Genealogie  
Oskam(p)  
ca. 1570-ca. 1900  
© Ron Boef.  Versie: 7 mei 1998
 


De familie Oskam(p) is afkomstig van de Ossenkamp, gelegen in de polder Zevenhoven bij Ameide. Nog steeds stroomt hier de oude Oskamper Vliet, nu onder de naam Oskamps-sloot. 

In het leenregister van de heren van Vianen werd de Ossenkamp voor het eerst vermeld en omschreven als "9 morgen land in het land van Ameyden". In 1420 werd Hubert van Laar met de Ossenkamp beleend. In 1468 droeg Gerard van Laar het leen weer over aan Reinoud II van Bredenrode, heer van Vianen en Ameide. In 1569 is er voor het eerst sprake in de stukken van de familie Oscamp. De namen Oskam en Oskamp werden vaak door elkaar gebruikt.

 

  Ik stam zelf zowel via mijn opa als mijn oma Boef-van Es langs meerdere lijnen van de familie Oskam(p) af. Mijn betovergrootmoeder was Arigje Boef-Oskam (1847-1879).  

Ik heb in de loop der jaren elke keer als ik wat over de familie vond aantekeningen gemaakt. Helaas heb ik in veel gevallen verzuimd de bron op te schrijven, het is daarom raadzaam de gegevens zelf te controleren! (Ik probeer zoveel mogelijk alsnog de bronnen te achterhalen. Zie de lijst aan het eind) 

Generatie I

I Jan Dirks (van de Ossenkamp); tr. N.N.
Waarschijnlijk woonden Jan en zijn vader al op de Ossenkamp en waren ze bekend als 'van de Ossenkamp'. Ten tijde van Jan's zoon Adriaan was dit al verbasterd tot Oskamp. Later kwam deze naam ook voor als Oskam.

Uit dit huwelijk:

Generatie II

II [zv Jan Dirks] Adriaan Jans Oskamp; tr. N.N.
Adriaan was bewoner van de Ossekamp. In 1569 werd bij de inning van de 100e penning vermeld: Ariaen Jansz, alias Oscamp. Hij pachtte de krijtende tiende (een belasting op kleinvee) van de heer van Vianen. Verder huurde hij 9 morgen land in de polder Zevenhoven van de vicarie van het Sint Joost-altaar in de kerk te Vianen, dit perceel was de Ossecamp. In het begin van januari 1573 brak de Lekdijk door bij Ameide. Aan de herstelwerkzaamheden droeg Adriaen Jansz Oscamp zijn steentje bij als gezworen landmeter van Ameide. Als Adriaen Jan Dircksz Oscamp leverde hij 11 vimmen riet en 6 schuiten hooi, terwijl hij ook nog 19 ritten met zijn wagen maakte om materialen aan te voeren.

Uit dit huwelijk:

Generatie III

III [zv Adriaan Jans] Dirk Ariensz Oskamp; ovl. voor 01-08-1630. Vermeld Ameide-Tienhoven 1604-1615. Dirk tr.1 met Haasje Klaas. Dirk tr.2 met Margriet Jacobs

Uit het eerste huwelijk:

Generatie IV

IV-a [dv Dirk Ariens] Floortje Dirks Oskamp; ovl. 1630. Floortje tr. met Willem Adriaans Schick; ovl. ca. 1657. Willem tr.2 Meerkerk 30-11-1634 met Joostgen Hendriks, weduwe van Klaas Dirks Oskamp.

Uit dit huwelijk:


IV-b [zv Dirk Ariens] Klaas Dirks Oskamp; ovl. 1629. Klaas tr. met Joostgen Hendriks. Joostgen tr. later Meerkerk 30-11-1634 met haar behuwdzwager Willem Adriaans Schick; ovl. ca. 1657. Willem was weduwnaar van Floortje Dirks Oskamp.

