Ongecorrigeerde tekst van electronisch ontvangen document
Aan deze tekst kan geen
enkel recht ontleend worden!!


De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten -Generaal
18 januari 1999
Onderwerp
Toezending publicatie  120
"Woman's Right to Health"
............................
Met genoegen doe ik u bijgaand een aantal exemplaren toekomen van de
publicatie Woman's Right to Health, die zeer onlangs door mijn ministerie is
uitgebracht. Het gaat hier om de Engelstalige samenvatting van de publicatie
van Holtrust e.a., De betekenis van artikel 12 VN Vrouwenverdrag voor
Nederland: gezondheid als recht.
In mijn brief aan u van 6 februari 1998 (DSB/SCB-975145) heb ik toezending
van deze publicatie aan u toegezegd.
Toelichting
In de zomer van 1996 heb ik voornoemde Nederlandstalige publicatie in
ontvangst genomen. Bij die gelegenheid heb ik een Engelstalige samenvatting
in het vooruitzicht gesteld. Dit omdat in de onderzoeksrapportage goed wordt
weergegeven hoe de internationale norm van het Vrouwenverdrag in de
gezondheidspraktijk van alledag geÔnterpreteerd kan worden. Vanuit
internationale gremia hadden mij signalen bereikt dat een Engelstalige
versie van het Nederlandse onderzoeksrapport ook andere Verdragstaten kan
helpen bij het leggen van de verbinding tussen de internationale norm en de
gezondheidspraktijk.
Conform de gedachte dat ook andere Verdragstaten hun voordeel kunnen doen
met deze publicatie, zal dit boekwerk vanzelfsprekend ook naar diverse
betrokken landen,  instanties en personen worden verstuurd.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar.
KopieŽn zijn verzonden aan de commissie.

Search text: Vrouwenverdrag
Document 24 of 43
Title: publicatie "woman's right to health

Tweede Kamer der Staten Generaal