Teken in het grondvlak de lijn door B evenwijdig met DS.
Teken in vlak BCT de lijn door B evenwijdig met PQ.
Maak de doorsnede af.