Uit dit huwelijk:


IV-c [zv Dirk Ariens] Adriaan Dirksz Oskamp; ovl. Ameide na 1640. Adriaan tr. met Wijntje Willems; ovl. Ameide na 25-12-1663, dv Willem Ariensz van Klei.
Adriaan erfde in 1615 het huis op de Ossenkamp van zijn oom Jacob. Hij was bloedvoogd van de kinderen van zijn zuster Floortje bij Willem Schick.

Uit dit huwelijk:


IV-d [zv Dirk Ariens] Cornelis Dirks Oskam; ovl. na 01-08-1630. Cornelis tr. met Marrigje Jans.

Uit dit huwelijk:

Generatie V

V-a [dv Floortje Dirks Oskamp] Grietje Willems Schick; afk. van Meerkerksbroek. Grietje tr. Lopikerkapel 30-11/12-1638 met Adriaan (Arien) Jansz; afk. van Lopikerkapel.
Adriaan werd niet vermeld als lidmaat in Lopikerkapel, zijn vrouw wel. Waarschijnlijk was Adriaan van huis uit niet Gereformeerd opgevoed. Adriaan is niet met achternaam gevonden. (In sommige kwartierstaten staat hij ten onrechte wel vermeld als "Arie(n) Jans Oskamp".) De kinderen van Adriaan en Grietje droegen allen de naam Oskam (naar Grietjes moeder Floortje Oskamp of naar haar oom en voogd Adriaan Oskamp).

Uit dit huwelijk:


V-b [zv Klaas Dirks] Hendrik Claesz Oskamp; afk. van Meerkerksbroek, geb. 1610/1620, ovl. na 1671. Hendrik tr. Lopik 20-08-1641 met Willemke Sanders; afk. van Lopik.

Uit dit huwelijk: 

V-c [zv Adriaan Dirks ] Dirk Adriaans Oskam; ovl. na 1679 Dirk tr. voor 18-06-1654 met Sijgje Pouwels; ovl. na 1679

Uit dit huwelijk:

Generatie VI

VI-a [zv Grietje Schick] Adriaan Adriaansz Oskam; ged. Lopikerkapel 28-02-1642, ovl. ca. 1720. Adriaan tr. Lopikerkapel 11-07-1675 met Annigje Jans van Zeijst.
Adriaan was schepen van de ambachtsheerlijkheid Zevenhoven en diaken (1692).

Uit dit huwelijk:


VI-b [zv Grietje Schick] Jan Adriaansz Oskam; ged. Lopikerkapel 25-12-1645. Jan tr. IJsselstein 25-04-1675 met Maria Carels; afk. van St. Quintijn.

Uit dit huwelijk:


VI-c [zv Hendrik Claesz] Sander Hendriks Oskamp; ged. Lopik 13-12-1645. Sander otr. Lopik en tr. Benschop 29-07-1666 met Dirckje Claasdr; afk. van Benschop.

Uit dit huwelijk:


VI-d [zv Hendrik Claesz] Burgher (Burchardus) Hendriks Oskamp, ged. Lopik 01-08-1652 (als Burgher). Burgher tr.1 Lopik 12-04-1674 met Willemke Ariens; afk. van Nieuwpoort. Burgher tr.2 Lopik 27-02-1676 met Jacomijntje Ariensdr. Burgher tr.3 met Leentje Jans Lekkerkerker.

Uit het eerste huwelijk:

Uit het derde huwelijk:

Generatie VII

VII-a [zv Adriaan Adriaansz] Jan Ariens Oskam; ged. Lopikerkapel 14-01-1677, begr. Lopikerkapel 16-04-1753. Jan otr. Lopikerkapel 14-08-1705 en tr. Lopikerkapel 06-09-1705 met Aaltje Jacobs van der Cleij; geb. Lopikerkapel (RK), begr. Lopikerkapel 02-10-1758, dv Jacob Hendriks van der Cleij en Jannigje Tijmens Ketel. Jan was schepen van Lopikerkapel.

Uit dit huwelijk:


VII-b [zv Adriaan Adriaansz] Cornelis Ariens Oskam; ged. Lopikerkapel 14-06-1678, begr. Lekkerkerk 14-05-1724. Cornelis tr. Lekkerkerk 23-01-1701 met Machteld Willems de Lang; ged. Lekkerkerk 20-12-1679.

