Historisch onderzoek Genealogie Fotoalbum Rijnlands Lyceum LOS Home
Tijdloos

Jan van der Meulen (Wolvega 1926, overleden in Bilthoven op 19 januari 2008) schreef gedichten in het Nederlands en in het Stellingwerfs, de Fries-Saksische streektaal die gesproken wordt in het zuidoosten van de provincie Friesland.
Veel van zijn Stellingwerfse gedichten, die hij vroeger onder de naam Jan van Overtjonger schreef, zijn verzameld in de bundels Zonder Zille (1983) en Onderwegens (1987). Regelmatig verscheen er werk van hem in het Frysk Skriuwerskalinderboek. Verder werd zijn poëzie gepubliceerd in tijdschriften en bloemlezingen.

Zijn meestal korte gedichten zijn toegankelijk en geven vaak een gevoel van herkenning. De dichter onthield zich van bloemrijke taal en ingewikkelde beelden: "De woorden blijven bij me op de grond, bij de mensen, bij het leven."

Ik probeer met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen. Soms staat het meeste tussen de regels. Het zoeken naar het juiste woord is voor mij een spel, soms zelfs een gevecht. De lezers moeten van mij geen boodschap verwachten. De meeste gedichten gaan uit van een concrete situatie, een gebeurtenis, een waarneming waardoor er diep in mij iets gaat trillen.
Uit: Biltse en Bilthovense Courant van 12 oktober 2000


Kinderen

Vluchtelingenkanp,
ontheemden,
één bonk ellende,
maar een kind
blijft een kind
en speelt
met de wind
Lourdes

Het leek
of het leven
in haar
verlamde
lichaam
geen zin meer had,
tot ik de stille
glimlach om haar mond,
de glinstertranen
van haar biddende ogen
zag.
Ontmaskerd

De agent
hing zijn pet
aan de kapstok
en kreeg
zijn gezicht
terug
"Hier woonde Renoir"

Ik slofte
door het oude huis
van Renoir
zag zijn ezel,
zijn penselen,
zijn palet,
zijn sofa (zonder naakt),
maar ook de leegte van mijn ogen,

Ik vluchtte
beschaamd naar buiten:
in de volle zon
zag ik Renoir,
zijn rijke kleuren,
zijn bomen, zijn schaduwen,
zijn blauwe lucht,
zijn mensen."De waarheid"

Er is ons
keurig geleerd
jij en ik,
jij en ik,
jij en ik.
de kindermond
weet beter,
zegt eerlijk:
ik en jij.
"In het bergland"

Haar gedag
op het smalle pad
was een verschrompelde
glimlach,
toen boog ze weer het hoofd
voor de hoge schouderkorf
met hooi,
die haar verder schoof
naar het duister
van verweerde muren,
haar thuis.

Voor mij scheen de zon
met een dieper schaduw.Lugano

Stad
van luwte
tussen de bergen,
van wind
over het water,
van zon
en beschermende schaduw,
van bloemen
en tropische bomen,
van eindeloos dromen
aan het meer,
van vrolijke mensen
overal vandaan,
die - in de greep
van het onbekende -
een milder leven proeven
dan thuis.De bundel Tijdloos (80 pagina's) van Jan van der Meulen was een uitgave van Lorelax Productions te Muiderberg. De bundel is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, maar kan alleen nog maar worden besteld via het onderstaande bestelformulier. De kosten bedragen Euro 10,50, inclusief verzendkosten.


Informatie en bestellingen

Homepage Gert Jan Röhner