geb. Linschoten 30 apr 1848, landbouwer te Zoeterwoude (?-1880) en Duivenvoorde bij Voorschoten (1880-1894), overl. Voorschoten 8 apr 1894, trouwt Zoeterwoude 6 apr 1876 GERRITJE HABBEN (ook: HABBEN JANSEN) , geb. Ter Aar 29 jul 1853, overl. Zoeterwoude 8 feb 1955, dochter van Willem Gommels Habben (Janssen) en Stijntje van Leeuwen . Zie ook de speciale pagina over Gerritje Habben .

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE CHRISTINA, geb. Zoeterwoude 4 mrt 1877, overl. Voorschoten 20 sep 1962, trouwt Voorschoten 13 okt 1909 EIMERT JOHANNES LOS, geb. Alkemade 5 jun 1878, overl. Voorschoten 18 nov 1967, zoon van Willem Los en Gerarda Baas.

2 WILLEM TEUNIS, volgt F.IXm

3 TEUNIS JOHANNES, volgt F.IXn

4 JOHANNES, geb. Voorschoten 3 jun 1885, ongehuwd overl. 's Gravenhage 27 mrt 1929.

5 CHRISTIAAN, volgt F.IXo

F.VIIIj GERRIT JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIId )
Geb. Zoeterwoude 29 dec 1853, overl. Zoeterwoude 13 mrt 1904, trouwt Linschoten 1 jul 1880 ANTJE LEKKERKERKER, geb. Linschoten 3 jul 1858, overl. Pijnacker 10 sep 1936, dochter van Johannes Lekkerkerker en Annigje Pauw

uit dit huwelijk:

1 JANNIGJE ANNIGJE, geb. Zoeterwoude 19 mrt 1881, overl. Moercapelle 11 jan 1951, trouwt Zoeterwoude 30 apr 1907 PAULUS ZEGWAARD, geb. Moerkapelle 13 feb 1870, overl. Moerkapelle 11 jun 1949, zoon van Ewoud Zegwaard en Wilhelmina van Leeuwen.

2 ANNIGJE JANSJE, geb. Zoeterwoude 8 apr 1882, trouwt Zoeterwoude 1 okt 1914 WILLEM BLOK, geb. Harmelen 3 jan 1886, chef NV de Vaan, manufacturier, zoon van Machiel Blok en Jannetje van Wijk.

3 TEUNIS JOHANNES, geb. Zoeterwoude 21 dec 1883.

4 WIJNANDA JOHANNA, geb. Zoeterwoude 9 mei 1885, overl. Rijswijk 26 dec 1958, trouwt Zoeterwoude 18 nov 1915 JOHAN CONRAD BAXMEIER, geb. Zoetermeer 11 okt 1888, overl. Rijswijk 7 jan 1957, zoon van Johann Conrad Baxmeier en Geertruida Cornelia Huijzer.

5 JOHANNES TEUNIS, volgt F.IXp

6 PONTIO JAN, geb. Zoeterwoude 22 sep 1893, overl. Zoeterwoude 10 dec 1969.

F.VIIIk CORNELIS JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIe )
Geb. Gouderak 29 dec 1862, trouwt Benschop 27 sep 1888 TEUNTJE DE RUYTER, geb. Papekop 1867/68, overl. Haastrecht 10 mrt 1958, dochter van Cornelis de Ruijter en Aaltje van Toor.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, geb. 1888/89, overl. Snelrewaard 28 nov 1949, trouwt GERARDA THEODORA RIJNSBURGER.

2 AALTJE, geb. Haastrecht 5 sep 1890, overl. Haastrecht 14 okt 1890.

3 AALTJE, geb. Haastrecht 27 sep 1891, overl. Haastrecht 23 jul 1943.

4 MARIGJE HEIJKOP, geb. Haastrecht 20 nov 1892, trouwt A. KROES.

5 CORNELIS, geb. Haastrecht 9 jun 1894, overl. Haastrecht 10 sep 1894.

6 TEUNTJE, geb. Haastrecht 12 feb 1897.

7 TEUNTJE, geb. Haastrecht 23 jul 1899, trouwt J. VERDUIJN.

8 CORNELIA, geb. Haastrecht 13 dec 1901, trouwt A.C. LEKKERKERKER.

9 ADRIANA CORNELIA, geb. Haastrecht 21 sep 1903.

F.VIIIm JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIe )
Geb. Benschop 28 dec 1865, landbouwer te Bergambacht, trouwt Krimpen aan den IJssel 26 apr 1900 MARRIGJE HALLING, geb. Lekkerkerk 13 nov 1864, dochter van Jan Halling en Annigje van der Graaf.

uit dit huwelijk:

1 PIETER JAN, volgt F.IXq

F.VIIIn JAN LEKKERKERKER (zoon van F.VIIf )
Geb. Benschop 5 jun 1855, trouwt Vleuten 18 mrt 1886 WIJNTJE VAN GROOTVELD, geb. Vleuten 17 jan 1860, dochter van Rijk van Grootveld en Wijntje Blaauwendraad.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANUS, geb. Hekendorp 18 feb 1888, trouwt Harmelen 24 mrt 1921 MAAGJE VAN ECK, geb. Harmelen 29 jun 1890, dochter van Jan van Eck en Aaltje van Dijk.

2 WIJNTJE, geb. Hekendorp 11 feb 1889, trouwt Amerongen 20 apr 1911 ALBERTUS WIJNEN, geb. Geldermalsen 21 okt 1882, overl. Doorn 14 jan 1961, zoon van Pieter Wijnen en Cornelia Lagerweij.

