homepage
reacties

Het ontstaan van de familienaam Samson


Van vader op zoon

Het verplicht dragen van een familienaam werd pas in 1811 ingevoerd. Onder Frans bewind deed toen de burgerlijke stand zijn intrede.Vooral in het noorden en oosten van ons land had dat grote gevolgen. In tegenstelling tot het zuiden hadden in Overijssel nog weinig mensen een familienaam. Men was bekend onder zijn of haar patroniem (=vadersnaam). Dit gold ook voor de leden van de familie Samson. Leeffert Hendriks, Hendrik Leefferts, Hendrik Jan Hendriksen en Mannes Hendrik Jansen zijn naar hun vader vernoemd.


Vernoemd naar een plaats

Daarnaast bleek dat zij ook werden vernoemd naar de plaats, de boerderij waar zij woonden. In de doop- en trouwregisters van de Nederlands Hervormde Kerk van Hellendoorn, wordt zowel de naam van Hendrik Leefferts als Hendrik Imhof gebruikt. Mannes geeft wanneer hij trouwt op 11 april 1801 als naam Vonkers op, de naam van de boerderij waar hij is geboren.
In 1811 werd het dus verplicht om een familienaam te dragen. Mannes die in 1801 is getrouwd met Derkje Gerrits nam de familienaam Olde Samson aan. De naam van het boerenerf waar zijn vrouw geboren is en waar beide op dat moment woonden. Op het eerste zogenaamde minuutplan, gemaakt door het Kadaster rond 1830, is de plaats van het boerenerf Olde Sams terug te vinden. Naast het Olde Sams staat op deze kaart ook het boerenerf Sams. Waarschijnlijk is het oorspronkelijke boerenerf Sams gesplitst. Zo onstond het Olde Sams en het (nieuwe) Sams.

Het boerenerf Olde Sams bestaat als zodanig tegenwoordig niet meer. Nu staat op de zelfde plek aan de Hellendoornse weg een nieuw woonhuis. Ook de veldnamen, "Samshoek", "Samsland" en "Samskamp" refereren aan het Olde Sams en Sams.
In 1811 woonde op het Sams, Harmannus Jansen. Harmannus vernoemde zich ook naar de plaats waar hij woonde en liet zich bij de burgerlijke stand inschrijven als Harmannus Samson. Alle "Samsonnen" die voortkomen in de akte van geboorte, overlijden en huwelijk van de burgerlijk stand van de gemeente Hellendoorn in de periode 1811 tot respectievelijk 1902, 1932 en 1912 zijn te herlijden tot twee stamvaders Mannes Olde Samson en Harmannus Samson (die geen direkt familie van elkaar zijn)


Verschillende schrijfwijzen

In deze periode werd de familienaam nog niet altijd op dezelfde wijze geschreven. Er is namelijk in verschillende documenten sprake van:
 • Olde Samson,
 • Olde Sams,
 • Op 't oude Samson,
 • Samsen en
 • Samson

  In de overlijdensakte van Derkje Gerrits (1847) wordt de naam Olde Samson nog gebruikt. Daarna wordt alleen de naam Samson en Samsen gebruikt in de rechte mannelijke lijn.
 • | home-page | notterveen | boerenerven | havezate | de naam Samson | getuigen | stamboom | reacties |

  laatste wijziging: december 1998.


  Weer terug naar het begin van de pagina klik hier