Start        Standaardfuncties     a.f(x)      f(b.x)      f(x+c)      f(x)+d      a.f(b(x+c))+d      Opdrachten    

f(b.x)

Als je de grafiek van de functie y=f(b.x) vergelijkt met de grafiek van de functie y=f(x) dan wordt de grafiek horizontaal uitgerekt of ingekrompen.
Als b>1 is dan wordt de grafiek in horizontale richting ingedrukt.
Als b tussen 0 en 1 ligt dan wordt de grafiek in horizontale richting uitgerekt.

In grafiekentaal zeggen we:
De grafiek van y=f(b.x) ontstaat uit de grafiek van y=f(x) door de grafiek van y=f(x) horizontaal te vermenigvuldigen met een factor 1/b

Hiermee wordt bedoeld dat alle punten van de grafiek van y=f(b.x) 1/b maal zo ver van de y-as liggen als de overeenkomstige punten van de grafiek van y=f(x).

Als je in de applet hiernaast op de startknop drukt kun je daar een animatie van zien.