3 RIJK, geb. Hekendorp 13 jan 1890, overl. Hekendorp 29 mrt 1890.

4 RIJK, volgt F.IXr

5 MARRIGJE, geb. Veldhuizen 22 sep 1892, overl. Veldhuizen 2 jun 1896.

6 CORNELIS, volgt F.IXs

F.VIIIo TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIf )
Geb. Benschop 19 aug 1856, trouwt Hoenkoop 3 apr 1885 ADRIANA ELIZABETH VAN INGEN, geb. Hoenkoop 23 jan 1857, dochter van Gerrit van Ingen en Marrigje Heikoop Slingerland.

uit dit huwelijk:

1 MARRIGJE, geb. Benschop 24 dec 1885, trouwt Benschop 9 nov 1911 ADRIANUS KOOL, geb. Wilnis 1 apr 1883, zoon van Jan Kool en Maria Oskam.

2 GERRIT, volgt F.IXt

3 MARRIGJE HEIJKOOP, geb. Benschop 2 jan 1890, overl. Zwijndrecht 8 jul 1958, trouwt Benschop 1 apr 1920 ROKUS JAN LEEUWENBURG, geb. Zwijndrecht 8 mrt 1887, zoon van Jan Leeuwenburg en Rozetta Clasina van den Hoek.

4 MARIA (MARIE), geb. Benschop 3 mrt 1893, overl. Benschop 3 mei 1980, trouwt Benschop 1 apr 1920 JAN BOS, geb. Benschop 15 aug 1894, overl. voor 1980, zoon van Jan Bos en Margaretha Kool.

F.IXa JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIc )
Geb. Linschoten 18 sep 1862, overl. Linschoten 15 dec 1937, trouwt Ruwiel 25 apr 1889 AALTJE DOORNENBAL, geb. Ruwiel 27 mrt 1862, overl. Linschoten 18 feb 1946, dochter van Reijer Doornenbal en Wijntje Verhoeff.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES REIJER, geb. IJsselstein 25 feb 1890, overl. Linschoten 30 apr 1932, trouwt Oudenrijn 18 mei 1922 MAGDALENA CORNELIA (LEENTJE) VAN DIJK, geb. Oudenrijn 2 nov 1895, overl. Linschoten 31 mrt 1956, dochter van Marcelis van Dijk en Jannetje Meijers.

2 WIJNTJE, geb. IJsselstein 9 feb 1891, overl. Woerden 8 sep 1951, trouwt Linschoten 15 mei 1913 GIJSBERTUS (GIJS) VAN ECK, geb. Harmelen 18 nov 1888, zoon van Thijmen van Eck en Adriana van Schaik.

3 REIJER JOHANNES, geb. IJsselstein 26 apr 1892, overl. Linschoten 14 jul 1958, trouwt Montfoort 12 mei 1921 JANNA DE LEEUW, geb. 1893, overl. Linschoten 19 jul 1982, dochter van Jan de Leeuw en Grietje de Koning.
uit dit huwelijk: 1 J. (m), trouwt T. BARREVELD; 2 G. (v), trouwt P. VAN SCHAIK; 3 AALTJE, geb. 7 mei 1928, overl. 14 sep 2003 begr. Montfoort, trouwt FLORIS GIJSBERTUS VAN DER WIND, geb. Willeskop 14 nov 1915, overl. 1 feb 2013, begr. Montfoort, zoon van Jan van der Wind en Teuntje Margaretha Cornelia Bos.

4 WILLEM HENDRIKUS, geb. IJsselstein 20 aug 1893, overl. Linschoten 26 mrt 1976, trouwt ADRIANA AGATHA VAN DIJK, geb. 1898, Linschoten overl. 19 okt 1959, dochter van Evert van Dijk en Marretje Roodvoets.

5 JANNETJE, geb. 12 mrt 1895, overl. Westbroek 25 jan 1967, trouwt Linschoten 3 mei 1923 PIETER SELDENRIJK, geb. Westbroek 11 mei 1892, overl. voor 1967, zoon van Pieter Seldenrijk en Marretje van Barneveld.

6 CLARA MARGARETHA, geb. Linschoten 23 dec 1896, overl. IJsselstein 17 feb 1968, trouwt Linschoten 20 mei 1926 WILLEM CORNELIS DE HAAN, geb. Snelrewaard 24 dec 1897, overl. na 1968, zoon van Willem Jacobus de Haan en Stijntje Cornelia Pauw.

7 GERRITJE ADRIANA, geb. Linschoten 27 apr 1899, overl. Ankeveen 9 jan 1981, trouwt Montfoort 12 mei 1921 LEENDERT VERLAAN, geb. Waarder 6 jan 1900, overl. Woerden 25 sep 1975, zoon van Dirk Verlaan en Adriaantje de Koning.

8 ALIDA JOHANNA, geb. Linschoten 4 jun 1900, overl. 11 dec 1974, trouwt Montfoort 7 mei 1925 JOHANNES JOCHEM LEKKERKERKER, geb. Willeskop 3 okt 1901, overl. Linschoten 21 feb 1976, zoon van Willem Hendrikus Lekkerkerker en Cornelia Marcella van Dijk.

F.IXb WILLEM HENDRIKUS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIId )
Geb. Linschoten 24 dec 1863, veehouder, overl. Ankeveen 15 jan 1936, trouwt Oudenrijn 3 jan 1895 CORNELIA MARCELIA VAN DIJK, geb. Oudenrijn 17 okt 1867, overl. Ankeveen 18 mrt 1938, dochter van Jochem van Dijk en Magdalena van Bemmel.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES JOCHEM, geb. Willeskop 10 okt 1895, overl. Willeskop 13 okt 1895.

