Start        Standaardfuncties     a.f(x)      f(b.x)      f(x+c)      f(x)+d      a.f(b(x+c))+d      Opdrachten    

Transformaties

Hiernaast zijn de grafieken getekend van:
f(x)=x2, g(x)=x2+1, h(x)=x2+2 en k(x)=x2-1.
Deze grafieken hebben alle precies dezelfde vorm. De grafieken van g, h en k zijn uit die van f ontstaan door de grafiek van f omhoog of omlaag te schuiven. Het functievoorschrift van al deze functies is van de vorm y=x2+d.
Je kunt de grafiek van een functie ook naar links of naar rechts schuiven of horizontaal of verticaal indrukken of uitrekken. Al deze bewerkingen op grafieken heten met een verzamelnaam: transformaties. Als je een grafiek transformeert verandert het functievoorschrift ook. Je leert in de volgende pagina's hoe je aan het functievoorschrift van een functie kunt zien welke transformatie of combinatie van transformaties in het spel is.

Elk van de volgende 'hoofdstukjes' is als volgt opgebouwd: eerst een pagina met daarin een applet (klein programaatje) waarin je kunt verkennen wat er aan de hand is. Als je zo'n pagina voor het eerst opent moet dat programma worden geladen. Dat kan even duren. Bij de volgende pagina hoef je niet weer te wachten. Onderaan elke pagina staat een link naar een pagina: Samenvatting/Theorie. Hier staat wat je moet onthouden.
Op de laatste pagina ('opdrachten') staat oefenmateriaal.

Als je alles graag op je eigen computer wilt hebben kun je het geheel ook downloaden