NB: de tekst van deze pagina is in mei 1999 ontleend aan de site van A.W. Bruna Uitgevers (www.awbruna.nl)


Margreet Fogteloo (red.)
I HAVE A DREAM
Utrecht, A.W. Bruna Uitgevers, 1998

ISBN: 90 229 8411 7
Prijs: ƒ 69,95 / 1395 Bfr.

Ieder van ons kent de wereldberoemde uitspraken ‘I have a dream’ of ‘Ich bin ein Berliner’. Het zijn gevleugelde woorden geworden omdat zij uitgesproken zijn door belangrijke mensen op een belangrijk moment in de wereldgeschiedenis. Het zijn voorbeelden van woorden die blijven hangen in ons geheugen, omdat zij de kern uiten van een maatschappelijke stroming, een religieuze beweging of een politieke omwenteling. Ze ontlenen hun kracht aan de spreker, aan het moment, de plaats en context van spreken.

Voor ‘I have a dream’ heeft historica en journaliste Margreet Fogteloo een selectie gemaakt uit belangrijke en bijzondere redevoeringen uit de wereldgeschiedenis. De redevoeringen in dit boek, ruim honderd, bestrijken een periode van meer dan drieduizend jaar. Daarbij ligt de nadruk op de

20e eeuw, die gevolgd wordt langs de lijnen van de drie grote totalitaire ideologieŽn: het communisme, het fascisme en het nationaal-socialisme plus de effecten die daaruit voortvloeiden als de Tweede Wereldoorlog, het ontstaan van het IJzeren Gordijn, de val van de Muur en de komst van nieuwe presidenten. In ‘I have a dream’ zijn ook de Nederlandse sprekers goed vertegenwoordigd.

De redevoeringen staan in chronologische volgorde. Dit heeft tot voordeel dat uit elkaar voortvloeiende gebeurtenissen zich langs de tijdbalk gemakkelijk laten lezen. In de introductie bij elke speech wordt verwezen naar deze samenhang, zodat de lezer fascinerende ‘rode draden’ kan volgen van sprekers die elkaar hebben beÔnvloed. Tevens wordt de achtergrond van de spreker, de tijd en de plaats van spreken en eventuele gevolgen besproken.

I have a dream bevat redevoeringen van charismatische persoonlijkheden als:

Mahatma Gandhi, Vladimir Iljitsj Lenin, Pieter Jelles Troelstra, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, VŠclav Havel, Salman Rushdie, Yitzhak Rabin, Koningin Wilhelmina, Hendrikus Colijn, Willem Drees, Joop den Uyl, Joke Smit, HenriŽtte Roland Holst.

Margreet Fogteloo (Wageningen 1962) woont en werkt sinds eind 1998 als zelfstandig journaliste in Duitsland. Ze studeerde geschiedenis in Utrecht en werkte jarenlang in Nederland als freelancer en als redacteur buitenland bij het Utrechts Nieuwsblad.

Voor de inhoudsopgave van I have a dream: klik hier


Terugkeren naar site "Joke Smit (1933-1981), feministe" : klik hier