2 MAGDALENA WIJNANDA, geb. Willeskop 13 okt 1896, trouwt 1e Montfoort 29 apr 1926 GERARDUS VAN DE GEER, geb. Ruwiel 15 mrt 1889, overl. Utrecht 10 okt 1952, zoon van Willem Hendrikus van der Geer en Willemijntje Sophia Cazant; trouwt 2e Montfoort 7 jan 1954 NICO OSKAM

3 GERRITJE ADRIANA, geb. Willeskop 1 nov 1897, overl. Willeskop 29 dec 1897

4 WIJNANDA JOHANNA, geb. Willeskop 3 aug 1899, overl. Willeskop 31 mrt 1927.

5 CORNELIA WILHELMINA, geb. Willeskop 30 sep 1900, overl. Kortenhoef 8 jun 1996, trouwt Willeskop 29 apr 1926 JACOB SCHOENMAKER, geb. Loosdrecht 2 mrt 1898, overl. Ankeveen 26 apr 1969, zoon van Willem Schoenmaker en Grietje Manten.

6 JOHANNES JOCHEM, volgt F.Xa

7 JOCHEM JOHANNES, geb. Willeskop 13 feb 1903, overl. IJsselstein 27 mei 1973, trouwt Driebergen 8 nov 1928 WILHELMINA CLASINA VAN DIJK, geb. Driebergen 7 dec 1904, overl. Nieuwkoop 12 sep 1982, dochter van Cornelis van Dijk en Willemina Hendrika van Woudenbergh.
uit dit huwelijk: 1 W.H. (m), trouwt C.P. VEEN; 2 W.H. (v), trouwt W.J. DE VOR; 3 C.M. (v), trouwt G. VERWEY; 4 C. (m), trouwt M.A. LEKKERKERKER.

8 WILLEM HENDRIKUS, volgt F.Xb

9 GERRITJE ADRIANA, geb. Willeskop 20 apr 1906, overl. Harmelen 29 jun 2001, trouwt Montfoort 13 dec 1934 GERRIT JACOBUS VAN DIJK, geb. 1908, overl. De Meern 22 mrt 1990.

10 ANTHONIA MAAGJE, geb. Willeskop 19 feb 1908, overl. Utrecht 6 mei 1918.

11 CORNELIS PIETER (KEES), geb. Willeskop 15 nov 1910, Nederlands letterkundige, tekstbezorger en bibliograaf, verzorgde de Verzamelde Werken van Jan Jacob Slauerhoff, overl. Amsterdam 28 aug 2006.

F.IXc GERRIT REIJER LEKKERKERKER (zoon van F.VIIId )
Geb. Linschoten 18 apr 1873, overl. Snelrewaard 3 feb 1946, trouwt Lopik 15 aug 1901 WILLEMPJE BOSCH, geb. Lopik 15 dec 1879, overl. Snelrewaard 19 jan 1960, dochter van Florus Bosch en Ida de Wit.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES (HANS), geb. Lopik 30 dec 1901, NH predikant, overl. Zeist 6 nov 1992, trouwt 1e Jaarsveld 22 jan 1929 DELINA HELENA DE LEEUW, geb. Jaarsveld 1905, overl. Utrecht 22 mei 1980, dochter van Geerlof Antonie de Leeuw en Pietronella Johanna van den Berg; trouwt 2e Utrecht 9 jun 1981 ELISABETH MARIA BLOM (weduwe van Reinder Wristers), geb. Utrecht 3 nov 1900, overl. Utrecht 8 feb 1984, dochter van Dirk Blom en Clara Barendina Kieffer.
uit het 1e huwelijk: 1 P.J. (v), trouwt G.W.H. VAN DEN BERG; 2 WIL (v), geb. 1933, overl. Nijmegen 30 dec 1983, trouwt J. ROTHUIZEN; 3 M.Th.; 4. I.W.; 5 D.H.; 6 G.A. (m), trouwt E.M. MUIS; 7 J.F.

2 IDA, geb. Harmelen 16 jun 1903, overl. 5 dec 1999, begr. Loenen aan de Vecht, trouwt Snelrewaard 4 nov 1926 SIMON VAN DER PAAUW, geb. Loosdrecht 4 aug 1903, overl. 31 mrt 1978, zoon van Pieter Nicolaas van der Paauw en Lijsje de Haan.

3 Doodgeboren zoon, Harmelen 11 feb 1905.

4 WIJNTJE (WIJN), geb. Snelrewaard 17 apr 1906, overl. Montfoort 14 mrt 1977, trouwt Snelrewaard 25 sep 1930 CORNELIS ARIE VAN KOOTEN, geb. Montfoort 1902, zoon van Hendrik van Kooten en Marrigje de Maan.

5 FLORUS, geb. Snelrewaard 20 dec 1907, trouwt Polsbroek 29 okt 1931 GERRIGJE RIJNEVELD, geb. Polsbroek 1905, dochter van Cornelis Rijneveld en Marrigje Graveland.

6 CORNELIS PIETER, geb. Snelrewaard 1 mei 1909, overl. Snelrewaard 17 mei 1909.

7 WILLEMPJE ADRIANA (WIL), geb. Snelrewaard 14 jun 1913, overl. Amerongen 15 dec 1994, trouwt JACOB BROKKING, geb. Jaarsveld, overl. 25 mei 1971.

8 JANNIGJE CLARA (JANS), geb. Snelrewaard 5 sep 1915, trouwt JAN KOK, geb. Polsbroek.

F.IXd NICOLAAS WILLEM LEKKERKERKER (zoon van F.VIIId )
Geb. Linschoten 26 feb 1877, trouwt Benschop 18 apr 1912 ANTJE MAAIJEN, geb. Benschop 1884/85, dochter van Gerrit Maaijen en Adriana van Baaren.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Harmelen 22 jan 1913.

