Opgave 1a

Teken de doorsnede van vlak DPQ met piramide T.ABCD.
Constructie tonen
Inhoudsopgave