Computeralgebra

Voor meer en/of andere mogelijkheden zie: Cas online.

Met grote getallen rekenen:
Probeer ook eens 70!
1.03^100000
Exact met breuken rekenen:
Een getal in factoren ontbinden
De haakjes in een uitdrukking wegwerken
Een uitdrukking in factoren ontbinden
Een vergelijking exact oplossen:
variabele
Ook met parameters:
variabele
Een functie differentieren:

ten opzichte van de variabele
Een functie primitiveren:

t.o.v. de variabele
Deze pagina maakt gebruik van WIMS(WWW Interactive Mathserver) wims.unice.fr.