Genealogie Lekkerkerker

Dat de naam van de familie Lekkerkerker oorspronkelijk naar het Zuid-Hollandse Lekkerkerk verwijst is niet alleen voor de hand liggend maar ook zeer waarschijnlijk. In de onderstaande fragment-genealogie blijkt echter al vanaf de tweede generatie Benschop (provincie Utrecht) de belangrijkste woonplaats van de familie te zijn. Bij de volkstelling van 1947 wordt de naam Lekkerkerker in de provincie Utrecht 267 keer geteld, in Zuid-Holland (excl. Rotterdam en Den Haag) 145 keer. Deze 412 dragers van de naam Lekkerkerker vormden weliswaar niet de hele familie in Nederland, maar wel veruit het grootste deel. Van hen woonden er in 1947 nog altijd 59 in de gemeente Benschop. Veel gemeenten waar veel leden van de familie woonden liggen in de buurt in het westen van Utrecht of het aangrenzende deel van Zuid-Holland: Utrecht (24), Harmelen (18), Linschoten (19), Polsbroek (19), Woerden (13), Oudewater (13), Snelrewaard (13), IJsselstein (12) en Streefkerk (11).
In dit gebied woonden (en wonen) veel van mijn voorouders en familieleden en bij onderzoek daarnaar stuitte ik dan ook regelmatig op de familie Lekkerkerker, onder andere in de vorm van aangetrouwde familie en eigen voorouders. De gegevens die dit heeft opgeleverd vormen geen afgeronde genealogie van de familie Lekkerkerker, maar zijn wellicht bruikbaar voor andere onderzoekers. Een deel van de gegevens over de vroegste generaties is ontleend aan Stamreeks van Cornelis Huibert Lekkerkerker , geschreven door de heer Van 't Hoog, Maarssenbroek 1994. Een andere interessante bron is de kroniek van de familie Lekkerkerker, in 1924 geschreven door Teunis Lekkerkerker (nr. VIIIg). Ondanks vele feitelijke onjuistheden geeft deze kroniek een prachtig beeld van de familiegeschiedenis.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )


I PIETER JACOBSZ LEKKERKERKER
Trouwt ca. 1610 MERCHEN JACOBS VOLCKEN, overl. Lekkerkerk na 1644 en voor 9 nov 1661

uit dit huwelijk:

1 BASTIAAN PIETERSZ, overl. voor 9 nov 1661

2 GERRIT PIETERSZ, volgt II

3 INGENTGEN PIETERS, begr. Montfoort 3 feb 1653, trouwt WILLEM OLOFSZ

II GERRIT PIETERSZ LEKKERKERKER (zoon van I )
Geb. ca. 1610, overl. ca. 1662, trouwt ca. 1636 CLAASJE CORNELIS, geb. ca. 1610, bel. Benschop 29 mei 1677.

uit dit huwelijk:

1 WILLEMPGEN of WILLEMTJEN, bel. Benschop 1 jan 1695 (begr. 7 jan), ondertrouwt 10 jan 1675 JAN WILLEMS DE LANGE

2 MARRICHJE GERRITS, bel. Benschop 17 okt 1704 (begr. 23 okt), ondertrouwt 1e 25 apr 1680 CORNELIS JACOBS GROOTE, geb. Benschop, meestermolenaar en gemeenlants timmerman, overl. 1684; ondertrouwt 2e Benschop 31 jul 1687 HEIJMEN MEESEN VAN DEN BASELDIJCK, gemeenlants timmerman.

3 JACOB GERRITS, volgt IIIa

4 PIETER GERRITS, volgt IIIb

5 AECHIEN, overl. tussen 20 feb 1708 en 10 jan 1710

6 FIJGHJE of FIJTGEN, trouwt 1e EWOUT VAN MAARTEN, overl. voor 1678, ondertrouwt 2e Benschop 26 apr 1678 ABRAHAM JANS SONNENBERGH, geb. Benschop

7 CORNELIS GERRITS, overl. tussen 1723 en 1730, ondertrouwt Benschop 11 nov 1683 NEELTJE JANS, geb. Benschop.

IIIa JACOB GERRITS LEKKERKERKER (zoon van II )
Ged. Benschop 25 nov 1649, burgemeester van Benschop (1710), schepen van Benschop (1711-1721), substituut-Schout van Benschop (1721), bel. Benschop 2 mei 1725, ondertrouwt 1e Benschop 27 jan 1684 HILLIGJE GERRITS VERBURGH, ged. Benschop 31 aug 1656, overl. Benschop 1694, dochter van Gerrit Gijsen Verburgh en Neeltje Jacobs de Amersfoorder (dochter van Jacob den Amersfoorder ); trouwt 2e METJE CLAES BLOM, overl. tussen 3 jan 1725 en 30 apr 1726.

uit het 1e huwelijk:

1 CLAASJE, ged. Benschop 1 jan 1685, bel. Benschop 13 dec 1728, trouwt Benschop 31 dec 1713 ARIE VAN HAFTEN, geb. Vianen.

2 NEELTJE, ged. Benschop 25 jul 1686, begr. IJsselstein 8 nov 1719, trouwt Benschop 10 mei 1717 JOHANNES VERMEULEN, geb. IJsselstein.

3 ?, bel. Benschop 26 mrt 1688

4 GERRIT JACOBSE, volgt IVa

5 PIETER JACOBSE, volgt IVb

6 AALTJE, ged. Benschop 26 feb 1693, bel. Benschop 24 apr 1693

IIIb PIETER GERRITS LEKKERKERKER (zoon van II )
Overl. voor 1672, ondertrouwt 3 mrt 1666 NEELTJE AERTS STOLWIJCKER, bel. 5 jun 1672.

uit dit huwelijk: (o.a.?)

1 ?

2 GERRIT PIETERSE, ged. Benschop 22 jul 1666

IVa GERRIT JACOBSE LEKKERKERKER (zoon van IIIa )
Ged. Benschop 12 mei 1689, bouwman, overl. Benschop 24 nov 1774, begr. Benschop 5 dec 1774, trouwt Benschop 12 nov 1713 NEELTJE ARIENS VERBURG(H), ged. Benschop 22 dec 1695, begr. Benschop 25 aug 1758, dochter van Arie Gerritsz. Verburgh en Aertie Hendrix. (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 104-105 en 1967, p. 15)

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK GERRITZE, volgt Va

2 JACOB GERRITZE, volgt Vb

3 ARIJ, ged. Benschop 28 nov 1717, overl. Benschop vóór 1726

4 PIETER, ged. Benschop 14 sep 1719, overl. Benschop vóór 1721.

5 PIJTER GERRITZE, volgt Vc

6 AALTJE, ged. Benschop 9 sep 1722.

7 HILLIGIJ, ged. Benschop 3 dec 1724, overl. Benschop vóór 1731.

8 ARIJ GERRITZE, volgt Vd

9 HILLIGJE, ged. Benschop 11 feb 1731, trouwt jul 1757 (?) ANDRIES VAN LITH.

10 GERRIT, ged. Benschop 28 jun 1733.

11 AARTJE, ged. Benschop 28 jun 1733, trouwt KORNELIS VAN BEMMEL.

12 CORNELIS GERRITZE, volgt Ve

IVb PIETER JACOBSE LEKKERKERKER (zoon van IIIa )
Ged. Benschop 1 mrt 1691, armmeester van Benschop (1731-1733), schepen en gezworene van Benschop (1734-1735), burgemeester van Benschop (en soms plaatsvervangend schout) (1735-1747, 1750-1752 en 1763-1766) en kerkmeester van Benschop (1745-1750), bel. Benschop 23 sep 1769, begr. 2 okt 1769, trouwt Bodegraven 8 nov 1722 AALTJE ANDRIESSE VAN DAM overl. vóór 1731; trouwt 2e Benschop 28 jan 1731 ZIJGJE (ook: CIJGJE of GIJSJE) RIETVELD (ook: RIETVELT), ged. Benschop 3 apr 1701, bel. Benschop 20 apr 1770, begr. 27 apr 1770, dochter van Jan Egbertsz. Rietveld en Grietje Cornelisse Croes. (zie ook Ons Voorgeslacht 1964, p. 105)

uit het 1e huwelijk:

1 JACOB, ged. Benschop 21 nov 1723, bel. Benschop 7 apr 1795.

uit het 2e huwelijk:

2 HILLETJE, ged. Benschop 9 dec 1731, bel. Benschop 11 jan 1732.

3 HILLIGJE, ged. Benschop 25 jan 1733, bel. Benschop 8 mrt 1802, trouwt Benschop 14 jan 1759 EERST of ERNST THEUNISSE BOERE , (weduwnaar van IJVIE SIJMENSE BENSCHOP), geb. Benschop 1 jul 1725, overl. vóór 1777, zoon van Teunis Eerstz. Boer en Elisabeth Meertense de Koning .

4 GRIETIE, ged. Benschop 12 mrt 1735, begr. Wijk bij Duurstede 11 okt 1808, trouwt Benschop 13 feb 1757 ARIJ THEUNISZE BOERE, weduwnaar van PIETERTJE PIETERSE VAN DER KLEIJ, geb. Benschop.

5 JOHANNES, volgt Vf

6 NEELTIE, ged. Benschop 17 mei 1739, begr. Oudewater 19 okt 1787, trouwt Benschop 8 feb 1767 EVERT LANGERAK, geb. Barwoutswaarder

7 CORNELIS, ged. Benschop 24 jun 1742, overl. Benschop 27 okt 1827, trouwt Gouderak 5 mei 1776 EMMETJE AMOREUS, geb. Gouderak.

Va HENDRIK GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Geb. ??, trouwt AALTJE AARTZE STOLKER.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Benschop 19 apr 1761.

2 TEUNTJE, ged. Benschop 29 aug 1762.

3 NEELTJE, ged. Benschop 24 jan 1751.

4 AART, ged. Benschop 18 jun 1752.

5 MARRIGJE, ged. Benschop 17 feb 1754, overl. Benschop vóór 19 dec 1756.

6 MARIGJE, ged. Benschop 19 dec 1756.

7 ADRIANA, ged. Benschop 23 apr 1758.

Vb JACOB GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 19 apr 1716, trouwt Benschop 24 feb 1743 GRIETJE LEENDERTS VAN DEN BERGH.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Benschop 28 jul 1743.

Vc PIJTER (PIETER) GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 6 apr 1721, aangenomen als kerklidmaat pasen 1752, schepen van Benschop 1751, loco schout 1764, trouwt Benschop 3 apr 1757 NEELTJE BOELE, ged. Benschop 1 feb 1733, overl. Benschop 23 jan 1800, dochter van Baltus Boele en Aefje van Gimp.

uit dit huwelijk:

1 AAFJE, ged. Benschop 30 aug 1761.

2 BALTUS, ged. Benschop 21 aug 1763.

3 HENDRIK, ged. Benschop 17 nov 1765.

4 ARIJ, volgt VIa

5 GIJSBERT, ged. Benschop 15 okt 1769.

6 NEELTIE, ged. Benschop 26 mei 1771.

7 HILLIGJE, ged. Benschop 31 okt 1773, overl. Benschop vóór 16 jul 1775.

8 HILLIGJE, ged. Benschop 16 jul 1775.

Vd ARIJ GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. Benschop 30 mei/ 1 sep 1726, trouwt Benschop 23 jun 1754 AGNES VAN DER STICHT.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE, ged. Benschop 21 jan 1759.

Ve CORNELIS GERRITZE LEKKERKERKER (zoon van IVa )
Ged. ca. 1735, trouwt LENA ALBLAS.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Benschop 28 okt 1759.

2 NEELTJE, ged. Benschop 22 feb 1761.

3 AART, ged. Benschop 28 mrt 1762.

4 JANNIGJE, ged. Benschop 30 okt 1763 (doopgetuige Annigje Duiker), overl. Abcoude Proostdij en Aasdom 28 sep 1829, ondertrouwt Benschop 8 nov 1787, trouwt Benschop 23 nov 1787 PIETER BOERE, zoon van Eerst Teunisze Boere en Hilligje Pieterze Lekkerkerker (zie IVb, kind nummer 3 ).

5 HENDRIK, ged. Benschop 28 apr 1765.

6 PIETERTJE, ged. Benschop 14 feb 1768.

7 HILLIGJE, ged. Benschop 20 jan 1771.

8 PIETER, geb. Benschop 13 okt 1773, ged. Benschop 23 okt 1774(?1773), trouwt 1e Benschop 1 sep 1805 CORNELIA MAAYEN, overl. voor 1839, trouwt 2e Benschop 27 nov 1839 HANNA DE JONG, geb. Jutphaas 19 nov 1797.

Vf JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van IVb )
Ged. Benschop 2 jun 1737, overl. Benschop 25 jul 1822, trouwt Benschop 3 mrt 1771 WIJNTJE AMOREUS, ged. Gouderak 27 jan 1743, overl. Benschop 29 jul 1816, dochter van Teunis Amoureus en Jannigje Baas. (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 92 en 105)

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt VIb

2 TEUNIS, volgt VIc

3 CIJGJE of SIJGJE, ged. Benschop 14 mei 1775, overl. Benschop 14 jul 1832, trouwt Benschop 30 mrt 1800 ARIE LEKKERKERKER ( VIa ), ged. Benschop 25 okt 1767, overl. na 1832, zoon van Pieter Gerritse Lekkerkerker en Neeltje Boele.

4 JANNIGJE, ged. Benschop 14 mei 1777, overl. Lange Ruige Weide 16 okt 1864, trouwt Benschop 6 sep 1801 FREDERIK KOK, geb. Stolwijk

5 CORNELIS, volgt VId

? ARIE/ADRIAAN? (volgens een familiekroniek)

VIa ARIJ (ARIE) LEKKERKERKER (zoon van Vc )
Ged. Benschop 25 okt 1767, bouwman, overl. Benschop 8 apr 1837, trouwt Benschop 30 mrt 1800 CIJGJE (SIJGJE) LEKKERKERKER ( Vf-3 ), ged. Benschop 14 mei 1775 (of 1774), overl. Benschop 14 jul 1832, dochter van Johannes Lekkerkerker en Wijntje Amoreus . (zie: Ons Voorgeslacht 1964, p. 89)

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt VIIa

2 EMMIGJE, geb. Benschop 26 apr 1802, ged. Besnchop 2 mei 1802, trouwt Benschop 23 mrt 1823 TEUNIS VAN SCHAIK, ged. Montfoort 29 dec 1793, bouwman, zoon van Jan van Schaik en Adriana Oskam . (zie Ons Voorgeslacht 1964, p. 88)

3 NEELTJE, geb. Benschop 11 sep 1803, ged. Benschop 18 sep 1803, overl. Benschop 30 okt 1852.

4 JOHANNES, volgt VIIb

5 WIJNTJE, geb. Benschop 15 jan 1806, ged. benschop 19 jan 1806, overl. Benschop 19 okt 1850.

6 AAFJE, geb. Benschop 11 jul 1807, ged. Benschop 12 jul 1807, overl. Benschop 26 mrt 1831.

NN, trouwt ARIE DE VRIES, geb. 1799

NN, trouwt ANTONIE VERBURG, geb. 1805

VIb PIETER LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 25 aug 1771, overl. Zuid-Polsbroek 12 mei 1840, trouwt IJsselstein 30 okt 1796 GERRIGJE BOS, geb. Benschop.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt VIIc .

VIc TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 29 aug 1773, overl. Veldhuizen 8 jun 1846, trouwt Benschop 12 jan 1794 ANNA MARIA BEIJEN, ged. Benschop 6 jun 1773, overl. Benschop 1 jun 1846, dochter van Jan Thomas Beijen en Jannigje van der Bosch.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt VIId

2 JAN THOMAS, geb. Benschop 10 mei 1797, bel. Benschop 6 dec 1797

3 JANNIGJE, geb. Benschop 27 sep 1798, overl. Harmelen 10 mrt 1869, trouwt Benschop 21 jun 1821 ADRIANUS VERBREE, geb. Benschop 1796/97, bouwman.

4 WIJNTJE, geb. Benschop 5 sep 1800, overl. Benschop 20 nov 1879, trouwt Benschop 9 apr 1828 EVERT VERBREE, Benschop geb. 1803/04, landbouwer.

5 JAN THOMAS, geb. Benschop 5 dec 1801, bel. Benschop 5 jan 1802.

6 JAN THOMAS, geb. Benschop 13 mei 1803, overl. Benschop 26 apr 1819.

7 SEIGJE, geb. Benschop 23 jun 1804, bel. Benschop 13 mei 1805.

8 WILLEM, geb. Benschop 4 sep 1805, bel. Benschop 3 sep 1806.

9 WILLEM, volgt VIIe

10 SEIGJE, geb. Benschop 5 nov 1808, overl. Veldhuizen 31 aug 1871, trouwt Benschop 9 apr 1829 WILLEM KASTELIJN, geb. Benschop 1801/02, landbouwer.

11 PIETER, geb. Benschop 19 mrt 1810, begr. Benschop 13 jun 1810.

12 PIETER, geb. Benschop 2 jun 1811, overl. Benschop 1 jun 1860, trouwt Benschop 7 dec 1838 MARRIGJE BLOM, geb. Bodegraven 1812.

13 THEUNIS, geb. Benschop 8 jun 1812, overl. Woerden 7 nov 1880, trouwt Streefkerk 10 dec 1836 WILLEMPJE MOURIK, geb. Streefkerk 1817.

14 GERRIT, geb. Benschop 25 mrt 1814, overl. Benschop 18 apr 1815.

VId CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van Vf )
Ged. Benschop 17 feb 1782, overl. Benschop 14 nov 1831, trouwt Willige Langerak 25 okt 1805 ADRIANA DE HOOP, ged. Willige Langerak 13 feb 1780, overl. Benschop 27 aug 1868, dochter van Cornelis de Hoop en Aartje Groen.

uit dit huwelijk:

1 WIJNTJE, geb. Benschop 14 mei 1806, overl. Vlist 21 mrt 1889, trouwt Benschop 26 mrt 1826 ARIE SLINGERLAND, geb. Noord-Polsbroek 1800/1801, landbouwer, overl. Vlist 10 apr 1872.

2 GERRIT (of: GERARDUS), volgt VIIf

3 JOHANNES, volgt VIIg

4 ADRIANUS, geb. Gouderak 16 mei 1812, overl. Gouderak 1 apr 1813.

5 ANTJE, volgt VIIh  

6 TEUNIS, volgt VIIj

7 PIETERTJE, geb. Gouderak 10 jan 1817, overl. Gouderak 15 jan 1817.

8 PIETER, geb. Benschop 20 jan 1819, overl. Benschop 23 aug 1875, trouwt Benschop 31 jan 1850 MARRIGJE HEIJKOOP VAN OS, geb. Benschop 10 feb 1827.

9 CORNELIA, geb. Benschop 22 jun 1821, overl. Stolwijk 19 apr 1847, trouwt Benschop 27 sep 1840, ARIJ DEKKER, geb. Stolwijk 1813, koopman.

10 ADRIANUS, volgt VIIk

VIIa PIETER LEKKERKERKER (zoon van VIa )
Geb Benschop 4 mei 1801, trouwt Benschop 29 jan 1835 HILLIGJE VERWAAL, geb. Benschop 9 mrt 18..

uit dit huwelijk (o.a.?):

1 SIJGJE, geb. 1836, trouwt Benschop 15 mrt 1861 PIETER SCHEP, geb. Groot Ammers 1831, zoon van Aart Schep en Aartje Maat.

VIIb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIa )
Geb. Benschop 9 sep 1804, ged. Benschop 16 sep 1804, overl. Snelrewaard 21 dec 1848, trouwt Benschop 4 of 5 feb 1826 WILLEMPJE MANELEVER, overl. na 1848.

uit dit huwelijk (vermoedelijk en o.a.?):

? ARIE, 1829 (onzeker, zie onder), volgt VIIIa

1 CORNELIA, geb. Snelrewaard jan 1831 (akte 25/1)

2 NICOLAAS, geb. Snelrewaard feb 1832 (akte 13/2), overl. Snelrewaard dec 1841 (akte 22/12)

3 HENDRIK, geb. Snelrewaard jun 1833 (akte 15/6), overl. Snelrewaard dec 1834 (akte 4/12)

4 doodgeboren kind, Snelrewaard jan 1836 (akte 25/1)

5 WIJNTJE, geb. Snelrewaard mrt 1837 (akte 23/3), overl. Snelrewaard mei 1837 (akte 13/5)

6 doodgeboren kind, Snelrewaard feb 1838 (akte 20/2)

7 JANNIGJE, geb. Snelrewaard jan 1839 (akte 5/1)

VIIc JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIb )
Geb. Linschoten 9 mrt 1814, overl. Linschoten 24 jun 1845, trouwt Benschop 31 mrt 1838 ANTJE LEKKERKERKER, geb. Gouderak 16 aug 1813, overl. Benschop 29 aug 1875, dochter van Cornelis Lekkerkerker en Adriana de Hoop ; Antje hertrouwt Linschoten 25 nov 1846 JAN WILLEMSE VAN BAREN, geb. 1811.

uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren meisje, overl. 8 feb 1839

2 CORNELIS, geb. Linschoten 22 dec 1839, overl. Benschop 4 dec 1921, trouwt IJsselstein 18 mrt 1874 ANNIGJE KASTELEIJN, overl. Benschop 27 apr 1916

3 GERRITJE, geb. Linschoten 9 apr 1841, overl. Linschoten 10 apr 1841

4 GERRITJE, geb. Linschoten 26 mei 1842, trouwt Benschop 9 apr 1869 COENRAAD HAGOORT, geb. Waarder 10 jun 1836, overl. Waarder 17 feb 1912

5 PIETER, geb. Linschoten 10 nov 1843, overl. Linschoten 22 dec 1843

6 JOHANNES PIETER, geb. Linschoten 26 aug 1845, trouwt 1e Houten 10 apr 1878 DIRKJE VAN DIJK, geb. Tull en 't Waal 26 okt 1843, overl. Waarder 4 okt 1886, trouwt 2e Waarder 14 jun 1888 ANTJE DE OUDEN, geb. Waarder 6 aug 1860

VIId JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIc )
Geb. Benschop 30 apr 1794, landbouwer te Kamerik, overl. Kamerik-Houtdijke 1 sep 1863, trouwt Vliet 17 jun 1818 (MAR)GRIETJE OSKAM, geb. 7 sep 1798, ged. benschop 9 sep 1798, overl. Kamerik 27 nov 1864, dochter van Jacob(us) Jan Ariens Oskam en Geertie Kastelijn.

uit dit huwelijk:

1 ANNA MARIA, geb. Vlist 30 dec 1818, overl. Benschop 23 dec 1869, trouwt Benschop 9 nov 1843 GERRIT VAN OS, geb. Benschop 1822, landbouwer.

2 JACOBUS, volgt VIIIb

3 TEUNIS, volgt VIIIc

4 GEERTRUY, geb. Noord-Polsbroek 9 okt 1822, overl. Hilversum 15 dec 1887, trouwt Kamerik-Houtdijken 9 jul 1854 ADRIANUS GIJSBERTUS GREEBE, geb. Schoonrewoerd 1832, bouwman.

5 JOHANNA MARGARETHA, geb. Gouderak 6 nov 1823, overl. Woerden 29 apr 1908.

6 WIJNTJE, geb. Gouderak 27 okt 1824, overl. Gouderak 17 dec 1824.

7 WIJNTJE, geb. Kamerik-Houtdijken 15 dec 1825, overl. Kamerik-Houtdijken 11 apr 1843.

8 ARIE, geb. Kamerik-Houtdijken 22 jun 1827, overl. Kamerik-Houtdijken 25 dec 1827.

9 JACOBA, geb. Kamerik-Houtdijken 6 jan 1829, overl. Zwammerdam 30 okt 1873, trouwt 1e Kamerik-Houtdijken 18 jun 1852 PHILIPPUS DE BRUIJN, geb. Harmelen 16 aug 1820, overl. Harmelen 24 mrt 1861; trouwt 2e Alphen 31 jul 1863 JACOB EEFTINCK SCHATTENKERK, geb. Aarlanderveen 1831/32, zoon van Jean Charles Philip Eeftinck Schattenkerk en Pieternella Kwakernaak.

10 ARIE, geb. Kamerik-Houtdijken 24 apr 1834, overl. Harmelen 24 dec 1881, trouwt Willeskop 17 apr 1857 ADRIANA VAN SCHAJIK, dochter van Arie van Schajik en Adriana Oskam (zuster van (Mar)Grietje Oskam )

11 JAN THOMAS, geb. Kamerik Houtdijken 20 jan 1834, bouwman te Harmelen (1863), overl. Rietveld 2 apr 1910, trouwt Benschop 13 feb 1862 ADRIANA CORNELIA VERBREE, geb. 1842/43, dochter van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker .

12 JOHANNES, geb. Kamerik-Houtdijken 20 feb 1836, overl. Kamerik-Houtdijken 14 jul 1839.

VIIe WILLEM LEKKERKERKER (zoon van VIc )
Geb. Benschop 17 okt 1806, overl. Benschop 19 sep 1869, trouwt Ouderkerk aan den IJssel 1 dec 1838 MARIA NOORDHOEK, geb. Ouderkerk aan den IJssel 1810, overl. na 1866.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT, geb. 1839

2 THEUNIS, geb. Benschop 1840, trouwt Benschop 16 jun 1866 NEELTJE LEKKERKERKER, geb. Benschop 1838, dochter van Gijsbert Lekkerkerker en Aaltje Oostrom.

3 ADRIANUS, geb. 1842. volgt VIIId

4 PIETER, volgt VIIId

5 CORNELIS, geb. Benschop 1846, trouwt Benschop 12 nov 1868 WIJNTJE VERBREE, dochter van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker .

6 ANNA MARIA, geb. Benschop 11 (of 18) sep 1849, overl. Leerbroek 21 okt 1902, trouwt 1e Benschop 30 apr 1869 TIJMEN VAN BUUREN, trouwt 2e Leerbroek 15 mei 1873 TEUNIS KLOEK (foto), geb. 8 feb 1852, overl. Leerbroek 21 dec 1939, zoon van Hendrikus Kloek en Hendrika Margaretha Heijcoop.

VIIf GERRIT (of: GERARDUS) LEKKERKERKER (zoon van VId )
Geb. Gouderak 14 sep 1808, poldermeester (1854-1863), tweede lid van het bestuur en heemraad van het waterschap Benschop (1863-1881), penningmeester van waterschap Benschop (1876- ), overl. Benschop 24 sep 1898, trouwt 1e Benschop 29 jun 1832 NEELTJE MAAYER of MAAYEN, geb. Benschop 15 jun 1813(?), overl. voor 1848, trouwt 2e Benschop 17 feb 1848 GEERTJE VAN OOSTEROM, geb. Jaarsveld 10 feb 1821.

uit het 1e huwelijk:

1 ADRIANA, geb. Benschop 18 dec 1832, overl. Benschop 18 jul 1833.

2 CORNELIS, geb. 13 jan 1834, overl. Polsbroek 17 mei 1921, trouwt IJsselstein 12 mrt 1858 HENDRIKJE DE RUYTER, geb. IJsselstein 1831/32.

3 AAFJE, geb. Benschop 24 dec 1834, overl. Benschop 23 feb 1837.

4 JAN MARTINUS, geb. Benschop 1 mei 1836, overl. Benschop 14 sep 1836.

5 JAN MARTINUS, geb. Benschop 5 apr 1837, overl. Benschop 22 okt 1929, trouwt Benschop 31 mrt 1865 ANNIGJE VAN OOSTEROM, geb. Benschop 1839/40

6 ADRIANA, geb. Benschop 20 jul 1838, overl. Benschop 27 sep 1894, trouwt Benschop 27 nov 1862 TEUNIS VERBREE, geb. Benschop 1839, zoon van Evert Verbree en Wijntje Lekkerkerker .

7 ARIE, geb. Benschop 19 dec 1839, overl. Benschop 10 jan 1910, trouwt Barwoutswaarder 4 mei 1871 ELISABETH KOOL, geb. Maartensdijk 1848/49.

8 FRANK, geb. Benschop 6 aug 1841, overl. IJsselstein 6 feb 1922, trouwt Meerkerk 28 feb 1873 JANNIGJE VERRIPS, geb. Leerdam 1836/37.

9 AAFJE, geb. Benschop 11 dec 1842, overl. Hoenkoop 25 jul 1916, trouwt Benschop 23 feb 1877 ARIE DE VRIES (achterneef), geb. Kamerik 1828/29, landbouwer.

10 JOHANNES, volgt VIIIe

uit het 2e huwelijk (o.a.?):

11 CORNELIA, geb. Benschop 15 apr 1848, overl. Benschop 22 sep 1848.

12 CORNELIA, geb. Benschop 6 nov 1849, overl. Benschop 4 mrt 1850.

13 ZWAANTJE, geb. Benschop 10 nov 1850, overl. Benschop 2 jul 1851.

14 ZWAANTJE, geb. Benschop 26 apr 1852, overl. Benschop 26 aug 1852.

15 GERRIT, geb. Benschop 7 jan 1854, overl. Benschop 7 dec 1885

16 ZWAANTJE, geb. Benschop 18 sep 1855, overl. Benschop 18 jan 1856.

17 WIJNTJE, geb. Benschop 22 sep 1856, overl. Rijswijk 2 feb 1937, trouwt Benschop 6 mrt 1890 JOHANNES VAN DER EIJK, weduwnaar van Gerritje Huijsman, geb. Naaldwijk 1851/52.

18 HUIBERT, geb. Benschop 19 okt 1857, overl. Benschop 17 feb 1858.

19 TEUNIS, geb. Benschop 20 nov 1858, overl. Benschop 1 sep 1949, trouwt Schalkwijk 5 mrt 1885 KLARA MARGARETHA VAN ECK, geb. Lopik 1860/61.

20 ZWAANTJE, geb. Benschop 13 mrt 1860, overl. Benschop 10 mei 1860.

VIIg JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VId )
Geb. Gouderak 26 aug 1810, trouwt 1e Benschop 4 feb 1831 ADRIANA PAUW, geb. Benschop 2 feb 1805, overl. Benschop 6 sep 1844, trouwt 2e Benschop 18 jun 1845 MARRIGJE VAN DER VLIST, geb. Benschop 2 jul 1822, dochter van Jan van der Vlist en Grietje Oskam .

uit het 1e huwelijk:

1 CORNELIS, geb. Benschop 16 dec 1832, trouwt Kamerik 17 okt 1873 GRIETJE PLOMP, geb. Gerverscop 7 sep 1854, overl. Barwoutswaarder 9 feb 1935, dochter van Pieter Plomp en Maria van Wijngaarden.

