Beginpagina

Overzicht site

Recente toevoegingen

Maand

Toegevoegd materiaal

december 1999
  • Irene Costera Meijer schreef voor deel 5 van het Biografisch Woordenboek van Nederland het lemma "Smit, Johanna Elisabeth".
juni 1999

mei 1999

  • "De onderverminderde aktualiteit van Joke Smit, aannemelijk gemaakt in een tiental eigentijdse lessen". Dat is de opzet van de lezing "Joke Smit en de publieke ruimte van het feminisme" die Irene Costera Meijer hield tijdens het symposium "Persoonlijk, publiekelijk en feministisch ?" (Leiden, 1 april 1999). De tekst - die ook in druk zal verschijnen in een symposiumverslag - is gebaseerd op een lemma over Joke Smit dat Meijer momenteel schrijft voor het Biografisch Woordenboek van Nederland.
april 1999
  • Een link naar een artikel over Joke Smit, geschreven door Hanneke de Wit in Het Parool van 24 februari 1999, in de rubriek "Stadsgezichten; de belangrijkste Amsterdammers van deze eeuw"
  • De vakgroep Vrouwenstudies van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden heet voortaan "Joke Smit Instituut, Centrum voor Vrouwenstudiesonderzoek". Op donderdag 1 april 1999 werd ter gelegenheid van de naamgeving het symposium "Persoonlijk, publiekelijk en feministisch?" gehouden. Spreeksters waren Joyce Outshoorn, Irene Costera Meijer en Hedy d'Ancona.
december 1998
  • Op 11 december 1998 ontving het feministische maandblad Opzij de Joke Smit-prijs 1998, de tweejaarlijkse regeringsprijs voor een persoon, groep of instantie die een fundamentele bijdrage levert aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland.