Korstmossen

De hoger gelegen delen van La Gomera zijn vaak gehuld in wolken.
Dit veroorzaakt een uitbundige groei van korstmossen op de bomen.
Dit is van groot belang voor de waterhuishouding van het eiland omdat zo veel meer vocht wordt opgevangen

© JCK