Reekscalculator

Met onderstaande reekscalculator kun je eenvoudig de som van een reeks berekenen.
Om bijvoorbeeld 4+5+6....10+11 te berekenen doe je het volgende:
Achter directe formule vul je in: i
Achter laagste waarde van i vul je in: 4
Achter hoogste waarde van i vul je in: 11
Druk op Berekenen.

De directe formule moet wel aan een aantal eisen voldoen, anders krijg je foutmeldingen. Onder de calculator staan een aantal voorbeelden.


Directe formule:
Laagste waarde van i:
Hoogste waarde van i:
Som:


Voorbeelden van directe formules:
Door op de knop ernaast te klikken kun je deze direct in het formule-venster invoeren!
Je kunt ze dan in het formulevenster bewerken.
directe formuleinvullen
i(i+1)i*(i+1)
i2Math.pow(i,2)
2iMath.pow(2,i)
1/i1/i

Met de reekscalculator kun je interessante eigenschappen van reeksen onderzoeken.
Onderzoeksvoorstellen: