homepage
reacties

In en om Hellendoorn

De boerenerven waar de familie Samson woonde in de periode 1700 - 1900 zijn:

 • Hancate te Rhaan
 • Imhof te Hulsen
 • Vonkers op den Kerkdijk te Hulsen
 • Olde Sams te Marle
 • Buurtschap Egede

  Vanaf 1889 verplaatst de geschiedenis van de familie Samson zich van Hellendoorn naar:

 • Notter (gemeente Wierden)

  De boerderij die daar aan de Veeningslaan (later Schanshekweg) staat werd, tot 1980 bewoond door drie generaties familie Samson.


  Hancate te Rhaan

  Leeffert Hendriks behoorde tot de eerste generatie in de rechte mannelijke lijn van de familie Samson die is terug te vinden in de doop- en trouwregisters van de Nederlandse Hervormde Kerk van Hellendoorn. Leeffert Hendriks is knecht bij Claas ten Have te Marle en trouwt op 17 maart 1695 met Greetjen Jacobs.Greetjen komt van het Hancate in Rhaan. Het echtpaar gaat daar ook wonen. Zij krijgen drie kinderen. Hendrik gaat als knecht werken op Het Laar in Gieten onder Ommen. Hendrik Leefferts trouwt op 7 mei 1734 met Metjen Jans. Het echterpaar gaat wonen bij haar ouders op het Imhof te Hulsen.


  Imhof te Hulsen

  Het boerenerf Imhof waar Hendrik Leefferts in 1734 ging wonen, behoorde tot de havezate Schuilenburg. Imhof was gelegen in de marke Hulsen (zie overzichtskaart) terwijl de havezate zelf net binnen de grenzen van de Dammarke lag.
  Johan Everhard Adolph van Rechteren Limpurg was tot 1754 de heer van Schuilenburg. Van 1754 was zijn zoon Joachim Adolph de heer van Schuilenburg. Tot 1853 bleef Schuilenburg in handen van het geslacht Rechteren. De havezate Schuilenburg zelf werd in 1840 afgebroken. Het slot Schuilenburg bestond al in 1112. In de Spaanse tijd was het een roofnest. De havezate Schuilenburg was zeer strategisch gelegen. Bij de havezate Schuilenburg kruiste de Twentseweg de rivier de Regge. De Heer van Schuilenburg kon dus tolgelden innen. De Twentseweg was de belangrijkste route tussen de steden Kampen en Zwolle en Duitsland. Nadat de rijksweg tussen Zwolle en Almelo in 1831 was aangelegd verdween het belang van de Twentseweg.
  Hendrik Leefferts en Metjen Jans krijgen op Imhof zes kinderen; vier meisjes (Grietjen, Geesjen, Leijdeken en Hendrine) en twee jongens (Hendrik Jan en Gerrit).
  Hun oudste zoon Hendrik Jan trouwt op 10 mei 1769 met Hendrine Gerrits. Hendrine is geboren op Vonkers op den Kerkdijk te Hulsen. Ook zij gaan wonen bij haar ouders.


  Vonkers op den Kerkdijk te Hulsen

  Van 1769 tot 1823 leefden op Vonkers Hendrik Jan Hendriksen en Hendrine Gerrits. Vonkers ligt even buiten het dorp Hellendoorn, op de weg naar Schuilenburg.
  Tot welke havezate Vonkers op den Kerkdijk (thans Elerweg, zie overzichtskaart) behoorde is nog onduidelijk. Wel is bekend dat Vonkers tot de marke Hulsen behoorde.
  Volgens de volkstelling van Hellendoorn van 1795 was Hendrik Jan van beroep kotter (keuterboer). Dat betekende dat hij pachter was en als zodanig geen enkele rechten had in de marke, dit in tegenstelling tot de goedsheren die wel een stem hadden in de marke.
  Van wie hij pachtte is niet duidelijk. Als eigenaar rond 1830 wordt vermeld de Graven van Rechteren Limpurg die zelf woonachtig waren in Zwolle. Alle boerenerven in Hulsen behoorden in eerste instantie of tot de havezate Schuilenburg of tot de havezate Katenhorst. Eigenaar van Schuilenburg waren de Graven van Rechteren Limpurg en van Katenhorst was de familie Berensau de eigenaar. Vonkers moet dus evenals Imhof tot Schuilenburg hebben behoord.
  Hendrik Jan Hendriksen en Hendrine Gerrits krijgen zes kinderen, waaonder een jongen Mannes Hendrik Jansen. Mannes Hendrik Jansen trouwt op 11 april 1801 met Derkje Gerrits. Derkje was geboren op het Olde Sams in Marle.


