Het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde


Het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde

J.C. Hes

C.E. Van Vleuten

met medewerking van

C. Flinterman
E. Franssen
E. Lijnzaad
M. Meertens
W.C. Monster
J. Van Stigt
L. Willems

Onderzoek verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de vakgroep Publiekrecht van de Rijksuniversiteit Limburg [nu: Universiteit Maastricht]

Omslagillustratie: Helen van Vliet

Verkoop:
Vuga Uitgeverij B.V.
Postbus 16400, 2500 BK 's Gravenhage
Telefoon 070 - 31 31 500. Telefax 070 31 31 504