Start   Verkennen   Groeimodellen   Eigen onderzoek 

Schuifbalken

Als je de waarde van een cel over een bereik gemakkelijk wilt kunnen varieren kun je gebruik maken van schuifbalken. Dat gaat bij Excel zo:
 1. Klik in het menu op Beeld, Werkbalken, Werkset besturingselementen. In de meeste gevallen krijg je dan een nieuwe (zwevende) werkbalk. Het kan zijn dat de werkbalk bij de andere werkbalken komt te staan. Hiernaast staat een plaatje van deze werkbalk
 2. Klik op het driehoekje linksboven. Je komt dan in de ontwerpmodus.
 3. Klik nu op het schuifbalkje naast de A.
 4. Ga met je muis naar een leeg gebied in je spreadsheet en sleep een rechthoekige vorm. Als je de muis loslaat verschijnt er een schuifbalk op je spreadsheet.
 5. Druk nu op het knopje Eigenschappen naast het driehoekje
 6. Er komt nu een scherm Eigenschappen
 7. Zoek in de linkerkolom de eigenschap "LinkedCell" Typ hierachter in de rechterkolom bijvoorbeeld A1 (dat wordt dan de cel die door de schuifbalk wordt veranderd.)
 8. Als je net een schuifbalk hebt gemaakt staan de eigenschappen "Max" en "Min" op 32767 en 0. Dat betekent dat de schuifbalk alleen gehele waarden van 0 tot 32767 aan de cel kan toekennen. Dat is niet zo handig. Verander Max in bijvoorbeeld 10000. De schuifbalk geeft nu gehele waarden van 0 tot 10000.
 9. Sluit het venster eigenschappen door op het kruisje rechtsboven te klikken.
 10. Sluit de ontwerpmodus af door weer op het driehoekje te klikken.
 11. Probeer nu met de schuifbalk de waarde van Cel A1 te veranderen.
 12. Is het niet gelukt of bevalt de vorm van de schuifbalk je niet ga dan weer naar de ontwerpmodus (driehoekje)
 13. Een cel die alleen gehele waarden van 0 tot 10000 aan kan nemen daar heb je niet zoveel aan. Stel we willen een cel die van 0 tot 3 moet lopen met ook getallen achter de komma. Typ dan in cel A2 =3*A1/10000. De waarden in cel A2 lopen dan van 0 tot 3 met stapjes van 0,0003.
Tip: Als je de tussencel (A1 in ons geval) niet wilt laten zien kies dan als LinkedCell een cel die achter de schuifbalk verborgen blijft.
Het resultaat van bovenstaande is te vinden in schuif.xls