2 ELISABETH, geb. 1836, trouwt Benschop 4 feb 1864 ARIE OSKAM, geb. IJsselstein 1843/44, zoon van Cornelis Oskam en Sijgje Verveer.

uit het 2e huwelijk:

3 ADRIANA, geb. 1845, trouwt Benschop 10 aug 1865 BART VERHOEF, geb. Meerkerk 1836.

4 ANTJE, geb. ca. 1859.

5 CORNELIA, geb. Benschop 26 okt 1859, trouwt Harmelen 29 sep 1881 NICOLAAS VAN DER VLIST, geb. Nieuwkoop 15 mrt 1859, zoon van Jan van der Vlist en Marrigje van Wijngaarden .

6 MARRIGJE, geb. Benschop 1862/1863, overl. Berkenwoude 13 jan 1944, trouwt Haastrecht 15 sep 1882 HUIG VAN DER VLIST, geb. Benschop 1859/1860, zoon van Ernst van der Vlist en Heiltje van Ieperen.

VIIh ANTJE LEKKERKERKER (dochter van VId )
Geb. Gouderak 16 aug 1813, overl. Benschop 29 aug 1875, trouwt 1e Benschop 31 mrt 1838 JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Linschoten 9 mrt 1812, overl. Linschoten 24 jun 1845, zoon van Pieter Lekkerkerker en Gerrigje Bos ; trouwt 2e Linschoten 25 nov 1846 JAN WILLEMSE VAN BAREN, geb. Snelrewaard 1811, bouwman.

voor dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt VIIIf .

  VIIj TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van VId )
Geb. Gouderak 18 jun 1815, landbouwer, overl. Zoeterwoude 10 mei 1896, trouwt 4 feb 1838 JANNETJE (ook: JANSJE) HOOGENDOORN, geb. Zwammerdam 22 mrt 1816, overl. Zoeterwoude 18 feb 1893, dochter van Pontio Hoogendoorn en Klazina Lubbers.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA, geb. Benschop 1839, overl. ca. 76 jaar oud, trouwt Zoeterwoude 25 mei 1865 ARIE LOS, geb. 1842, landbouwer te Zoeterwoude, zoon van Matheus (ook: Mees) Los en Neeltje Catharina Vellekoop.

2 CLAZINA (ook: KLAZINA), geb. Gouderak 1840, overl. Sassenheim 8 apr 1888, trouwt Zoeterwoude 18 mrt 1864 DIRK JAN CIGGAAR, geb. Oegstgeest ca. 1840, landbouwer te Sassenheim, zoon van Dirk Ciggaar en Geertje van den Bosch.

3 CORNELIS, volgt VIIIg

4 TEUNIS, volgt VIIIh

5 ADRIANUS, volgt VIIIj

6 JANNETJE, geb. Linschoten 18 mrt 1845, overl. 1894, trouwt Zoeterwoude 29 apr 1873 ABRAHAM DIJKMAN, geb. Voorschoten 15 dec 1845, bouwman te Voorschoten (1873), zoon van Jan Jansz. Dijkman en Adriana Kranenburg.

7 WOUTER, volgt VIIIk

8 CORNELIA, geb. Zoeterwoude 27 mei 1851, overl. Zegwaart 30 sep 1911, trouwt Zoeterwoude 6 mei 1875 ADRIANUS JOHANNES VAN REEUWIJK, geb. Zegwaard 10 jan 1850, landbouwer, wonende te Zegwaard, Rokkeveen, overl. Zegwaard 10 jun 1901, zoon van Pieter van Reeuwijk en Willemijntje Kooiman.
Hun zoon Teunis Gerrit van Reeuwijk trouwt met zijn nicht Jannetje Margaretha Lekkerkerker.

9 GERRIT JOHANNES, volgt VIIIm

? PONTIO, overl. 12 jaar oud.

VIIk ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van VId )
Geb. Benschop 24 dec 1822, overl. Benschop 25 dec 1876, trouwt Harmelen 24 feb 1848 MARRIGJE OSKAM(P) , geb. Harmelen 28 mei 1826, overl. Benschop 25 dec 1883, dochter van Jan Oskam en Maria Huisman .

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA, geb. Benschop 8 jan 1854, trouwt Benschop 28 sep 1882 JAN LOMMERT, geb. Benschop 4 okt 1848.

2 JAN, geb. Benschop 1856, trouwt Vleuten 18 mrt 1886 Wijntje van Grootveld, dochter van Rijk van Grootveld en Wijntje Blaauwendraad.

3 TEUNIS, geb. Benschop 1857, trouwt Hoenkoop 3 apr 1885 Adriana Elizabeth van Ingen

VIIIa ARIE LEKKERKERKER (wellicht zoon van Johannes (VIIb ) en Willempje Manelever)
Geb. 1829, overl. Snelrewaard 30 mrt 1900, trouwt CORNELIA OSKAM

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Snelrewaard dec 1866 (akte 25 dec), overl. Snelrewaard 22 feb 1867

2 GRIETJE WILLEMINA CORNELIA, geb. Snelrewaard okt 1870 (akte 10 okt), overl. Snelrewaard 21 okt 1870

3 JOHANNES, geb. Snelrewaard apr 1873 (akte 9 apr), overl. Snelrewaard 9 aug 1873

4 CORNELIA WILHELMINA, geb. Snelrewaard jul 1874 (akte 12 jul) trouwt J. VAN DAM

5 WILHELMINA, geb Snelrewaard mrt 1876 (akte 13 mrt), overl. Snelrewaard 7 mei 1876

VIIIb JACOBUS LEKKERKERKER (zoon van VIId )
geb. Noord-Polsbroek 10 apr 1820, overl. Kamerik 11 mrt 1887, trouwt Rietveld 23 feb 1855 JANNIGJE VAN DIEEN, geb. Bodegraven 1833/34, overl. Rietveld 20 jun 1855, trouwt 2e JOHANNA DE JONG, geb. Jaarsveld 11 mei 1836, overl. Kamerik 17 aug 1886, dochter van Willem de Jong en Aletta Verhoef.

uit het 2e huwelijk:

1 GRIETJE, geb. Kamerik 14 feb 1870, overl. Woerden 18 aug 1943, trouwt LEENDERT ANTHONIE DIEDERIK VAN DER HAVEN, geb. Barwoutswaarder 21 dec 1876, overl. Woerden 9 mei 1964.

VIIIc TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van VIId )
Geb. Noord-Polsbroek 17 jun 1821, overl. Kamerik 31 mei 1883, trouwt 1e Lopik 10 mrt 1843 LEONORA DE VOS, geb. Lopik ca. 1819, dochter van Huibert de Vos en Helena Smits, trouwt 2e PIETERTJE VAN VLIET

uit het 1e huwelijk:

1 LENA GRIETTA, geb. Lopik 9 aug 1843, overl. Kamerik-Mijzijde 13 jun 1844

2 HUIBERT, geb. Kamerik-Mijzijde 28 okt 1844, overl. Kamerik 1 aug 1863

3 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 21 dec 1845, overl. Kamerik-Mijzijde 31 dec 1845

4 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 12 jan 1847, overl. Kamerik-Mijzijde 1 mei 1847

5 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 22 sep 1848, overl. Kamerik-Mijzijde 9 apr 1849

6 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 14 mei 1850, overl. Kamerik-Mijzijde 1 aug 1850

7 JOHANNES, geb. Kamerik-Mijzijde 26 jan 1852, overl. Kamerik-Mijzijde 22 aug 1852

8 GRIETJE, geb. Kamerik-Mijzijde 20 aug 1853, overl. IJsselstein 29 nov 1898, trouwt Kamerik 10 feb 1876 JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Benschop 16 jul 1844, overl. IJsselstein 3 mei 1893, zoon van Gerrit Lekkerkerker en Neeltje Maayen .

9 LEONORA, geb. Kamerik-Mijzijde 30 jun 1856, overl. Kamerik-Mijzijde 2 jul 1856

10 TEUNIS, geb. Kamerik 21 apr 1858, overl. Kamerik 12 sep 1859

uit het 2e huwelijk:

11 JOHANNES, geb. Kamerik 4 mrt 1860, overl. Kamerik 21 mrt 1893

12 MARTIJNTJE, geb. Kamerik 12 jan 1861, overl. Kamerik 24 feb 1861

13 MARTIJNTJE, geb. Kamerik 6 jan 1862, overl. Houten 23 apr 1940, trouwt Kamerik 28 feb 1889 CORNELIS SCHINKEL, geb. Jaarsveld 1861/62.

14 CORNELIS, geb. Kamerik 19 apr 1863, overl. Kamerik 24 okt 1933, trouwt Kamerik 9 nov 1899 NEELTJE VAN DER VEER, geb. Loenersloot 1874.

15 HUIBERT, geb. Kamerik 29 sep 1864, overl. Kamerik 25 jul 1882

16 TRIJNTJE, geb. Kamerik 29 jan 1866, overl. Kamerik 26 apr 1866

17 TRIJNTJE, geb. Kamerik 16 jun 1867, overl. Driebergen-Rijssenburg 1 feb 1933, trouwt Kamerik 29 mei 1890 ANTHONIE HENDRIK DE HEUS, geb. Wijk bij Duurstede 1857/58, korenmolenaar te Wijk bij Duurstede.

18 TEUNIS, geb. Kamerik 20 sep 1868, overl. Koudekerk aan de Rijn 22 jun 1952

19 ANNA MARIA, geb. Kamerik 8 nov 1870, overl. Kamerik 11 feb 1871

20 MARIA ANNA, geb. Kamerik 5 feb 1872, overl. Harmelen 13 dec 1958, trouwt Kamerik 26 apr 1893 MOURITS GERARD VERSTEEGH, geb. Kamerik 1871/72, veehouder.

VIIId PIETER LEKKERKERKER (zoon van VIIe)
Geb. 1843, overl. Utrecht 12 aug 1917, trouwt Lopik 29 aug 1867  JANNA SCHIEVEEN, geb. ca. 1846, overl. Benschop 11 aug 1920, dochter van Jan van Schieveen en Janna Bos.

uit dit huwelijk:

1 MARIA, geb. Lopik ca. 1869, trouwt 1e Benschop 27 feb 1902 ADRIANUS GERARDUS DOGTEROM, geb. Ouderkerk aan den IJssel ca. 1859, overl. voor 1917, trouwt 2e Benschop 9 jan 1919 TIJMEN BROUWER DE KONING, geb. Haastrecht ca. 1879.