Uit dit huwelijk:


VII-c [zv Adriaan Adriaansz] Hendrik Ariens Oskamp; ged. Lopikerkapel 05-03-1682, begr. Lopikerkapel 19-04-1748. Hendrik otr. Lopikerkapel 31-03-1709 en tr. Schoonrewoerd 14-04-1709 met Lijsbeth Florisse Bogaert; begr. Lopikerkapel, dv Floris Cornelisz Bogaert en Maaiken Toenisdr. van Dijck. Lijsbeth tr.1 Schoonrewoerd 20-05-1703 met Isaak Willems van Maurik.
Het gezin woonde voor 1723 te Schoonrewoerd - Over-Heijcoop. In 1723 was Hendrik pachter op Ververshoef te Lopik. Landbouwer en veehouder.

Uit dit huwelijk:


VII-d [zv Jan Adriaansz] Carel Jans Oskam; ged. IJsselstein 12-1676. Carel tr. IJsselstein 23-10-1706 met Maria Gerrits Vergeer.

Uit dit huwelijk:


VII-e [zv Burgher Hendriks] Hendrik Burger(dusz) Oskamp; Hendrik tr.1 met Grietje Cornelisse de Bode; d.v. Cornelis Jans de Bode en Willemtje Ariens Vinck.  Hendrik tr.2 met Grietje Jans de Boer.
In 1715 werden Hendrik en Grietje (Margaretha) de Bode lidmaat te Polsbroek, ze kwamen toen uit Willige Langerak (onder Schoonhoven).

Uit het eerste huwelijk:


VII-f  [zv Burgher Hendriks] Meerten Burgerdusz Oskamp. Meerten tr.1 met Jannigje Ariens Blanken; ovl. 1715/1718. Meerten tr.2 Polsbroek 07-03-1718 met Geertje Cornelisse Scheer.
Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:


VII-g  [zv Burgher Hendriks]   Jan Burgerdusz Oskam, afk. van Lopik, geb. 1692/1697, ovl. Willige Langerak 1768. Het is niet helemaal zeker of hij een zoon is van Leentje Jans of van een eerdere vrouw van zijn vader. Jan tr. Lopik 17-10-1717 met Marijtje Dirks Ruijgerweide ook genaamd Ruijgweier, afk. van Goejanverwellesluis, ovl. 1729/1768.

Uit dit huwelijk:

Generatie VIII

VIII-a [zv Jan Ariens]   Arie Jans Oskam; ged. Lopikerkapel 15-12-1705 (Arien), begr. Lopikerkapel 25-06-1761. Arie otr.1 Lopikerkapel 29-03-1727 en tr.1 Lopikerkapel 20-04-1727 met Maagje Isaaks van Maurik; geb. Overheijcop [Schoonrewoerd] 1704/1707, begr. Lopikerkapel 04-01-1751, dv Isaak Willems van Maurik en Lijsbeth Florisse Bogaert. Arie tr.2 Lopikerkapel 30-04-1752 met Hendrikje Arents; ovl. na 1763. Hendrikje was wed. v. Pieter van Kruijsen.
Maagje was een stiefdochter van Aries oom Hendrik Ariens Oskam. Arie was herbergier in 'de Prins' Zevenhoven. Het gezin woonde tot ca. 1730 in Lopikerkapel, daarna te Lopik tot ca. 1735 en toen weer in Lopikerkapel.

Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:

 


VIII-b  [zv Jan Ariens] Jacob(us) Jans Oskam; geb. Zevenhoeven, ged. Lopikerkapel 09-09-1714 (Jacobus), begr. Lopikerkapel 12-10-1770. Jacob(us) otr. Lopikerkapel 15-02-1744 en tr. Lopikerkapel 29-02-1744 met Annigje Willems van Oort; afk. van Lopikerkapel, begr. Lopikerkapel 20-01-1788.