  Olde Sams te Marle

  Het Olde Sams waar Mannes Hendrik Jansen (later Mannes Olde Samson) woonde, is een katerstede in het buurschap Marle onder Hellendoorn (zie overzichtskaart). De eigenaar van het Olde Sams was Bernardus van Beest. Hij woonde op Schuilenburg. Van Beest was naast eigenaar van het Olde Sams ook eigenaar van het boerenerf Sams en het weiland Samhoek. Van Beest was een goedsheer in de marke van Hellendoorn. Dat betekende dat hij zijn grond verpachte. Want naast het Olde Sams was hij bijvoorbeeld ook eigenaar van de Hofstede.
  Bernardus van Beest was een zoon van Willem Gozewijn van Beest. Willem Gozewijn van Beest was tot 1780 commies te Schuilenburg. Hij behartigde de belangen van de Graaf van Rechteren, die de eigenaar was van de havezate Schuilenburg. Willem Gozewijn van Beest (overleden in 1780) bouwde in opdracht van Johan Everhard Adolph Graaf van Rechteren in 1742 het Bouwhuis bij Schuilenburg. Deze boerderij bestaat nog steeds. Bernardus van Beest volgde zijn vader op als commies. In 1820 ging Bernardus van Beest met pensioen.
  Mannes en Derkje krijgen vijf kinderen; Gerrit Jan, Gerrit, Hendrik Jan, Gerrit en Hendrika. Hendrik Jan trouwt op 10 mei 1833 met Everdina Weeleman. Zij verhuisden naar de boerderij op het adres wijk E nr. 27 in het buurtschap Egede.


  Buurtschap Egede

  Wijk E nr. 27 in het buurtschap Egede waar Hendrik Jan Samson en Everdina Weeleman gaan wonen heet thans Stobbelaarsweg (zie overzichtskaart). Volgens de gegevens van het kadaster uit 1832, dus een jaar voordat Hendrik Jan en Everdina daar gaan wonen, was de eigenaar Gerrit Jan Tichelhof. Maar in de oorspronkelijke aanwijzende tafels van het kadaster is de naam Tichelhof doorgestreept. Dat kan betekenen dat deze boerderij in 1832 te koop heeft gestaan en dat Hendrik Jan en Everdina daar zijn gaan wonen.
  Opvallend detail is dat Willem Gozewijn van Beest, de eigenaar van het Olde Sams, getrouwd was met Hendrica Tichelhof.
  Hendrik Jan en Everdina krijgen twee dochters Hendrika en Harmina en twee zonen Harm Willem en Derk. Derk Samsen trouwt in 1874 met Hendrikje Horsman. Met Harm Willem Samson zet de stamboom zich verder voort als hij in 1866 trouwt met Hermina Heuver.
  Harm Willem en Harmina blijven op hetzelfde adres wonen als de ouders van Harm Willem. Om onbekende redenen waren de ouders van Harm Willem niet aanwezig bij de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis. Zij gaven per notariële akte toestemming aan het huwelijk. Harm Willem was evenals zijn vader landbouwer van beroep.
  Uit de huwelijksbijlagen van het huwelijk tussen Harm Willem en Hermina, blijkt dat Harm Willem in 1861 gekeurd moest worden voor de Nationale Militie. Maar hij werd van dienst vrijgesteld vanwege lichaamsgebreken.
  Harm Willem en Harmina krijgen twee kinderen. Hendrik wordt geboren op 11 maart 1867 en Albert op 25 juni 1870.

  Hendrik Samson trouwt op 23 mei 1889 met Hermina Schuttevaer. Op 16 maart 1890 wordt hun eerste kind geboren. Hij wordt Hermannus genoemd. Ruim twee jaar later, op 10 juli 1892, wordt een dochter geboren. Zij wordt Jenne genoemd. Tien dagen na de geboorte van Jenne verhuizen Hendrik, Hermina en de beide kinderen naar een boerderij te Notter (gemeente Wierden).
  In het Notterveen, tussen Nijverdal en Wierden achter de Eversberg gaat de geschiedenis van de familie Samson verder.
 • | home-page | notterveen | boerenerven | havezate | de naam Samson | getuigen | stamboom | reacties |

  laatste wijziging: december 1998.


  Weer terug naar het begin van de pagina klik hier