2 GERRIT, geb. Harmelen 29 jan 1914, trouwt Zegveld 16 mrt 1939 JACOBA JOHANNA BLOK, geb. Zegveld 1916/17, dochter van Hendrik Blok en Hilletje Verburg.
1 HENDRIK, geb. 1941, overl. Harmelen 2 apr 1944. 2 ANNIE. 3 NICO, overl. sep/okt 1945.

3 WILLEM HENDRIKUS, geb. Harmelen 8 jun 1915, overl. Groenekan 4 dec 1989, trouwt ANNIGJE KLAASJE LEGEMAAT, OVERL. 10 nov 1991.

4 CORNELIS PIETER, geb. Harmelen 7 jul 1916, overl. Harmelen 26 jul 1916.

5 ADRIANUS, geb. Harmelen 18 mei 1918, overl. 8 nov 2000, begr. Benschop, trouwt AALTJE CORNELIA VAN DER VLIST.

F.IXe GERRIT LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIe )
Geb. Zegwaart 7 sep 1867, in 1896 getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan, broodbakker te Leiden, van 25 maart tot 3 september 1935 gemeenteraadslid van Leiden voor de CHU, overl. Leiden 29 jul 1939, trouwt 1e SARA MARIA VAN GROENINGEN, geb. Zoeterwoude 13 apr 1871, overl. Zoeterwoude 9 mei 1895, dochter van Willem van Groeningen en Sara Maria van der Staat; trouwt 2e Sassenheim 3 aug 1899 ELISABETH ARNOLDINA VAN GROENINGEN, geb. Zoeterwoude 9 sep 1873, overl. Leiden 14 dec 1954, dochter van Willem van Groeningen en Sara Maria van der Staat.

uit het 1e huwelijk:

1 CORNELIA, geb. Leiden 24 feb 1892, overl. Sassenheim 21 mrt 1917.

2 WILLEM, geb. Leiden 19 feb 1894.

F.IXf CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIe )
Geb. Zegwaart 25 nov 1869, inspecteur bij het Inlandsch Onderwijs in Nederlands IndiŽ, archivaris bij het Bali- en Java-Instituut, overl. Amsterdam 11 mrt 1942, trouwt Rotterdam 17 sep 1891 ANNA MARIA LEKKERKERKER, geb. Streefkerk 19 feb 1866, dochter van Teunis Lekkerkerker en Eijgje van Blokland.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS CORNELIS, volgt F.Xc .

2 CORNELIS MARIE, volgt F.Xd .

3 EUGENIA CORNELIA, geb. Probolinggo, Nederlandsch IndiŽ 13 nov 1899, secretaresse van de Nederlandse Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid, overl. 8 dec 1985.

4 JAN GERRIT WILLEM, volgt F.Xe .

F.IXg JAN LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIe )
Geb. Zegwaart 31 jul 1872, overl. Moerkapelle 20 feb 1900, trouwt Moerkapelle 17 jul 1896 WILLEMINA CORNELIA OOMS, geb. Kralingen 1868/69, dochter van Adam Ooms en Annigje Hoogendyk. Willemina Cornelia hertrouwt Moerkapelle 21 dec 1900 Hendrik Schipper.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA TEUNTJE, geb. Moerkapelle 4 jun 1897, overl. 30 aug 1969, begr. Hoofddorp, trouwt Moerkapelle 5 mei 1926 PIETER HAVENAAR, geb. Zevenhuizen 7 apr 1896, overl. 6 feb 1983, zoon van Tenge Havenaar en Lena Lievaart.

F.IXh TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIe )
Geb. Alkemade 28 feb 1872, predikant te Hagestein, Kockengen (1899-1902), Montfoort, Warnswerd, Oosterwolde, IJsselmuiden en Delft (-1944), overl. Montfoort 12 mei 1958, trouwt Hagestein 19 okt 1899 ANNA CORNELIA VAN DER HOEVEN, geb. Hagestein 27 okt 1881, dochter van Hendrik van der Hoeven en Elisabeth Hoek.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, volgt F.Xf

2 GERARDINA ANNA (GRETA), geb. Montfoort 1 sep 1902, overl. Epe 12 jan 1980, trouwt GERRIT MAATJES, geb. 1914, hoofd van de prinses Julianaschool te Beekbergen, overl. Beekbergen 8 dec 1961.

3 HENDRIK, volgt F.Xg

4 ELISABETH WILHELMINA, geb. Montfoort 17 okt 1903, overl. Assen 3 feb 1994, trouwt Delft 30 mrt 1932 ARIE VAN DOP, geb. Delft 27 feb 1905, doctor ..., zoon van Hermanus Arie van Dop en Anna Roos.

5 MATHEUS JOHANNES, volgt F.Xh

F.IXj MATTHEUS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIf )
Geb. Zoeterwoude 2 apr 1874, koopman, magnetiseur, eigenaar van een kruidenhandel in Kampen (1923-1934), eigenaar van de chemische fabriek Isala in Kampen (1934-1937), groothandelaar in specerijen, handelaar in kruiden en producent van geneesmiddelen in Kampen (1937-1945), produceerde o.a. natuurgeneesmiddelen tegen suikerziekte, eigenaar van Pension Lekkerkerker, Burgwal 86 te Kampen (1927-1947), overl. Genemuiden 30 jun 1961, trouwt 1e IJsselmuiden 15 dec 1898 JANNETJE FRANSSEN, geb. Kampen 22 nov 1878, overl. Hengelo 27 feb 1904, dochter van Dirk Franssen en Hendrikje van Delden; trouwt 2e Kampen 1 dec 1904 JOHANNA WILHELMINA BOS, geb. Kampen 9 jul 1870, overl. Kampen 26 mrt 1945, dochter van Jan Bos en Aaltje van den Berg.

uit het 1e huwelijk

1 ANTONIUS MATTHEUS, geb. Hengelo 8 mei 1899, civiel ingenieur bij gemeentewerken Dordrecht, overl. Dordrecht 2 jul 1931, trouwt Dordrecht 9 okt 1929 GRETA JOHANNA ITZ, geb. Dordrecht 29 jul 1903, dochter van Johannes Itz en Margaretha Elisabeth Wolters.