Uit dit huwelijk:


VIII-c [zv Cornelis Ariens] Willem Cornelisz Oskam; ged. Lopikerkapel 09-10-1701, begr. Lekkerkerk 01-04-1778. Willem otr. Lekkerkerk 18-02-1724 (classe van pro deo) met Gerrigje Balten; geb. Streefkerk 17-11-1697 (doopgetuige was Aaltjen Gerrits), begr. Lekkerkerk 24-12-1763, dv Balte Gerrits en Meinsje Ariens.
Willem werd 24-10-1761 gedagvaard door de schout omdat hij dijkwerk weigerde te doen bij het Jan Woutersmeer. Hij staat op de lijst van geschierde mannen, gereedschap een hakmes; kreeg vergunning als vleeshouwer, halster en beestenslager (1767). Willem werd in 1769 heemraad.

Uit dit huwelijk:

  


VIII-d  [zv Cornelis Ariens] Theunis Oskam; ged. Lekkerkerk 17-07-1707. Theunis tr. Lekkerkerk 07-09-1736 met Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:


 
VIII-e [zv Hendrik Ariens]   Arij Hendriks Oskamp; geb. Overheijcop [Schoonrewoerd], ged. Schoonrewoerd 16-02-1710. Arij otr. Lopikerkapel 01-11-1748 en tr. Lopikerkapel 24-11-1748 met Neeltje de Graeff; geb. Graveland.

Uit dit huwelijk:

 


VIII-f  [zv Hendrik Ariens]   Floris Hendriks Oskamp; ged. Schoonrewoerd 05-08-1714, begr. Lopikerkapel 24-01-1763. Floris tr. Lopikerkapel 06-05-1742 met Cornelia Bastiaans van Jaarsveld; ged. Lopikerkapel 12-02-1719, begr. Lopikerkapel 19-07-1804, d.v. Bastiaan Jillisz van Jaarsveld en Teuntje Ariens Bors(t).
Floris was bouwman en schepen (1753) te Lopikerkapel.

Uit dit huwelijk:


VIII-g  [zv Hendrik Ariens]   Jan Hendriks Oskam(p); geb. Overheijcop [Schoonrewoerd], ged. Schoonrewoerd 17-10-1717. Jan tr. Lopikerkapel 18-02-1742 met Hendrikje Hendriks van Lint.
Hendrikje was Rooms, maar beloofde bij het huwelijk Gereformeerde te worden. Het gezin verhuisde ca. 1742 naar de Hogendijk onder Lexmond, bij Lopikerkapel, en tussen 1747 en 1750 naar Jaarsveld.

Uit dit huwelijk:


VIII-h  [zv Hendrik Ariens]   Adriaen (Adrianus) Hendriks Oskamp; ged. Lopikerkapel 06-05-1723. Adriaen tr. Benschop 27-11-1746 met Jannigje Dirkse Kock.

Uit dit huwelijk:


VIII-i [zv Carel Jans]  Gerrit Carels Oskam; ged. IJsselstein 29-06-1710. Gerrit otr. IJsselstein 21-02-1739 en tr. IJsselstein 08-03-1739 met Sophia van Kalke; van Lekkerkerk.

Uit dit huwelijk:

VIII-j [zv Hendrik Burgers]  Cornelis Hendriks Oskam, ged. Polsbroek 20-01-1718. Cornelis otr. Giessen-Nieuwkerk 03-05-1749 met Maria Amelis Noom; ged. Giessen-Nieuwkerk 05-02-1730, d.v. Amel Pieters Noom en Steyntje Jans van Vueren.

Uit dit huwelijk:


VIII-k [zv Hendrik Burgers ?]   Burger Hendriks Oskamp; geb. Polsbroek. Burger tr. Lexmond 18-05-1749 met Maria Jans van Millingen.

Uit dit huwelijk:


VIII-l  [zv Jan Burgers] Dirk Jans Oskam(p); van Willige Langerak, geb. ca. 1720. Dirk otr. Lopik 02-08-1750 met Geertruij Boonstoppel; ged. Goudriaan 05-05-1720, dv Willem Cornelisz Boonstoppel (bouwman) en Barber Jans Brandwijk. Geertruij was wed. v. Engel van Zutphen.

