Acht uren arbeid.
Acht uren rust.
Acht uren ontspanning, ontwikkeling, enz.


TIEN VOORDEELEN

van den

ACHTURIGEN ARBEIDSDAG.

Bij den achturigen arbeidsdag wordt het lichaam van den arbeider gespaard en zijn leven verlengd.

Bij den achturigen arbeidsdag zijn meer arbeiders noodig en dus het leger van werkeloozen neemt af.

Bij den achturigen arbeidsdag STIJGT HET LOON.

Bij den achturigen arbeidsdag vermeerdert de koopkracht en dus grooter vraag naar waren en dus ook meer vraag naar arbeiders.

Bij den achturigen arbeidsdag zal de productie geen schade lijden, maar alleen de winst verminderen der kapitalisten.

Bij den achturigen arbeidsdag blijft den arbeider tijd om zich te ontwikkelen en zich te ontspannen.

Bij den achturigen arbeidsdag zal het politieke leven bloeien en groeien.

Bij den achturigen arbeidsdag zal een der grootste oorzaken van onmatigheid worden weggenomen.

Bij den achturigen arbeidsdag zal de eisch naar nog grootere vermindering van arbeidstijd wakker worden.

Bij den achturigen arbeidsdag zal het peil van de menschheid verhoogt worden ten algemeenen nutte.