Start        Standaardfuncties     a.f(x)      f(b.x)      f(x+c)      f(x)+d      a.f(b(x+c))+d      Opdrachten    

In de vorige pagina's heb je kunnen zien wat de parameters a,b,c en d voor invloed hebben op de grafiek.
Wanneer je een functievoorschrift hebt waarin meer dan een van deze parameters voorkomen dan is het verstandig het bouwschema van de functie a.f(b(x+c))+d te bekijken:

De grafiek van de functie g(x)=a.f(b(x+c))+d ontstaat uit de grafiek van f door:

Je werkt in het bouwschema als het ware van de functie f in twee richtingen naar buiten om de volgorde te bepalen!

Voorbeeld:

Gegeven de functies: f(x)=sin(x) en g(x)=2.sin(3(x+1))+4.
de grafiek van g ontstaat uit de grafiek van f(x)=sin(x) door:
  • Horizontaal
    • eerst met 1/3 te vermenigvuldigen
    • en daarna 1 naar links op te schuiven
  • Verticaal
    • eerst met 2 te vermenigvuldigen
    • en daarna 4 naar boven op te schuiven
Als je in de applet hiernaast op Start klikt zie je deze stappen na elkaar uitgevoerd.