Uit dit huwelijk:

Generatie IX

IX-a [zv Arie Jans]   Izaak (Sjaak) Ariens Oskam; ged. Lopik 01-01-1730. Izaak otr. Lopikerkapel 05-11-1756 en tr. Lopikerkapel 21-11-1756 met Jannetje Cornelisse van Maurick; geb. Montfoort.
Het gezin verhuisde na 1759 naar Achtersloot (IJsselstein)

Uit dit huwelijk:

 


IX-b  [zv Arie Jans]   Jan Ariens Oskam; ged. Lopik 02-12-1731, begr. IJsselstein 21-12-1791. Jan otr. Lopikerkapel 10-10-1756 en tr. IJsselstein 24-10-1756 met Grietje Jans Bos; ged. IJsselstein 08-07-1733, begr. IJsselstein 20-09-1787, dv Jan Theunisz Bos(ch) en Adriaantje van Veen. (Grietje werd volgens GN 1964 ged. 02-11-1738 als dv Jan Janse Bos en Aletta van Veen). Jan was vanaf ca. 1758 bouwman te Achtersloot (onder IJsselstein)

Uit dit huwelijk:

 


IX-c  [zv Arie Jans]   Jacob Ariensz Oskam; geb. Lopikerkapel, ged. Lopikerkapel 09-03-1749 (als Japik). Jacob tr. met Anna Maria Ebinck; geb. Jaarsveld.
Jacob was burgemeester van Zevenhoeven.

Uit dit huwelijk:

 


IX-d [zv Jacobus Jans]   Jan Jacobsz Oskam; geb. Zevenhoeven, ged. Lopikerkapel 11-10-1744. Jan otr. Lopikerkapel 16-11-1781 en tr. Lopikerkapel 02-12-1781 met Margrita Hendriks de Jong; geb. Lopikerkapel. Margrita was wed. v. Willem de Woerd.
Jan was schoolmeester te Lopikerkapel. Het gezin verhuisde in 1783 naar Benschop, later naar IJsselstein.

Uit dit huwelijk:

 


IX-e  [zv Jacobus Jans]   Willem Oskam; geb. Zevenhoeven, ged. Lopikerkapel 20-08-1747. Willem otr. Lopik 09-10-1785 en tr. Lopik 30-10-1785 met Fijgje Cornelisdr den Houtman; geb. Benschop. Fijgje was wed. v. Jan Ariensz van Randwijck.
Uit dit huwelijk:


IX-f [zv Jacobus Jans]   Jacobus Jacobusz Oskam; geb. Zevenhoeven, ged. Lopik 05-04-1759. Jacobus tr. Lopik 11-12-1785 met Maagje Bastiaans de Bruin; geb. Lopik, waarsch. dv Bastiaan de Bruin en Aafje de Heer.

Uit dit huwelijk:


IX-g [zv Willem Cornelisz] Cornelis Willemsz Oskam; ged. Lekkerkerk 09-07-1724. Cornelis is waarschijnlijk degene die tr. Lekkerkerk 02-07-1751 met Maria Kaptein.
Uit dit huwelijk:


IX-h [zv Willem Cornelisz] Balt Willemsz Oskam; ged. Lekkerkerk 21-05-1730. Balt tr. Lekkerkerk 12-03-1751 met Neeltje Broere.

Uit dit huwelijk:


IX-i [zv Willem Cornelisz] Arie Willemsz Oskam; ged. Lekkerkerk 17-11-1732. Arie otr. Lekkerkerk 15-12-1752 (classe van 3 gulden) Oskamp en tr. Lekkerkerk 07-01-1753 met Merrigie Pieters de Jong; ged. Lekkerkerk 01-09-1720 (doopgetuige was Ariaantie Jacobs), ovl. na 1761, dv Pieter Pieters de Jong en Neeltie Teunisdr Broer.

