Tekst uitnodiging voor symposium "Persoonlijk, publiekelijk en feministisch"
(Leiden, Joke Smit Instituut, donderdag 1 april 1999)

"Dit symposium wordt georganiseerd om de nieuwe naamgeving te vieren. Hiermee eren wij Joke Smit (1933-1981), als een van de belangrijkste pioniers van de tweede feministische golf, waaruit ook Vrouwenstudies aan de universiteiten is voortgekomen. Joke Smit verwoordde voor het eerst het onbehagen bij de Nederlandse vrouwen en zij droeg bij aan een nieuwe vrouwelijke identiteit die de grondslag werd voor de vrouwenbeweging, een krachtige basis leverde voor een vernieuwde feministische problematiek en voor hernieuwde wetenschappelijke reflectie op de sekseverhoudingen. In haar politieke activiteiten als medeoprichtster van Man-Vrouw-Maatschappij, als lid van onder meer de Amsterdamse gemeenteraad en van de EmancipatieKommissie, belichaamde zij de betekenis en het belang van de "Politics of Presence", de aanwezigheid van vrouwen in de centra van de macht.

Het symposium markeert tegelijkertijd het begin van het nieuwe onderzoeksprogramma van het instituut, "Gendered Strategies, Gender and expertise in power strategies within the welfare state". In dit programma, dat voortbouwt op het eerdere werk van de vakgroep, staan vrouwen als actoren en politieke subjecten in de herstructurering van de verzorgingsstaat centraal.

Met de lezingen van het symposium willen we het erfgoed van Joke Smit opnieuw in de herinnering roepen, en een antwoord zoeken op vragen die het feminisme van de tweede golf opriep: wat is het belang van feministische identiteiten en wat is de betekenis van vrouwelijke bekleders van politieke macht in de openbaarheid ?

  Programma
13.30 uur Ontvangst in de tuinzaal
14.00 uur Opening door Prof. Dr Joyce Outshoorn
14.15 uur Lezing door Dr Irene Costera Meijer, universitair docent Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam:
"Joke Smit en de publieke ruimte van het feminisme"
15.00 uur Pauze
15.30 uur Lezing door Drs H. D'Ancona, lid van het Europese Parlement voor de
Partij van de Arbeid:
"Vrouwen de baas, maar waarover eigenlijk ?"
16.15 uur Discussie met de zaal
   
16.45 uur Sluiting
tot 18.30 uur Borrel in de fonteinzaal
  Plaats

SociŽteit De Burcht,
Burgsteeg 14
2312 JS LEIDEN
tel. 071-5142389

  Contactpersoon:

Marijke Muhlbauer
Joke Smit Instituut
Wassenaarseweg 52
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN
tel 071-5273958

fax 071-5273619
e-mail:
muhlbauer@fsw.leidenuniv.nl

  Aanmelding

Door uiterlijk 26 maart 1999:

  • bericht te zenden aan bovengenoemde contactpersoon of
  • te schrijven aan Faculteit der Sociale Wetenschappen, Joke Smit Instituut, Antwoordnummer 10302, 2300 WB LEIDEN"