Beginpagina

Overzicht site

BIBLIOGRAFIE FEMINISTISCHE TEKSTEN JOKE SMIT
  A. Teksten gepubliceerd in de periode 1967-1981

In deze bibliografische lemma's wordt regelmatig verwezen naar één van de drie bundels: zie hier voor een overzicht met inhoudsopgaven.

B. Postuum verschenen teksten

C. Interviews met Joke Smit (een selectie)

D. Colofon

A

1967

  J. E. Kool-Smit, "Het onbehagen bij de vrouw" in: De Gids, 130ste jaargang, nr. 9/10, november 1967, pp. 267-281.
  1969
  J. E. Kool-Smit, "De achterstand van de vrouw" in: H. Balner e.a. , De rechten van de vrouw, Rotterdam, Universitaire Pers Rotterdam, 1969 (Studium Generale 1968-1969), pp. 9-30.
  J. E. Kool-Smit, "Het bestuur doet ook iets. Verslag van een half jaar MVM" in: MVM-nieuws, mei 1969, pp. 2-7.
  J. E. Kool-Smit, "De man, de vrouw en de symmetrie" in: J. E. Kool-Smit, H. A. J. F. Misset en E. E. Engelsman, Rok en rol. Vrouw (en man) in een veranderende samenleving. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1969, pp. 11-42.
  J. E. Kool-Smit, "Socrates en de echtscheiding". MVM-werkgroepnotitie, mei 1969.
 • Herdrukt in:
  • Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist: MVM, 1983, pp. 155-156.
  J. E. Kool-Smit, H. A. F. J. Misset en E. E. Engelsman, Rok en rol. Vrouw (en man ) in een veranderende samenleving, Amsterdam : De Arbeiderspers, 1969. Met een voorwoord van Hedy d'Ancona.
  1970
  J. E. Kool-Smit, "Partijgenoot Vondeling verzoekt mij..." in: Hollands Maandblad, 11de jaargang, nr. 2, februari 1970, pp. 3-9.
  J. E. Kool-Smit en H. d'Ancona, "De ideologie van MVM". MVM -discussienota, voorjaar 1970.
 • Herdrukt in :
  • Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist: MVM, 1983, pp. 21-25.
  1971
  J. E. Kool-Smit, "Afrekening met een legende". Bespreking van Andreas Burnier, De huilende libertijn in : Het Parool, 23 januari 1971, PS, p. 11.
  Joke Kool-Smit, "Gelijke kansen". MVM-discussienota, februari 1971.
 • Herdrukt in:
  • Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist: MVM, 1983, pp.27-28.
  Joke Kool-Smit, "Vrouwenzaken in de politiek" in : MVM -nieuws, april 1971, pp. 3 -6.
  Joke Kool-Smit, "Wij en de buis" in: NC-Contact (Nederlands Cultureel Contact), 9e jaargang, nr. 36, september/oktober 1971, pp. 76-79.
  Joke Kool-Smit, "Afscheid van de gemeenteraad". Rede, uitgesproken in de Amsterdamse gemeenteraad, september 1971. Gepubliceerd in Vrij Nederland, 25 september 1971.
  Joke Kool-Smit, "Wij en de buitenwereld". MVM-discussienota, oktober 1971.
 • Herdrukt in:
  • Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist: MVM, 1983, pp. 57-60.
  1972
  Joke Kool-Smit, "Wij en de politiek" in : Socialisme en Democratie, 29ste jaargang, nr. 3, maart 1972, themanummer "Feminisme nu", pp. 119-127.
  Joke Kool-Smit, "Gelijkheid vertaald naar de helft" in: Socialisme en Democratie, 29ste jaargang, nr. 3, maart 1972, themanummer "Feminisme nu", pp. 9 8-102.
  Joke Kool-Smit, "Open brief aan Jelly" in: MVM-nieuws, mei 1972.
 • Herdrukt in:
  • Tussen konfrontatie en samenwerking. Vijftien jaar pennetrekken door de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Zeist: MVM, 1983, pp. 265-266.
  Joke Kool-Smit, Hé zus, ze houen ons eronder. Een boek voor vrouwen en oudere meisjes. Utrecht/Antwerpen: Bruna, 1972, Zwarte Beertjes 1504.
  Joke Kool-Smit, Inleiding van Hé zus, ze houen ons eronder, pp. 6-10.
  Joke Kool-Smit, "Hoe en wat na de ganzenbordgroep" in: Ganzenbordgroep en verder. Den Haag, MVM, 1972, pp. 37-53.
  Joke Kool-Smit, "Waar zijn de vrouwelijke genieën" in: Opzij, lste jaargang, nrs 1 en 2, november en december 1972, pp. 1-5 en 16-20.
  1973
  Joke Kool-Smit, "De moeder van Marie kan méér: Nota over scholing en vorming voor de vrouw". Amersfoort: Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen, 1973.
  Joke Kool-Smit,"Herinvoering ongelijke beloning" in: Opzij, 2de jaargang, nr. 4, april 1973, p. 13.
  Joke Kool-Smit, "Over spot en zelfspot in het feminisme" in: Opzij, 2de jaargang, juni 1973, pp. 1-6.
  Joke Kool-Smit, "Een ongewone conferentie". In: MVM-nieuws, september 1973. Over de Eerste Internationale Feministen Conferentie, Cambridge, Massuchussets, USA, juni 1973.
 • Herdrukt in:
  • Het Jaar van de Vrouw ... wat nou ? Bespiegelingen over deze vraag in 14 artikelen. Amsterdam/Antwerpen, Boekenuitgeverij Keesing BV, 1975 (ISBN 906083185 3), pp. 14-20.
  Joke Kool-Smit, "Vijf jaar MVM". Openingsrede MVM-festival, 27 oktober 1973. Gepubliceerd in: Vijf jaar MVM, Den Haag: MVM, 1973 (brochure).
  Joke Kool-Smit, "De seringen bloeien". Bespreking van de gelijknamige uitgave van het COC in de Dialoogreeks in: Opzij, 2de jaargang, nr. 11, november 1973, p. 26.
  1974
  Joke Kool-Smit, "Toekomst van de vrouw" in: Opzij, 3de jaargang, januari 1974, p. 24.
  Joke Kool-Smit, "Een week als feministe". "Hollands Dagboek" in: NRC/Handelsblad, 23 februari 1974.
  Joke Kool-Smit, "Feminisme en socialisme" in: Socialisme en Democratie, 31ste jaargang, nr. 8/9, augustus/september 1974, pp. 380-390.
  Joke Kool-Smit, "Vrouwen als verliezers". Bespreking van Phyllis Chesler, Women and Madness in: LOVER 1974, nr. 3, pp. 10-11.
  Joke Kool-Smit, "Freud heeft altijd gelijk". Bespreking van Juliet Mitchell, Psychoanalysis and Feminism in: LOVER, 1974, nr. 4, pp. 33-34.
  Joke Smit, "Feministisch dagboek" in: Opzij, 3de jaargang, december 1974.
  1975
  Joke Kool-Smit, "Gemengd emanciperen : kan dat?" in: Keesings Reflector, 16de jaargang, nr. 5 en 5a, januari 1975, pp. 109-110.
  Joke Smit, "Vrouwenbeweging en vakbeweging - pleidooi voor een nieuwe aanpak" in: De Ambtenaar, 29ste jaargang, nr. 9, 7 maart 1975, pp. 10-11.
  Joke Smit, De moeder van Marie kan méér. Gebundelde artikelen 1971-1975, Utrecht/Antwerpen, Bruna, 1975, Zwarte Beertjes 1645.
  Joke Smit, Inleiding van: De moeder van Marie kan méér. pp. 7-12.
  Joke Smit, "Aanzetten tot een feministische therapie". Bespreking van Claude Steiner, Scripts People Live, en Claude Steiner, Issues in Radical Therapy in: LOVER, 1975 nr. 2, pp. 46-47.
 • Herdrukt in:
  • Bevrijding van de vrouw. Hoe moet dat nou?, DIC-map nr. 52, Amersfoort, De Horstink, 1975, p. 110.
  Joke Smit, "Binnenlandse Zaken" in: Opzij, 4de jaargang, nr. 4, mei 1975, pp. 10-11.
  1977
  Joke Smit, "Pleidooi voor een structurele aanpak: vijf-urige werkdag en emancipatiebanen" in : Opzij, 6de jaargang, nr. 3, maart 1977, pp. 22 en 23.
  Joke Smit, "De politieke beperkingen van het goede hart" in: MVM-nieuws, 2 mei 1977, pp. 6-10.
 • Herdrukt in:
  • [Onder de niet-geautoriseerde titel "Feministen en nu weer met de beide benen op de grond". Een vermanend woord van Joke Smit tot haar medestrijdsters] in Vrij Nederland, 8 oktober 1977, pp. 11-12.
  • Wij leerden fier rechtop te staan. Amsterdam, Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid, 1978, pp. 56-59.
  • Tussen konfrontatie en samenwerking, pp. 201-220.
  • Er is een land waar vrouwen willen wonen, pp. 247-260.
  Joke Smit, "Gelijkheid vertaald naar de helft" in: Democratisch socialisme. Bundeling van inleidingen en discussiebijdragen op een conferentie van de Wiardi Beckman stichting (WBS). Amsterdam, WBS, 1977, pp. 130-136.
  1978
  Joke Smit, "De minderheidsgroep met de thuiswaarde" in: Socialisme en Democratie, 35ste jaargang, nr. 10, oktober 1978, pp. 461-476.
  Joke Smit, "Tien voordelen van de 5-urige werkdag". MVM-affiche, oktober 1978. Tevens afgedrukt in Socialisme en Democratie, 35ste jaargang, nr. 10, oktober 1978, p. 491.
  Joke Smit, "Tien jaar MVM. Vijf-urige werkdag". Rede, uitgesproken tijdens de viering van het tienjarig bestaan van MVM, Utrecht, 11 november 1978. Gepubliceerd in: Naar herverdeling van bezigheden, MVM-brochure, Den Haag: MVM, 1978, pp. 11-18.
  Joke Smit, "Is het feminisme ten dode opgeschreven ?" in: Tien over tijd, uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van MVM, Den Haag, MVM, 1978, pp. 50-76.
 • Tevens gepubliceerd in:
  • Vrij Nederland, kleurkatern, 11 november 1978, pp. 30-51.
  • Nationale Vrouwenraad van België (Nederlandstalige afdeling), nr. 5, september 1979. [Fragmenten]
 • Herdrukt in:
  1979
  Joke Smit, "Nieuwe klantenkring voor mensenrechten" in : Nieuwsnet, 7 april 1979, p. 85.
  Joke Smit, "Rubinstein's hooghartig onbenul". Bespreking van Renate Rubinstein, Hedendaags feminisme in: Opzij, 7de jaargang, nr. 6, juni 1979, pp. 4-8.
  Joke Smit, "Geen BEV maar banen" in: Socialisme en Democratie, 36ste jaargang, nr. 11, november 1979, pp. 561-564. (BEV: Betaald Educatief Verlof)
  1980
  Joke Smit, "Voor Annie Romein-Verschoor die de hindernissen van de soort heeft overwonnen". Rede, uitgesproken bij het in ontvangst nemen van de Annie Romein-Verschoor-prijs 1979, op 30 november 1979. Gepubliceerd in MVM-nieuws, december 1979, pp. 8-10. Tevens gepubliceerd in Opzij, 8ste jaargang, nr. 2, februari 1980, pp. 42-43.
  Joke Smit, "Hoe moeten wij verder met de vrouwenbeweging? Een interview met Jo Freeman" in: Opzij, 8ste jaargang nr. 1, januari 1980, pp. 17-21.
  Joke Smit, "Vrijheid, gelijkheid, BEV en banen" in : Socialisme en Democratie, 37ste jaargang, nr. 2, februari 1980, pp. 98-99.
  1981
  Joke Smit, "Er is een land waar vrouwen willen wonen". Liedtekst, 1981. In de gelijknamige (postuum verschenen) bundel, pp. 353-355. Muziek: Ruud Bos.
 • Op de plaat gezet door:
  • Cobi Schreijer en Koor Haar op de LP "Plant een roos", 1983, Varagram ET 29, cassette ETC 252.
  • Marjan Berk, Nelly Frijda, Mies de Heer en Marijke Nekeman op de LP "Opzij-plaat", uitgebracht ter gelegenheid van het tien-jarige bestaan van Opzij (1982).
 • Herdrukt in:
  • Jacques Klöters en Kick van der Veer, Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1989, pp. 44-45.
 • Tekst