Uit dit huwelijk:


IX-j [zv Willem Cornelisz] Gerrit Willemsz Oskam; ged. Lekkerkerk 25-12-1741. Gerrit tr. Lekkerkerk 07-10-1768 met Jannigje Willems de Vries; ged. Lekkerkerk 11-11-1744, d.v. Willem Pietersz de Vries en Maria Cornelisse 't Riet.

Uit dit huwelijk:


IX-k [zv Theunis Cornelisz] Cornelis Theunisz. Oskam; ged. Lekkerkerk 09-03-1739. Cornelis tr. Bergambacht 19-05-1771 met Cornelia Ariesse Jongerheld.

Uit dit huwelijk:


IX-l  [zv Theunis Cornelisz]   Jan Theunisz. Oskam; ged. Lekkerkerk 08-05-1746. Jan tr. Lekkerkerk 19-02-1775 met Grietje van Rhoon.

Uit dit huwelijk:


IX-m [zv Floris Hendriks]   Hendrik Florisz Oskam; ged. Lopikerkapel 02-04-1751. Hendrik tr. met Adriana Hendriks de Jong; geb. Lopikerkapel, ovl. na 1802.

Uit dit huwelijk:


IX-n [zv Floris Hendriks]   Jelis Florisz Oskam; geb. Lopikerkapel 16-11-1760. Jelis otr. Lopikerkapel 06-12-1789 en tr. Lopikerkapel 20-12-1789 met Annigje Bos(ch); geb. IJsselstein, waarsch. dv Jan Teunnisse Bos en Marrigje Bos.

Uit dit huwelijk:

 


IX-o [zv Jan Hendriks] Arie Jans Oskam; geb. Lexmond [aan de Hogendijk], ged. Lopikerkapel 05-02-1747. Arie otr. Lopik 10-11-1780 en tr. Benschop 26-11-1780 met Marrigje Maaijen; van Benschop.

Uit dit huwelijk:


IX-p [zv Adriaen Hendriks]  Floris Oskam(p); ged. Benschop 24-01-1768. Floris tr. Benschop 18-03-1792 met Jacoba Bijen.
Het gezin verhuisde ca. 1802 van Benschop naar Bodegraven.

Uit dit huwelijk:


IX-q [zv Dirk Jans Johannes (Jan) Oskam; ged. Willige Langerak 01-11-1750. Johannes is waarschijnlijk degene die tr. Haastrecht 04-12-1774 met Jannigje Bons.

Uit dit huwelijk:


IX-r [zv Dirk Jans Burgardus (Burger) Oskam; ged. Willige Langerak 17-09-1758. Burgardus tr. Haastrecht 15-12-1782 met Pieternella de Munnik; ged. Haastrecht 26-11-1759, dv Johannes (Jan) de Munnik en Aaltje Pleunen Brandwijk.

Uit dit huwelijk:


IX-s [zv Dirk Jans Cornelis Dirks Oskamp; ged. Lopik 14-06-1761. Cornelis otr. Lopik 21-11-1794 en tr. Lopik 07-12-1794 met Maria van der Hek ook genaamd Eck, Rek; van. Bergambacht.

Uit dit huwelijk:

Generatie X

X-a [zv Izaak Ariens]  Cornelis Izaaks Oskam; geb. Lopik, ged. Lopik 01-07-1759. Cornelis tr. met Stijntje van Dommelen.
Uit dit huwelijk:

 


X-b  [zv Izaak Ariens]   Arie Izaaks Oskam; geb. Achtersloot [IJsselstein], ged. IJsselstein 03-11-1762. Arie otr. Lopik 05-03-1790 en tr. Lopik 21-03-1790 met Jacoba Gerrits de Bruijn; geb. Lopik.

Uit dit huwelijk:

 


X-c [zv Jan Ariens]  Arie Jans Oskam;  geb. Achtersloot [IJsselstein], ged. IJsselstein 19-10-1763, ovl. IJsselstein 1805/1807. Arie tr. ca. 1791 met Marrigje Cornelisdr Bos(ch); geb. IJsselstein (aan de IJsseldijk). Marrigje tr.2 IJsselstein 15-03-1807 met Dirk Jacobusz Verkuyl; geb. Elst [Arnhem].

