Cactussen en succulenten

 

Voorbereiden van een cactus- en succulententuin

Drainage bij zonminnende planten is de eerste verzorgingseis. Voor cactussen en agaven telt dit in het kwadraat. Verder stellen deze planten nog een aantal bijzondere eisen.

Een hoge grondwaterstand is dodelijk en ook een ondoordringbare grondlaag leidt tot een te vochtige bodem. Dit laatste komt nogal eens voor in nieuwbouwwijken. De ondoordringbare laag dient volledig te worden verwijderd, een meter diep spitten kan geen kwaad en daarnaast extra drainage gaten boren met een grondboor en deze vol gooien met grof grind geeft een goed resultaat.

De grond moet verder zeer voedselarm zijn, hierdoor groeien de planten langzaam en dat zorgt voor een betere overlevingskansen in onze vochtige winters!

Om dit alles te bewerkstelligen werk ik een dikke laag puin van een steenhouwerij/beeldhouwer, van liefst zwart marmer door de grond. Dat zwarte marmer houdt de warmte goed vast, zeker als de planten ietwat tegen een "helling" op het zuiden worden geplant. Op de laag marmerpuin komt een laag van ca. 15 cm. dik zandgrond, geelzand en fijn grind.

Zandgrond draineert goed, klei daarentegen nauwelijks (bij kleigrond kan alleen een verhoogd bed werken). De zanderige tuingrond vermeng ik met geelzand en fijn grind. Rondom de hals van de planten ligt een laagje grind, als een cactus zijn schijf in de winter op de grond laat rusten dan blijft het door het laagje grind droger onder de schijf. Vocht leidt onherroepelijk tot rottende schijven. Obsidiaan is een goede vervanger van het laagje fijne grind, dit is een zwarte glasachtige "grondsoort" die bij vulkaanuitbarstingen gevormd wordt en ook kunstmatig wordt gemaakt. Obsidiaan wordt echter nauwelijks geproduceerd. http://www.sdnl.nl/edelchemie.htm

 

Gunstige plaats voor cactussen en succulenten

De planten houden van zon, meer zon, meest zon en nog meer zon! De beschutting van een huis liefst met een overstekende dakrand op het zuiden is ideaal. De overstekende dakrand houdt de neerslag tegen en de muren van een huis stralen altijd wat warmte uit.

De planten op een ietwat schuine helling planten, uiteraard zuid laag, noord hoog, geeft nog meer warmte opslag.

 

Extra maatregelen

Veel Opuntiasoorten kunnen veel vorst verdragen, er zijn zelfs soorten, die tot in Canada voorkomen!

Als de planten in hun "vertroetelbed", als hierboven zijn aangeplant dan zijn er redelijk veel cactussen en zelfs agaven aan te kweken.

In tegenstelling tot andere subtropische planten, dient de winterbescherming niet te bestaan uit door mulch of ander "spul", dit geeft alleen maar kans op ophoping van vocht. De enige goede maatregel is het aanbrengen van een glasplaat, doorzichtige golfplaat, of een plexiglasplaat over de planten, de bedoeling hiervan is dat de planten niet door neerslag worden gegeseld. De wind moet onder de glasplaat door kunnen waaien, drogen drogen en nog eens drogen dus. Het aanbrengen kan in november gebeuren en eind februari weer worden weggenomen, een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden.

Mochten door alle goede verzorging toch rotte plekken op de plant komen, dan moeten deze rotte delen direct worden verwijderd tot op het gezonde plantdeel, de wond kan het beste worden behandeld met houtskoolpoeder. Zo’n rotte plek kunt u herkennen door een vreemde glans op de plant, als de "huid" gemakkelijk verdwijnt ziet u daaronder en vies slijmerig groen papje en dan is het dus mis. Er is trouwens een "vreemd" verschijnsel bij b.v. Opuntia humifusa, om de winter te overleven verschrompelen de schijven, dit is echter een heel natuurlijk proces, niet ingrijpen dus! Later in het voorjaar "pompen" de schijven zichzelf weer op en komt de plant weer helemaal "terug".

wpe27548.gif (33703 bytes)

Opuntia humifusa in de winter

Vermeerderen:

Cactussen zijn gemakkelijk door stekken te vermeerderen: snijdt een schijf (of stuk bij cholla soorten) met een scherp mes van de moederplant. Laat de snijwond ca. 4 weken goed drogen. Dit gaat goed in de zomer. (De nazomer is een goede tijd om te snoeien….) Plant de stek in een potje met een mengsel van (2x) scherp zand met (1x) potgrond en laat de plant wortelen. Maak het grondmengsel niet te nat!

Zaaien is ook mogelijk, doe dit ook in de nazomer in een zelfde mengsel als hierboven beschreven. Laat de zaaibakken bij deze winterharde soorten ’s winters buiten staan. Ze moeten worden blootgesteld aan lage temperaturen! De planten die hieruit voortkomen zullen zeer waarschijnlijk goed bestand zijn tegen koude.

Een paar goed bruikbare soorten:

Agaven (agaven) zijn extra gevoelig want de regen kan in de bladoksels blijven staan en vooral voor hen is een dek met een plaat aan te bevelen, temeer daar ze over het algemeen minder winterhard zijn dan de Opuntia’s.

cactsustuintje

Verkrijgbaarheid

Speciale cactussen, agaven en succulenten zijn vrij moeilijk te verkrijgen. Gespecialiseerde kwekers kunnen deze planten zo nu en dan leveren. Verder zijn er twee zaadleveranciers, die kwalitatief goede zaden verkopen: Fritz Hochstätter: fhnavajo@aol.com (Duitsland) en Mesa Garden cactus@swcp.com (V.S.).

terug