B

Postuum verschenen

  Joke Smit, "Er is een land waar vrouwen willen wonen. Teksten 1967-1981. [samenstelling Jeroen de Wildt en Marijke Harberts]. Amsterdam, Feministische Uitgeverij Sara, 1984.
  Joke Smit, "Nagelaten fragmenten" in Hollands Maandblad, 26e jaargang, nr. 445, december 1994, pp. 3-10.
De auteur heeft in haar laatste levensjaar nog gewerkt aan een aantal artikelen: over de teloorgang van het oud-socialisme, over onderwijshervorming en over nieuw-socialisme. Die artikelen heeft ze niet meer kunnen voltooien. Uit de nagelaten fragmenten is hier een keuze gemaakt.
C

Interviews

Joke Smit heeft van 1968 tot 1981 vele tientallen interviews afgegeven. Hieronder een zeer beperkte selectie.

  Anet Bleich, "Ik heb een heilig geloof in goede argumenten". Een interview met Joke Smit in : De Groene Amsterdammer, 25 april 1979.
  Els Bonger, "Ik wil dat het beter wordt voor mijn dochter en mijn kleindochter". Een interview met Joke Smit voor het Vara-televisieprogramma "Kijk haar", uitgezonden op 24 september 1981, de dag van Smit's begrafenis. Gepubliceerd in Vara-teksten, oktober 1981.
  Hedy d'Ancona, "t Kan helaas niet zonder vrouwenpartij". Een interview met Joke Smit in: Opzij, 9de jaargang, nr. 9, september 1981, pp. 6-11.

D

Colofon

 
 • Deze bibliografie verscheen oorspronkelijk in de postuum verschenen bundel Er is een land waar vrouwen willen wonen en is sedertdien gecorrigeerd en aangevuld.
 • Correcties en aanvullingen (ook vermeldingen van Joke Kool-Smit's literaire publikaties, meest voor 1967) zijn zeer welkom.
 • © Jeroen de Wildt / Joke Smit Archief, 1984/1999. Alle rechten voorbehouden.
 • Links worden verwelkomd.
 • Overname van onderdelen zonder meer toegestaan; overname van substantiële gedeelten van de tekst mogelijk na voorafgaand overleg.
 • Wie een zelf gelegde link per mail meldt, krijgt bericht over latere verplaatsingen van deze tekst.