2 THEODORUS GERHARDUS, geb. Hengelo 22 jul 1901, medisch student te Groningen, fabrikant (1936), trouwt Heemstede 11 dec 1936 MARGARETHA JOHANNA GROENEWEGEN, geb. Velsen 6 jun 1907, dochter van Johannes Groenewegen en Jacoba Willemina Hoedemaker.

uit het 2e huwelijk:

3 AALTJE GERARDINA, geb. Kampen 14 aug 1908, overl. Kampen 13 mrt 1979.

F.IXk JACOBUS GERARDUS (JACOB) LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIg )
Geb. Zoeterwoude 29 dec 1881, predikant te Garderen (1911-1914), Nieuw-Vennep (1914-1923) en Bennebroek (1923-1946), overl. Haarlem 21 apr 1952, trouwt Leiden 8 mrt 1911 STIJNTJE SCHENKEVELD, geb. Zoeterwoude 18 jan 1889, overl. Nijmegen 29 jan 1974, dochter van Dirk Schenkeveld en Jannetje Bol.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANUS, volgt F.Xj

2 ELIZABETH, geb. Nieuw-Vennep 5 dec 1915, lerares naaldvakken, overl. Rotterdam 29 apr 1992, trouwt 1952 CORNELIS JAN PHILLIPUS (KEES) DE PRIESTER, geb. Oudenrijn 29 jan 1922, jurist, bankdirecteur.

3 DIRK, geb. Nieuw-Vennep 5 dec 1915, overl. Groesbeek 30 jul 2001, trouwt Bennebroek 1 mei 1947 FROUWINA WILHELMINA ALBERDINA (WIEN)VAN PETEGEM, geb. Onstwedde 14 nov 1906, overl. Deventer 3 sep 1994

4 CORNELIS TEUNIS, volgt F.Xk

F.IXm WILLEM TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIh )
Geb. Zoeterwoude 1 aug 1879, overl. Voorschoten 10 feb 1953, trouwt Wassenaar 24 apr 1913 DIRKJE KRIEGE, geb. Wassenaar 29 apr 1886, overl. Voorschoten 28 aug 1962, dochter van Johan Gerard Kriege en Pieternella Kraan.

uit dit huwelijk:

1 GERRITJE PIETERNELLA, geb. 7 apr 1914, overl. 9 aug 1976.

2 JOHAN GERARD, volgt F.Xm

3 WOUTER, volgt F.Xn

F.IXn TEUNIS JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIh )
Geb. Voorschoten 13 aug 1882, hoofdambtenaar voor de volkslectuur en aanverwante aangelegenheden in Nederlandsch Indië, overl. Meester Cornelis, Nederlandsch Indië 23 dec 1929, trouwt Soekaboemi, Nederlandsch Indië 26 sep 1912 JENNY JULIETTE CHAULAN, geb. Batavia, Nederlandsch Indië 6 mei 1892, overl. Zwolle 5 aug 1975; Jenny Juliette trouwt 2e Den Haag 3 nov 1931 met Rutger Wind, geb. Apeldoorn 13 feb 1888, overl. Den Haag 20 mrt 1964.

uit dit huwelijk:

1 FERDINAND WOUTER, volgt F.Xo

2 EDUARD FRANS(FRANS), geb. Soekaboemi, Nederlandsch Indië 14 nov 1916, trouwt Den Haag 10 mrt 1944 TJ. JONGSCHAP.

F.IXo CHRISTIAAN LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIh )
Geb. Voorschoten 27 mei 1889, officier van gezondheid in Malang, Nederlandsch Indië, arts te Voorschoten, overl. 's Gravenhage 10 mei 1975, trouwt 1e Padang-Pandjang, Nederlandsch Indië 5 aug 1921 GERARDA WILHELMINA VAN DUYNEVELDT, geb. 's Gravenhage 2 mei 1899, overl. Voorschoten 18 jan 1953, dochter van Gerardus Johannes van Duyneveldt en Wilhelmina Gezina Jansen; trouwt 2e 's Gravenhage 12 mrt 1966 JOHANNA LAMBERTA REINOUD, geb. Den Helder 19 jun 1900, overl. Den Haag 12 jan 1989, dochter van Gerhard Reinoud en Aagjen Louise Mol.

uit het 1e huwelijk:

1 WILLY, geb. Padang-Pandjang, Nederlandsch Indië 16 mei 1922, trouwt 21 jul 1956 MARIUS J. SCHEPMAN.

2 ELLY, geb. Malang, Nederlandsch Indië 17 jan 1928, overl. 14 mrt 2003, trouwt Voorschoten 18 dec 1954 FLORUS WILLEM 'T HOOFT, geb. Poerworedjo (Kedoe) 30 dec 1925, Nederlandsch Indië, tandarts te Noordwijk aan Zee, overl. Veenendaal 24 jan 2008, zoon van Herman 't Hooft en Marianne Udo de Haes (zie Nederland's Patriciaat 32 (1946), p. 96).

F.IXp JOHANNES TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIj )
Geb. Zoeterwoude 24 mei 1888, overl. Zoeterwoude 30 apr 1933, trouwt TRIJNTJE PAUL, geb. 1894/95, overl. Zoeterwoude 26 aug 1973.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT JOHANNES, geb. Zoeterwoude 1921/22, overl. Leiden 2 feb 1956, trouwt GEERTJE VAN DER LOO.

