Grafzerk Doe Pietersz. van der Sterre

In de grote kerk in Vlaardingen bevindt zich achterin, in het verhoogde deel van het koor aan de linkerkant, nog (een gedeelte van) de grafzerk van de Doe Pietersz. van der Sterre (ca. 1572-1643) en zijn vrouw Maertge Cornelisdr. Zoals op de foto (rechts) en op de door P.G. Heinsbroek in 1999 gepubliceerde tekening (links) van de steen te zien is, is deze versierd met het door Doe Pietersz. gevoerde familiewapen. In de rand om het wapen is te lezen 'DOE PIETERSZ VAN DER * STERRE OUDT BURGEMEESTER'. De tekst onder het wapen is nog maar gedeeltelijk leesbaar en luidde vermoedelijk:
HIER LEIT BEGRAVEN
DOE PIETERSEN VAN DER
STERREN STERFT DEN ...
OCHTOEBER ANNO 1643
EN MAERTGEN CORNELYS
SYN HUSVROUWE STERF
JULYUS ANNO ....
Bij de in 1865 voltooide restauratie werden de stoffelijke resten uit de kerk verwijderd en overgebracht naar de algemene begraafplaats. Waar het graf zich heeft bevonden is onbekend. De steen bevindt zich op de huidige plaats waarschijnlijk sinds 1922, toen bij herstelwerkzaamheden de restanten van grafzerken onder een in 1865 aangelegde houten vloer vandaan kwamen. In de periode 1966-1970 onderging de kerk een grondige restauratie, onder leiding van architect Pieter van der Sterre, een afstammeling van Doe Pietersz. van der Sterre.
Over de grafzerken in de grote kerk in Vlaardingen (hier rechts de kerk en het stadhuis op een afbeelding uit 1743) bestaan twee publicaties met gedetailleerde beschrijvingen:
- M.C. Sigal, 'Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit kerken van het beneden maasgebied, niet beschreven door mr. P.C. Bloys van Treslong Prins', in: Ons Voorgeslacht, 20e jaargang, nr. 136 (aug/sep 1965), p. 157-200.
- P.G. Heinsbroek en M.A. Struijs, De zerken in de Nederlandse Hervormde Grote Kerk te Vlaardingen. Deel I: De zerken liggende in het verhoogde deel van het koor, Vlaardingen 1999.

[Terug naar homepage]