Start   Verkennen   Kombergingsmodel   Eigen onderzoek 

Verkennen

Grondwater Spreadsheet maken Grafiek Onderzoek

Grondwater

Een grondlaag bevat een hoeveelheid water die wordt uitgedrukt in liters per m2. Na een droogteperiode is deze concentratie gedaald tot 10 liter/m2. Vanwege het wegsijpelen naar diepere lagen neemt de concentratie met 20% per tijdseenheid af.
Nu de droogteperiode voorbij is valt er weer regelmatig regen: 12 liter/m2 per tijdseenheid.

1Maak een tabel voor de concentratie na 1,2,3,4 en 5 perioden.
 

2Voor de toename DC per periode van de concentratie geldt: DC=-0.20*C+12.
Leg dit uit

3De concentratie in periode n+1 wordt gegeven door de recurrente betrekking: C(n+1)=0.80*C(n)+12.
Leg dit uit

We willen nu een spreadsheet maken waarbij we als eis stellen:

Het spreadsheet maken

In Cel A2 typen we : beginconcentratie in liter/m2; In Cel C2: 10
In Cel A3 typen we: wegsijpelen; In Cel C3: 20
In Cel A4 typen we: regen; In Cel C4: 12

In Cel A6 typen we: aantal perioden; In Cel B6: concentratie(liter/m2).
In Cel A7 typen we: 0; in cel B7: =$C$2 (de dollartekens zorgen voor een absolute verwijzing naar cel C2
In Cel A8 typen we: =A7+1 (een relatieve verwijzing)
In Cel B8 typen we: =(1-$C$3/100)*B7+$C$4. Dit zorgt ervoor dat als we straks deze formule naar beneden gaan doorvoeren alleen de verwijzing naar Cel B7 wordt aangepast. De verwijzing naar de Cellen C3 en C4 wordt dan niet aangepast.
We selecteren nu Cel A8 en B8 en voeren deze naar beneden door (met de muis slepen)

De grafiek maken

Selecteer de cellen A6 en B6 en de ondergelegen cellen van de berekening
Klik in de menubalk op Invoegen, Grafiek Kies voor Spreiding subtype Gegevenspunten verbonden via vloeiende lijnen zonder gegevensmarkeringen en voltooi de grafiek

Het voltooide spreadsheet kun je bekijken. Klik op grondwater.xls
In het spreadsheet staat in sommige vakjes een rood driehoekje. Hier kun je uitleg vinden wat een cel voorstelt of wordt een formule toegelicht.

4Bestudeer het gemaakte spreadsheet en zorg ervoor dat je alle stappen en formules begrijpt en kunt toelichten

Het model onderzoeken

5Verander de concentratie waar je mee begint
Onderzoek of het uiteindelijk veel uitmaakt met welke concentratie je begint

6Verander het percentage wegsijpelen
Welke invloed heeft dit op de uiteindelijke concentratie?

7
Onderzoek welke invloed de hoeveelheid regenval op den duur heeft

8Stel je begint met een beginconcentratie van 5 liter/m2 en 10% wegsijpelen. Hoe groot moet de regenval per periode zijn om ervoor te zorgen dat na 34 perioden de concentratie is gestegen tot 40 liter/m2?
Tip: dit kan Excel heel mooi voor je uitrekenen: Kies uit het menu: Extra, doelzoeken. Je krijgt nu een invulscherm. Vul hier de juiste gegevens in en Excel rekent het voor je uit.

9Heb je enig idee hoe de uiteindelijke waterconcentratie samenhangt met de hoeveelheid regen en het percentage wegsijpelen?