Modelleren

Werken met Excel

Soms lukt het niet een probleem goed te beschrijven met een formule waarmee je direct kunt berekenen welke waarde een grootheid op een willekeurig "moment" aanneemt. Je kunt dan soms een model opstellen en dat met een computer doorrekenen. Desgewenst kun je proberen het model verder te verfijnen.

Klik hieronder op het juiste onderzoek om te beginnen

Groei

de Zeearm

Groei en Evenwicht

Je kunt het geheel ook in een zipfile mee naar huis nemen: modelleren.zip