Uit dit huwelijk:


X-d  [zv Jan Ariens]  Jan Oskam; ged. IJsselstein 21-06-1767, ovl. Linschoten 31-10-1846. Jan tr.1 Loenen aan de Vecht 15-12-1793 met Fijtje Boot. Fijtje was wed. v. Gerrit van Wieringen. Jan tr.2 Vleuten 05-02-1797 met Antonia (Teuntje) Pauw; ged. Vleuten 07-09-1777, ovl. Linschoten 23-03-1846, dv Cornelis Pauw en Theuntje Oskam. Jan was bouwman.

Uit het eerste huwelijk:  

Uit dit huwelijk:


X-e  [zv Jan Ariens]  Jacob(us) Jan Ariens Oskam; ged. IJsselstein 20-02-1771. Jacob(us) tr. voor 1798 met Geertie Kastelijn. Het gezin woonde te Benschop, Oudewater en Haastrecht.

Uit dit huwelijk:


X-f   [zv Jan Ariens]  Florus Jans Oskam; ged. IJsselstein 10-08-1774 (als Floris). Deze Florus is waarschijnlijk degene die tr. met Elizabeth (Lijsje) van Bemmelen.

Uit dit huwelijk:


X-g [zv Jan Jacobsz] Jacob(us) Jans Oskam;  ged. Benschop 21-12-1783. Jacob(us) tr. met Adriana de Jong.

Uit dit huwelijk:


X-h  [zv Willem Jacobsz]  Jacobus Willemsz Oskam; ged. Lopik 19-11-1786. Jacobus tr.1 Lopik 16-09-1804 met Aantje Boeff; geb. Benschop, dv Jan Dirksz Boeff en Lijsbeth Oskam(p).
Jacobus tr.2 Portengen 29-12-1805 met Zwaantje Anthonijdr van den Bosch; geb. Portengen.

Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:


X-i [zv Cornelis Willemsz ?]  Adrianus Oskam; ged. Lekkerkerk 20-01-1754. Adrianus tr. Lekkerkerk 15-04-1781 met Jannigje Delen/van Deelen.

Uit dit huwelijk:


X-j [zv Cornelis Theunisz]  Teunis Oskam; ged. Bergambacht 24-11-1771, 19-1-1835 Bergambacht?, z.v. Cornelis Theunisz. Oskam (IX-e) en Cornelia Ariesse Jongerheld. Teunis tr.1 Bergambacht 16-07-1802 met Cornelia Blanken; ged. Bergambacht 18-03-1781, ovl. Bergambacht 24-06-1809, dv Pieter Dirks Blanken en Maggeltje Pater. Teunis tr.2 Bergambacht 13-04-1810 met Ariaantje Hogenboezem.

Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:


X-k  [zv Cornelis Theunisz]   Arij Oskam; ged. Bergambacht 17-01-1773. Arij tr. Bergambacht 03-01-1808 met Johanna den Bouw.

Uit dit huwelijk:

  


X-l  [zv Cornelis Theunisz]   Cornelis Cornelisz Oskam; ged. Bergambacht 18-02-1776. Cornelis tr.1 voor 1804 met Jannigje Dekker. Cornelis tr.2 Bergambacht 29-05-1817 met Aaltje Lakerveld.
 

Uit het eerste huwelijk:

Uit het tweede huwelijk:

 


X-m  [zv Cornelis Theunisz]   Gerrit Oskam; ged. Bergambacht 02-11-1783. Gerrit tr. Bergambacht 22-03-1810 met Johanna/Janna den Hartog.

Uit dit huwelijk:


X-n [zv Hendrik Florisz Bastiaan Oskam; geb. Jaarsvelderkapel 08-07-1794, ged. Lopikerkapel 13-07-1794. Bastiaan tr. met Beligje de Vos.

Uit dit huwelijk:


X-o [zv Jelis Florisz] Jan Oskam; geb. Lopikerkapel 21-10-1802, ged. Lopikerkapel 24-10-1802. Jan tr. Linschoten 28-06-1826 met Grietje Oskam; geb. Linschoten ca. 1801, dv Jan Oskam en Antonia (Teuntje) Pauw.

