Families Ravestein

Bij mijn onderzoek naar een familie Ravestein , voornamelijk wonend in de provincie Utrecht, ben ik regelmatig op gegevens van andere gelijknamige families gestuit. Inmiddels heb ik alle gegevens gegroepeerd tot de hieronder genoemde vier families. Hoewel de naam van deze families op dezelfde wijze gespeld wordt, heb ik nog geen aanwijzingen dat de families aan elkaar verwant zijn. Voor sommige families geldt dat  in de loop der tijd afwijkende schrijfwijzen van de naam voorkwamen. In de overzichten heb ik de spelling van de naam gebruikt die voor en door de betreffende persoon in officiële stukken (het meest) gebruikt werd.

Eddy M. Habben Jansen


1 Familie Ravestein (Lakerveld, Harmelen, Kockengen)

2 Familie Ravestein (Boskoop)

3 Familie Ravestei(j)n (Rotterdam, Utrecht, Jutphaas)

4 Familie Ravestein (Nieuwpoort, Rotterdam, Den Haag)