Start        Standaardfuncties     a.f(x)      f(b.x)      f(x+c)      f(x)+d      a.f(b(x+c))+d      Opdrachten    

f(x)+d

Als je de grafiek van de functie y=f(x)+d vergelijkt met de grafiek van de functie y=f(x) dan wordt bij alle y-waarden d opgeteld.
In grafiekentaal zeggen we:
De grafiek van y=f(x)+d ontstaat uit de grafiek van y=f(x) door de grafiek van y=f(x) verticaal te verschuiven over een afstand d

Hiermee wordt bedoeld dat alle punten van de grafiek van y=f(x)+d d hoger liggen liggen dan de overeenkomstige punten van de grafiek van y=f(x).

In plaats van het woord verschuiving wordt ook wel het woord translatie gebruikt.

Als je in de applet hiernaast op de startknop drukt kun je daar een animatie van zien.