F.IXq PIETER JAN LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIm )
Geb. Polsbroek 3 feb 1902, trouwt Stolwijk 5 aug 1921 ENGELTJE BOL, geb. Stolwijk 16 feb 1899, dochter van Pieter Adrianus Bol en Engeltje Verburg.

uit dit huwelijk:

1 MARRIGJE, trouwt GERARD JACOB MEINDERT BURGER, geb. 1921/22, overl. Breda 13 aug 1980.

2 E. (v), trouwt H. RIJNEVELD.

3 NN (m), trouwt E. BOL.

4 P.A. (v), trouwt A. BOON.

5 A. (v), trouwt C. VISSER.

F.IXr RIJK LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIn )
Geb. Hekendorp 9 apr 1891, overl. Driebergen 19 mei 1978, trouwt Westbroek 23 apr 1925 HELENA DE WAAL, geb. Westbroek 18 apr 1897, overl. 1969, dochter van Goijert de Waal en Jannetje Flemming.

uit dit huwelijk:

1 J. (m)

2 G. (m)

3 W. (m)

4 J. (v), trouwt J. VAN DEN BERG.

F.IXs CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIn )
Geb. Veldhuizen 21 dec 1895, trouwt Jaarsveld 5 apr 1928 HENDRIKA VAN GROOTVELD, geb. Jaarsveld 23 sep 1897, dochter van Hendrik van Grootveld en Johanna Hendrika van Bemmel.

uit dit huwelijk

1 J. (m), trouwt W. FLOOR.
uit dit huwelijk: 1 KEES; 2 WIJNIE.

F.IXt GERRIT LEKKERKERKER (zoon van F.VIIIo )
Geb. Benschop 16 dec 1888, overl. Vroomshoop 29 apr 1966, trouwt Kamerik 22 apr 1915 HENDRIKA DE BRUIJN, geb. Kamerik 1889/90, overl. Vroomshoop 26 feb 1967, dochter van Gijsbert de Bruijn en Hendrika van Eck.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA ELISABETH, geb. Benschop 18 jun 1917, trouwt C. AARTSEN.

2 GIJBERTUS, geb. Benschop 16 jan 1919.

3 H.

F.Xa JOHANNES JOCHEM LEKKERKERKER (zoon van F.IXb)
Geb. Willeskop 3 okt 1901, overl. Linschoten 21 feb 1976, trouwt Montfoort 7 mei 1925 ALIDA JOHANNA LEKKERKERKER, geb. Linschoten 4 jun 1900, overl. 11 dec 1974, dochter van Johannes Lekkerkerker en Aaltje Doornenbal.

uit dit huwelijk:

1 C.M. (v), trouwt C.J. PAUW.

2 J. (m), trouwt C.N. PAUW.

F.Xb WILLEM HENDRIKUS LEKKERKERKER (zoon van F.IXb)
Geb. Willeskop 4 okt 1904, overl. Willeskop 23 jul 1994, trouwt CORNELIA JOHANNA BOS, geb. 1910, overl. Oudewater 18 okt 1994.

uit dit huwelijk:

1 C.M. (v), trouwt G.R. VAN DER PAAUW.

2 C.J. (v), trouwt VAN DER LOUWE.

F.Xc TEUNIS CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van F.IXf)
Geb. Rotterdam 10 jan 1892, president van de Raad van Appel te Makassar, overl. Makassar, IndonesiŽ 24 jun 1946, trouwt Oegstgeest 21 jul 1919 CHRISTINA MARIA LOS, geb. Leiden 8 jul 1892, overl. Oegstgeest 3 jan 1992, dochter van Frans Los en Geertrui Fillipo.

uit dit huwelijk:

1 G.M. (v), trouwt C.J. VAN RIJN.

2 C.F. (m), trouwt Oegstgeest 23 mei 1953 M.J. (MARITH) DOUWES DEKKER.
uit dit huwelijk: 1 MARGREET 2 TON 3 ANTIEN 4 FRANS

F.Xd CORNELIS MARIE LEKKERKERKER (zoon van F.IXf)
Geb. Rotterdam 2 mei 1893, arts, overl. Hilversum 17 aug 1963, trouwt Utrecht 27 maart 1919 LUCIE MARIE SOPHIE DE JONG, geb. Deventer 1889/90, overl. Hilversum 13 nov 1972, dochter van Salomon de Jong en Henriette Sophie van Minden.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIS HENRI, volgt F.XIa

F.Xe JAN GERRIT WILLEM LEKKERKERKER (zoon van F.IXf)
Geb. Probolinggo, Nederlandsch IndiŽ 23 apr 1901, overl. 13 mei 1939, trouwt NORA VAN MASTENBROEK, geb. Rotterdam 23 jan 1902, dochter van Johan Hendrik van Mastenbroek en Margaretha Pauline Thomasine Wellsted.

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK JAN (HENK), geb. Probolinggo 4 okt 1929.

2 ANNEMARIE MARGREET (ANNETJE), geb. Batavia 19 jan 1935.

F.Xf TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.IXh)
Geb. Kockengen 17 jul 1900, leraar, trouwt 1e St. Pancras, County of London, Groot-Brittannië 30 nov 1927 FRANCISCA CORNELIA DE VRIES, geb. 's Gravenhage 10 jun 1909, overl. Oegstgeest 3 jul 1952; trouwt 2e HELGA BODE.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNES DOMINICUS MARIA, geb. Amsterdam 29 okt 1928.

2 ANSFRIED ANTON MARIA, geb. Warmond 14 sep 1931.

3 UDO ERKENFRIED, geb. Warmond 26 okt 1935.

4 RORIK EZZO, geb. Oegstgeest 15 feb 1939.

5 ODA ANSGARD, geb. Oegstgeest 27 dec 1941.

6 SABINE ADELHEID, geb. 11 mrt 1943.

7 ALEXANDER BALDERIK (LEX), geb. Oegstgeest 28 jan 1949, overl. Haren 22 feb 1995.

8 FRANS, geb. 2 jul 1952.

uit het 2e huwelijk:

9 HANNEKE

10 AMY, geb. Almelo 20 jul 1960.

11 SEBASTIAAN (BAS)

12 THOMAS, geb. Hengelo 19 mrt 1967, IT Consultant/Technician te Jersey.

F.Xg HENDRIK LEKKERKERKER (zoon van F.IXh )
Geb. 1901/02, geneesheer (arts) in "Zon en Schild" te Amersfoort, overl. Hillegom 13 jan 1946, trouwt Delft 21 sep 1932 CATHARINA CORNELIA CASPARI, geb. 1902, overl. Ede 23 dec 1977.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, geb. Putten (Gld.) 20 aug 1933.

F.Xh MATTHEUS JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van F.IXh )
Geb. Montfoort 12 feb 1905, NH predikant te Kockengen (1933-1935), Oosterwolde (1935- ) en Montfoort, overl. IJsselstein 20 aug 1994, trouwt Amsterdam 8 jun 1933 MARGARETHA VISCH, geb. Amsterdam 22 mei 1899, overl. 15 aug 1988, dochter van Abraham Hendrikus Jacobus Visch en Johanna Hendrika Lotgering.

uit dit huwelijk:

1 ANNA CORNELIA (ANNEKE), geb. Kockengen 11 mei 1933, trouwt ALEXANDER BRAUER.

2 HENDRIKA JOHANNA (HANNIE), geb. 26 apr 1934, trouwt JAN HIENSCH, predikant.

3 GERARDINA ANNA (DINEKE), geb. 11 jan 1937

4 TEUNIS, volgt F.XIb

F.Xj ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van F.IXk )
Geb. Garderen (gem. Barneveld) 14 jan 1914, ingenieur, overl. Gennep 9 mei 2001, trouwt Bennebroek 29 sep 1943 KLASINA CORNELIA HAZEBROEK, geb. Bennebroek 26 feb 1916, overl. Nijmegen 17 jul 1996.

uit dit huwelijk:

1 ANNA ELISABETH (ANNEKE), geb. Oegstgeest 19 jul 1945, verpleegkundige en manager ZKH, trouwt Gennep 10 jun 1988 JÁNÒS LÁSZLÓ (JAN) VÁHL (eerder gehuwd met JOYCE METZ), geb. Amsterdam 24 jan 1937, chemisch technologisch ingenieur.

2 JACOBUS GERARDUS (JAAP), geb. Nijmegen 15 mrt 1948, grafisch ontwerper.

3 CORNELIS LEENDERT, volgt F.XIc

F.Xk CORNELIS TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.IXk)
Geb. Nieuw-Vennep 19 feb 1921, intrumentmaker, overl. Heemstede 28 jan 2005 Heemstede, trouwt Bennebroek 17 jul 1952 ANNA MARGARETHA SPECKMANN, geb. Rotterdam 11 feb 1922.

Uit dit huwelijk:

1 JAAP, volgt F.XId.

2 KEES (JUNO), volgt F.XIe.

3 ANNA MARGARETHA (ANNEKE), geb. Bennebroek 7 okt 1956, maatschappelijk werker.

F.Xm JOHAN GERARD (JO) LEKKERKERKER (zoon van F.IXm )
Geb. 26 dec 1915, overl. Voorschoten 28 okt 1994, begr. Rhijnhof, Leiden (graf, nr. 650), trouwt WILLEMINA MARIA (MIEN) VAN DER EIJK, geb. Stompwijk 30 sep 1925, overl. Voorschoten 18 feb 2010.

uit dit huwelijk:

1 WILLEM TEUNIS, volgt F.XIf.

2 CORNELIA ADRIANA (NELY), geb. Voorschoten 20 okt 1951, trouwt Voorschoten 28 feb 1979 JOHANNES MARINUS (RIEN) DE RUYTER, geb. Voorschoten 1 aug 1949, zoon van Johannes Marinus de Ruyter en Maria Wilhelmina Catharina Verhoeven.
uit dit huwelijk: 1 Maria Henriëtte, geb. Leidschendam 29 apr 1982; 2 Anne Maria, geb. Leidschendam 20 mei 1984.

3 DIRK JAN, geb. Voorschoten 16 sep 1955, trouwt E.C. MODDER.

F.Xn WOUTER (WALTER) LEKKERKERKER (zoon van F.IXm )
Geb. Voorschoten 8 jul 1918, overl. Chino, California, Vernigde Staten 23 feb 2008, trouwt Leiden 2 dec 1947 NEL (NELLIE) VERBOON.

uit dit huwelijk:

1 WILLEM TEUNIS (BILL), geb. El Monte, California, Verenigde Staten 19 nov 1949, overl. 15 nov 1987, trouwt PATTI.

2 JOHN, trouwt GLORIA

3 EDITH, trouwt VINCE

4 CINDY, trouwt CRAIG

F.Xo FERDINAND WOUTER (FERRY) LEKKERKERKER (zoon van F.IXn )
Geb. Soekaboemi, Nederlandsch Indië 20 jul 1913, apotheker, overl. Epe 15 feb 1993, trouwt 1e 1 dec 1939 (gescheiden in 1958) ALBERTINE TH. KOETSIER; trouwt 2e Epe 13 jun 1961 LAMMERTJE BEEKHUIS, geb. Vaassen 4 jul 1925.

uit het 1e huwelijk:

1 WILHELMINA JULIA ALIDA, geb. Den Haag 31 aug 1941, overl. 28 feb 1996, trouwt 13 mrt 1967 CORNELIS WILLEM LABREE, geb. 13 jan 1928, overl. 13 jan 1992.
uit dit huwelijk: 1 Alexandra Carola Juliette (Sandra), geb. 8 mei 1969; 2 Ilona Viola Nicolette (Ilona), geb. 8 mei 1969.

