[AUTEURSNOOT]

1. The Economist, 22 april 1967, p. 320. Vertaling: "Even moeilijk te beïnvloeden, behalve door continu druk uit te oefenen en openlijk voorbeelden te stellen, is het uitermate belangrijke carrièrepatroon. Op 't ogenblik verkeren niet-blanke mannen in een situatie die merkwaardig veel lijkt op die van blanke vrouwen: men is bereid hen bepaalde specialistische bekwaamheden in een achterkamertje te laten gebruiken, maar ten zeerste ongenegen hen openlijk leiding te laten geven aan blanke mannen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

2. Dr C.J.B.J. Trimbos, "Veranderend vrouwbeeld" in de bundel "Vorming tot vrouw", Utrecht, 1967. [Dr. Trimbos was in de jaren zestig een in de katholieke wereld progressief auteur op het gebied van huwelijk en moraal - Red.].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

3. Cijfers ontleend aan een bericht in Het Parool van 23 september 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

4. Elizabeth Bott, Family and Social Network. Rules, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families, London: Tavistock, 1957.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

5. In dit artikel wordt de term "abortus" steeds gebruikt in de zin van "abortus provocatus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

6. Deze gegevens werden ontleend aan een bericht in Het Parool van 1 juli 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

7. In Prostitutie, liefde en huwelijk. Een poging tot verheldering, Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij, 1967. Zijn formulering (p. 103) luidt: "De paring wordt weer losgemaakt van de baring". [Dr. Wong was een van de eerste artsen in Nederland die er openlijk voor uit kwam dat hij aborteerde - Red.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AUTEURSNOOT]

8. Vertaling: "Ik wou een zoon hebben. Ik heb er lang over gepiekerd waarom ik dat eigenlijk wou, maar ik wenste één volledig menselijk wezen op de wereld te zetten. (...) Ik weet dat het in feite een soort masochisme is."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REDACTIENOOT]

* Geschreven zomer 1967. Gepubliceerd in De Gids, 130ste jaargang, nr. 9/10, november 1967, pp. 267-281. [Red.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REDACTIENOOT]

** Paris: Gallimard, 1949. Nederlandse vertaling door Jan Hardenberg: De tweede sekse, Utrecht: Bijleveld, 1965 (deel I) en 1968 (deel 2).[Red.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REDACTIENOOT]

*** Verdrag waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) tot stand kwam in 1957. [Red.]