2 JANNA, geb. Polsbroek ca. 1871, overl. Utrecht 25 feb 1938, trouwt Benschop 19 mrt 1903 PIETER JAN VERMEULEN, geb. Jaarsveld ca. 1873.

3 WILLEM, geb. Lopik ca. 1873, trouwt Lopik 3 nov 1905 ELISABETH ADRIANA OSKAM, geb. Lopik ca. 1885.

4 JAN, geb. ca. 1874, overl. Benschop 17 okt 1942, trouwt Benschop 23 apr 1896 AARTJE SCHEP, geb. Benschop ca. 1874.

5 ADRIANUS, volgt IXa

6 ANNA MARIA, geb. Benschop ca. 1876, trouwt Benschop 11 mrt 1908 BALTUS LEKKERKERKER, geb. Benschop ca. 1877, zoon van Gijsbert Lekkerkerker en Mergje Zuidbroek.

7 PAULUS, geb. 1880, overl. Utrecht 8 mei 1897.

8 G. (GIJS?)

9 MARRIGJE, geb. Benschop ca. 1886, trouwt Benschop 24 aug 1916 MARTINUS DEN BLIEK, geb. Capelle aan den IJssel ca. 1884.

10 HUIBERT, geb. ca. 1892, trouwt Gouderak 28 okt 1920 CORNELIA ZWIJNENBURG, geb. Alphen aan den Rijn ca. 1892.

VIIIe JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIIf )
Geb. Benschop 16 jul 1844, overl. IJsselstein 3 mei 1893, trouwt Kamerik 10 feb 1876 GRIETJE LEKKERKERKER, geb. Kamerik-Mijzijde 20 aug 1853, overl. IJsselstein 29 nov 1898, dochter van Teunis Lekkerkerker en Leonora de Vos .

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, geb. Haastrecht 17 dec 1876, overl. IJsselstein 23 mei 1948.

2 LEONORA, geb. Haastrecht 5 feb 1878, overl. IJsselstein 17 mei 1895.

3 NEELTJE, geb. Haastrecht 9 feb 1879, overl. Haastrecht 17 mrt 1879.

4 TEUNIS, geb. Haastrecht 17 jan 1880, overl. Vleuten 7 jan 1948.

5 NEELTJE, geb. Haastrecht 6 mei 1881, overl. Zegveld 7 mei 1957.

6 CORNELIS HUIBERT, geb. Haastrecht 7 apr 1882, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 30 apr 1970.

7 GEERTJE GRIETJE, geb. Haastrecht 31 mei 1883, overl. Woerden 28 nov 1950.

8 HUIBERTA, geb. Haastrecht 14 okt 1884, overl. IJsselstein 11 jul 1929.

9 FRANK, geb. IJsselstein 17 mrt 1886, overl. IJsselstein 15 mei 1886.

10 GRIETJE JOHANNA, geb. IJsselstein 22 mei 1887, overl. Kockengen 2 jul 1956, trouwt D. VAN DEN BROEK, geb. 25 nov 1887, overl. Kockengen 19 aug 1958 (beiden begraven te Kockengen)

11 FRANK, geb. IJsselstein 15 okt 1889, overl. Polsbroek 27 okt 1975.

VIIIf JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIIh )
Geb. Benschop 5 nov 1837, overl. Linschoten 8 nov 1922, trouwt 1e Montfoort 14 apr 1858 ANNIGJE PAUW, geb. Linschoten 5 dec 1859; trouwt 2e Driebergen 22 nov 1861 WIJNTJE VAN WOUDENBERGH, geb. Driebergen 14 aug 1838, overl. Linschoten 28 jun 1911, dochter van Willem Hendrikus van Woudenbergh en Clara Margaretha van Eck.

uit het 1e huwelijk:

1 ANTJE, geb. Linschoten 3 jul 1858, trouwt 1 jul 1880 GERRIT JOHANNES LEKKERKERKER , geb. Zoeterwoude 29 dec 1853, overl. Zoeterwoude 13 mrt 1904, zoon van Teunis Lekkerkerker en Jannetje Hoogendoorn .

uit het 2e huwelijk:

1 JOHANNES, volgt IXb .

2 WILLEM HENDRIKUS, volgt  IXc.

3 JAN CORNELIS, geb. Linschoten 13 jul 1866, overl. Linschoten 6 mei 1877.

4 CLARA MARGARETHA, geb. Linschoten 6 nov 1867, overl. Cothen 14 dec 1897, trouwt Linschoten 15 aug 1889 JAN DE BRUIJN

5 CORNELIS PIETER, geb. Linschoten 25 feb 1869, overl. Montfoort 8 dec 1948, trouwt Montfoort 17 okt 1907 JOSINA VAN SCHAIK, geb. Montfoort 3 feb 1865, overl. Montfoort 25 jan 1948

6 JANNIGJE HENDRIKA MARGARETHA, geb. Linschoten 11 dec 1870, trouwt Linschoten 12 mei 1898 GERRIT CORNELIS VAN VLIET

7 GERRIT REIJER, volgt  IXd.

8 GERRITJE ADRIANA, geb. Linschoten 13 mrt 1875, overl. Linschoten 22 okt 1897.

9 REIJER JACOBUS, geb. Linschoten 26 feb 1877, overl. Linschoten 20 mrt 1951, trouwt 18 dec 1912 MARGARETHA DIRKJE PAUW, overl. Linschoten 15 dec 1952

10 NICOLAAS WILLEM, geb. Linschoten 26 feb 1877, trouwt Benschop 18 apr 1912 ANTJE MAAIJEN

11 WIJNANDA JOHANNA, geb. Linschoten 6 jul 1879, overl. Bussum 2 sep 1968, trouwt EGBERT WESSELING

VIIIg CORNELIS LEKKERKERKER (zoon van VIIj)
Geb. 1841, overl. (volgens familiekroniek: ca. 50 jaar oud), trouwt CORNELIA VAN LOKHORST, weduwe van Lambertus Karens, geb. 1834, overl. Zegveld (of Moerkapelle) 17 jan 1887.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, geb. Zegwaard 7 sep 1867, in 1896 getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan, broodbakker te Leiden, van 25 maart tot 3 september 1935 gemeenteraadslid van Leiden voor de CHU, overl. Leiden 27 sep 1939, trouwt 1e Sara Maria van Groeningen; trouwt 2e Elisabeth Arnoldina van Groeningen.

2 JAN, geb. Zegwaard 1872/73, overl. voor 1900, trouwt Moerkapelle 17 jul 1896 WILLEMINA CORNELIA OOMS, geb. Kralingen 1868/69, dochter van Adam Ooms en Annigje Hoogendyk. Willemina Cornelia hertrouwt Moerkapelle 21 dec 1900 Hendrik Schipper.
uit dit huwelijk: 1 Cornelia Teuntje, geb. Moerkapelle 4 jun 1897.

VIIIh TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van VIIj )
Geb. Linschoten 27 dec 1843, landbouwer te Alkemade, schreef in 1924 een kroniek van de familie Lekkerkerker, overl. Kampen 27 aug 1930, trouwt Alkemade 23 aug 1871 GERRITJE LOS, geb. Alkemade 30 mei 1843, dochter van Matheus (ook: Mees) Los en Neeltje Catharina Vellekoop.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, volgt IXe

2 MATTHEUS, volgt IXf

3 NEELTJE JANNETJE, geb. Zoeterwoude 7 nov 1878.

4 JANNETJE CHRISTINA, geb. Zoeterwoude ca. 11 jul 1880.

VIIIj ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van VIIj )
Geb. Linschoten 11 juni 1846, landbouwer op boerderij Cronestein nabij Leiden, overl. Leiden 15 dec 1918, trouwt Zoeterwoude 18 aug 1870 ELIZABETH VAN DER WEL (weduwe van Simon van der Marel), St. Maartensregt (Schipluiden) 7 aug 1843, overl. Leiden 6 jan 1932, dochter van Cornelis van der Wel en Grietje van der Eijk. (Elizabeth neemt één dochter uit haar eerste huwelijk mee: Cornelia van der Marel, geb. Schipluiden 28 nov 1866, overl. Leiden 17 jan 1934; zij blijft ongetrouwd en verzorgt haar moeder tot aan haar dood.)

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS CORNELIS, geb. Zoeterwoude 8 mei 1871, overl. Zoeterwoude 12 jun 1888. 

2 CORNELIS TEUNIS, geb. Zoeterwoude 11 jan 1873, overl.  Zoeterwoude 12 apr 1892. 

3 JANNETJE MARGARETHA, geb. Zoeterwoude 24 jul 1877, overl. Ommen 24 mrt 1954, trouwt 3 sep 1903 TEUNIS GERRIT VAN REEUWIJK, geb. Zegwaard 16 apr 1876, predikant, o.a. te Mijnsherenland, Oosthem, Hillegersberg en Amsterdam (1928-1941), overl. Hilversum 6 dec 1945, begr. Hillgersberg, zoon van Adrianus Johannes van Reeuwijk en Cornelia Lekkerkerker .

4 JACOBUS GERARDUS, volgt IXg

 5 MARGARETHA ELIZABETH (GRÉ), geb. Zoeterwoude, overl. Lisse ??, trouwt 13 jun 1909 JACOBUS J.H. POP, predikant.

   VIIIk WOUTER LEKKERKERKER (zoon van VIIj )
Geb. Linschoten 30 apr 1848, landbouwer te Zoeterwoude (?-1880) en Duivenvoorde bij Voorschoten (1880-1894), overl. Voorschoten 8 apr 1894, trouwt Zoeterwoude 6 apr 1876 GERRITJE HABBEN (ook: HABBEN JANSEN) , geb. Ter Aar 29 jul 1853, overl. Zoeterwoude 8 feb 1955, dochter van Willem Gommels Habben (Janssen) en Stijntje van Leeuwen . Zie ook de speciale pagina over Gerritje Habben .

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE CHRISTINA, geb. Zoeterwoude 4 mrt 1877, overl. Voorschoten 20 sep 1962, trouwt Voorschoten 13 okt 1909 EIMERT JOHANNES LOS, geb. Alkemade 5 jun 1878, overl. Voorschoten 18 nov 1967, zoon van Willem Los en Gerarda Baas.