Uit dit huwelijk:


X-p [zv Floris Adriaens]  Jan Thomas Oskam; ged. Benschop 07-05-1797. Jan tr. Bodegraven 05-11-1819 met Lijsje Jonker.

Uit dit huwelijk:


X-q [zv Floris Adriaens]   Willem Oskam; geb. 16-02-1800, ged. Benschop 23-02-1800.
Willem is mogelijk degene die tr. Bodegraven 01-09-1819 met Maagje/Margje Duikersloot.

Uit dit huwelijk:


X-r [zv Burger Dirks]  Jan Oskam;arbeider, ged. Haastrecht 16-11-1786, ovl. Stolwijk 27-12-1861. Jan tr. met Geertje Muijs; geb. Stolwijk 05-09-1792, ged. Stolwijk 09-09-1792, ovl. Stolwijk 10-12-1856, dv Goosen Muijs en Johanna (Anna) Alblas.

Uit dit huwelijk:

Generatie XI

XI-a [zv Arie JansJan Oskam; geb. IJsselstein 13-01-1798, ged. IJsselstein 17-01-1798. Jan tr. met Maria Huisman; geb. Lexmond 03-04-1797, d.v. Cornelis Huisman en Maagje Klijn.

Uit dit huwelijk:


XI-b [zv Jan Jans]  Jan Oskam; geb. Linschoten 23-04-1815. Jan tr. Woerden 08-12-1836 met Teuntje van Doorn; geb. Woerden 08-04-1816, dv Hendrik van Doorn en Aaltje Brunt.

Uit dit huwelijk:


XI-c [zv Florus Jans]  Jan Oskam; geb. Linschoten 15-02-1807. Jan tr. Oud Wulven 23-05-1832 met Hendrica van Zijtveld; ged. Schalkwijk 17-09-1809, dv Dirk van Zijtveld en Maria van Schaik. Jan was bouwman.

Uit dit huwelijk:


XI-d [zv Adrianus]  Cornelis Oskam; ged. Lekkerkerk 31-03-1782. Cornelis tr. Bergambacht 17-04-1808 met Maria Hofland.

Uit dit huwelijk:


XI-e [zv Bastiaan]  Hendrik Oskam; geb. Jaarsveld 15-02-1832. Hendrik tr. Lopik 19-02-1857 met Cornelia Maria Oskam; geb. Vleuten 16-07-1833, dv Jan Oskam en Grietje Oskam. Hendrik was bouwman.

Uit dit huwelijk:


XI-f [zv Bastiaan]  Bastiaan Oskam; geb. Jaarsveld 08-03-1840. Bastiaan tr. Jaarsveld 08-12-1865 met Gerrigje van Solingen.

Uit dit huwelijk:


XI-g [zv Jan Thomas ?] Jan Thomas Oskam; geb. 1820/1825. Jan tr. Bodegraven 25-05-1846 met Anna Catharina Gersie.

Uit dit huwelijk:


XI-h [zv Willem ?]  Floris Oskam; ged. Bodegraven 26-07-1822. Floris tr. Bodegraven 06-02-1852 met Johanna Boelen.

Uit dit huwelijk:


XI-i [zv Jan] Goose Oskam; geb. Haastrecht 18-10-1814, ovl. Stolwijk 02-12-1894. Goose tr. Gouderak 06/16-01-1836 met Marrigje van Rijswijk; geb. Gouderak 04-09-1815, ovl. Stolwijk 08-07-1848, dv Bastiaan van Rijswijk en Anthonia (Tina) de Wit. Marrigje was bij haar huwelijk dienstbode. Goose was arbeider en bouwman.

Uit dit huwelijk:

 

Generatie XII

XII [zv Cornelis] Bartholomeus Hofland Oskam; geb. Lekkerkerk 06-12-1810. Bartholomeus tr. Zuidbroek 12-12-1834 met Teuntje Rooken.
Uit dit huwelijk:

Bronnen: