Start        Standaardfuncties     a.f(x)      f(b.x)      f(x+c)      f(x)+d      a.f(b(x+c))+d      Opdrachten    

Antwoorden

1 horizontale verschuiving 2 naar rechts, verticale verschuiving 7 naar beneden
2 1/(x+2)+3
3 Nogmaals de opgave:

Er zijn verschillende goede antwoorden mogelijk. Met behulp van onderstaand formulier kun je je antwoorden controleren. Vul je antwoord in. Geen verschuiving: vul 0 in. Geen vermenigvuldiging vul 1 in.
Als je op de knop Controleer drukt zie je in het witte vak een tabel. Als de tweede en derde kolom gelijk zijn is je antwoord goed.

Functie die je wilt controleren
Standaardfunctie
Jouw transformaties:
horizontale vermenigvuldiging met factor
horizontale verschuiving naar
verticale vermenigvuldiging met factor
verticale verschuiving

4
 1. 2x+3
 2. 8.2x
 3. 2x+3=232x=8.2x
5
 1. verticale verschuiving 3 omhoog
 2. horizontale vermenigvuldiging met factor 1/8
 3. de grafieken vallen samen
 4. 2log(8x)=2log(8)+2log(x)=3+2log(x)
6 (8x)2,64x2.
7
 1. randpunt (-4,0), Ö(0,5.(x+4))
 2. randpunt (-8,0); Ö(0,5.(x+8))=Ö(0,5.x+4)
Opmerking:
in het tweede geval wordt de verschoven grafiek nog weer vermenigvuldigd. Het effect van de eerste verschuiving wordt als het ware verdubbeld. Dat kun je terugzien in de formule Ö(0,5.(x+8)). Als je in deze formule de binnenste haakjes wegwerkt dan krijg je Ö(0,5.x+4). In deze formule kun je de oorspronkelijke verschuiving 4 naar links goed terugzien.
In deze lessenserie zijn we consequent uitgegaan van de vorm met haakjes : a.f(b.(x+c))+d. In deze vorm gaan we er dus vanuit dat de horizontale vermenigvuldiging eerst gebeurt en daarna pas de horizontale verschuiving! Je moet een formule die niet in deze vorm staat dus eerst in deze vorm schrijven.
8
 1. c=3
 2. Door welke transformaties is de grafiek van f ontstaan uit die van sin?
  • Als je eerst vermenigvuldigt en dan verschuift?
   horizontale vermenigvuldiging met factor 1/2, daarna
   horizontale verschuiving 3 naar links.
  • Als je eerst verschuift en dan vermenigvuldigt?
   horizontale verschuiving 6 naar links, daarna
   horizontale vermenigvuldiging met factor 1/2