2 WILLEM TEUNIS, volgt IXh

3 TEUNIS JOHANNES, volgt IXj

4 JOHANNES, geb. Voorschoten 3 jun 1885, ongehuwd overl. 's Gravenhage 27 mrt 1929.

5 CHRISTIAAN, volgt IXk

VIIIm GERRIT JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIIk )
Geb. Zoeterwoude 29 dec 1853, trouwt Linschoten 1 jun 1880 ANTJE LEKKERKERKER, geb. 1859, dochter van Johannes Lekkerkerker en Annigje Pauw

uit dit huwelijk:

1 JANNIGJE ANNIGJE, geb. Zoeterwoude ca. 20 mrt 1881, overl. Moercapelle 11 jan 1951, trouwt P. ZEGWAARD, overl. vóór 1951.

IXa ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van VIIId)
Geb. ca. 1875, overl. Meerkerk 29 mei 1958, trouwt Snelrewaard 28 feb 1901 JACOMIJNTJE SMIT, geb. Snelrewaard ca. 1879, overl. Meerkerk 14 mrt 1957, dochter van Arie Smit en Marigje Kok.

uit dit huwelijk:

1 JANNA, geb. Snelrewaard 12 mrt 1902, trouwt  RIJLAARSDAM.
uit dit huwelijk: 1 Mijnsje, trouwt Piet van der Pol; 2. Jacomijntje, geb. 1930, overl. Nieuw-Vennep 25 mei 2001, trouwt Henrie Catharinus Tenthof van Noorden; 3. Wouter, geb. 1934, overl. Nieuwveen 12 feb 2007, trouwt Sara Gerritje van Ofwegen; 4. Adrie, trouwt Gerrit Paling, geb. 1936, overl. Alphen aan den Rijn 13 mrt 1981.

2 ARIE (AAI), volgt Xa

3 PIETER, geb. 1905, overl. Snelrewaard 17 jan 1907.

4 MARRIGJE (MAS), geb. Snelrewaard 9 nov 1907, overl. Gouda 10 nov 2003, trouwt Snelrewaard 28 mrt 1929 JOHANNES (JAN) BAELDE, geb. 27 jul 1903, overl. Bodegraven 2 aug 1982, zoon van Isaac Baelde en Cornelia Vroege.
uit dit huwelijk: 1 Isaac; 2 A. ; 3 C. ; 4 J.

5 MARIA, geb. 1909, overl. Snelrewaard 2 sep 1909.

6 GERRIGJE (GER), geb. 1910, overl. Woerden 30 apr 1987, trouwt LEENDERT (LEEN) LIEVAERT, geb. 1909, overl. 12 okt 1982.
uit dit huwelijk: 1 Annie; 2 Wim

7 PIETER (PIET), volgt Xb

8 PAULUS (PAU), volgt Xc

9 Doodgeboren zoon, Snelrewaard 7 nov 1914

10 GERRIT (GERT), volgt Xd.

11 WILLEM, volgt Xe

12 MARIE (RIE), trouwt HUIB VAN HAARLEM.

IXb JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIIIf )
Geb. Linschoten 18 sep 1862, overl. Linschoten 15 dec 1937, trouwt Ruwiel 25 apr 1889 AALTJE DOORNENBAL, geb. Ruwiel 27 mrt 1862, overl. Linschoten 18 feb 1946.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES REIJER, geb. IJsselstein 25 feb 1890, overl. 1932, trouwt LEENTJE VAN DIJK

2 WIJNTJE, geb. IJsselstein 9 feb 1891, overl. 1951, trouwt GIJS VAN ECK

3 REIJER JOHANNES, geb. IJsselstein 26 apr 1892, overl. Linschoten 14 jul 1958, trouwt Montfoort 12 mei 1921 JANNA DE LEEUW, geb. 1893, overl. Linschoten 19 jul 1982.

4 WILLEM HENDRIKUS, geb. IJsselstein 20 aug 1893, overl. Linschoten 26 mrt 1976, trouwt ADRIANA AGATHA VAN DIJK, geb. 1898, Linschoten overl. 19 okt 1959

5 JANNETJE, geb. 12 mrt 1895, overl. Westbroek 25 jan 1967, trouwt PIETER SELDENRIJK, overl. voor 1967

6 CLARA MARGARETHA, geb. Linschoten 23 dec 1896, overl. IJsselstein 17 feb 1968, trouwt Montfoort 20 mei 1926 WILLEM CORNELIS DE HAAN, overl. na 1968

7 GERRITJE ADRIANA, geb. Linschoten 27 apr 1899, overl. Ankeveen 9 jan 1981, trouwt Montfoort 12 mei 1921 LEENDERT VERLAAN, geb. Waarder 6 jan 1900, overl. Woerden 25 sep 1975.

8 ALIDA JOHANNA, geb. Linschoten 4 jun 1900, overl. voor 1976, trouwt Montfoort 7 mei 1925 JOHANNES JOCHEM LEKKERKERKER, geb. Willescop 3 okt 1901, overl. Linschoten 21 feb 1976.

IXc WILLEM HENDRIKUS LEKKERKERKER (zoon van VIIIf )
Geb. Linschoten 24 dec 1863, veehouder, overl. Ankeveen 15 jan 1936, trouwt Oudenrijn 3 jan 1895 CORNELIA MARCELIA VAN DIJK, geb. Oudenrijn 17 okt 1867, overl. Ankeveen 18 mrt 1938.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES JOCHEM, geb. Willescop 10 okt 1895, overl. Willescop 13 okt 1895

2 MAGDALENA WIJNANDA, geb. Willescop 13 okt 1896, trouwt 1e Montfoort 29 apr 1926 GERARDUS VAN DE GEER, overl. voor 1954, trouwt 2e Montfoort 7 jan 1954 NICO OSKAM

3 GERRITJE ADRIANA, geb. Willescop 1 nov 1897, overl. Willescop 29 dec 1897

4 WIJNANDA JOHANNA, geb. Willescop 3 aug 1899, overl. Willescop 31 mrt 1927.

5 CORNELIA WILHELMINA, geb. Willescop 30 sep 1900, overl. Kortenhoef 8 jun 1996, trouwt Montfoort 29 apr 1926 JACOB SCHOENMAKER, geb. Loosdrecht 2 mrt 1898, overl. Ankeveen 26 apr 1969

6 JOHANNES JOCHEM, geb. Willescop 3 okt 1901, overl. 21 feb 1976 Linschoten, trouwt Montfoort 7 mei 1925 ALIDA JOHANNA LEKKERKERKER, geb. Linschoten 4 jun 1900, overl. voor 1976

7 JOCHEM JOHANNES, geb. Willescop 13 feb 1903, overl. IJsselstein 27 mei 1973, trouwt WILHELMINA CLASINA VAN DIJK, geb. 1905, overl. Nieuwkoop 12 sep 1982.

8 WILLEM HENDRIKUS, geb. Willescop 4 okt 1904, overl. voor 1994, trouwt CORNELIA JOHANNA BOS, geb. 1910, overl. Oudewater 18 okt 1994.

9 GERRITJE ADRIANA, geb. Willescop 20 apr 1906, overl. Harmelen 29 jun 2001, trouwt Montfoort 13 dec 1934 GERRIT JACOBUS VAN DIJK, geb. 1908, overl. De Meern 22 mrt 1990.

10 ANTHONIA MAAGJE, geb. Willescop 19 feb 1908, overl. Utrecht 6 mei 1918.

11 CORNELIS PIETER (KEES), geb. Willescop 15 nov 1910, Nederlands letterkundige, tekstbezorger en bibliograaf, verzorgde de Verzamelde Werken van Jan Jacob Slauerhoff, overl. Amsterdam 28 aug 2006.

IXd GERRIT REIJER LEKKERKERKER (zoon van VIIIf )
Geb. Linschoten 18 apr 1873, overl. Snelrewaard 3 feb 1946, trouwt Lopik 15 aug 1901 WILLEMPJE BOSCH, geb. Lopik 15 dec 1879, overl. Snelrewaard 19 jan 1960, dochter van Florus Bosch en Ida de Wit.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES (HANS), geb. Lopik 30 dec 1901, trouwt Jaarsveld 22 jan 1929 DELINA HELENA DE LEEUW, geb. Jaarsveld 1905, dochter van Geerlof Antonie de Leeuw en Pietronella Johanna van den Berg.

2 IDA, geb. Harmelen 1903, trouwt Snelrewaard 4 nov 1926 SIMON VAN DER PAAUW, geb. Loosdrecht 1903, zoon van Pieter Nicolaas van der Paauw en Lijsje de Haan.

3 Doodgeboren zoon, Harmelen 11 feb 1905.

4 WIJNTJE (WIJN), geb. Snelrewaard 1906, trouwt Snelrewaard 25 sep 1930 CORNELIS ARIE VAN KOOTEN, geb. Montfoort 1902, zoon van Hendrik van Kooten en Marrigje de Maan.

5 FLORUS, geb. Snelrewaard 1908, trouwt Polsbroek 29 okt 1931 GERRIGJE RIJNEVELD, geb. Polsbroek 1905, dochter van Cornelis Rijneveld en Marrigje Graveland.

6 CORNELIS PIETER, geb. 1909, overl. Snelrewaard 17 mei 1909.

7 WIL, trouwt JACOB BROKKING, geb. Jaarsveld.

8 JANS, trouwt JAN KOK, geb. Polsbroek.

IXe TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van VIIIh )
Geb. Alkemade 28 feb 1872, predikant te Hagestein, Kockengen (1899-1902), Montfoort, Warnswerd, Oosterwolde, IJsselmuiden en Delft (-1944), overl. Montfoort 12 mei 1958, trouwt Hagestein 19 okt 1899 ANNA CORNELIA VAN DER HOEVEN, geb. Hagestein 27 okt 1881, dochter van Hendrik van der Hoeven en Elisabeth Hoek.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, volgt Xf

2 GERRITJE A. (GRETA), overl. na 1961, trouwt G. MAATJES, geb. 1914, hoofd van de prinses Julianaschool te Beekbergen, overl. Beekbergen 8 dec 1961.

