Beginpagina

Overzicht site

Joke Smit-prijs

Algemeen

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

Algemeen

De Joke Smit-prijs is een regeringsprijs, bestemd voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Het initiatief voor het instellen van deze prijs werd in 1983 genomen door de vrouwelijke Eerste en Tweede Kamerleden, destijds georganiseerd in het Kamerbreed Vrouwenoverleg. Met het overnemen van dit initiatief in 1985 heeft de regering de betekenis van de emancipatie voor de Nederlandse samenleving onderstreept. Ook wordt hiermee het belang van het emancipatiebeleid als onderdeel van het algemene regeringsbeleid benadrukt. De prijs wordt om het jaar uitgereikt en is vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit, die een pioniersfuncie vervulde voor de Nederlandse vrouwenbeweging. De prijs bestaat uit een bedrag van 15.000 gulden en een kunstwerk.

  • Een folder over de Joke Smit-prijs 1998 kan gratis worden aangevraagd bij het Ministerie van SZW, via tel. 0800-9051.
  • Het KB van 10 oktober 1985 tot instelling van de prijs
  • De ministeriŰle regeling van 22 oktober 1985 inzake de prijs
  • Verdere inlichtingen over de prijs:
    Directie Co÷rdinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90801, 2509 LV Den Haag, tel. 070 - 3334761 / 3334165, fax 070 - 3334049,
    szwdce@minszw.nl
 

Joke Smit-prijs 1998

Toegekend aan het feministisch maandblad Opzij.

 

Joke Smit-prijs 1996

Toegekend aan de stichting Mama Cash.

 

Joke Smit-prijs 1994

Toegekend aan de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap.

 

Joke Smit-prijs 1992

Toegekend aan Leontine Bijleveld, co÷rdinator van het toenmalige Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid.

 

Joke Smit-prijs 1990

Toegekend aan aan het Wijze Oudere Vrouwen-Vlechtwerk.

 

Joke Smit-prijs 1988

Toegekend aan het Clara Wichmann Instituut (1988), wetenschappelijk instituut vrouwen en recht.

 

Joke Smit-prijs 1986

Toegekend aan de Stichtingen Tegen Haar Wil in Groningen en Amsterdam en de Stichting Seksueel geweld in Utrecht.