Opgave 1b

Teken de doorsnede van de piramide met het vlak door B evenwijdig met vlak DPQ.
Constructie tonen
Inhoudsopgave