2 JAN FERDINAND, volgt F.XIg .

3 FERDINAND RUTGER MICHAEL, volgt F.XIh .

uit het 2e huwelijk:

4 FERDINAND WOUTER (NANCO), geb. Zwolle 14 mrt 1963, trouwt MANUELA JACOBA WILHELMINA BIKBERGEN, geb. Den Haag 31 jan 1973.

F.XIa CORNELIS HENRI LEKKERKERKER (zoon van F.Xd )
Geb. 1919, overl. Hilversum 19 jan 1969, trouwt Bussum 4 sep 1947 J.W. (ANNEKE) ROELOFSZ.

uit dit huwelijk:

1 BARBARA JACOBA, geb. Amsterdam 11 mei 1949.

2 GEERT JAN

3 CORNELIS MICHIEL (MICHIEL), geb. Hilversum 8 aug 1953.

4 EVERT CORNELIS (EVERT), geb. Hilversum 15 sep 1955.

F.XIb TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.Xh )
Geb. 31 aug 1940, trouwt De Bilt 3 jun 1967 TOLENA GERNANT, geb. Bellingwolde 17 apr 1941, dochter van Engel Gernant en Christina Margaretha Moorlag.

uit dit huwelijk:

1 LAURENS VINCENT, volgt F.XIIa.

2 MARGARETHA CHRISTINA (CHRISTEL), geb. De Bilt 18 okt 1972, trouwt Utrecht 10 mei 2002 CORNELIS JAN BUIS, geb. 14 apr 1970, zoon van Jan Buis en Catharina van Rossum.
uit dit huwelijk: 1 Emma Christina, geb. Utrecht 12 dec 2003; 2 Christian Laurens, geb. 6 dec 2006.

F.XIc CORNELIS LEENDERT LEKKERKERKER (zoon van F.Xj )
Geb. Beek 29 mrt 1954, geo/hydroloog, trouwt Zeist 16 apr 1981 ANS VAN DUYNHOVEN.

uit dit huwelijk:

1 JAN WILLEM, geb. Nijmegen 8 mrt 1986, overl. Vught 3 feb 2004.

F.XId JAAP LEKKERKERKER (zoon van F.Xk)
Geb. Bennebroek 13 sep 1953, actuaris, trouwt Bennebroek JOKE CEDÉ

uit dit huwelijk:

1 JOOST

2 JEROEN

3 JOLEYN

F.XIe KEES (JUNO) LEKKERKERKER (zoon van F.Xk)
Geb. Bennebroek 8 mrt 1955, verpleegkundige GGD, trouwt Bennebroek 25 mei 1979 ALIDA BALK, ziekenverzorgende.

uit dit huwelijk:

1 THIJS

2 SANNE (tweeling met Thijs, bij geboorte overl.)

3 BRAM

F.XIf WILLEM TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van F.Xm )
Geb. Voorburg 12 jan 1950, trouwt Haarlem 26 aug 1976 LEONORE RINSKE DERCKSEN, geb. Haarlem 24 jun 1951.

uit dit huwelijk:

1 MARIA SIPKJE, geb. Haarlem 13 aug 1982.

2 FRAUKJE LEONORE, geb. Haarlem 13 feb 1985, trouwt 16 jan 2007 HENDRIK ALBERT DROST, geb. Hulshorst 25 feb 1979.

3 RINSKE MEREL, geb. Haarlem 31 mrt 1987.

F.XIg JAN FERDINAND LEKKERKERKER (zoon van F.Xo )
Geb. 24 mei 1943, overl. Varsseveld 21 mrt 2001, trouwt 1e YVONNE SCHUURS, trouwt 2e Varsseveld 10 dec 1981 SIEN WENSINK.

uit het 1e huwelijk:

1 MAURICE, volgt F.XIIb .

2 NICOLLE, geb. 1 mrt 1968, trouwt 2 apr 1997 MICHEL PIETER JOHAN VAN DELFT
uit dit huwelijk: 1 Bob Justus Maarten van Delft, geb. 11 nov 1997; 2 Puck Michelle van Delft, geb. 1 nov 2001.

voor het 2e huwelijk:

3 JAN FERDINAND, geb. 15 okt 1981.

F.XIh FERDINAND RUTGER MICHAEL LEKKERKERKER (zoon van F.Xo )
Geb. 23 jun 1945, trouwt 1e 19 okt 1974 MARJOLEIN HOOGEWERFF, geb. 6 dec 1949, overl. Hilversum 8 jan 1994; trouwt 2e 20 nov 2001 KITTY WIEGERAADS, geb. 22 sep 1951.

uit het 1e huwelijk:

1 VICTOR, geb. Hilversum 19 mei 1978.

2 MARGAUX, geb. Hilversum 2 sep 1979.

F.XIIa LAURENS VINCENT LEKKERKERKER (zoon van F.XIb)
Geb. De Bilt 18 dec 1970, trouwt 9 okt 2003 BARBARA JANSSEN, geb. De Bilt 11 jan 1972, dochter van Johannes Adrianus Maria (Jan) Janssen en Johanna Maria (Mieke) Vermeulen.

uit dit huwelijk:

1 AMBER SOPHIE, geb. 27 apr 2004.

F.XIIb MAURICE LEKKERKERKER (zoon van F.XIg )
Geb. 30 sep 1965, trouwt 29 feb 1992 (later gescheiden) PETRA WERTWIJN, geb. 5 jun.

uit dit huwelijk:

1 THIERRY, geb. 12 sep 1989.

2 AIMEE, geb. 31 mrt 1991.

_____________________________
Reacties