3 HENDRIK, volgt Xg

4 ELISABETH WILHELMINA, geb. aang. Montfoort 19 okt 1903, trouwt A. VAN DOP, doctor ...

5 MATHEUS JOHANNES, volgt Xh

IXf MATTHEUS LEKKERKERKER (zoon van VIIIh )
Geb. Zoeterwoude 2 apr 1874, koopman, magnetiseur, eigenaar van een kruidenhandel in Kampen (1923-1934), eigenaar van de chemische fabriek Isala in Kampen (1934-1937), groothandelaar in specerijen, handelaar in kruiden en producent van geneesmiddelen in Kampen (1937-1945), produceerde o.a. natuurgeneesmiddelen tegen suikerziekte, eigenaar van Pension Lekkerkerker, Burgwal 86 te Kampen (1927-1947), overl. Genemuiden 30 jun 1961, trouwt 1e IJsselmuiden 15 dec 1898 JANNETJE FRANSSEN, geb. Kampen ca. 1878, overl. Hengelo 1904, dochter van Dirk Franssen en Hendrikje van Delden; trouwt 2e Kampen? 1 dec 1904 JOHANNA WILHELMINA BOS, geb. Kampen 9 jul 1870, overl. voor 1961.

uit het 1e huwelijk

1 ANTONIUS MATHEUS, geb. Hengelo 8 mei 1899, civiel ingenieur

2 THEODORUS GERHARDUS, geb. Hengelo 22 jul 1901, medisch student te Groningen

uit het 2e huwelijk:

3 M.J. (m), trouwt TH.G. GROENEWEGEN.

4 AALTJE GERARDINA, geb. Kampen 14 aug 1908.

 IXg JACOBUS GERARDUS (JACOB) LEKKERKERKER (zoon van VIIIj )
Geb. Zoeterwoude 29 dec 1881, predikant te Garderen (1911-1914), Nieuw-Vennep (1914-1923) en Bennebroek (1923-1946), overl. Haarlem 21 apr 1952, trouwt Leiden 8 mrt 1911 STIJNTJE SCHENKEVELD, geb. Zoeterwoude 18 jan 1889, overl. Nijmegen 29 jan 1974.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANUS, volgt Xj

2 ELIZABETH, geb. Nieuw-Vennep 5 dec 1915, lerares naaldvakken, overl. Rotterdam 29 apr 1992, trouwt 1952 CORNELIS JAN PHILLIPUS (KEES) DE PRIESTER, geb. Oudenrijn 29 jan 1922, jurist, bankdirecteur.

3 DIRK, geb. Nieuw-Vennep 5 dec 1915, overl. Groesbeek 30 jul 2001, trouwt Bennebroek 1 mei 1947 FROUWINA WILHELMINA ALBERDINA (WIEN) VAN PETEGEM, geb. Onstwedde 14 nov 1906, overl. Deventer 3 sep 1994.

4 CORNELIS TEUNIS, volgt Xk

IXh WILLEM TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van VIIIk )
Geb. Zoeterwoude 1 aug 1879, overl. Voorschoten 10 feb 1953, trouwt Wassenaar 24 apr 1913 DIRKJE KRIEGE, geb. Wassenaar 29 apr 1886, overl. Voorschoten 28 aug 1962, dochter van Johan Gerard Kriege en Pieternella Kraan.

uit dit huwelijk:

1 GERRITJE PIETERNELLA, geb. 7 apr 1914, overl. 9 aug 1976.

2 JOHAN GERARD, volgt Xm

3 WOUTER, volgt Xn

IXj TEUNIS JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van VIIIk )
Geb. Voorschoten 13 aug 1882, hoofdambtenaar voor de volkslectuur en aanverwante aangelegenheden in Nederlandsch Indië, overl. Meester Cornelis, Nederlandsch Indië 23 dec 1929, trouwt Soekaboemi, Nederlandsch Indië 26 sep 1912 JENNY JULIETTE CHAULAN, geb. Batavia, Nederlandsch Indië 6 mei 1892, overl. Zwolle 5 aug 1975; Jenny Juliette trouwt 2e Den Haag 3 nov 1931 met Rutger Wind, geb. Apeldoorn 13 feb 1888, overl. Den Haag 20 mrt 1964.

uit dit huwelijk:

1 FERDINAND WOUTER (FERRY), volgt Xo

2 EDUARD FRANS (FRANS), Xp

IXk CHRISTIAAN LEKKERKERKER (zoon van VIIIk )
Geb. Voorschoten 27 mei 1889, officier van gezondheid in Malang, Nederlandsch Indië, arts te Voorschoten, overl. 's Gravenhage 10 mei 1975, trouwt 1e Padang-Pandjang, Nederlandsch Indië 5 aug 1921 GERARDA WILHELMINA VAN DUYNEVELDT, geb. 's Gravenhage 2 mei 1899, overl. Voorschoten 18 jan 1953, dochter van Gerardus Johannes van Duyneveldt en Wilhelmina Gezina Jansen; trouwt 2e 's Gravenhage 12 mrt 1966 JOHANNA LAMBERTA REINOUD, geb. Den Helder 19 jun 1900.

uit het 1e huwelijk:

1 WILLY, geb. Padang-Pandjang, Nederlandsch Indië 16 mei 1922, trouwt 21 jul 1956 MARIUS J. SCHEPMAN.

2 ELLY, geb. Malang, Nederlandsch Indië 17 jan 1928, overl. 14 mrt 2003, trouwt Voorschoten 18 dec 1954 FLORUS WILLEM 'T HOOFT, geb. Poerworedjo (Kedoe) 30 dec 1925, Nederlandsch Indië, tandarts te Noordwijk aan Zee, overl. Veenendaal 24 jan 2008, zoon van Herman 't Hooft en Marianne Udo de Haes (zie Nederland's Patriciaat 32 (1946), p. 96).

Xa ARIE (AAI) LEKKERKERKER (zoon van IXa)
trouwt MARIE GROENEVELD. 

uit dit huwelijk:

1 ADA, geb. 31 jan 1949, overl. 1 apr 1992.
Kinderen: 1 Jeroen; 2 Charlotte; 3 Elvira; 4 Fon.

Xb  PIETER (PIET)
LEKKERKERKER (zoon van IXa)
Trouwt JANNA GIJSBERTHA VAN DER WIND, geb. 1905, overl. Twello 8 aug 1977.

uit dit huwelijk:

1 D.J., trouwt S.R. VAN DER TUIN.

Xc PAULUS (PAUL)
LEKKERKERKER (zoon van IXa)
Geb. 1912, overl. Hoevelaken 21 jan 1993, trouwt MARIE (RIE) DE HEER, geb. 1915, overl. Hoevelaken 1 nov 2002.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERT ADRIANUS (GIJS), volgt XIa.

2 LIZE
, trouwt PIET

3 JOKE
, trouwt GERRIT

4 ANDRÉ
, trouwt LIES

5 LEENDERT
, trouwt ANJA

Xd GERRIT (GERT) LEKKERKERKER (zoon van IXa)
Geb. 1917, overl. Oudewater 10 jun 2001, trouwt JANS D. DE WIT, overl. 26 okt 2009.

uit dit huwelijk:

1 AARTJE
, trouwt Snelrewaard 26 nov 1975 MARIEN VAN VLIET

2 ADRIE
, trouwt PERRY

3 HENK

4 GERT
, trouwt GREET

5 JOKE
, trouwt KEES

Xe WILLEM
LEKKERKERKER (zoon van IXa)
Geb. Snelrewaard 8 mei 1919, overl. Alphen aan den Rijn 25 nov 2006, trouwt Waarder 19 jun 1958 (gescheiden Driebruggen 28 nov 1988) JANNETJE VAN VLIET, geb. Waarder 14 mei 1935, dochter van Nicolaas van Vliet en Annegien Slingerland.

uit dit huwelijk:

1 IRENE, geb. Alphen aan den Rijn 12 mei 1959, overl. Leiderdorp 4 sep 2008.

2 WIJNAND
, geb. Alphen aan den Rijn 28 jan 1961.

3 LAURENS
, geb. Alphen aan den Rijn 15 aug 1963, service monteur, trouwt Nieuwkoop 14 mrt 2009 FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA, geb. Manaus, Brazilië 13 jul 1967, dochter van Francisco Bezerra de Oliveira en Alcinda Moreira de Souza.

Xf TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van IXe)
Geb. Kockengen 17 jul 1900, leraar, trouwt 1e St. Pancras, County of London, Groot-Brittannië 30 nov 1927 FRANCISCA CORNELIA DE VRIES, geb. 's Gravenhage 10 jun 1909, overl. Oegstgeest 3 jul 1952; trouwt 2e HELGA BODE.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNES DOMINICUS MARIA, geb. Amsterdam 29 okt 1928.

2 ANSFRIED ANTON MARIA, geb. Warmond 14 sep 1931.

3 UDO ERKENFRIED, geb. Warmond 26 okt 1935.

4 RORIK EZZO, geb. Oegstgeest 15 feb 1939.

5 ODA ANSGARD, geb. Oegstgeest 27 dec 1941.

6 FRANZ

uit het 2e huwelijk:

7 AMY, geb. Almelo 20 jul 1960.

8 HANNEKE

9 SEBASTIAAN (BAS)

10 THOMAS, geb. Hengelo 19 mrt 1967, IT Consultant/Technician te Jersey.

Xg HENDRIK LEKKERKERKER (zoon van IXe )
Geb. 1901/02, geneesheer (arts) in "Zon en Schild" te Amersfoort, overl. Hillegom 13 jan 1946, trouwt Delft 21 sep 1932 CATHARINA CORNELIA CASPARI, geb. 1902, overl. Ede 23 dec 1977.

uit dit huwelijk:

1 TEUNIS, geb. Putten (Gld.) 20 aug 1933.

Xh MATTHEUS JOHANNES LEKKERKERKER (zoon van IXe )
Geb. aang. Montfoort 12 feb 1907, predikant te Kockengen (1933-1935), Oosterwolde (1935- ) en Montfoort, trouwt 22 jan (?) 1933 MARGARETHA VISCH, geb. 22 mei 1898.

uit dit huwelijk:

1 ANNA CORNELIA, geb. Kockengen 11 mei 1933

2 HENDRIKA JOHANNA, geb. 26 apr 1934

3 GERARDINA ANNA, geb. 11 jan 1937

4 TEUNIS, volgt XIb .

Xj ADRIANUS LEKKERKERKER (zoon van IXg )
Geb. Garderen (gem. Barneveld) 14 jan 1914, ingenieur, overl. Gennep 9 mei 2001, trouwt Bennebroek 29 sep 1943 KLASINA CORNELIA HAZEBROEK, geb. Bennebroek 26 feb 1916, overl. Nijmegen 17 jul 1996.

uit dit huwelijk:

1 ANNA ELISABETH (ANNEKE), geb.  Oegstgeest 19 jul 1945, verpleegkundige en manager ZKH, trouwt Gennep 10 jun 1988 JÁNÒS LÁSZLÓ (JAN) VÁHL (eerder gehuwd met JOYCE METZ), geb. Amsterdam 24 jan 1937, chemisch technologisch ingenieur.

