Beginpagina
Joke Smit
Stichting
 
  Symposium "LEVENSLOOP IN DE 21E EEUW (V/M)" - woensdag 13 oktober 1999.
  De tentoonstelling 'Beroep: Kamerlid (v)' in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw in het najaar van 1998 - een terugblik naar de vrouwen die politiek richting gaven aan de emancipatiestrijd in de 20e eeuw - trok veel belangstelling.

De initiatiefneemsters van deze tentoonstelling, Len Rempt-Halmmans de Jongh en Hanske Evenhuis-van Essen, organiseren in aansluiting daarop, en tevens als overgang naar de volgende eeuw, voor betrokken leden van de Tweede en Eerste Kamer, bewindspersonen en enkele genodigden uit de kring van sociale partners en pers een toekomstgericht symposium, met als titel: "Levensloop in de 21e eeuw (v/m)".

Centrale vraag zal zijn, hoe we de bij vrouwen Ún mannen groeiende behoefte aan meer diversiteit in levensloop zodanig vorm kunnen geven in beleid en wet- en regelgeving dat dit:
- het 'combinatie-scenario' aanvult en versterkt; en
- eraan bijdraagt dat vrouwen en mannen langer maatschappelijk actief blijven.

Het symposium wordt geopend door TK-voorzitter Jeltje van Nieuwenhoven; dagvoorzitter is Louise Groenman, de organisatie geschiedt m.m.v. de Joke Smit Stichting.

Dit symposium zou aanvankelijk plaatsvinden op woensdagmiddag 2 juni 1999 te 14.00 uur in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. In verband met de politieke ontwikkelingen (ontslagaanvraag kabinet d.d. 19 mei en informatiepoging Tjeenk Willink) is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar woensdagmiddag 13 oktober 1999.

 
Het programma voor woensdagmiddag 13 oktober :
13.30 u Ontvangst
14.00 u Opening door Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
14.10 u 'Jongeren en hun keuzes: verwachtingen over levensloop', door dr. Yolande te Poel (Rijksuniversiteit Leiden), co-auteur van 'Jongeren en hun keuzes' (1998)
14.25 u 'Diversiteit in levensloop: vrouwen als achterlopers of als pioniers?' door mr Carien Evenhuis, voorzitter Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie en lid Tijdelijke Expertisecommissie emancipatie in het nieuwe adviesstelsel (TECENA)
14.35 u 'Perspectieven op levensloop in (voorgenomen) belastingwetgeving' door dr Joop Schippers (Universiteit Utrecht), lid Tijdelijke Expertisecommissie emancipatie in het nieuwe adviesstelsel (TECENA), co-auteur van de emancipatie-effectrapportage op het "Belastingplan 21e eeuw"
14.50 u Gelegenheid tot het stellen van vragen en eerste discussie
15.30 u Theepauze
15.45 u Voortzetting van de discussie, mede aan de hand van concrete discussiepunten
17.00 u Afsluiting door dagvoorzitter drs Louise Groenman, waarna borrel en hapjes
  De deelnemers ontvingen tevoren een inleidende discussiebijdrage.
  Inlichtingen: Joke Smit Stichting, Tweede Schuytstraat 210, 2517 TR Den Haag, tel. 070-3467881, fax 070-3651262.