2 JACOBUS GERARDUS (JAAP), geb. Nijmegen 15 mrt 1948, grafisch ontwerper.

3 CORNELIS LEENDERT, volgt XIc

Xk CORNELIS TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van IXg)
Geb. Nieuw-Vennep 19 feb 1921, intrumentmaker, overl. Heemstede 28 jan 2005 Heemstede, trouwt Bennebroek 17 jul 1952 ANNA MARGARETHA SPECKMANN, geb. Rotterdam 11 feb 1922. 

Uit dit huwelijk:

1 JAAP, volgt XId.

2 KEES (JUNO), volgt XIe.

3 ANNA MARGARETHA (ANNEKE), geb. Bennebroek 7 okt 1956, maatschappelijk werker.

Xm JOHAN GERARD (JO) LEKKERKERKER (zoon van IXh )
Geb. 26 dec 1915, overl. Voorschoten 28 okt 1994, begr. Rhijnhof, Leiden (graf, nr. 650), trouwt WILLEMINA MARIA (MIEN) VAN DER EIJK, geb. Stompwijk 30 sep 1925, overl. Voorschoten 18 feb 2010.

uit dit huwelijk:

1 WILLEM TEUNIS, volgt XIf.

2 CORNELIA ADRIANA (NELY), geb. Voorschoten 20 okt 1951, trouwt Voorschoten 28 feb 1979 JOHANNES MARINUS (RIEN) DE RUYTER, geb. Voorschoten 1 aug 1949, zoon van Johannes Marinus de Ruyter en Maria Wilhelmina Catharina Verhoeven.
uit dit huwelijk: 1 Maria Henriëtte, geb. Leidschendam 29 apr 1982; 2 Anne Maria, geb. Leidschendam 20 mei 1984.

3 DIRK JAN, geb. Voorschoten 16 sep 1955.

Xn WOUTER (WALTER) LEKKERKERKER (zoon van IXh )
Geb. Voorschoten 8 jul 1918, overl. Chino, California, Vernigde Staten 23 feb 2008, trouwt Leiden 2 dec 1947 NEL (NELLIE) VERBOON.

uit dit huwelijk:

1 WILLEM TEUNIS (BILL), geb. El Monte, California, Verenigde Staten 19 nov 1949, overl. 15 nov 1987, trouwt PATTI.

2 JOHN, trouwt GLORIA

3 EDITH, trouwt VINCE

4 CINDY, trouwt CRAIG

Xo FERDINAND WOUTER (FERRY) LEKKERKERKER (zoon van IXj )
Geb. Soekaboemi, Nederlandsch Indië 20 jul 1913, overl. 15 feb 1993, trouwt 1e 1 dec 1939 (gescheiden in 1958) ALBERTINE TH. KOETSIER; trouwt 2e 13 jun 1961 LAMMERTJE BEEKHUIS, geb. Vaassen 4 jul 1925.

uit het 1e huwelijk:

1 WILHELMINA JULIA ALIDA, geb. Den Haag 31 aug 1941, overl. 28 feb 1996, trouwt 13 mrt 1967 CORNELIS WILLEM  LABREE, geb. 13 jan 1928, overl. 13 jan 1992.
uit dit huwelijk: 1 Alexandra Carola Juliette (Sandra), geb. 8 mei 1969; 2 Ilona Viola Nicolette (Ilona), geb. 8 mei 1969.

2 JAN FERDINAND, volgt XIg .

3 FERDINAND RUTGER MICHAEL, volgt XIh .

uit het 2e huwelijk:

4 FERDINAND WOUTER (NANCO), geb. Zwolle 14 mrt 1963, trouwt MANUELA JACOBA WILHELMINA BIKBERGEN, geb. Den Haag 31 jan 1973.

Xp EDUARD FRANS (FRANS) LEKKERKERKER (zoon van IXj )
Geb. ?, trouwt Den Haag 10 mrt 1944 TJ. JONGSCHAP.

uit dit huwelijk:

1 ANNETTE JULI╦TTE, trouwt PASSCHIER

2 JULI╦TTE MARJOLEIN, trouwt VOCKING

3 PETRINA RUTH, trouwt WALTHER

XIa GIJSBERT ADRIANUS (GIJS) LEKKERKERKER (zoon van Xc)
Geb. 1941, trouwt JANNY JONAS, geb. 1946.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt XIIa.

2 PAULUS (PAUL), geb. 3 nov 1969, trouwt 11 jun 2006 INGE JOO VAN AALSBURG, geb. 1977.

3 CLAUDIA CORINE (CLAUDIA), geb. 19 jul 1975, trouwt 10 jul 2010 ARNOLD HOEK, geb. 1976. 

XIb TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van Xh )
Geb. 31 aug 1940, trouwt De Bilt 3 jun 1967 TOLENA GERNANT, geb. Bellingwolde 17 apr 1941, dochter van Engel Gernant en Christina Margaretha Moorlag

uit dit huwelijk:

1 LAURENS VINCENT, volgt XIIb

2 MARGARETHA CHRISTINA (CHRISTEL), geb. De Bilt 18 okt 1972, trouwt Utrecht 10 mei 2002 CORNELIS JAN BUIS, geb. 14 apr 1970, zoon van Jan Buis en Catharina van Rossum.
uit dit huwelijk: 1 Emma Christina, geb. Utrecht 12 dec 2003; 2 Christian Laurens, geb. 6 dec 2006.

XIc CORNELIS LEENDERT LEKKERKERKER (zoon van Xj )
Geb. Beek 29 mrt 1954, geo/hydroloog, trouwt Zeist 16 apr 1981 ANS VAN DUYNHOVEN

uit dit huwelijk:

1 JAN WILLEM, geb. Nijmegen 8 mrt 1986, overl. Vught 3 feb 2004.

XId JAAP LEKKERKERKER (zoon van Xk)
Geb.
Bennebroek 13 sep 1953, actuaris, trouwt Bennebroek JOKE CEDÉ

uit dit huwelijk: 

1 JOOST

2 JEROEN

3 JOLEYN   

XIe KEES (JUNO) LEKKERKERKER (zoon van Xk)
Geb. Bennebroek 8 mrt 1955, 
verpleegkundige GGD, trouwt Bennebroek 25 mei 1979 ALIDA BALK, ziekenverzorgende.

uit dit huwelijk:

1 THIJS

2 SANNE (tweeling met Thijs, bij geboorte overl.)

3 BRAM 

XIf WILLEM TEUNIS LEKKERKERKER (zoon van Xm )
Geb. Voorburg 12 jan 1950, trouwt Haarlem 26 aug 1976 LEONORE RINSKE DERCKSEN, geb. Haarlem 24 jun 1951.

uit dit huwelijk:

1 MARIA SIPKJE, geb. Haarlem 13 aug 1982.

2 FRAUKJE LEONORE, geb. Haarlem 13 feb 1985, trouwt 16 jan 2007 HENDRIK ALBERT DROST, geb. Hulshorst 25 feb 1979.

3 RINSKE MEREL, geb. Haarlem 31 mrt 1987.

XIg JAN FERDINAND LEKKERKERKER (zoon van Xo )
Geb. 24 mei 1943, overl. Varsseveld 21 mrt 2001, trouwt 1e YVONNE SCHUURS, trouwt 2e 10 dec 1981 SIEN WENSINK.

uit het 1e huwelijk:

1 MAURICE, volgt XIIc .

2 NICOLLE, geb. 1 mrt 1968, trouwt 2 apr 1997 MICHEL PIETER JOHAN VAN DELFT
uit dit huwelijk: 1 Bob Justus Maarten van Delft, geb. 11 nov 1997; 2 Puck Michelle van Delft, geb. 1 nov 2001.

uit het 2e huwelijk:

3 JAN FERDINAND, geb. 15 okt 1981.

XIh FERDINAND RUTGER MICHAEL LEKKERKERKER (zoon van Xo )
Geb. 23 jun 1945, trouwt 1e 19 okt 1974 MARJOLEIN HOGEWERFF, geb. 6 dec 1949, overl. 8 jan 1994; trouwt 2e 20 nov 2001 KITTY WIEGERAADS, geb. 22 sep 1951.

uit het 1e huwelijk:

1 VICTOR, geb. 19 mei 1978.

2 MARGAUX, geb. 2 sep 1979.

XIIa PIETER LEKKERKERKER (zoon van XIa)
Geb. 25 mrt 1967, trouwt 1e 25 aug 1995 YOLANDA HUURDEMAN (echtscheiding 21 jun 2011), geb. 22 mrt 1968, trouwt 2e 23 nov 2013 NYNKE MARIJE VAN DER VALK.

uit het 1e huwelijk:

1 ERIK GIJS, geb. 29 apr 1999.

2 KRISATEL BRIGITTE, geb. 18 okt 2001.

3 WALTER MARTIJN, geb. 20 mei 2004.

uit het 2e huwelijk:

4 SYLKE, geb. 25 jul 2014.

5 MERLYN, geb. 22 dec 2017.

XIIb LAURENS VINCENT LEKKERKERKER (zoon van XIb)
Geb. De Bilt 18 dec 1970, trouwt 9 okt 2003 BARBARA JANSSEN, geb. De Bilt 11 jan 1972, dochter van Johannes Adrianus Maria (Jan) Janssen en Johanna Maria (Mieke) Vermeulen.

uit dit huwelijk:

1 AMBER SOPHIE, geb. 27 apr 2004. 

XIIc MAURICE LEKKERKERKER (zoon van XIg )
Geb. 30 sep 1965, trouwt 29 feb 1992 (later gescheiden) PETRA WERTWIJN, geb. 5 jun.

uit dit huwelijk:

1 THIERRY, geb. 12 sep 1989.

2 AIMEE, geb. 31 mrt 1991.

_____________________________
Reacties